Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №10: Законодавство України про дорожний рух , , Вікар, 2000 2
2 67.301 Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
3 67.9(4Укр)301 Сост. С.Е. Демський Законодавство України про адміністративну відповідальність: Кодекс. Нормативні акти. Судова практика. Адміністративне провадження. Зразки документів: Зб. нормат. актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
4 67.301 Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Випуск 2/ 2000. Частина І: Державна регіональна політика та місцеве самоврядування Україна, Київ, , 2000 1
5 67.301 Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Випуск 2/2000. Частина ІV: Регіональна економіка та місцеві фінанси. Управління освітою, наукою, культурою Україна, Київ, , 2000 1
6 67.301 Ред. А.П. Заєць Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , , Ін Юре, 2002 2
7 67.301 Упорядник О.В.Старцев Експорт. Імпорт. Транзит: Митне оформлення товарів Україна, Київ, Істина, 2000 30
8 67.9(4Укр)301 Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні: Монографія. Україна, Харків, Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005 4
9 67.9(4Укр)301 Леонова А.О., Давидова В.П., Новачук О.О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: Навчально-методичний посібник. Україна, Київ, ДПА України, 2007 4
10 67.301 Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 3
11 67.9(4Укр)301 Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. Україна, Київ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001 2
12 67.9(4Укр)301 Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: Монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2007 2
13 67.301 Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. Україна, Київ, Знання, 2007 2
14 67.9(4Укр)301+6 Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах: Монографія. Україна, Харків, Страйд, 2005 1
15 67.9(4Укр)301 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник Україна, К., Юрінком Інтер, 1999 30
16 М19 Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Україна, Луцьк, , 2000 18
17 67.301я73 Михасюк І., Мельник А., Крупка М. Державне регулювання економіки: Підручник для вищих навч. закладів. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Українські технології, 2000 5
Біологічні науки
1 28.081я73 Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища (Екологія та охорона природи) Україна, Львов, Афіша, 2000 20
2 28.081я73 Назарук М.М. Основи екології та соціоекології Україна, Львів, Афіша, 1999 20
3 28.081я73 Назарук М.М., Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології Україна, Львів, Афіша, 1999 5
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Берзовецький А.П. Безпека життєдіяльності: Підручник Україна, Львів, Університетська книга, 1995 1
2 68.9я73 Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Навчальний посібник Україна, Львів, Афіша, 2000 5
3 68.9я73 Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. - 3-є вид., стереот. Україна, Львів, Київ, ЛБІ НБУ, 19
4 68.9я73 Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. - 2-е вид., виправ. Україна, Львів, Афіша, 2000 30
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2008. - Науково-практичний коментар Закону України "Про господарські товариства". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
2 67.303 Андрушко В.К. Підприємництво: створення суб'єктів та їх державна реєстрація Україна, Хмельницький, , 2000 80
3 67.303 Під заг. ред. В.Д.Кольги Довідник приватного підприємця Україна, Київ, ЕКСПЕРТ-ПРО, 2000 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів Україна, К., Вентурі, 1997 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2000 - №11: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 6 вересня - 12 жовтня 2000 року , , Вікар, 2
2 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2000 - №11: Звід законів України. 23 грудня - 24 грудня 1993 року , , Університетська книга, 1
3 67.3 Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 30
4 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Законодавство України про охорону здоров'я , , Юрінком Інтер, 2000 2
5 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2000 - №9: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 13 липня - 4 серпня 2000 року , , Юрінком Інтер, 2
6 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2000 - №4: Звід постанов Кабінету Міністрів України , , Юрінком Інтер, 2
7 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2000 - №9: Звід законів України. 9 квітня - 2 вересня 1993 року , , Юрінком Інтер, 1
8 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2000 - №7: Звід законів України. 3 червня - 6 жовтня 1992 року , , Юрінком Інтер, 1
9 67.9(4Укр) Баб'як О.С., О.С. Баб'як, П.Д. Біленчук Екологічне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2000 50
10 67я2 Гончаренко В.В., Залевська В.Ю., Кучеренко І.Д. Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник Україна, Київ, Либідь, 1995 1
11 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2000 - №10: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 4 серпня - 6 вересня 2000 року , , Українські технології, 2
12 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2000 - №5: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 20 липня - 14 серпня 1996 року , , Українські технології, 2
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Касынюк Л.А. Основы конституционного права Украины: Учебное пособие Україна, Харків, ООО ОДИССЕЙ, 1999 1
2 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник Україна, К., Атіка, 2000 50
3 67.9(4Укр)300 Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. Україна, Київ, Атіка, 2006 5
4 67.9(4Укр)300 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. Україна, Київ, Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008 5
5 67.9(4Укр)300 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2008. - Право на звернення. Коментар Закону України "Про звернення громадян". Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
6 67.9(4Укр)300 С.В. Лінецький Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів Україна, Київ, Атіка, 2000 10
7 67.300 Иванова З.Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав граждан. - 2000. -№2 Україна, Хмельницький, ХІУП-ксерокс, 2000 3
8 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України п"ятого скликання. Трнтя сесія. 19 квітня - 30 травня 2007 року. Стенографічний звіт. - Т. 8. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2008 1
Економіка
1 65.0 Фрайхофф Д., Бекетова О.В., Ізерманн Н. Ринкова економіка. Німецька економічна мова: Німецько-український навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
2 65.050 За ред. В.М. Бріцина Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. Україна, Київ, "Довіра", 2007 2
3 65.050 Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 5-те вид. Україна, Київ, Либідь, 2006 2
4 65.05 За заг. ред. І.І. Пилипенко Ринок нерухомості: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2006 10
5 65.01я73 Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Ч.І. Загальна економічна теорія. Ч.ІІ. Спеціальна економічна теорія Україна, Київ, Львівська комерційна академія, 2000 10
Економіка підприємства
1 65.29 Ред. Н.Г. Данилочкина Контроллинг как инструмент управления предприятием Росія, Москва, НОРМА, 1998 1
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №8: Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення , , , 2
Іноземна мова
1 81.2Англ.-4 Березовенко С.М., Березовенко Ю.Ф., Чернобай Д.М., Яценко І.С. Новий англо-російський юридичний словник Україна, К., Євроіндекс ЛТД, 1993 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) За ред. А.Й. Рогожина Історія держави і права України: Підручник для юридичних вищих навч. закладів і факультетів: У 2-х ч.. Ч.1 Україна, Київ, Ін Юре, 1996 40
2 67.2(4Укр) За ред. А.С. Чайковського Історія держави і права України: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 50
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр)я73 Лановик Б,Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 3
Криміналістика
1 67.62 Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов: Учебное и практическое пособие Україна, Харків, Рубикон, 1997 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. проф. П.С.Матишевського Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 50
2 67.9(4Укр)308 Брич Л.П., Навроцький В.О.,
Кримінальне право України: Особлива частина. Тести: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2000 57
3 67.9(4Укр)308 За ред. П.С.Матишевського та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. - Стер. вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 50
4 67.308 Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: Навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2007 3
5 67.9(4Укр)308 Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.Л. Кримінальне право України Україна, К., , 1995 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309я7 Ред. О.М. Джужа Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 2000 20
2 67.9(4Укр)309 Виправно-трудовий кодекс України : Зі змінами і доповненнями станом на 1 березня 2000 р Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 2000 20
Логіка
1 65.40 Гаджинский А.М. Основы логистики: Учебное пособие Росія, Москва, Університетська книга, 1996 1
Менеджмент
1 65.050 Глухов В.В. Менеджмент: Учебник Росія, Санкт-Петербург, , 1999 3
2 65.050я73 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для сузов по специальности "Менеджмент" Росія, Москва, , 1999 1
3 65.050 С.Э. Пивоваров, А.И. Майзель, И.С. Пивоваров и др Международный менеджмент : Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, , 2000 1
4 65.050я73 Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник Росія, Москва, Прогресс, 2000 1
5 65.050я7 Веснин В.Р. Менеджмент: Учебное пособие в схемах Росія, Москва, Гном-Пресс, 1999 3
6 65.050я72 Діденко Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1998 3
7 65.050 Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 3-тє, перероб. і доп. Україна, Київ, Кондор, 2008 22
8 65.050 Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Кондор, 2000 50
Міжнародне право
1 67.50 Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - 2-е вид., допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
2 67.52я73 Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право (у запитаннях та відповідях): Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 5
3 67.51я73 Дмитрієв А.І., Муравйов В.І., Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський Міжнародне публічне право: Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 2000 50
4 67.5 Международное уголовное право : Монография Росія, Москва, , 1995 1
5 67.5 Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. Україна, Київ, Либідь, 1995 1
6 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. РФ, Москва, Международные отношения, 1994 1
Мовознавство
1 81.2Англ.-4 Романов А.С. Русско-английский, англо-русский словарь: с учетом американского произношения и правописания Росія, Москва, Космос, 1992 1
2 81.2Англ.-4 Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки Україна, Львів, СП Бак, 1995 1
3 81.2Англ Зеликман А.Я. Английский для юристов: Учебное пособие Росія, Ростов-на-Дону, Феникс, 1995 1
4 81.2Англ Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка: В 2-х т. Т.1 Україна, Київ, , 1995 1
5 81.2Англ Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка: В 2-х т. Т.2 Україна, Київ, , 1995 1
6 81.2Укр Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спец. навч. закл. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, А.С.К., 2000 30
7 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. Україна, Київ, Вища школа, 2006 1
8 81.411.1 Ред. А.П. Грищенко Сучасна українська літературна мова: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1997 50
Наука. Освіта.
1 74.202.4 Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) Латвія, Рига, Гном-Пресс, 1998 1
2 74.202.4 Кларин М.В. Технология обучения: идеал и реальность Латвия, Рига, Гном-Пресс, 1999 1
3 74.58я2 Упоряд.; Коваленко Ж.В., Колесник Г.О., Пальчевська С.В. та ін. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2000 рік Україна, Київ, Абрис, 2000 3
Нотаріат
1 67.75 Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
Облік та аудит
1 65.052 Упоряд. Д.О. Горлов, І.В. Шпак Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. інструкції: Збірник нормативно-правових актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24я73 Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихалов Т. Управление персоналом: Учебное пособие для студентов экономических вузов и факультетов Росія, Москва, , 1998 3
2 65.24 Д.Л. Щур, Л.В. Труханович Кадры предприятия. 300 образцов должностніх инструкций: Практическое пособие Росія, Москва, , 2000 3
3 65.24 Зайцев Г.Г. Управление персоналом: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Український центр правничих студій, 1998 1
4 65.24 Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка: Учебное пособие Росія, Москва, Гном-Пресс, 1998 1
5 65.24 Ю. Пасс, К. Торшина, Е. Беляева Трудоустройство: советы профессионалов Росія, Москва, Международные отношения, 1999 1
6 65.050 Звід документів кадрового діловодства: Практичний посібник. - 2-е вид., стереотип. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
7 65.24 Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. Видання друге, перероблене й доповнене. Україна, Київ, Кондор, 2006 24
Природничі науки в цілому
1 68.9 Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти) Україна, Львів, Афіша, 2000 10
Психологія
1 88.3я73 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Прогресс, 2000 1
2 88.4 Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления: Учебное пособие. Украина, Харьков, Титул, 2007 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вип.2: В 4-х ч. Ч.2 Україна, Київ, , 2000 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)72 Відп. ред. М.О.Потебенько Прокуратура в Україні: Правові основи. Організаційні засади. Прокурор у судочинстві. Прокурорський нагляд. Міжнародне співробітництво. - Зб. нормат. актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 10
2 67.75я2 Ред. В.М. Черниш Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки . Роз'яснення. Нормативні акти: Довідник Україна, Київа, , 2000 10
3 67.9(4Укр)72 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Прокуратура в Україні , , , 2000 20
Теорія держави і права
1 67.0 Актуальні проблеми теорії держави і права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави: Навч. посіб. (2-е вид., стереот.). Україна, Київ, КНТ, 2008 25
2 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова. Правознавство: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 20
3 67.0я73 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Отечество, 1995 200
Трудове право
1 67.305 Артепова В.Н. Право советских граждан на профессиональную подготовку и повышение квалификации: (глава из книги) Білорусія, Мінськ, ХІУП-ксерокс, 1991 2
2 67.305 Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій Україна, Київ, , 1996 1
3 67.9(4Укр)305 Упоряд. Я.М. Гутарин Законодавство України про пільги. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
4 67.9(4Укр)305 Ред. Н.М. Хуторян Трудове право України : Академічний курс: Підручник Україна, Київ, А.С.К., 2004 140
5 67.9(4Укр)305 Відп. ред. С.П. Ткачук Охорона праці в Україні: Організація і управління. Нормативно-правове забезпечення. Дозвільна система. Небезпечні фактори і умови праці. Страхування. Відповідальність Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
6 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11: Правовий та соціальний захист інвалідів в Україні , , , 2000 2
7 67.9(4Укр)305 Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Харків, , 2000 200
8 67.9(4Укр)305 Ред. О.Г. Кулик Законодавство України про пенсійне забезпечення Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 30
9 67.9(4Укр)305 Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій Україна, Київ, А.С.К., 1999 12
Філологічні науки
1 83.7я73 Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике: Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов Росія, Москва, Финансы и статистика, 1996 1
Філософські науки
1 87.2я73 За ред. І.Ф. Надольного Філософія : Курс лекцій Україна, Київ, Вікар, 2000 100
2 87.6 Ред. М.В. Костицький Філософія права : Навчальний посібник Україна, Київ, Вентурі, 2000 20
3 87.632я73 Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 2
Фінанси
1 65.26 Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности Україна, Київ, , 1996 1
2 65.26я2 Азаров М.Я., Кольга В.Л., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник Україна, Київ, ЕКСПЕРТ-ПРО, 2000 10
3 65.26 Уклад. І.М. Ковальчук Основні права і відповідальність платника податків та податкових органів Україна, Хмельницький, Державна податкова адміністрація у Хмельницькій області; Філія журналу "Вісник податкової служби України" у Хмельницькій області, 2000 2
4 65.26 Ред. А.Н.Морозов Основы банковского дела Україна, К., Либра, 1994 1
5 65.26 Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін. і доп. Україна, Київ, Кондор, 2008 14
Фінансове право
1 67.302 Фінансове право : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1995 1
2 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Законодавство України про податки і збори з громадян Україна, , , 2000 20
3 67.9(4Укр)302 Бухгалтерський облік в Україні: Закони. Національні стандарти. Інструкції Україна, Київ, Вісник податкової служби України, 2000 2
4 67.9(4Укр)302 Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 30
Цивільне право
1 67.304 Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве: (глава из книги) Росія, Москва, ХІУП-ксерокс, 1967 5
2 67.9(4Укр)304 За заг. ред. О.В. Дзери Право власності в Україні: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 20
3 67.304+65(4Укр) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. - 2-е вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2006 4
4 67.304 Мартиросян Э. Правовое положение руководителя организации. - 2000. -№1 , , ХІУП-ксерокс, 3
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: Практика застосування: Навчальний посібник для юридичних вищ. навч. закладів і фак. Україна, Харків, , 1993 1
2 67.311я73 Шибіко В.П., Молдован В.В. Кримінальний процес: Практикум Україна, , Вентурі, 2000 20
3 67.9(4Укр)311 Відп. ред. В.П. Шибіко Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами Україна, Київ, Вентурі, 2000 19
4 67.9(4Укр)310 Ред. В.В. Комаров Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і факультетів Україна, Харків, Право, 1999 1

Назад


Архів новин