Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 31.46 Ядерные реакторы на Хмельницкой и Ровенской АЭС: доклад правительству Австрии Україна, Київ, Вища школа, 1999 1
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 За ред. О.О.Погрібного Аграрне право України:Підручник. Україна, Київ, Істина, 2007 1
2 67.9(4Укр)307 За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів Україна, Харків, Право, 2006 1
Адміністративне право
1 67.301 За заг. ред. А.П. Зайця Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Україна, Київ, Ін Юре, 2002 1
2 67.9(4Укр)301 Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, Ін Юре, 1999 1
3 67.301 За заг. ред. О.Ю.Оболенського Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія Україна, Хмельницький, Поділля, 1999 1
4 38.96+67.9(4Укр Законодавство України про пожежну безпеку. Україна, Київ, КНТ, 2004 1
5 67.9(4Укр)301 За ред. А.О.Чемериса Місцеве самоврядування : Монографія. Кн.1: Організація роботи сільського селищного голови. Україна, Львів, Ліга-Прес, 2000 30
6 67.301 Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2002 1
7 67.301 Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление Росія, Москва, ЭКМОС, 2002 1
8 67.301 Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів Україна, Київ, Літера ЛТД, 2008 2
9 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Станом на 15 січня 2000 року Україна, К., Сірін, 2000 1
10 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1997 1
11 67.9(4уКР)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №9: Митна справа в Україні Україна, Київ, , 2002 1
12 67.301 Ред. Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов Административное право: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
13 67.9(4Укр)301 Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія. Україна, Львів, "Львівська політехніка", 2003 1
14 67.9(4Укр)301 Відп. ред. Е.Ф. Демський Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 року Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 2
15 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Чинне законодавство зі змінама та допов. станом на 15 квітня 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
16 67.9(4Укр)301 Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Вип.1 Україна, Київ, , 2000 1
17 67.301 Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных служащих Росія, Москва, Статут, 1999 1
18 67.9(4Укр)301 Концепція реформи адміністратиіного права України , , Вища школа, 1998 1
19 67.9(4Укр)301 За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького Муніципальне право України : Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 50
20 67.9(4Укр)301 Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник Україна, Ірпінь, , 2000 2
21 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення (Станом на 1 серпня 2001 року) Україна, Київ, , 2001 1
22 67.301 Ред. Ю.А. Дмитриев Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. - 2-е изд. Росія, Москва, Проспект, 2000 2
23 67.9(4Укр)301     За ред. А. Ткачука     Територіальна реформа: вчора, сьогодні, завтра. Україна, Київ, ІКЦ "Леста", 2007 1
24 67.9(4Укр)301 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 2
25 67.301 Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний посібник для студентів юридичного факультету Україна, Львів, Парламентське видавництво, 2000 100
26 67.9(4Укр)301 Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
27 67.9(4Укр)301 Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие Україна, Київ, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1999 1
28 67.9(4Укр)301 Ред. А.С. Васильев Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий Україна, Київ, Харьков юридический, 2000 2
29 67.9(4Укр)301 Олуйко В.М. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: Монографія Україна, Київ, Науковий світ, 2001 25
30 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Законодавство України про адміністративну відповідальність , , , 1997 1
31 67.301 Закон України про місцеві державні адміністрації. - Офіційне вид. Україна, Київ, Либідь, 1999 1
32 67.301 Общ. ред. С.А.Батчикова и С.Ю.Глазьева Эффективность государственного управления Росія, Москва, БЕК, 1998 1
33 67.301 Кодекс Украины об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 января 1997 года). Україна, Харків, Неофит, 1997 2
34 67.301 Ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищева, М.Г. Студеникина Комментарий к Кодексу РСФСР об административных правонарушениях Росія, Москва, Oficyna Naukowa, 2000 1
35 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Станом на 1 серпня 2000 року. Україна, Київ, Атіка, 2000 1
36 67.301 Закон України про місцеве самоврядування в Україні. - Офіц. вид. Україна, Київ, , 1997 1
37 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.) Україна, Ужгород, , 1997 1
38 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Вид Паливода А.В., Київ, , 2007 2
39 67.301 Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навчальний посібник Україна, Київ, КНЕУ, 2002 2
40 67.9(4УКР)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Україна, Київ, Право, 2002 3
41 67.9(4УКр)301+5 Упорядник Роїна О.М. Санітарні норми та правила в Україні : Збірник (2-е вид.). Україна, Київ, КНТ, 2005 1
42 67.9(4Укр)301+6 Упоряд. Роїна О.М. Державна та комерційна таємниця: Нормативно-правове регулювання. Україна, Київ, КНТ, 2006 1
43 67.301 Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: Монографія. Україна, Київ, Кондор, 2007 1
44 67.301я73 Под общ. ред. Е.В. Охотского и В.Г. Игнатова Государственная служба: теория и организация: Курс лекций Росія, Ростов-на-Дону, Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1998 1
45 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 серпня 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 10
46 67.301 Агапов А.Б. Учебник административного права Росія, Москва, Волтерс Клувер, 1999 1
47 67.9(4Укр)301 Сост. М. Пухтинський , Е. Рахімкулов Ресурси розвитку. Адміністративна реформа в Україні: МаТеріали Всеукраїнського скмінару 27 листопада 2001 року Україна, Київ, Логос, 2002 1
48 67.301 Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні Україна, Київ, Факт, 2002 1
Арбітраж
1 67.74 Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами Україна, К., Юстініан, 2002 5
2 67.9(4УКр)74 Господарський процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 2
Біологічні науки
1 28
Стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 2000 році. Україна, Київ, ХІУП, 2001 10
2 28.080 Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник Україна, К., Либідь, 1993 1
3 28.081я73 Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища (Екологія та охорона природи) Україна, Львов, Афіша, 2000 20
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9я73 Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ - 2000, 2001 20
2 68.9 Жидецький В.Ц., Мельников О.В. Основи охорони праці. - 3-є вид., доп. Україна, Львів, Афіша, 2000 12
3 68.9 Хромченко В.Г. Цивільна оборона: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
4 68.9я73 Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник Україна, Львів, Афіша, 2000 10
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 10
2 67.303 Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище Україна, Київ, Атіка, 1998 1
3 67.303 Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства Україна, Харків, ИД ВЕСЬ, 1997 1
4 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України : Офіційний текст. Від 16 січня 2003 року Україна, Київ, Атіка, 2003 1
5 67.303 Толстошеев В.В. Региональное экономическое право России: Учебно-практическое пособие Росія, Москва, БЕК, 1999 1
6 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Антимонопольне законодавство України , , , 2001 1
7 67.303 Ред. О.М. Олейник Предпринимательское (хозяйственное) право : Учебное пособие: В 2-х т. Т.1 Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
8 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
9 67.303я73 Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2000 2
10 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
11 67.303 Сост. И.В. Дойников Предпринимательское (хозяйственное) право: Сборник нормативных актов: Учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Былина, 1999 1
12 67.303 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник Україна, Київ, Ін Юре, 2002 1
13 67.304 Сборник хозяйственных договоров и учредительных документов Украина, Донецк, Сталкер, 1999 1
14 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Атіка, 2002 1
15 67.303 Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. Вип.1 Україна, Київ, Зовнішторгвидав України, 1997 1
16 679(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №5: Державна та комунальна власність в Україні Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
17 67.9(4Укр)303 Упоряд. Роїна О.М. Аудиторська діяльність в Україні: Нормативна база. Україна, Київ, КНТ, 2006 1
18 67.9(4Укр)303 Банкрутство в Україні: Збірник нормативних документів. - 3-є вид., змін. та доп. Україна, Київ, КНТ, 2006 3
19 67.303 Под ред. В.К. Мамутова Хозяйственное право : Учебник Україна, Київ, , 2002 10
20 67.303 Бюллетень законодательства и юридической практики Украины №8: Приватна власність в Україні , , Юрінком Інтер, 2002 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2(0) Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов Россия, М., НОРМА-ИНФРА-М, 2001 1
2 67.2 Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., переробл. та допов. Україна, Київ, Видавничий дім "Ін Юре", 2003 1
3 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
4 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Вид. 6-те, доп. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
5 67.3 Макарчук В.С. Римське приватне право: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
6 67.9(4Пол) Ред. Лены Колярской-Бобиньской Вторая волна польских реформ Польща, Варшава, Oficyna Naukowa, 2000 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4Укр)71 Мельник П.В., Цимбал П.В. Судова система України Україна, Ірпінь, Академія ДПС України, 2000 10
2 67.9(4Укр) Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х ч. Ч.1 Україна, Харків, Наукова думка, 1996 1
3 67.9(4Укр) Закони України Т.1: (Липень 1990р. - червень 1991 р.) Україна, Київ, , 1996 1
4 67.9(4Укр) Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
5 67.9(4Укр) Людина і праця : Довідник з правових питань Україна, Київ, , 1997 1
6 67я2 Ред. А.Я. Сухарев Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. - 2-е изд., изм. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
7 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
8 67.9(4Укр) Упорядник: В.К. Грищук Законодавство України. Т.2 Україна, Львів, Ін Юре, 1997 1
9 67.0 Ред. В.В. Копєйчиков Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 1
10 67.0 Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2005 1
11 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2001 - №4: Звід законів України , , , 1
12 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2001 - №4: Звід постанов Кабінету Міністрів України. , , , 1
13 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2001 - №5: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 21 лютого - 14 березня 2001 року , , , 1
14 67я2 Баскакова М.А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский. англо-русский). - 8-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Финансы и статистика, 2000 1
15 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2001 - №1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 3 - 20 листопада 2000 року , , , 1
16 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2001 - №5: Звід законів України , , , 1
17 67.0 Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Украина, Харьков, Одиссей, 2006 1
18 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2001 - №2: Звід законів України. 16.05.1995 - 24.05.1996 , , , 1
19 67 Ежегодник российского права , , НОРМА, 2000 1
20 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія Правознавство: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
21 67я2 Ред. А.Я. Сухарев Юридический энциклопедический словарь Росія, Москва, Центр навчальної літератури, 1984 1
22 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2001 - №5: Звід постанов Кабінету Міністрів України , , , 1
23 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2001 - №6: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України , , , 1
24 67.0я73 За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова Теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 125
25 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин , , Юрінком Інтер, 2001 1
26 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2001 - №6: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 13.07.1998 - 21.09.1998 , , Юрінком Інтер, 1
27 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2001 - №11-14: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Серпень, 2001 р. , , Юрінком Інтер, 1
28 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2001 - №7: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 21.09.1998 - 09.03.1999 , , Юрінком Інтер, 1
29 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2001 - №7: Звід законів України. 24.03.1999 - 07.07.1999 , , Юрінком Інтер, 1
30 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2001 - №8: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 09.03.1999 - 29.06.1999 , , Академія, 1
31 67.1(0) Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
32 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -2000 - №6: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 14 серпня - 2 листопада 1996 року , , , 2
33 67.9(4Укр) Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: Монографія Україна, Київ, Академія правових наук України, 2000 2
34 67.0 Приступа М.І., Олійник М.П. Основи держави та права Україна, Хмельницький, Поділля, 2000 4
35 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України Т.16 Україна, Київ, Верховна Рада. Інститут законодавства, 1999 5
36 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.17 Україна, Київ, Верховна Рада. Інститут законодавства, 1999 5
37 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.18 Україна, Київ, Верховна Рада. Інститут законодавства, 1999 5
38 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.19 Україна, Київ, Верховна Рада. Інститут законодавства,, 2000 5
39 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України. Т.20 Україна, Київ, Верховна Рада. Інститут законодавства, 2001 5
40 65.049 Ред. В.В. Копєйчиков Загальна теорія держави і права Україна, К., , 2001 50
41 67.9(4Укр) Ткачук А.Ф. Законодавство для третього сектору: необхідність та перспективи змін , , ІКЦ "Леста", 2002 1
42 67 Беляев И.Д. История русского законодательства Росія, Санкт-Петербург, Международные отношения, 1999 1
43 67 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 15 травня 1997 Україна, Ужгород, , 1997 1
44 67я2 Юридический словарь И.Дахно : Словарь законодательных и нормативных терминов. -2-е изд., доп. Україна, Київ, А.С.К., 2001 1
45 67.9(4Укр) Молдован В.В.,
Судоустрій України: Опорні конспекти: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та фак. Україна, Київ, Вентурі, 1996 1
46 67.9(4Пол) Ред. Л. Колярская-Бовинская Четыре реформы: От концепции до реализации Польща, Варшава, Торнадо, 2000 1
47 67.9(4Укр)

Відп. ред. В.Ф.Москаленко

Законодавство України про охорону здоров'я Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 10
48 67.9(4Укр) Законодавство України про освіту та науку: Офіційне видання (За станом на 20 грудня 1999 р.) Україна, Київ, , 1999 1
49 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 3. -2001 - №3: Звід законів України. 25.05.1996 - 21.05.1997 , , , 1
50 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -2000 - №3: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 28 грудня 1999 - 18 січня 2000 року , , , 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2: Орендні відносини в Україні , , , 2001 2
2 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на пя'тій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Україна, Київ, Просвіта, 1996 4
3 67.300 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. - 3-е изд., изм. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2002 1
4 67.300 Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право Росія, Москва, СПАРК, 2001 1
5 67.300 Отв. ред. В.В. Лазарев Конституционное право : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1999 1
6 67.9(4Рос)300 Под ред. О.Е.Кутафина Государственное право Российской Федерации: Учебник Росія, Москва, Юрид.лит., 1996 1
7 67.300 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
8 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Друге вид., доповнене Україна, Київ, Атіка, 2002 120
9 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник Україна, К., Атіка, 2000 51
10 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України п"ятого скликання. Третя сесія. 31 травня - 20 вересня 2007 року. Четверта сесія. 4 вересня - 20 вересня 2007 року. Стенографічний звіт. - Т. 9. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2008 1
11 67.300 Отв. ред. Б.А. Страшун Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4-х т. - 3-е изд., обновл. и дораб. Росія, Москва, К65, 2000 1
12 67.300 Отв. ред. Б.А. Страшун Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4-х т. Т.4: Часть особенная: Страны Америки и Азии Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
13 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Україна, Київ, Феміна, 1996 1
14 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Україна, К., Феміна, 1996 2
15 67.9(4Укр)300 Упоряд. М.І. Хавронюк Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2007 1
16 67.9(4Укр)300 Хто є хто в Україні Україна, Київ, СПАРК, 2001 1
17 67.300 Ред. О.Е. Кутафин Конституционное право России: Сборник конституционно-правовых актов: В 2-х т.т. Т.1 Росія, Москва, Юристъ, 1999 1
18 67.9(4Укр)300 Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність Україна, Київ, , 2001 2
19 67.9(4Укр)300 Офіційна Україна сьогодні (Інформація станом на грудень 2001 року) Україна, Київ, СПАРК, 2002 1
20 67.300 Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (Основи конституціоналізму): Навчально-методичний довідник. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, МАУП, 2000 2
21 67.9(4Укр)300я7 Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій Україна, Київ, Університетська книга, 2000 2
22 67.300я73 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие. - -Изд. 3-е, доп. и перераб. Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 2000 4
23 67.300 Місцеві вибори : Збірник законодавчих актів Україна, Київ, , 1998 1
24 67.9(4Укр)300 Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України: Монографія. Україна, Київ, Академія правових наук України, 2005 1
25 67.300 Ред.Тамаш М. Хорват Децентрализация: Эксперименты и реформы. Т.1 Венгрія, Будапешт, , 2000 1
26 67.300 Под ред. Игоря Мунтяну и Попа Виктора Разработка новых правил игры в старых условиях. Т.3 Венгрія, Будапешт, Юрінком Інтер, 2001 1
27 67.300 Підготовка і проведення виборчих кампаній. -2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
28 67.300 Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2005 1
29 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №12: Правове регулювання видавничої справи в Україні , , , 2000 2
30 67.300 Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии: Сборник нормативных актов Росія, Москва, , 1998 2
31 67.300я73 Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 30
32 67.9(4Укр)300 Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право Україна, Київ, Юмана, 1996 1
33 67.9(4Укр)300 Лисенков С.Л., Тихомиров О.Д. Закон "Про вибори народних депутатів України": Попул. коментар Україна, Київ, Либідь, 1998 1
34 67.300 Ред. В.В. Копєйчиков Основи конституційного права України: Підручник. - Стер. вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
35 67.9(4Укр)300 За ред. проф. В.Ф. Погорілка Конституційне право України : Підручник. - 2-тє вид. Україна, Київ, Наукова думка, 2002 1
36 67.9(4Укр)300 Лысенков С.Л. Закон "Про Конституційний Суд України": Попул. коментар Україна, Київ, , 1998 2
37 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Україна, К., Преса України, 1997 2
38 67.300 За ред. В.О. Ріяки Конституційне право зарубіжних країн - 2-е вид., доп. і перероб.: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 2
39 67.9(4УКр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Перша сесія. 23 листопада 2007 року - 5 лютого 2008 року. Стенографічний звіт. Т. 1. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2008 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Кобецька Н.Р. Екологічне право України:Навч.посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
2 67.9(4Укр)307 Ковтун О.М. Законодавство України про довкілля: Посібник. Україна, Київ, Прецедент, 2006 1
Економіка
1 65 Ред. С.В. Мочерний Основи економічної теорії : Посібник Україна, Київ, Академія, 1998 3
2 65.9(4Укр)26 Ред. М.Я. Азаров Оподаткування зовнішньо-економічної діяльності вУкраїні: Навчальний посібник Україна, Київ, ДІЯ 2000, 2000 1
3 65.01 Задря А.О., Петруня Ю.Є. Основи економічної теорії: вправи для студентів: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, КОО, 1998 1
4 65.231 Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум -3-тє вид., стер. Україна, К., Знання, 2001 1
5 65.326 Ковалюк О.М., Лех Г.А., Реворчук С.К. Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи: Навчальний посібник Україна, К., Атіка, 2002 4
6 65.053 Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 1
7 65.01 Дзюбик С.Д., Ривак О. Основи економічної теорії Україна, К., Основи, 1994 1
8 65 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, 2002 2
9 65я2 Э.Дж.Долан, Б.И.Домненко Экономикс : Англо-русский словарь-справочник Росія, Москва, , 1994 1
10 65.053 Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2005 1
11 67.301 Державна служба в Україні: Збірник нормативних актів Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 10
12 65.01я73 За заг. ред. Є.М. Воробйова Економічна теорія. Посібник вищої школи Україна, Київ; Харків, , 2001 2
13 65я73 За ред. А.А.Чухна Основи економічної теорії: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 2001 2
14 67.300 Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) Росія, М., Государственное управление (организационно-функциональные вопросы), 2000 1
15 65.051 Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку: Монографія. Україна, Київ, Знання, 2007 1
16 65.30 Уклад. В.П. Вельбой Системи технологій : Конспект лекцій. Тема 4: Сучасні технології металургійного комплексу Україна, Хмельницький, , 2000 5
17 65я2 Відп. ред. С.В. Мочерний Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.3: П-Я Україна, Київ, Академія, 2002 10
18 65.05 Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальностей "Маркетинг" -3-е изд., перераб. и доп. Україна, Харьков, СТУДЦЕНТР, 2000 20
19 65.0 Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юрайт, 1999 1
20 65 Ковальчук В'ячеслав Основи економічної теорії: короткий курс: Навчальний посібник Україна, Тернопіль, Астон, 1999 1
21 65.01я73 Мочерний С.В., Каніщенко Л.О., Єрохін С.А., За ред. С.В. Мочерного Основи економічної теорії Україна, Київ, Академія, 1997 3
22 65.0 Райзберг Б.А. Основы экономики: Учебное пособие Росія, Москва, , 2000 1
23 65.0 Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учебное пособие Україна, Київ, , 2000 1
24 65 Кулинич О.І. Економетрія: Практикум Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 1
25 65.0 Основи економіки Україна, Тернопіль, Підручники і посібники, 1998 1
26 65.0 Орищак Я., Стебло М. Основи економіки Україна, Тернопіль, Істина, 2002 2
27 65.03 Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, КОО, 2001 1
28 65.01я73 Під ред. Гуменюка П.Д. Економічна політика : Навчальний посібник Україна, Тернопіль, , 1997 1
29 65.0 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 1
30 65.02 Сурин А.И. История экономики и экономических учений: Учебно-методическое пособие Россия, М., Финансы и статистика, 2002 5
31 65.29 Кірейцев Г., Виговська Н., Петрук О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Курс лекцій Україна, Житомир, ЖІТІ, 2002 43
Економіка підприємства
1 65.29я73 Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів еконоомічних спеціальностей вищ. навч. закладів І-ІV рівнів акредитації . - 2-е вид., випр. и доп. Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ-2000, 2001 20
2 65.29 Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов Росія, Новгород, НИМБ, 2001 1
3 65.29 Ред. А.И. Турчинов Управление персоналом : Учебник Росія, Москва, РАГС, 2002 1
4 65.29 Кибанов А.Я., Мамед-Заде, Родкина Т. Управление персоналом: регламентация труда. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Экзамен, 2001 1
5 65.29 Под ред. Е.Л. Кантора Экономика предприятия Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
6 65.29 Ушаков А.А. Российский кадровик: тайны карьеры Росія, Москва, Интел-Синтез, 1998 1
7 65.29 Ред. А.М.Поддєрьогін Фінанси підприємств : Підручник. - 3-тє вид.,перероб. та доп. Україна, Київ, КНЕУ, 2000 1
8 65.30 Нейкова Л.И. Иностранное инвестирование экономики Украины: теория и практика Україна, Одеса, ОКФА, 1996 1
9 65.29 Слюсаренко О.О., Огородніков Д.Д., Наконечний В.Л. Словник підприємця Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 1
10 65.29 Филимоненков А.С. Финансы предприятий: Учебное пособие Украина, К., НИКА-ЦЕНТР, 2002 3
Етика та естетика
1 87.754 Этика сотрудников правоохранительных органов: Учебник Росія, Москва, Щит-М, 2002 1
2 87.8я721 Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2000 2
3 87.7 Зубченко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник Україна, Київ, ЕксОб, 2000 2
4 87.8 Дубчак Л.М. Естетика: Посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
5 87.7 Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко, В.М. Олуйко, С.А. Кіндзерський Ділове спілкування у сфері державного управління: Монографія Україна, Хмельницький, , 2005 2
Земельне право
1 67.307 За ред. д.е.н., проф., акад. П.Т.Саблука. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посібник у питаннях та відповідях Україна, К., ІАЕ, 1999 1
2 67.9(4Укр)307 Упоряд. О.В. Бойко, А.І. Дмитрієв, П.Г. Матвієнко Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення: Збірник нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 3
3 67.307 Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
4 67.307 Под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ЗАО Юстицинформ, 2002 1
5 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Екологічне законодавство України , , , 2001 1
6 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2007 1
7 67.307я73 За ред. В.І.Андрейцева Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс Україна, Київ, Істина, 2001 300
8 67.307я73 За ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича Земельне право : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищ. навч. закладів Україна, Київ, Ін Юре, 2001 100
9 67.307 Законодавство України про землю: Земельний кодекс. Нормативно- правові акти з земельних питань Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 50
10 67.307 Крассов О.И. Земельное право: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 2000 1
11 67 Земельний кодекс України з постатейними матеріалами:Зб. нормат. актів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
12 67.307 Земельний кодекс України. Україна, Київ, Ксилон, 2001 1
13 67.307 Сост. М.В. Шульга Экологическое законодательство Украины Україна, Харьков, , 2000 1
14 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України. Україна, Київ, , 2002 1
15 67.307 Упоряд. М.І. Камлик Право власності на землю та його захист: Збірник нормативно-правових актів Україна, К., Атіка, 2002 9
16 67.304 Под ред. М.И. Брагинского Актуальные проблемы гражданского права Росія, Москва, Oficyna Naukowa, 1999 1
ЗМІ
1 76.0 Почепцов Г.Г. Информация & дезинформация Україна, Київ, НИКА-ЦЕНТР, Эльга, 2001 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник английского языка: В 2-х ч.. Ч.2 Росія, Москва, ДеКонт, 1994 1
2 81.2Англ Укладачі: І.І. Биховець, Г.О. Герасименко, І.І. Бонрисенко; За ред. Жлуктенка Ю. Англо-український, українсько-англійський словник Україна, Київ, Феміна, 1995 1
3 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: Довідник. Україна, Київ, ТОВ ВП "Логос", 2005 1
4 81.2Англ Верба Г.В., Верба Г.Г., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови (з вправами): Навч. посіб. - 5-те вид,,доопрац. Україна, Київ, Освіта, 2001 1
5 81.21 Носков С.А. Самоучитель немецкого языка.-12-е изд. Белоруссия, Минск, Вышэйшая школа, 2000 1
6 81.2Англ Укладач Є.О. Мансі English: Тексти. Підручник. Для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, "Академія", 2004 3
7 81.2Англ Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч.2. Кн.2 РФ, Москва, МП "Фирма АРТ", 1992 1
8 81.2Англ Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукъянова Н.А. Учебник английского языка: В 2-х ч.. Ч.1. Россия, Иваново, ФОРА, 1994 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Рабин Ч. Эффективная работа с Microsoft Word 2000 Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
2 32.973 Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Excel 2000 Россия, М., Вильямс, 2001 1
3 32.973 Гарнаев А.Ю. Microsoft® Excel 2000: разработка приложений Россия, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2000 3
4 32.973 Ахо Альфред В., Хопкрофт Джон Структуры данных и алгоритмы: Пер. с англ. Россия, М., Вильямс, 2001 1
5 32.973 Вин Д. Искусство web-дизайна. Самоучитель Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
6 32.9 Комер Д. Принципы функционирования Интернета Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
7 32.9 Денисов А. Internet Explorer 5.5 Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
8 32.9 Виллет Э., Кроудер Д., Короудер Р. Micrisoft Office 2000. Библия пользователя. Пер. с англ. Россия, Санкт- Петербург, БХВ-Петербург, 2000 1
9 32.9 Дунаев В.В. Сам себе Web-дизайнер Россия, Санкт-Петербург, Арлит, 2002 1
10 32.973 Бредсфорд, Гарри М. Секреты Windows 2000 Server: Учеб. пособие Росія, Москва, , 2002 1
11 32.973.26 Баркер, Скотт Ф. Профессиональное программирование в Microsoft Access 2002. - Загл. на доп.тит.листе: Access 2002 Power Programming Росія, Москва, , 2002 1
12 32.973 Саймон, Джинжер Программирование в Excel: Наглядный курс создания интерактивных электронных таблиц: Пер. с англ. Росія, Москва, , 2002 3
13 32.973.26 Уокенбах, Джон Подробное руководство по созданию формул в Excel 2002: Пер. с англ. Росія, Москва, , 2002 3
14 32.973.26 Снелл, Нэд Освой самостоятельно Internet за 24 часа Росія, Москва, , 2002 1
15 32.973.26 Мюллер, Скотт Модернизация и ремонт ПК: Пер. с англ. -13-е изд. - Загл. на доп.тит.листе: Upgrading and Repairing PCs Росія, Москва, Русский язык, 2002 1
16 32.973.26 Камарда, Билл Использование Microsoft Word 2002. Специальное издание. - Пер. с англ. Росія, Москва, Русский язык, 2002 1
17 32.973.26 Падвиг, Гордон Использование Microsoft Outlook 2002. Пер. с англ. -Специальное издание. Росія, Москва, Русский язык, 2002 1
18 32.973.26 Негус, Кристофер Red Hat Linux 7. Библия пользователя; Пер. с англ. Росія, Москва, Русский язык, 2002 1
19 32.9 Биллиг В.А. VBA в Office 2000. Офисное программирование Россия, М., Издательско-торговый дом "Русская редакция", 1999 1
20 32.973 Каратыгин С.А. Access 2000: Руководство пользователя с примерами Росія, Москва, Русский язык, 2000 1
21 32.973 Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2002: Довідковий посібник Россия, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2002 1
22 32.973 Ильина М.М. Word 2000 Росія, Москва, Прогресс, 2000 1
23 32.973 Колесников А. Internet Україна, К., Издательская группа BHV, 2001 1
24 32.973 Михеева В.Д., Харитионова И.А. Microsoft Access 2002 Россия, Санкт-Петербург, BHV, 2002 1
25 32.973 Вальдрат О.Л. Робота з Microsoft Excel 2000 Україна, Київ, ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2000 5
26 32.988 Internet. Полное руководство : Пер. с англ. Україна, Київ, BHV, 2001 1
27 32.988 Соломенчук В. Интернет: Краткий курс Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
28 32.973 Карпов Б. Microsoft Excel 2002: Справочник , , Питер, 2002 1
29 32.973 Штайнер Г. Excel 2000 Росія, Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2000 1
30 32.973 Праг К., Ирвин М. Access 2000. Библия пользователя Росія, Москва, Вильямс, 2001 1
31 32.973 Куперштейн В.И. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2001 1
32 32.973 Хислоп Б., Энжелл Д. Microsoft Word 2000. Библия пользователя Росія, Москва, Вильямс, 2001 1
33 32.973 Ред. Ф.А. Новикова Micrisoft Office 2000: разработка приложений Росія, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2000 1
34 32.973 Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці (на основі програми Excel): Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2000 1
2 67.2(4Укр) Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник-практикум Україна, К., Атіка, 1999 2
3 67.2(4Укр) За ред. О.О. Шевченка Історія держави і права України: Хрестоматія для студентів юридичних вузів та фак. Україна, Київ, Вентурі,, 1996 3
4 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. -3-тє вид., доповнене. Україна, К., Атіка, 2001 140
5 67.2 Макарчук В.С. Основи римського приватного права: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2000 1
6 67.2(4Укр)я73 За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина Історія держави і права України: Підручник: У 2-х т. Т.1 Україна, Київ, , 2000 3
7 67.2(4Укр)я73 За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина Історія держави і права України: Підручник: У 2-х т.2 Україна, Київ, , 2000 3
8 67.2(4Укр) За ред. А.С. Чайковського Історія держави і права України: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
9 63.3(4Укр)6 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття Україна, К., Укр. письменник, 1994 1
10 67.2 Ред. О.О. Шевченко Історія українського права Україна, Київ, ДонГИИИ, 2001 1
11 67я2 Ред.кол.: Ю.С. Шемшученко Юридична енциклопедія : В 6 т. Т.2 Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1999 10
12 67я2 Юридична енциклопедія : В 6 т. - Т.3 Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2001 10
13 67.2 Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права ХІ-ХІХ вв.: Сборник статей Росія, Москва, Парад, 2000 1
14 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
15 67.2(4Укр) Кузьминець, Калиновський, Дігтяр Історія держави і права України Україна, Київ, , 2000 2
16 67.2(Укр) Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час): Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Полонська-Василенко Наталія Історія України: У 2-х т. Т.1: До середини ХVІІ століття Україна, Київ, , 1995 2
2 63.3(4Укр)я2 Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник Україна, Київ, , 1995 1
3 63.3 Крип Всесвітня історія: У 3-х кн. Кн.2: Середньовіччя і нові часи Україна, К., Либідь, 1995 4
4 63.3(4Укр) за ред. Ярового В.І. Історія західних і південних слов'ян (З давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 2001 5
5 63.3(4Укр)2 Бунятян К.П. На світанку історії. Т.1 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
6 63.3 Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник -2-ге вид., випр. і доп. Україна, К., Каравела, 2002 10
7 63.3(4Укр)2 Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причорномор'я. Т.2 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
8 63.3(4Укр)2 Баран В.Д. Давні слов'яни Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
9 63.3(4Укр)41 Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. Т.4 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
10 63.3(4Укр)43 Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
11 63.3(4Укр)44 Русина О.В. Україна під татарами і Литвою. Т.6 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1998 1
12 63.3(4Укр)46 Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.). Т.7 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
13 63.3(4Укр) Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. Т.8 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
14 63.3(4Укр)52 Сарбей В.Г. Національне відродження України. Т.9 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
15 63.3(4Укр)61 Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 - 1921 рр. Т.10 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
16 63.3(4Укр)62 Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 р.р.). Т.11 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
17 63.3(4Укр)624 Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 р.р.). Т.12 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
18 63.3(4Укр)625 Баран В.Д. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і р.р.). Т.13 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
19 63.3(4Укр)63 Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000). Т.14 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 2000 1
20 63.3(4Укр) Трощинський В.П., Шевченко А.А. Україна в світі. Т.15 Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 1
21 81.411 Крип'якевич І. Всесвітня історія. У 3-х кн. Кн.1: Стародавні часи Україна, Київ, Наукова думка, 1995 2
22 63.3 Субтельний О. Україна: історія. - 3-тє вид., перероб. і доп. , , Либідь, 1993 1
23 63.3(4Укр) Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Том 3 Україна, Київ, , 1993 1
24 63.3 Довідник з історії України (А-Я): Посібник для серед. загальноосв. навч. закладів. - 2-ге вид., доопр. і доп. Україна, Київ, Атіка, 2001 1
25 63.3(4Укр) Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. Т.1: До середини ХVІІ століття Україна, Київ, Либідь, 1992 1
26 63.3(4Укр) Полонська-Василенко Наталія Історія України: У 2-х т. Т.2: Від середини ХVІІ століття до 1923 року Україна, Київ, Либідь, 1995 1
27 63.3(2Ук) Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини Україна, Хмельницький, , 1995 1
Криміналістика
1 67.62 Колган В.П. Криміналістична трасологія: Конспект лекцій Україна, Хмельницький, ХІРУП, 2002 45
2 67.62 Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений Росія, Санкт-Петербург, , 2001 3
3 67.62 Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса Росія, Санкт-Петербург, , 2001 3
4 67.62 Гурев М.С. Убийства на "разборках" (методика расследования) Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2001 3
5 67.62 Ред. Н.П. Яблоков Практикум по криминалистике Росія, , БЕК, 1995 1
6 67.62 Торвальд Ю., Ред. Ф.М. Решетников Век криминалистики. -3-е изд. Россия, Москва, Прогресс, 1984 1
7 67.62 За ред. Я.Ю. Кондратьєва Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практичний коментар Україна, Київ, Атіка, 2000 2
8 67.9(4Укр)62я73 Ред. П.Д. Біленчук Криміналістика : Підручник Україна, Київ, Видавничий Дім "Ін Юре", 2001 50
9 67.62 Под ред. В.А. Образцова Криминалистика : Учебник Росія, Москва, , 2001 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України : (Неофіційне видання із змінами та доп. за станом на 1 квітня 1999 року) Україна, Київ, , 1999 3
2 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Харків, Юрінком Інтер, Право, 2002 61
3 67.308 Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления Україна, Київ, , 1996 1
4 67.9(4Укр)308 Отв. ред. В.И.Шакун, С.С.Яценко Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. - 5-е изд., доп. Україна, Київ, А.С.К., 1998 1
5 67.308 Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ Україна, Харків, Консум, 1999 2
6 67.308 Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи, протидії: Монографія Україна, Київ, Атіка, 2001 1
7 67.308 Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова Оперативно-розыскная деятельность : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 2002 1
8 67.9(4Укр)308 М.Й. Коржанський Науковий коментар Кримінального кодексу України Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 50
9 67.9(4Укр)308 Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 1997 года) Україна, Харків, , 1997 1
10 67.308 Кримінальний кодекс України. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2001 5
11 67.9(4Укр)308 Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2002 1
12 67.9(4Укр)308 Ред. С.С. Яценко Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 4
13 67.308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Кримінальний кодекс України , , , 2001 1
14 67.308 Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України Україна, Київ, Істина, 2002 1
15 67.308 За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року Україна, К., КАННОН, А.С.К., 2002 20
16 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України : Офіційний текст Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 110
17 67.9(4Укр)308 Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп"яніння: Монографія. Україна, Київ, Атіка, 2005 2
18 67.308 Содержание под стражей : Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 2001 года) Україна, Харків, , 2001 5
19 67.9 За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник Україна, К.., Юрінком Інтер, 2002 110
20 67.308 Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации Росія, Москва, Волтерс Клувер, 2001 1
21 67.308 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. Україна, Київ, Атика, 1
22 67.308 Кримінальний кодекс України , , Юрінком Інтер, 2001 1
23 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України. Україна, Київ, ЕксОб, 2001 100
24 67.308 За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року Україна, Київ, КАННОН, 2001 20
25 67.308 Ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков Уголовное право России : Учебник для вузов. В 2-х т. Т.1: Общая часть Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 2000 1
26 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року Україна, Київ, Право, 2002 2
27 67.9(4Укр)308 Українське право . -1997 - №2: Проект нового Кримінального кодексу України. Пояснювальна записка до проекту Кримінального кодексу України , , , 1
28 67.308 Андрусів Г.В., Бантишев О.С., Романюк Б.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів Україна, Київ, , 2002 1
29 67.308 Упоряд.: М.І.Мельник, М.І.Хавронюк Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року Україна, Київ, Право, 2001 1
30 67.308 Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Виправно-трудовий кодекс України Україна, Київ, Істина, 2001 2
31 Андрусів Є.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави Україна, Київ, Київський університет, 1997 3
32 67.99(2)8 Ред. П.С. Матишевський, Ред. С.С. Яценко Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять Україна, К., ЮРІНКОМ, 1996 1
33 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Україна, К, Право, 2001 2
34 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України () Україна, Київ, Право, 2001 1
35 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 квітня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА, 2008 11
36 67.9(4Укр)308 Ред. О.М. Омельчук Кримінальне право України : Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 1
37 67.9(4Укр)308 Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2001 р. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 5
38 67.9(4Укр)308 Бажанов М.І, Баулін Ю.В., Борисов В.І., За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Загальна частина. Україна, Харків, Юрінком Інтер, 2001 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309я7 Ред. О.М. Джужа Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 2000 1
2 67.9(4Укр)309 Семаков Г. С., Гель А. П. Кримінально-виконавче право Україна, К., МАУП, 2000 2
3 67.309 Ред. С.В. Степашин Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
4 67.308 Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2001 1
5 67.9 О.М. Джужи Кримінально-виконавче право України (Загальна та Особлива частини): Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб та доп. Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 50
6 67.9(4Укр)309 Виправно-трудовий кодекс України : Офіційний текст із змінами станом на 15 березня 2001 р. Україна, Київ, Ін Юре, 2001 100
7 67.309 Виправно-трудовий кодекс України : Станом на 1 вересня 2000 року Україна, Київ, ИНФРА-М, 2000 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.311 Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
2 67.311 Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 травня 1998 року. Зі змінами станом на 1 грудня 2000 року Україна, Київ, Право, 1998 1
3 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2007 2
4 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 січня 1998 року. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 1
5 67.311 Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, соответствующих уголовному правосудию Росія, Москва, СПАРК, 1999 1
6 67.311 Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США Росія, Москва, СПАРК, 1998 1
7 67.311 Кальницкий В.В., Ефремова Н.П., Под ред. В.В. Николюка Восстановление утраченных уголовных дел Росія, Москва, СПАРК, 2000 1
8 67.311 Щерба С.В., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершённом преступлении: Практическое пособие Росія, Москва, СПАРК, 1997 1
9 67.311 Под ред. В.М. Лебедева, Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации Росія, Москва, СПАРК, 2002 2
10 67.311 Ред. Р.Х. Якупов, В.Н. Галузо. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу. 1995-1991 гг.: Сборник правовых актов Росія, Москва, СПАРК, 1997 1
11 67.311 Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Тези лекцій, задачі, ділові ігри. Вентурі, Київ, Вентурі, 1997 1
12 67.311 Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України Україна, Київ, Атіка, 2001 1
13 67.311 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №9: Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України , , Дашков и К°, 2001 1
14 67.311 Ред. В.И. Радченко, В.Т. Томин Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу РСФСР. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2000 1
Кримінологія
1 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
2 67.61я73 Джужа О.М., Моісєєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та особлива частини) Україна, Київ, Атіка, 2001 152
3 67.61 Под ред. А.И. Долговой Криминология : Учебник для вузов Росія, Москва, Юрист, 2001 1
4 67.61я73 Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология Россия, Москва, ИНФРА-М, 2001 2
5 67.61 Ред. О.М. Джужа Кримінологія : Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2004 1
Культура.
1 71 Ред. С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник. - 3-є вид., стер. Україна, Київ, Знання, КОО, 4
2 71.0 В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2006 1
3 71.0я73 Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук Історія світової культури : Навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, 1
4 71.0 Культурология: Теория и история культуры: Учебное пособие Росія, Москва, Олимп, ИНФРА-М, 1996 1
5 71 Розин В.М. Культурология: Учебник Росія, Москва, Касталь, 1999 1
6 71.я73 Ред. М.М. Закович Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник -2-ге вид., випр. Україна, К., Знання, 2001 10
7 71 Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук Історія світової культури : Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 2000 1
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 5-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, КОО, 2002 80
2 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 1
3 87.4 Щербина О.Ю. Логіка для юристів: Курс лекцій. 3-тє вид. Україна, Київ, Юридична думка, 2007 1
4 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 6-те вид,, стер. Україна, Київ, Знання, 2003 1
5 87.4 Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
6 65 Гаршина О.К., Бурлуцький С.В. Виконання дипломних робіт спеціалістів економічного профілю:Навч.посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2007 1
7 87.4 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических институтов и факультетов. РФ, Москва, Манускрипт, 1992 1
8 87.4 Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів Україна, Київ, Видавничий центр "Академія", 1999 1
9 87.4 Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, "Академія", 2003 1
10 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 8-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2005 1
11 87.4я73 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник Україна, Київ, Знання, КОО, 2001 50
12 87.4я73 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юрид. вузів і фак. - 2-е вид., стереотип. Україна, Харків, Київ, , 1998 1
Математика. Механіка
1 22.18 Вітлінський В., Наконечний, Терещенко Математичне програмування: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. Україна, Київ, КНЕУ, 2001 5
2 22.17 Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник Україна, К., ЦУЛ, 2002 15
3 22.11 Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів: Навчальний посібник -3-тє вид., перероб. та доп. Україна, К., ЦУЛ, 2002 10
4 22.17 Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей. - Вид 2-ге, без змін. Україна, Київ, КНЕУ, 2007 1
5 22.1я73 Гусак А.А. Высшая математика. В 2-х томах: Учебник для студентов вузов. Т.1. - 3-е изд., стереотип. Білорусія, Мінськ, Прогресс, 2001 5
6 22.1я73 Гусак А.А. Высшая математика. В 2-х томах: Учебник для студентов вузов. Т.2. - 3-е изд., стереотип Білорусія, Мінськ, Прогресс, 2001 5
Медицина. Медичні науки
1 67.64 Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений) Україна, Донецк, Сталкер, 1998 1
2 67.64 Под. ред. Б.В.Шостаковича Судебная психиатрия : Учебник для вузов Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
3 67.64 Колесник В.А. Судова психіатрія: Курс лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 50
Менеджмент
1 65.050 Стеченко Д.М., Григорович А.В., Дука А.П. Менеджмент: Словник-довідник Україна, Хмельницький, Поділля, 2004 1
2 65.050 Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. Кн.1: От стагнации к стабилизации. Практ. рук. Україна, Київ, Вища школа, 2002 1
3 65.05 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкендз Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ, 1998 1
4 65.050 Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
5 65.050я73 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления: Учебник для сузов по специальности "Менеджмент" Росія, Москва, , 1999 1
6 65.050 С.Э. Пивоваров, А.И. Майзель, И.С. Пивоваров и др Международный менеджмент : Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, , 2000 1
7 65.05 Гринин А.С., Орехов Н.А., Шмидхейни С. Экологический менеджмент: Учеб.пособие Россия, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001 34
8 65.050 Головач А.С. Образцы оформления документов: Для предприятий и граждан Україна, Донецк, Фіта, 1996 1
9 65.050 Бурков В.Н. Как управлять проектами: Научно-практическое издание Росія, Москва, Титул, 1997 1
10 65.051я73 Кулинич О.І. Економічна статистика: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Знання, 2000 165
11 65.05 Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Підручник. Вид. 2-ге, випр., доп. Україна, Київ, Академвидав, 2007 1
12 65.05я73 Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер.. Україна, З15, Знання, КОО, 2002 2
13 65.050 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач Фінансовий менеджмент : Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни Україна, Київ, КНЕУ, 2001 1
14 65.050я73 Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників Україна, Київ, Рірар, 1999 2
15 65.050 Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Курс лекцій Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000 1
16 65.050 Афонін А.А. Маркетинг: Конспект лекций Україна, Київ, МАУП, 1996 1
17 65.050 Орищак Ярослав Основи курсу "Макроекономіка": Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи Україна, Тернопіль, Підручники і посібники, 2001 1
18 67.311 Хміль Ф.і. Менеджмент: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1995 2
19 65.050 Брігхем Євхен Основи фінансового менеджменту: Підручник Україна, Київ, Руссо, 1997 1
20 65.050 Організаційна поведінка Україна, Київ, Основи, 2001 1
21 65.050 Павловський Михайло Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст Україна, Київ, , 1999 1
22 65.050 Ред. Э.М. Гайнутдинов Основы менеджмента : Учебное пособие. - 2-е изд. Білорусія , Мінськ, Университетское, 2002 6
23 65.05 Інформаційний пакет. Напрям підготовки 0502 "Менеджмент" Професійне спрямування (спеціальність) "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності". Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Україна, Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 2008 1
Міжнародне право
1 67.52 За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана Міжнародне приватне право: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
2 67.52

За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана; Авт. колектив: Бігун В.А., Білоусов Є.М., Гайворонський В.М., Жуков І.М., Жушман В.П., Кібенко О.Р. та інші

Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
3 67.50 Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - 2-е вид., допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
4 67.5 Коссак Володимир Михайлович Правові засади іноземного інвестування в Україні: Монографія Україна, Львів, Центр Європи, 1999 1
5 67.5 Отв. ред. В.И. Кузнецов Международное право : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
6 67.5 Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні Україна, Київ, , 1996 1
7 67.52 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.1: Общая часть: Учебник Росія, Москва, БЕК, 2002 1
8 67.52 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.2: Особенная часть: Учебник. - 2-е изд., прераб. и доп. Росія, Москва, БЕК, 2002 1
9 67.52 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.3: Транграгичные банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник Росія, Москва, БЕК, 2001 1
10 67.51я73 Дмитрієв А.І., Муравйов В.І., Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський Міжнародне публічне право: Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 2000 1
11 67.5 Под общ. ред. Л.М. Энтина Европейское право : Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА, 2002 1
12 67.5 Права человека: Сборник международных документов Росія, Москва, Юрид.лит., 1998 1
13 67.51 Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Практикум Україна, Київ, ХІУП, 2001 49
14 67.5 Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини. Питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Навчальний посібник , , , 1998 1
15 67.5 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, ХХI век Росія, Москва, СПАРК, 2000 1
16 67.5 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учебник Росія, Москва, СПАРК, 1999 1
17 67.5 Козырин А.Н., Шепенко Р.А. Конкуренция на международных рынках и антидемпиговое регулирование Росія, Москва, СПАРК, 1999 1
18 67.5 Комментарий к Федеральному закону "О международных договорах Российской Федерации" Росія, Москва, СПАРК, 1996 1
19 67.5 Мацко А.С. Міжнародне право: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб і доп. Україна, Київ, МАУП, 2005 1
20 67.5я73 Под ред. Л.М.Энтина Европейское право : Учебник для вузов Росія, Москва, Юрид.лит., 2000 1
21 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Действующее международное право. В 3-х т. Т.1 Росія, Москва, , 1999 1
22 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Действующее международное право. В 3-х т. Т.2 Росія, Москва, , 1999 1
23 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Действующее международное право. В 3-х т. Т.3 Росія, Москва, , 1999 1
24 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
25 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник -3-е изд., перераб. и доп. Россия, М., Международные отношения, 1994 1
26 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 5
27 67.5 Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посіб для підготов. до іспитів. - 2-ге вид., виправ. та допов. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 2
28 67.51 Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник. Україна, Київ, Алерта, 2005 3
29 67.5я73 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА, 2000 1
30 67.52я73 Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций Росія, Москва, НОРМА, 2000 1
31 67.5 Международные акты о правах человека: Сборник документов Росія, Москва, , 2000 1
32 67.5 Международное частное право : сборник документов Росія, Москва, , 1997 1
33 67.5 Конвенція ООН про права дитини Україна, Київ, , 1997 1
34 67.52я73 Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Курс вибраних лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
35 67.5 Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс международного торгового права Білорусія, Мінськ, Волтерс Клувер, 2000 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.58я73 За ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького Міжнародна економіка : Навчальний посібник Україна, Київ, АртЕк, 2002 2
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 2001 4
2 65.05 Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник Україна, К., КНЕУ, 2001 1
Мовознавство
1 81.2 Сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина Русско-украинский финансово-банковский словарь Україна, Харків, , 1997 1
2 81.2Укр Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник Україна, Київ, Либідь, 1996 1
3 81.2Нім.-4 Под ред. П.И. Гришаева, М. Беньямина Немецко-русский юридический словарь. Ок. 46 000 терминов 6-е изд., стереотип. Россия, М., Руссо, 2000 10
4 81.2Фр Раевская О.В. Французско-русский словарь. Ок.14 000 словарных статей Россия, М., Руссо, 2002 2
5 81.2Англ.-4 Жданова И.Ф. Экономика и право. Русско-английский словарь. Ок. 25 000 терминов Россия, М., Руссо, 2001 10
6 81.2Англ.-4 Борисенко И.И., Саенко В.В. Русско-английский юридический словарь. Ок. 22 000 терминов Россия, М., Руссо, 2000 10
7 81.2Англ.-4 Англо-русский юридический словарь . -3-е изд., исправл. Россия, М., Руссо, 2000 10
8 81.2Англ.-4 Воронина Н.Л., Воронин Л.А. Англо-русский словарь страховых терминов Россия, М., ИРТИСС, 2001 2
9 81.2Нім Dreyer, Schmitt Совершенствуем знание немецко языка: Учебное пособие Україна, К., Методика, 2000 12
10 81.2Фр Раевская О.В. Во Франции - по-французски: Самоучитель французского языка Россия, М., Руссо, 2000 2
11 81.2Англ Г.Н. Акжигитов, М.С.Бенюмович, А.К.Чикорин Англо-русский словарь. Ок. 70 000 терминов -4-е изд., стереотип. Россия, М., Руссо, 2000 1
12 81.2Нім.-4 Салищев В.А., Дикс Х. Новый немецко-русский экономический словарь Россия, М., Руссо, 2002 5
13 81 Барстоу С. Это тоже любовь: Учебное пособие Україна, Київ, , 1995 1
14 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - 4-те вид., випр. Україна, Київ, Вища школа, 2005 1
15 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
16 81.2Ук-4 Ред. Н.И. Панов Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие Україна, Харків, Юрайт, 1993 1
17 81.2Англ Гайдамащук Л.В. Texts and Stories for Comprehension and Discussion: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету Хмельницький, Хмельницький, ХІРУП, 2000 200
18 81.2я2 Ред. В.Н. Ярцева Лингвистический энциклопедический словарь Росія, Москва, , 1990 1
19 81.2Англ Бархударов Л.С. Грамматика английского языка. - 4-е изд., испр. Росія, Москва, Центр навчальної літератури, 1973 1
20 81.2Англ.-4 Гуревич В.В., Лозорец Ж.А. Краткий русско-английский фразеологический словарь Росія, Москва, Державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 1988 1
21 81.2Англ.-4 Элмор Р.Терри Словарь языка средств массовой информации США Росія, Москва, Русский язык, 1992 1
22 81.2Ук Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - 3-тє вид., преробл. і доп. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2002 130
23 81.2лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: Підручник для вищих навчальних закладів. - 2-е вид., виправлене і доповнене Україна, Київ, Атіка, 2001 170
24 81.2Укр Український правопис / НАН України; Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. -5-те вид., стереотип. Україна, Київ, Наукова думка, 1996 2
25 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2001 51
26 81.2Англ Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч.1 Росія, Москва, Деконт+ - ГИС, 2000 2
27 81.2Англ.я73 За ред. В.К.Шпака Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 25
28 81.2Англ Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15000 термінів Україна, Львів, Сталкер, 2000 3
29 81.2Укр Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 2
30 81.2Англ Укладач О.В.Пінська Ділова англійська мова : Навчальний посібник. Ч.1 Україна, Київ, Знання, КОО, 1998 25
31 81.2лат Каган Ю.М. Латинский язык. Основной курс для самостоятельного изучения Росія, Москва, Юрінком Інтер, 2000 1
32 81 Упорядник Д.О. Романов. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. 57 000 слів+ граматика. Україна, Донецьк, ТОВ ВКФ "БАО", 2006 1
33 81.2Укр Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник Україна, Харків, Школа, 2001 2
34 81.2Р-4 Ганич Л.И., Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. - 4-е изд. Україна, Київ, Городец, 1990 1
35 81.411.1 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, К., Вища школа, 1997 1
36 81.2лат Маслюк В.П., Сенів М.Г. Латинська мова: Підручник для гуманіт. фак. ун-тів Україна, Харків, Основа, 1992 1
37 81.2Англ Упоряд.: Т.Є.Некряч, Н.В.Соломашенко Вибрані сторінки з творів англійських і американських письменників: Книга для читання англ. мовою в ст. класах Україна, Київ, Освіта, 1992 3
38 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. Україна, Київ, Вища школа, 2006 2
39 81.2нім Батрак А.В. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык Україна, Київ, Пресса украины, 1994 1
40 81.2Ук-4 Драюк В.М., Журавльов С.Ю. Російсько-український словник юридичних термінів Україна, Київ, , 1993 1
41 81.2 Шевчук С.В. Службове листування: Довідник Україна, Київ, Вища школа, 1999 1
42 81.2лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для студентів-юристів: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1995 1
43 81.2Нім Уклад. Н.Ф. Бориско Збірник текстів про Україну: Навчальний посібник з німецької мови Україна, Київ, Заповіт, 1997 1
44 81.411.1 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1997 1
45 81.2Нім.-4 Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: Словарь-справочник Україна, Київ, Логос, 1997 2
46 81.2Англ.-4 Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности , , ВИРА-Р, 1997 2
47 81.2Укр Паламар Л.М., Коцавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник Україна, К., Либідь, 1995 1
Наука. Освіта.
1 74.03(0)я73 Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищ. педагогічних закладів освіти Україна, , Академія, 2000 1
2 74.58я2 Упоряд.: Гайдукевич Т.Є., Дмитриченко М.Ф., Коваленко Ж.В. та ін. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2001 рік Україна, Київ, Абрис, 2001 2
3 74 Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. 5-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, , 2007 1
4 72 Довідник здобувача наукового ступеня: Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Україна, К., Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000 1
5 74.58 За заг. ред. А.А.Мазаракі Менеджмент-освіта в Україні (Університети, академії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації). Україна, Київ, Київський національний торгово-економічний університет, 2008 1
Нотаріат
1 67.75 Упоряд. Роїна О.М. Нотаріат в Україні: Нормативна база. - 4-е вид., змін. та доп. Україна, Київ, КНТ, 2006 2
Облік та аудит
1 65.053 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник Україна, К., Каравела, 2002 11
Політика. Політичні науки
1 66.01 За ред. проф. В.Г. Кремень, проф. М.І. Горлача Політологія : Підручник Україна, Харків, Єдінорог, 2002 1
2 66 За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка Політологія: Підручник. - 3-тє вид., перероб., доп. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 1
3 66 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2003 1
4 66.01 Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ-2000, 2001 6
5 66.0я73 Потульницький В.А. Нариси української політології: Курс лекцій Україна, К., Либідь, 1993 1
6 60я2 Родионова З.В., Филатов В.П. Русско-английский словарь общественно-политической лексики: Около 9000 слов Росія, Москва, , 1987 1
7 66.0 Прибутько П.С., Вировий С.І., Михайленко Р.В. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид., доповн. та перероб. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 2
8 66 Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Либідь, 2006 2
9 66.01 За ред. О.В. Бабкіної,В.П. Горбатенка Політологія : Підручник для студентів вищих навч. закладів -2-ге вид., перероб. та доп. Україна, К., Академія, 2001 50
10 66.01 Піча В.М., Левківський К., Хома Н.М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу: Навчальний посібник Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ - 2000, 2002 10
11 66.01 Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн:Навчальний посібник Україна, Харків, Торнадо, 2001 1
12 66.01 Ред. І.С. Дзюбко , Ред. К.М. Левківський Політологія : Підручник Україна, К., Вища школа, 1998 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 68.9 Депутат О., Коваленко І., Мужик І. Цивільна оборона: Навчальний посібник Україна, Львів, Афіша, 2001 2
2 67.9(Укр) За ред. В.М.Литвина Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) Україна, К., Альтернативи, 2001 1
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 Упоряд. Роїна О.М. Законодавство України про соціальний захист населення. - 4-те вид. Україна, Київ, КНТ, 2005 1
2 67.305 Сирота І.М., Ред. В.С. Ковальський. Право пенсійного забезпечення в Україніі: Курс лекцій Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 1
3 67.9(4Укр)305 Упорядник Роїна О.М. Законодавство України про соціальний захист населення. - 5-е вид., змін. та доп. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. - 3-є вид.. Україна, Київ, Каравела, 2006 2
2 65.24я73 Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури: Монографія Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000 5
3 65.24 Чижов Н.А. Кадровые технологии Росія, Москва, Экзамен, 2000 1
4 65.24 Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник. - 4-е вид., доп. Україна, Львів, Афіша, 2000 8
Психологія
1 88.5 Лакейн А. Искусство успевать Росія, Москва, Фаир, 1996 2
2 88.53 Ментс М.ван Эффективное использование ролевых игр в тренинге Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
3 88.53 Бишоп С. Тренинг ассертивности Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
4 88.53 Ли Д. Практика группового тренинга Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
5 88.5 Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии2-е изд., перераб. Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
6 88.8 Перькова О.И., Сазанова Л.И. Интеллектуальный тренинг: Учебно-методическое пособие для учителей и родителей Россия, , Речь, 2002 1
7 88.5 Вилсон Г., Макклафлин К. Язык жестов - путь к успеху Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
8 67.64 Пурич-Пейакович Йу., Дуньич Душаи Й. Самоубийсво подростков Пер. с сербского Россия, М., Медицина, 2000 1
9 88.56 Ключников С. Семейные конфликты Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
10 88 Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Россия, Баларуссия, Москва, Минск, АСТ, Харвест, 2005 1
11 88.0я73 Бандурка А.М. Конфликтология: Учебное пособие для вузов Україна, Харків, Титул, 1997 1
12 88.4 Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание Україна, Київ, Рубикон, 1999 1
13 88 Пірен М. Основи конфліктології: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
14 88.5 Вагин И., Глущай А. Поднимись над толпой! Тренинг лидерства Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
15 88.5 Вагин И.О. Психология жизни и смерти Росія, Санкт -Петербург, Питер, 2001 1
16 88 Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения Росія, М., МЕДпресс, 2001 1
17 88.5 Богданович В.Н. Вежливый отказ, или Я могу сказать "нет" и не чувствовать себя виноватым Росія, Санкт-Петербург, ИД ВЕСЬ, 2002 1
18 88 Немов Р.С. Психология: В 3-х кн.. Кн.1 Росія, М., , 2001 3
19 88 Маклаков Л.Г. Общая психология Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
20 88.4 Апрель Пресс Проектная психология Росія, М., ЭКСМО-Пресс, 1
21 88.4 Васильев В.Л. Юридическая психология Росія, Санк-Петербург, Питер, 2002 1
22 88 Майерс Д. Психология Росія, М., Попурри, 2001 1
23 88.4 Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник Україна, Львів, Київ, Новий світ - 2000, Каравела, 2002 10
24 88 Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. Україна, Київ, , 2001 1
25 88.5 Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей Україна, Київ, Глобус, 1995 1
26 88.4 Пригунов П.Я. Юридична психологія. Тестові завдання: Навчально-методичний посібник. Україна, Київ, КНТ, 2006 3
27 88.4 Кандыба В.М. Криминальный гипноз: Что такое криминальный гипноз и пр. Росія, Санкт-Петербург, Дашков и К°, 2001 2
28 88.4 Ред. Т.Н. Курбатова Юридическая психология Росія, Москва, Рубикон, 2001 1
29 88.5 Гришина Н.В. Психология конфликта Росія, Санкт-Петербург, , 2002 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. -2-ге вид., випр. і доп. Україна, К., Вікар, 2002 1
2 65.04я73 Ред. Є.П. Качан Розміщення продуктивних сил України: Підручник Україна, Київ, Юридична книга, 2001 20
3 65.04 Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія і практика: Навчальний посібник Україна, К., Київський державний торгово-економічний інститут, 1998 15
4 65.049я73 Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР: Навчальний посібник Україна, Київ, Хмельницький, , 2000 100
5 65.049 За ред. В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник. - 6-те вид., випр. Україна, Київ, Знання, 2004 1
6 65.049 Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. Україна, Київ, Вікар, 2006 1
7 65.049(4Укр) Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. Україна, Київ, Видавництво "Вища школа", 2000 1
8 65.049 Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2002 100
Релігія
1 86 О. Баран, О.В. Герус Збірник тисячоліття християнства в Україні: 9888-1988 Какада, Вінніпег, , 1991 1
2 86.2 За ред. А. Колодного. Академічне релігієзнавство : Підручник Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 20
3 86.3 Шевченко А.И. Основы христианства: путь к истине: Навчальний посібник Україна, Донецк, ДонГИИИ, 2000 1
4 86 Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. Вид 2-ге. доп. Україна, Київ, Академвидав, 2008 1
5 86.3я2 Ред. А. Колодний, Б. Лобовик Релігієзнавчий словник Україна, К., Четверта хвиля, 1996 1
6 86.3 Ред. М.Ф. Рибачук Релігієзнавство : Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
Світова економіка
1 65.5 Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. Світова економіка Україна, К., Либідь, 2000 1
2 65.5я73 Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання-Прес, 2002 3
3 65.9(4Укр) За ред. В.І.Міщенка Грошово-кредитна політика в Україні Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 1
4 65.5я2 відп. ред. С.В. Мочерний Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.1 Україна, Київ, Академія, 2000 10
5 65.5я2 Відп. ред. С.В. Мочерний Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.2 Україна, Київ, Академія, 2001 10
6 65.5 Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти) Україна, Київ, , 2001 25
Соціологія. Демографія
1 60.5я73 За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача. Соціологія : Підручник. - 3-є вид., перероб. і доп. Україна, Харків; Київ, Єдинорог, 1998 2
2 20я7 Мотылева Л., Скоробогатов В., Судариков А. Концепции современного естествознания: Учебник Россия, Санкт-Петербург, Издательство Союз, 2000 3
3 20 Под ред. проф. С.И. Самыгина Концепция современного естествознания:Учебное пособие Россия, Ростов-на-Дону, Феникс, 2001 3
4 20 Ред. В.Н. Лавриненко, Ред. В.П. Ратников Концепции современного естествознания : Учебник -2-е изд., перераб. и доп. Россия, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002 3
5 20 Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебное пособие Россия, М., Гардарики, 2002 3
6 20 Дубнищева Т.Я. Концепции современного естесвознания: Учебник Россия, Новосибирск, ООО ЮКЭА, 2001 1
7 60.5я73 За ред. В.Г.Городяненка Соціологія : Посібник для студентів вищих навчальних закладів , , , 1999 1
8 60.5 Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посіб. - Вид. 2-ге. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
9 60.5 Попова И.М. Социология. Введение в специальность: Учебник для студентов высших учебных заведений Україна, Київ, Тандем, 1998 1
10 60.5я73 Піча В.М. Соціологія: Загальний курс: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України Україна, Київ, Каравела, 2000 5
Статистика
1 60.6я73 Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник-2-е вид., доп. і доопр. Україна, Кіровоград, Державне Центрально-Українське видавництво, 1996 5
2 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Поділля, 2002 179
3 60.6 Ред. В.В. Скальський Статистичний збірник основних показників соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 1999 рік Україна, Хмельницький, , 2000 5
4 60.6 За ред. С.С. Герасименка. Статистика : Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, КНЕУ, 2000 3
5 60.6 Статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу Україна, Хмельницький, ХІРУП, 2002 15
6 60.6 Эріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум Україна, Київ, Знання, КОО, 1997 1
7 60.6 В.С. Безрученко , В.Т. Білоус, В.В. Гриценко и др. Правова статистика : Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 1
Страхування
1 65.27 Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учебное пособие Україна, Київ, Наукова думка, 1998 1
2 65.27 ред. С.С. Осадець Страхування : Підручник Україна, Київ, КНЕУ, 1998 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63 Попов В.Л., Гурочкин Ю.Д. Судебная медицина: Учебник Росія, Москва, СПАРК, 1999 1
2 67.6 Камлик М.І. Судова бухгалтерія: Підручник. - Вид. 5-те, доп. та перероб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.71 Про судоустрій України : Закон України Україна, Харків, , 2002 100
2 67.72 Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
3 67.76 Стешенко Л.А., Шамба Т.М. Адвокатура в Российской Федерации: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 2001 1
4 67.75я73 Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник Україна, Харків, Консум, 1999 2
5 67.62 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Судові експертизи в Україні Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 1
6 67.7 Григонис Э.П. Правоохранительные органы: Учебник Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
7 67.9(4Укр)74 Україна. Закони. Арбітражний процесуальний кодекс України: Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 1997 р. Україна, Ужгород, , 1997 1
8 67.73 Овчинский С.С. Оперативно-розысканя информация Росія, Москва, ИНФРА-М, 2000 1
9 67.9(4Укр)73 Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2000 1
10 67.7 Законность в Российской Федерации Росія, Москва, СПАРК, 1998 1
11 67.76 Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе Росія, Москва, СПАРК, 1997 1
12 67.71 Ред. М.Ю. Тихомиров Судебные споры : Материалы судебной практики, образцы документов, комментарии. Кн. 1 Росія, Москва, ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2000 1
13 67.71 Ред. М.Ю. Тихомиров Судебные споры : Материалы судебной практики, образцы документов. Кн.2 Росія, Москва, ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2000 1
14 67.71 Ред. М.Ю. Тихомиров Судебные споры : Материалы судебной практики, образцы документов. Кн.3 Росія, Москва, ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2001 1
15 67.7 Законодавство України про правоохоронні органи (за станом на 15 жовтня 2000 року). - Офіц. вид. Україна, Київ, , 2000 1
16 67.71я73 Молдован В.В. Правоохоронні органи: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та фак. Україна, К., Юмана, 1998 1
17 67.74 Господарський процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 5
18 67.74 Шелухін М.Л., Зубатенко О.М. Господарське процесуальне право: Навчальний посібник у схемах Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 2
19 67.72 Шумський П.В. Прокуратура України: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, , 1998 1
20 67.7 Гущенко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вузов и факультетов. - 5-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Зерцало, 2000 1
21 67.6 Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч.закл. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 1
22 67.71 Закон України "Про судоустрій україни" від 7 лютого 2002 року Україна, Київ, , 2002 11
23 67.9(4Укр)71+65 Упоряд. Пашутинський Є.К. Діловодство у судах: збірник інструкцій. Україна, Київ, КНТ, 2008 2
24 67.72 Под ред. Ю.И. Скуратова Комментарий к федеральному Закону "О прокуратуре Российской Федерации". С приложением ведомственных нормативных актов Росія, Москва, Волтерс Клувер, 1996 1
25 67.9(4Укр)71 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність , , , 1
Теорія держави і права
1 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова Правознавство : Навчальний посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 11
2 67.021 Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій: Навчальний посібник для юрид. фак. вузів Україна, К., Вентурі, 1996 1
3 67.0 Ред. Н.И. Матузов, А.В. Малько Теория государства и права: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 2002 2
4 67.0 Сост. В.В. Лазарев Теория государства и права: Хрестоматия: В 2-х т. Т.1 Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
5 67.0 Сост. В.В. Лазарев Теория государства и права: Хрестоматия: В 2-х т. Т.2 Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
6 67.0 Под ред. А.В. Мицкевича Основы права : Учебник для системы среднего профессионального образования Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
7 67.0я7 Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 1
8 67.0я73 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник Україна, Харків, Еспада, 2000 11
9 67.0 Под ред. З.Г. Крыловой Основы права : Учебник Росія, Москва, Высшая школа, 2002 1
10 67.0 Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
11 67.0 Тиченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид. стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
12 67.0 Упоряд. Л.М. Шестопалова Теорія держави і права: Навч. посіб. Україна, Київ, Прецедент, 2004 3
13 67.0 Дворкин, Рональд Серйозний погляд на права Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 2000 1
14 67.0я73 Под ред. В.К. Бабаева Теория государства и права: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
15 67.9(4Укр) За ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника Основи держави і права: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 1997 1
16 67.03 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Посібник для студентів спеціальності "Правознавство" Україна, Бородянка, , 1993 2
17 67.0

За ред. Копєйчикова В.В.

Правознавство: Підручник. 5-е вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 5
18 67.0 Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
19 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова. Правознавство: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 1
20 67.0 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник Україна, Харків, Консум, 2006 1
21 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова Загальна теорія держави і права Україна, Київ, , 1997 2
22 67.0 Колектив авторів: Тимченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид. виправ. та перероб. Україна, Київ, Видавець Паливода А.В., 2006 1
23 67.03 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави Україна, К., , 1994 1
Трудове право
1 67.305 Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій Україна, Київ, , 1996 1
2 67.305 Упоряд. І.В. Зуб Законодавство України про працю -2-ге вид., доп. Україна, Київ, А.С.К., 2002 3
3 67.305 Комментарий к Кодексу законов о труде Российской Федерации (постатейный) Росія, Москва, Книжный мир, 2001 1
4 67.305 Сост. А.В. Верховцев Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации Росія, Москва, ИНФРА-М, 2002 1
5 67.305 Ред. Э.Б. Френкель Tрудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. Сравнительно-правовое исследование Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
6 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України (Станом на 20 листопада 2001 року) Україна, Київ, Атіка, 2002 4
7 67.305 Молодцов М., Крапивин О., Власов В. Трудовое право России: Учебник Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
8 67.305 Закони про працю : Видання зі змінами та доповненнями за станом на 20.12.1999 року Україна, Київ, Сірін, 2000 1
9 67.9(4Укр)305 За ред. П.Д. Пилипенка Трудове право України: Навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2005 1
10 67.9(4Укр)305 Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - 6-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, А.С.К., 2006 1
11 67.9(4УКр)305 Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 квітня 2006 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
12 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2007 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
13 67.9(4Укр)305 Упорядник І.В. Зуб Законодавство України про працю. Коментар основних положень. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2006 1
14 67.305я73 Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 1999 2
15 67.9(4Укр)305 Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посіб. - Вид 2-ге, доповн. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
16 67.305 Кодекс законів про працю України: Офіційний текст. Украина, Київ, Право, 2001 2
17 67.9(4Укр)305 Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: Монографія. Україна, Київ, АПСВ, 2007 1
18 67.305 Закони про працю. Україна, Київ, , 2000 1
19 67.9(4Укр)309 Виправно-трудовий кодекс України Україна, К., Атіка, 2000 1
20 67.305 Упоряд. І.В. Зуб Законодавство України про охорону праці. -2-ге вид., доп. Україна, К., Парламентське видавництво, 1999 2
21 67.305 Кодекс законов о труде Украины. Закон Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)": (по состоянию на 1 февраля 2000 г.) Україна, Харків, Одиссей, 1997 1
22 67.305 Отв. ред. В.И. Шкатулла Комментарий к Кодексу законов о труде Российской Федерации. - 3-е изд., доп. Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
23 67.305 Кодекс законів про працю України: офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Ужгород, Парламентське видавництво, 1997 1
24 67.305 Трудовое право : Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, , 2001 1
25 67.305 Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Навчальний посібник Україна, Київ, КНЕУ, 2005 1
26 67.9(4Укр)305 За ред. П.Д. Пилипенка Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Видавничий Дім "Ін Юре", 2006 1
27 67.9(4Укр)305 За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої Трудове право України: Підручник. - 2-ге вид., стер. Україна, Київ, Т-во "Знання", 2001 51
28 67.9(4Укр)305 Упорядник Роїна О.М. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (4-е вид., змін. і доп.) Україна, Київ, КНТ, 2008 2
Філологічні науки
1 83.7я7 Сагач Г.М. Риторика: Навчальний посібник для студентів серед. і вищ. навч. закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Ін Юре, 2000 50
2 65.26 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Україна, К., , 1997 2
Філософські науки
1 87.6 Ред. М.В. Костицький Філософія права : Навчальний посібник Україна, Київ, Вентурі, 2000 1
2 87.4 Иванов Е.А. Логика: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1998 1
3 87.2я73 Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій Україна, К., Вілбор, 1998 50
4 87 Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Україна, К., Новий світ, 2002 10
5 87 Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, "Академія", 2001 1
6 87я73 Осічнюк Ю.В., Зубов В.С. Філософія Україна, Київ, Фіта, 1994 1
7 87.666 Жоль К.К. Философия и социология права: Учебное пособие Україна, К., Юринком Интер, 2002 5
8 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: Навч. посіб. - 6-те вид., випр., і доп. Україна, Київ, Вікар, 2006 6
9 87 За заг. ред. О.Г. Данільяна Філософія права: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
10 87 Пазенок В.С. Філософія: Навч. посіб. Україна, Київ, Академвидав, 2008 1
11 87 За ред. І.Ф.Надольного Філософія: Навч. посіб. Україна, Київ, Вікар, 2004 1
12 87.21 Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. Книга 1. Философия человека и его пределов: Возможность метаантропологии. Книга 2. Пределы мужского и женского: Введение в метаантропологию. Украина, Киев, Ника-центр, 2002 1
13 87я73 Ред. Н.Я. Горбач. Філософія Україна, Львів, Логос, 1997 3
14 87.2я73 Хрестоматия по философии : Учебное пособие для вузов Росія, Ростов-на-Дону, Зерцало, 1997 1
15 87.3 Виндельбанд В., Под ред. А.И. Введенского История древней философии: Пер. с нем. Україна, Київ, Тандем, 1995 1
16 87.666.7 Философия права: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 2000 1
17 87 Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Ред. І.Ф. Надольний Філософія : Навчальний посібник Україна, Київ, Вікар, 1997 5
18 87.2я73 Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів -2-ге вид., випр.і доп. Україна, Київ, Академія, 2005 1
19 87.6я73 Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. - 2-ге вид., випр. й доп. Україна, Київ, , 1996 2
Фінанси
1 65.26я2 Загородній А., Вознюк Г., Смовженко Т. Фінансовий словник. - 4-е вид., випр. та доп. Україна, Київ, Львів, , 2002 2
2 65.26 Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, КНЕУ, 2001 30
3 65.26 Кочетков В., Сироцинський, Андрушко Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, Зерцало, 2002 1
4 65.26 Ред. С.І. Юрій Фінанси: вишкіл студії : Навчальний посібник Україна, Тернопіль, , 2002 1
5 65.26 Александрова М., Маслова С. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально-методичний посібник. - 2-е вид., перероб. та доп. Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 1
6 65.26 Петровська І., Клиновий Д. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 1
7 65.26 Лагутін В.П. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник -2-е вид., стер. Україна, К., Знання, 2001 4
8 65.26я73 Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д Бюджет і фінансова політика України: Навчальний посібник. - 2-е вид. Україна, Київ, Наукова думка, 1999 1
9 65.26 Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2002 5
10 65.26 Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств Україна, Київ, Знання, КОО, 1999 1
11 65.26 Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія Україна, Київ, Атіка, 2000 1
12 65.26 За ред. Б.С.Івасіва Гроші та кредит: Підручник Україна, Тернопіль, Карт-бланш, 2000 1
13 65.26 Ред. Б.Л. Луців Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник Україна, Тернопіль, Карт-бланш, 2000 1
14 65.262 Ред. М.І. Савлук Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Прогресс, 2002 50
15 65.26 Под ред. проф. Е.Ф.Жукова Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2001 1
16 65.26 Под ред. И.Т.Балабанова Деньги и финансовые институты: тесты и и задачи Росія, Санкт-Петербург, Сталкер, 2000 1
17 65.26я73 Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту: Учебное пособие Росія, Москва, Сталкер, 2001 1
18 65.26 Вахрин П.И. Финансовый практикум: Учебное пособие Росія, Москва, Дашков и К°, 2001 1
19 67.9(4Укр)300 Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2004 1
20 65.26 Науменкова, Андрєєв, Журавка Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ і завдань Україна, Київ, Знання, КОО, 2000 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Музика О.А. Фінансове право: Навч.посіб. - 2-е вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Видавець Паливода А.В., 2005 1
2 67.302 Фінансове право : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1995 1
3 67.302 Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухилення від сплати податків: Монографія Україна, Київ, Атіка, 2001 2
4 67.9(4Укр)302 Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування Україна, , , 1998 1
5 67.302 Камлик М.І. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення: Збірник нормативних актів Україна, Київ, Атіка, 2000 2
6 Ф59 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Фінансові санкції за законодавством України , , , 2001 1
7 67.302 В.С. Ковальський Фінансові санкції за Законодавством України: Збірник нормативних актів Україна, К., Юрінком Інтер, 2001 7
8 67.9(4Укр)302 Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. Україна, Київ, Прецедент, 2007 1
9 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №5: Правове регулювання кредитних в Україні , , , 2001 1
10 67.302 Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. Україна, К., Атіка, 2001 51
11 67.302 Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика: Учебно-практическое пособие Україна, Київ, Правові джерела, 1996 1
12 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Законодавство України про банкрутство. Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 1
13 67.302 Лысенков Ю., Камбулов Д. Фондовый рынок: Договорно-правовое обеспечение Україна, Київ, Вексельно-розрахунковий центр банку "Україна", 1996 1
14 67.302 Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій Україна, Київ, МАУП, 2001 50
15 67.302 За ред. М.П. Кучерявенка Податкове право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
16 67.302 Костюченко О.А. Банківське право. -2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, МАУП, 2000 1
17 67.9(4Укр)302 Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
18 67.302 Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2001 1
19 67.302 Алисов Е.А. Финансовое право: Учебное пособие Украина, Харьков, Эспада, 1999 1
20 67.9(4УКр)302 Упоряд. Роїна О.М. Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи. Україна, Київ, КНТ, 2007 5
21 67.9(4Укр)302 За ред. О.В. Турчинова, Ц.Г. Огня Бюджетний кодекс України : Закон, засади. коментар Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2002 1
Художня література
1 84(4Вд) Сост. Л.М.Аринштейн, Н.К.Сидорина, В.А. Скороденко Английская поэзия в русских переводах. ХХ век. Сборник Росія, Москва, Державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 1994 1
2 84.4Фр Флобер Гюстав Воспитание чувств Росія, Москва, , 1983 1
3 84Р7 Скоморохов Николай Предел риска: Роман Росія, Москва, , 1991 1
4 84Р7 Чехов А.П. Повести и рассказы Росія, Москва, , 1983 1
5 84 Голон Анн и Серж Анжелика в Квебеке: Роман в 2-х томах. Т.1 Росія, Москва, , 1992 1
6 84 Кристи А., Форсайт Ф. Агент "Н" или"М": Зарубежный детектив Росія, Москва, , 1991 1
7 84.4Вл Маклин Алистер В "Глотке мертвеца"; Страх отпирает двери: Романы Білорусія, Мінськ, , 1993 1
8 84.4Фр Маріво П. Життя Маріанни: Роман Україна, Одеса, , 1992 1
9 84 Волшебный фонарь : Сказки со всего света. В 2-х т. Т.1. Победитель великанов: Сказки народов Европы Росія, Москва, , 1992 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Упоряд. М.І.Мельник, М.І. Хавронюк Житлове законодавство України Україна, Київ, Істина, 1998 3
2 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України : (Станом на 1 листопада 1999 р.) Україна, Київ, , 1999 1
3 67.9(4Рос)304 Ред. В.Н. Гапеев Новый Гражданский Кодекс Российской Федерации: Краткий научно-практический комментарий Росія, Ростов-на-Дону, Наукова думка, 1995 1
4 67.304 Ред. В. Гопанчук Сімейне право України: Підручник Україна, Київ, Істина, 2002 100
5 67.304 Відп. ред. П.І.Шевчук Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
6 67.304 Аренда : Сборник нормативных документов (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 апреля 2000 года) Україна, Харків, ООО Конус, 2000 1
7 67.304 Якименко О.О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду Україна, Вінниця, Континент-Прим, 1999 2
8 67.9(4Укр)304 Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, А.Л. Салатко Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні: Монографія Україна, Харків, Консум, 1999 1
9 67.304 Сост. Л.М. Пчелинцева, С.В. Пчелинцев Семейный кодекс Российской Федерации: С постатейным приложением нормативных актов и документов. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2000 1
10 67.304 Ред. И.М. Кузнецова Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
11 67.304 Егизаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие Росія, Москва, ЗАО Юстицинформ, 2002 1
12 67.304 Сімейний кодекс України. Прийнятий 10 січня 2002 р. Україна, К., Істина, 2002 100
13 67.304 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2002 1
14 67.304 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учебник для вузов. - 2-е изд., изм. и доп. Росія, Москва, НОРМА, 2002 1
15 67.9(4Укр)304 За заг. ред. С.С.Бичкової Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язення: Підручник. Україна, Київ, КНТ, 2006 1
16 67.304 Бунич Г., Гончаров А., Попонов Ю. Гражданское право: Учебник Росія, Москва, Дашков и К°, 2002 1
17 67.304 Отв. ред. О.Н. Садиков Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
18 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Експертизи в Україні , , , 2002 1
19 67.304 Под общ. ред. П.В. Крашенинникова, П.И. Седугина Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп.. Росія, Москва, НОРМА, 2001 1
20 67.304 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
21 67.304 Отв. ред. Е.А. Суханов Гражданское право : Учебник: В 2-х т. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, БЕК, 2002 1
22 67.304 За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів Україна, Київ, Видавничий Дім "Ін Юре", 2002 10
23 67.304 Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой Росія, Москва, Юрайт-Издат, 2002 1
24 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2: Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України , , , 1996 1
25 67.304 Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части второй Росія, Москва, Юрайт-Издат, 2002 1
26 67.304 Отв. ред. В.Б. Исаков Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской федерации Росія, Москва, Юрайт-Издат, 2002 1
27 67.304 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: договоры о выполнении работ и оказании услуг Росія, Москва, Статут, 2002 1
28 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс : (Із змінами і доповненями на 10.02.1996) Укпаїна, Хмельницький, , 1996 1
29 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України. Україна, Харків, Ксилон, 2006 1
30 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 серпня 2006 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
31 67.304 Голованов Н.М. Обязательственное право: Учебник Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
32 67.304 Завидов Б.Д. Возмещение вреда. Общие и частные положения в гражданском и уголовном праве Росія, Москва, Экзамен, 2001 1
33 67.304 Голованов Н.М. Гражданско-правовые договоры Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 1
34 67.304 Курс гражданского права Росія, Тула, Автограф, 2001 1
35 67.304 В.К. Гіжевського, Є.Ф. Демського Транспортне право України : Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 2002 5
36 67.304 Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 5
37 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. №11: Торговельна діяльність в Україні , , , 1
38 67.304 Договоры: образцы документов, комментарии, практика разрешения споров Росія, Москва, , 2000 1
39 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2: Законодавство України про пільги громадянам Україна, , , 2000 1
40 67.304 Банкротство предприятия Росія, Москва, Питер, 2000 1
41 67.9(4Укр)304 Кісель В.Й., Томкевич О.В. Житлове право: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Вища школа, 2001 30
42 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Т.1. - 5-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ТК Велби, Проспект, 2001 1
43 67.304 Корж А.В. Юридичне документоведення: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України Україна, Київ, , 2001 2
44 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Ч.2. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ТК Велби, Проспект, 2000 1
45 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого Гражданское право : Учебник. Т.3. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ТК Велби, Проспект, 2000 1
46 67.304 За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенка Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях Україна, Харків, Одісей, 2002 3
47 67.304 Юридические лица: Правовое положение, порядок создания, учредительные и внутренние документы Росія, Москва, , 2000 1
48 67.304 ред. проф. Е.А.Суханов Гражданское право: В 2-х т.: Учебник. Т.2. Полутом 1 Росія, Москва, БЕК, 2000 1
49 67.304 Гражданское право : В 2-х т. Т.ІІ. Полутом 2. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, БЕК, 2000 1
50 67.9(4Укр)304 Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України Україна, Київ, Атіка, 2001 2
51 67.304 Андрощук Г.О., Ряботягова Л.І. Патентне право: правова охорона винаходів: Навчальний посібник Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 1999 2
52 67.9(4Укр)304я7 Заика Ю.А. Гражданское право Украины (в вопросах и ответах): Учебное пособие Україна, Київ, , 2000 2
53 67.304 Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Гражданско-правовая ответственность: Справочник практикующего юриста Росія, Москва, Р-центр, 2000 1
54 67.304 Мурадьян Э.М. Образцы гражданско-правовых документов Росія, Москва, Юристъ, 2001 1
55 67.304 Ред. В.А. Томсинов Образцы документов по гражданскому праву Росія, Москва, Артикул, 1997 1
56 67.304 Гуев А.Н. Постатейный Комментарий к части первой гражданского кодекса Российской Федерации Росія, Москва, ИНФРА-М, 2000 1
57 67.304 Гуев А.Н. Постатейный Комментарий к части второй гражданского кодекса Российской Федерации Росія, Москва, ИНФРА-М, 2000 1
58 67.304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. Кн.2 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
59 67.304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн. Кн.1 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
60 67.9(4Укр)304

За редакцією Стефанчука Р.О.

Цивільне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Наукова думка, Прецедент, 2004 2
61 67.9(4Укр)304 Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар Україна, Київ, , 2003 1
62 67.304 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник Росія, Москва, Проспект, 2000 1
63 67.304 Вильчур Н.Р. Сборник договоров: Все виды договоров, предусмотренные новым ГК РФ (Более 400 документов). - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ПБОЮЛ Грачев С.М., 2000 1
64 67.304 Сарбаш С.В. Арбитражная практика по гражданским делам: Конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Росія, Москва, Статут, 2000 1
65 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Законодавство України про сім'ю , , , 1
66 67.304 Отв. ред. З.И. Цыбуленко, П.В. Рамзаев Гражданское право России : Практикум. Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп.. Росія, Москва, Международные отношения, 1999 1
67 67.304 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. Україна, Київ, Атіка, 2002 4
68 67.304 Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві Україна, Київ, Науковий світ, 2001 40
69 67.9(4УКр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2008. - Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
70 67.304 Сост.Мурзин Д.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением материалов практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда -2-е изд., перераб. и доп.РФ Росія, Москва, Статут, 2001 1
71 67.9(4Укр)304 Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп.. Україна, Консум, Консум, 1996 1
72 67.304 Харитовнов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учебное пособие Україна, Київ, А.С.К., 2001 1
73 67.304 Под ред. М.И.Брагинского Актуальные проблемы гражданского права. Вып.2. Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права Росія, Москва, Статут, 2000 1
74 67.9(4Укр)310

Ю.В.Білоусова

Цивільний процес: Навч. посіб Україна, Київ, Прецедент, 2006 4
75 67.304 За ред. О.В.Дзери. Цивільне право: Частина 1 Україна, Київ, Вентурі, 1997 1
76 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О.Стефанчука Цивільне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 2
77 67.304 Ред. О.М. Олейник Предпринимательское (хозяйственное) право : Учебник. В 2-х т.т. Т.2 Росія, Москва, Юристъ, 2002 1
78 67.304 Судебная практика по жилищным спорам: Сборник постановлений, решений и определений федеральных судов Росія, Москва, , 1999 1
79 67.9(4Укр)304я7 Бірюков І.А. Цивільне право України: Загальна частина: Навчальний посібник для студентів юрид. спеціальностей вищ. закладів освіти Україна, К., Наукова думка, 2000 1
80 67.304 Законодавство України про сім'ю: Збірник нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 20
81 67.9(4Укр)304 Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база. -2-ге вид. Україна, Київ, , 2005 3
82 67.9(4Укр)304 Ред. О.В. Кужель Правовий захист вітчизняного товаровиробника: Збірник нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 2
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України станом на 10 червня 2000 року Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2000 2
2 67.9(4Укр)310 Штефан М.Й. Виконання судових рішень: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 3
3 67.9(4Укр)311 Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. Ч.2 Україна, Київ, Либідь, 1992 1
4 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України : (Неофіційне видання із змінами та доп. за станом на 1 квітня 1997 р.) Україна, Київ, , 1997 1
5 67.310 Отв. ред. проф. В.В. Ярков Гражданский процесс : Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, БЕК, 2000 1
6 67.311 Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія Україна, Київ, Атіка, 1995 1
7 67.310 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. - 2-е изд., испр. и доп. и перераб. Росія, Москва, Юрид. фирма КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2002 1
8 67.310 Ред. В.А. Мусин, Н.А. Чечина, Д.М. Чечота Гражданский процесс: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ПБОЮЛ, 2001 1
9 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Атіка, 2002 1
10 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лютого 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
11 67.310 Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. - 3-тє вид., випр. та доп. Україна, Київ, Наукова думка, 2000 2
12 67.9(4Укр)310 Ред. В.В. Комаров Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар Україна, Харків, Консум, 2001 30
13 67.9(4Укр)310 Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник Україна, Київ, Видавець Фурса С.Я., 2006 1
14 67.310 Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. - 4-те вид. Україна, Київ, Наукова думка, 2001 1
15 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України станом на 1 серпня 2001 року Україна, Київ, , 2001 2
16 67.9(4Укр)300 Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст зі змінами та доп. станом на 1 вересня 1997 р. Україна, Ужгород, ІВА, 1997 1
17 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України станом на 15 грудня 2001 року Україна, Київ, , 2002 3
18 67.310 Бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. Зразки процесуальних документів: Посібник. - Вид. 3-тє, перероб. Україна, Київ, Прецедент, 2007 1
19 67.311 Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах Україна, Київ, , 1996 1
20 67.311 Владимиров Л.Е. Учебник об уголовных доказательствах Росія, Тула, Автограф, 2000 1
21 67.310 За редакцією Білоусова Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 2
22 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.) Україна, Київ, Ужгород, Мысль, 1997 1
23 67.310 Мельник М.І., Хавронюк М.І. Закон України "Про виконавче провадження": Постатейні матеріали. Коментарі Україна, К., Атіка, 2002 8
24 67.310 А.П. Рыжаков, Д.А. Сергеев Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР Росія, Москва, Филинъ, 1999 1
25 67.310 Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2002 50

Назад


Архів новин