Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за грудень 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67(4Укр)307 За ред. М.В.Зубця Аграрна реформа в Україні (1990-1996): Законодавчі акти і нормативно-методичні документи Україна, Київ, , 1996 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, Ін Юре, 1999 1
2 67.301 Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление Росія, Москва, ЭКМОС, 2002 2
3 67.301 Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2003 6
4 67.9(4Укр)301 Упоряд. М.І. Камлик Правова база України з питань в'їзду та виїзду громадян: Збірник законодавчих та нормативних актів (Станом на 31 жовтня 2002 року) Україна, Київ, Атіка, 2
5 67.301 Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство (нормативна база, судові преценденти, коментарі, зразки процесуальних документів) Україна, Харків, Ксилон, 2002 2
6 67.301 Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2003 10
7 67.301 Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Випуск 2/2000. Частина ІІ: Регіональний розвиток і місцеве самоврядування. Соціальна політика та управління охороною здоров'я. Україна, Київ, Академія, 2000 1
8 67.301 Системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах. Україна, Київ, Мысль, 2000 1
9 67.9(4Укр)301 Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія. Україна, Львів, "Львівська політехніка", 2003 5
10 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Із змінами та доповеннями за станом на 1 червня 1998 року Україна, Київ, Знання, 1998 1
11 67.301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №10: Місцеве самоврядування в Україні , , , 2002 1
12 67.9(4Укр)301 Упоряд. М.І. Хавронюк Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб (з алфавітно-предметним покажчиком) Україна, Київ, Атіка, 2002 1
13 67.301 Ю. Саєнко, А. Ткачук, Ю. Привалов. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози Україна, Київ, , 1997 1
14 67.301 Ред. Н.Р. Нижник, Ред. В.М. Олуйко Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові, організаційні засади: Навчальний посібник Україна, Львів, Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002 5
15 67.301 Орленко В.І. Історія державного управління в Україні: Навчальний посібник Україна, Київ, КНТЕУ, 2001 10
16 67.301 Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів Україна, Київ, Літера ЛТД, 2002 10
17 67.301 Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. Випуск 2/2000. Частина ІV: Регіональна економіка та місцеві фінанси. Управління освітою, наукою, культурою Україна, Київ, , 2000 1
18 67.305 Митний кодекс України Україна, Київ, Сірін, 2000 2
19 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення (Станом на 1 серпня 2001 року) Україна, Київ, , 2001 1
20 67.301 За ред. Н.Р. Нижник, О.Д. Крупчана Практикум з державного управління: Навчальний посібник Україна, Київ, Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000 1
21 67.301 Ред. В.Б. Авер'янов Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку Україна, Київ, , 1999 1
22 67.301 Закон України про місцеве самоврядування в Україні. - Офіц. вид. Україна, Київ, , 1997 2
23 67.9(4Укр)301 Адміністративне судочинство в Україні. Книга друга: Кодекс України про адміністративні проступки (проект). Україна, Харків, Консум, 2
24 67.301 Адміністративне судочинство в Україні. Книга перша: Адміністративний процесуальний кодекс України (проект). Україна, Харків, Консум, 2002 2
25 67.301 Ред. А.Ф. Мельник Державне управління : Навчальний посібник Україна, Київ, Знання-Прес, 2003 2
26 67.9(4УКР)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Україна, Київ, Право, 2002 1
27 67.301 Саймон Герберт А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції ; Пер. з англ. -Вид. переробл. і доп. числен. заув. авт. Україна, Київ, , 2001 3
28 67.301 Кодекс України про адміністративні правопорушення Україна, Київ, , 2002 1
29 67.301 Ред. В.Б. Авер'янов Виконавча влада і адміністративне право Україна, Київ, Ін Юре, 2002 2
30 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 серпня 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 2
Будівництво
1 38.74 Хом"як А.Я. Інженерні вишукування у транспортному будівництві: Навч.посіб Україна, Київ, Знання, 2007 8
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 За ред. В.Ц. Жидецького Практикум із охорони праці: Навчальний посібник Україна, Львів, Афіша, 1
2 68.9 Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2002 1
3 68.9 Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності: Підручник. - 4-те вид., доп. Україна, Львів, Знання, 2001 9
4 68.9 Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації Україна, Київ, Каравела, Новий світ - 2000, 2003 50
5 68.9 Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2003 3
6 С79 Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
7 68 Уклад. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк Статути збройних сил України. Положення про проходження військової служби Україна, Київ, Атіка, 2002 2
8 68.9 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2002 - №12: Законодавство України про надзвичайні ситуації , , Знання, 1
9 68.9 Пістун І.П., Кіт Ю.В., Березовецький А.П. Практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник Україна, Суми, Університетська книга, 2000 1
Географія
1 26.89 За ред. Г.І. Денисика, В.Є. Любченка Заповідне Поділля : Краєзнавчі нариси Україна, Вінниця, Тезис, 4
2 26.82 Денисик Григорій Лісополе України Україна, Вінниця, Тезис, 2001 1
3 28.89 Денисик Г.І., Любченко В.Є. Подільське Побужжя: Краєзнавчі нариси Україна, Вінниця, ЕкоБізнесЦентр, 1999 1
Господарське право
1 67.303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Законодавство і судова практика з питань приватизації. , , , 2003 1
2 67.303 Ред. В.С. Щербина Господарське право : Практикум Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
3 67.9(4Укр)303 Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учебное пособие Україна, Харьков, Эспада, 2001 2
4 65.05 Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник Україна, Харків, Еспада, 2003 3
5 67.303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти , , Юрінком Інтер, 2003 1
6 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Антимонопольне законодавство України , , , 2001 1
7 67.303 Щербина В.С. Господарське право: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 11
8 67.303 Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, 2000 1
9 67.303 Господарський кодекс України : Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р.: Текст відповідає офіційному. Україна, Київ, Школа, 2003 2
10 67.303я7 Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник Україна, Київ, А.С.К., 1999 1
11 67.303 Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій Україна, Київ, КНЕУ, 2002 2
12 67.303 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник Україна, Київ, Ін Юре, 2002 2
13 67.303 Господарський кодекс України . - Офіц. вид. Україна, Київ, Консум, 2003 1
14 67.303 Ред. Р.Б. Шишка Предпринимательское право Украины : Учебник Україна, Харків, Эспада, 2001 3
15 67.303 Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. - 2-ге вид. Україна, Київ, А.С.К., 2002 3
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2я73 Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія Україна, К., Вентурі, 1998 1
2 67.9 Под ред. И.Д. Козочкина Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов Росія, Москва, Зерцало, 2001 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.0 Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник Україна, Тернопіль, Карт-бланш, 2002 12
2 67.0 Савчук П.С., Самойленко Ю.П. Основи правознавства: Посібник для абітурієнтів Україна, Київ, Атіка, 2002 1
3 67.0 Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник Україна, Київ, Кондор, 2002 2
4 67.9(4Укр)6 Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічно-правове дослідження Україна, Київ, , 2000 1
5 67 Ціцерон Марк Тулій, Пер. з лат. В.Литвинов Про державу; Про закони; Про природу богів Україна, Київ, Основи, 1998 1
6 67.9(4Укр) Ред. Н.Б. Болотіна Медичне право України : Збірник нормативно-правових актів Україна, Київ, Ін Юре, 2001 2
7 67.9 Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 2002 2
8 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №8: Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію Україна, Київ, Институт государства и права РАН, 2003 1
9 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин , , Юрінком Інтер, 2001 2
10 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №11: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 14, 30 липня, 2 серпня - 6 вересня 1999 року , , , 2
11 67.022 Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції: Посібник Україна, Харків, Одіссей, 2002 3
12 67 Ред. О.В. Мартышин. История политических учений Росія, Москва, Норма, 1994 1
13 67.9(4Укр) Молдован В.В.,
Судоустрій України: Опорні конспекти: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та фак. Україна, Київ, Вентурі, 1996 2
14 67 За заг. ред. Р.І. Кондратьєва Правознавство: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002 9
15 67.9(4Укр) Уклад. В.Л. Кройтор, В.Ю. Євко Правове положення неповнолітніх в Україні: Збірник нормативних актів Україна, Харків, Еспада, 2002 3
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 Закон України про місцеве самоврядування в Україні: (офіційне видання) Україна, Львів, Вентурі, 1998 1
2 67.9(4Укр)300я7 Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Університетська книга, 2001 1
3 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на пя'тій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Україна, Київ, Просвіта, 1996 1
4 67.300 З історії законодавства про громадянство України Україна, Київ, Новий парламентський інститут, Парламентське видавництво, 2001 2
5 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія. 5 лютого - 11 квітня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 2. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2008 1
6 67.9(4Укр)300 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 13
7 67.9(4Укр)300.5 Закон України про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: (офіційне видання) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 2
8 67.300 Отв. ред. Е.А. Лукашева Права человека : Учебник для вузов Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 2003 2
9 67.9(4Укр)300 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Законодавство України про адміністративну відповідальність Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
10 67.9(4Укр)300 За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. Конституційне право України Україна, Київ, Український центр правничих студій, 1999 1
11 67.9(4Укр)300 За ред. проф. В.Ф. Погорілка Конституційне право України : Підручник-2-е доопрацьоване вид. Україна, К., Наукова думка, 2000 1
12 67.9(4Укр)300 За ред. проф. В.Ф. Погорілка. Конституційне право України. -2-ге доопрацьоване вид. Україна, Київ, Наукова думка, 2000 1
13 67.305 Автор-упорядник М.І. Хавронюк Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навчальний посібник Україна, К., Парламентське видавництво, 1999 1
14 67.300 Ред. В.В. Копєйчиков Основи конституційного права України: Підручник. - Стер. вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
15 67.304 Закон України про авторське право і суміжні права: Офіційне видання Україна, К., Парламентське видавництво, 1998 1
16 67.300я2 Отв. ред. С.А.Авакьян Конституционное право : Энциклопедический словарь Росія, Москва, Слово, 2001 1
17 67.9(4Укр)300 Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Україна, К., Преса України, 1997 1
18 67.300 Шевчук Станіслав Основи конституційної юриспруденції: Навчальний посібник Україна, Харків, Консум, 2002 2
19 67.9(4Укр)300 Гол. ред. М.М.Рябець Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник Україна, Київ, , 2001 1
20 67.300 Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник Україна, Тернопіль, Астон, 2003 2
21 67.300 Ред. Е.А. Лукашева Права человека как фактор стратегии устойчивого развития Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 2000 1
22 67.0 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов Росія, Москва, Юристъ, 2000 1
Екологія
1 28.081 Кучерявий В.П. Екологія. -2-ге вид. Україна, Львів, Світ, 2001 1
2 28.08 Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник Україна, Київ, Знання, КОО, 2002 1
3 28.080 Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіка природокористування: Навчальний посібник Україна, Суми, , 2001 1
4 28.081 Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум Україна, Київ, , 2002 2
Економіка
1 65 Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, , 2001 1
2 65.05 Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, , 2000 1
3 65 Ред. С.В. Мочерний Основи економічної теорії : Посібник Україна, Київ, Академія, 1998 2
4 65.01 Ред. С.В. Мочерний Основи економічної теорії : Посібник Україна, Київ, Академія, 2002 10
5 65.01 Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Ч.І. Загальна економічна теорія. Ч.ІІ. Спеціальна економічна теорія Україна, Київ, НІКА-Центр, Ельга, 2002 2
6 65.231 Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум -3-тє вид., стер. Україна, К., Знання, 2001 2
7 65.40 Радионов А.Р., Радионов Р.А. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия: Учебное пособие Росія, Москва, Дело, 2002 1
8 65.40 Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2003 1
9 65.24 Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення Україна, Київ, Праця, 1997 1
10 65.9(4Укр) Гол. ред. О.П. Степанов Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. Вип.1(8) Україна, Київ, , 2002 6
11 65.32 Ред. Ю.А. Лузан, П.Т. Саблук. Економічний довідник аграрника Україна, Київ, Преса України, 2003 1
12 65 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, 2002 1
13 65.01я723 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
14 65.9(4Рос) Потемкин Александр Виртуальная экономика и сюрреалистическое бытие: Россия. Порог ХХI века. Экономика Росія, Москва, , 2000 1
15 65.01я73 Мочерний С.В. Основи економічних знань: Піручник Україна, Київ, Академія, 2000 1
16 65.261.4 Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: Монографія Україна, Харків, ХДЕУ-Торнадо, 2003 1
17 65.261.4 Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці Україна, Ірпінь, Академія ДПС України, 2001 1
18 65.261 Н.А. Куцын, В.В. Калюжный, О.В. Мозенков, В.Д. Балыкин. Современная теория и практика налогообложения: Монография Україна, Харків, Прапор, 2001 1
19 65.0 Шило Д.Д., Михайлов А.П. Основы рыночной экономики: Экономическая теория: Учебное пособие Україна, Київ, Европейский ун-т финансов, информац. систем. менеджмента и бизнеса, 2000 1
20 65.9(4Укр) Гальчинський А. Обраним шляхом Україна, Київ, Вища школа, 1999 1
21 65.01 Ред. Ю.В. Ніколенко Основи економічної теорії : Підручник. У 2-х кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Либідь, 1998 1
22 65.02 Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій Україна, Київ, , 2001 1
23 65.01 Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник Україна, Київ, Атіка, 2001 5
24 65.02 Нечай Н. Нариси з історії оподаткування Україна, Київ, , 2002 1
25 65я2 Відп. ред. С.В. Мочерний Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.3: П-Я Україна, Київ, Академія, 2002 1
26 65.2/4 Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, , 2000 1
27 65.0 Олейник А.Н. Институциональная экономика Росія, Москва, ИНФРА-М, 2000 1
28 65.03 Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу: Курс лекцій: Навчальний посібник Україна, Суми, , 2000 1
29 65.02 История экономики : Учебник Росія, Москва, Питер, 2000 1
30 65.01я73 Мочерний С.В. Економічна теорія Україна, К., Академія, 1999 1
31 65.02 Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: Учебник для вузов Росія, Москва, Академический Проэкт, 1
32 65.02 Людвик фон Мизес Индивид, рынок и правовое государство: Антология Росія, Санкт-Петербург, Пневма, 1999 1
33 65.01 Ред. Ю.В. Ніколенко. Основи економічної теорії : Підручник. У 2-х кн. Кн.1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, , 1
34 65 Костюк В.Н. История экономических учений: Учебное пособие: Курс лекций Росія, Москва, , 1998 1
35 65.42 Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли Росія, Санкт-Петербург, Слово, 1999 1
36 65.44 Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, 2002 2
37 65 Андреев Б.Ф. Системный курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, АО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998 1
38 65 Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая теория: Учебное пособие Росія, Москва, , 2001 1
39 65я2 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика: Энциклопедический словарь Росія, Санкт-Петербург, Лань, 2000 1
40 65.01 Под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой Курс экономической теории : Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. Росія, Киров, АСА, 2002 5
41 65я2 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика: Энциклопедический словарь Росія, Санкт-Петербург, Лань, 2001 2
42 65.02 Блауг Марк Економічна теорія в ретроспективі: Пер. з англ. Україна, Київ, Основи, 2001 3
43 65.01я73 Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Ч.І. Загальна економічна теорія. Ч.ІІ. Спеціальна економічна теорія Україна, Київ, Львівська комерційна академія, 2000 2
44 65.0 В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко та ін. Основи економічної теорії : Посібник Україна, Київ, Академія, 2002 5
45 65.9(4Укр) За ред. О.Г. Осауленка Україна у цифрах у 2001 році: Короткий статистичний довідник Україна, Київ, Техніка, 2002 2
Економіка підприємства
1 65.29 Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 10
2 65.29 Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник Україна, Київ, Кондор, 2003 5
3 65.29 Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник Україна, Київ, Ніка-Центр, 2002 3
4 65.29 За ред. А.В. Шегди Економіка підприємства : Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2002 1
5 65.29 Л.Д. Буряк, Є.В. Вакуленко, А.П. Куліш и др. Фінанси підприємств : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Україна, Київ, КНЕУ, 2003 1
6 65.29 Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора Україна, Київ, Основи, 1998 1
7 65.29 Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. Фінанси підприємств : Підручник. - 4-те вид., перероб. та доп. Україна, Київ, КНЕУ, 3
8 65.30 Збожна О.М. Основи технології: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге., змін. і доп. Україна, Тернопіль, Карт-бланш, 2002 5
9 65.30 Ступницький Олексій Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної економічної взаємозалежності: Монографія Україна, Київ, Київський університет, 2001 3
10 32.973 Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, КНЕУ, 2003 5
11 65.30 Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 5
12 65.30 Ред. П.Д. Дудко Системы технологий : Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. Україна, Харків, Бурун Книга, 2003 5
13 65.30 Нейкова Л.И. Иностранное инвестирование экономики Украины: теория и практика Україна, Одеса, ОКФА, 1996 1
14 65.29 Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2000 1
15 65.29 Ред. С.Ф. Покропивный Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения: Учебное пособие Україна, Київ, Знання-Прес, 2001 1
16 65.29 Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер. Україна, Київ, Вікар, 2002 20
17 65.29 Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления бизнесом Україна, Київ, Эльга, Ника-Центр, 2002 2
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.23 Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики: Практикум Росія, Москва, Новое знание, 2001 2
2 65.05 Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 25
Етика та естетика
1 87.7 За ред. В.О. Лозового Етика Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 10
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Ред. В.І. Семчик Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар Україна, Київ, Ін Юре, 2003 8
2 67.307я73 За ред. В.І.Андрейцева Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс Україна, Київ, Істина, 2001 2
3 Е40 Екологічне законодавство України Україна, Харків, , 2002 1
4 67.9(4Укр)307 Приватизація землі та реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств в Україні: Посібник. -2-ге вид. Україна, Київ, Століття, 2000 1
5 67.307 Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша Земельное право Украины : Учебное пособие Україна, Київ, Истина, 2002 50
6 67.9(4Укр)307 Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України: Офіційне видання (за станом на 20 жовтня 1999 р.) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1999 1
7 67.307 Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практичний посібник Україна, Харків, "Одіссей", 2003 5
8 67.302 Орлюк Н. Фінансове право: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 20
9 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 12. - 2008. - Земельні ділянки. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
10 67.307 Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Юридична книга, 2001 2
11 67.307 Андрєйцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник Україна, Київ, Знання-прес, 2002 2
12 67.307 За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Земельний кодекс України : Коментар Україна, Харків, Одіссей, 2002 2
ЗМІ
1 76 Рач В.А., Вереіна Л.В., Могильний Г.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти: Монографія Україна, Луганськ, Юрінком Інтер, 2000 1
2 76.0 Тихомирова Євгенія Зв'язки з громадськістю: Навчальний посібник Україна, Київ, НМЦВО, 2001 1
Іноземна мова
1 81.2Англ За ред. доц. Мисик Л.В. Англійська мова. Комунікативний аспект. Україна, Київ, Атіка, 2001 100
2 81.21 Носков С.А. Самоучитель немецкого языка.-12-е изд. Белоруссия, Минск, Вышэйшая школа, 2000 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.81 Гаврилов О.А. Курс правовой информатики: Учебник для вузов Росія, Москва, , 2000 1
2 32 Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 1
3 32.973 Нужний Э.М. Вступ до інформаційних технологій: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
4 32.973 Михеева В.Д., Харитионова И.А. Microsoft Access 2002 Россия, Санкт-Петербург, BHV, 2002 1
5 32.973 Елизаветина Т.М., Денисова М.В. Делопроизводство на компьютере. -2-е изд., доп. Росія, Москва, КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002 2
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2000 1
2 67.2(0) Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 2000 1
3 67.2(4Укр) Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України: Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Україна, 2002 2
4 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 50
5 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ-2000, 2003 2
6 67.2(4Рос) Под ред. Ю.П.Титова История государства и права России: Учебник Росія, Москва, , 2000 1
7 67.2(0) Сост. К.Н. Батыр Всеобщая история государства и права в схемах: Древний мир Росія, Москва, , 1996 1
8 67.2 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права Росія, Москва, Юрид. лит-ра, 1996 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України: Навчальний посібник. -2-ге вид., випр. Україна, Київ, МАУП, 2002 1
2 63.3(4Укр) Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України Україна, Київ, Веселка, 2000 1
3 63.3(0) Бродель Фернан, Пер. з фр. Г.Філіпчука Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-XVII ст. У 3-х т. Т.3: Час світу Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
4 63.3(0) Бродель Фернан Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-XVII ст. У 3-х т. Т.2: Ігри обміну Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
5 63.3(0) Бродель Фернан, Пер. з фр. Г.Філіпчука Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-XVII ст. Т.1: Структури повсякденності: можливе й неможливе Україна, Київ, Основи, 1995 1
6 87 Мак Флорентійські хроніки; Державець Україна, Київ, Основи, 1998 1
7 63.3(2) Верт Н. История советского государства. 1900-1991: Учебное пособие. - Пер. с фр. -2-е изд. Росія, Москва, , 2000 1
8 63.3(4Укр) Грушевський М. Всесвітня історія в короткім огляді: У шести частинах. Частина друга Україна, Київ, , 1996 1
9 63.3(4Укр)я7 Зінченко А. Поділля: Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів Україна, Київ, Проза, 1998 1
10 63.3 Сост. А.Н. Артизов, Ю.В. Сигачев, В.Г. Хлопов, И.Н. Шевчук Реабилитация: как это было: Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Т.2: Февраль 1956-начало 80-х годов Росія, Москва, Юрінком Інтер, 2003 1
11 63.3(4Укр) Ред. Г.Д. Темко, Л.С. Тупчієнко Історія України : Посібник Україна, Київ, , 2001 1
Криміналістика
1 67.62 А.В. Гриненко, Т.В. Каткова, Г.К. Кожевников и др. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие Україна, Харьков, Консум, 2001 3
2 67.62 За ред. П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. Криміналістика (криміналістична техніка) Україна, К., МАУП, 2001 3
3 67.62 Судові експертизи в Україні: Збірник нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 3
Кримінальне право
1 67.308 Малахов И.П. Основы уголовного права: Учебное пособие. Общая часть. Раздел 1: Основания уголовной ответственности Україна, Київ, Либідь, 2000 1
2 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Харків, Юрінком Інтер, Право, 2002 1
3 67.308 Військові злочини: Коментар законодавства Україна, Київ, А.С.К., 2003 5
4 67.308 Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления Україна, Київ, , 1996 1
5 67.308 заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. У 2-х ч. Ч.2: Особлива частина Україна, К., ФОРУМ, 2001 1
6 67.308 Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи, протидії: Монографія Україна, Київ, Атіка, 2001 3
7 67.308 Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения Україна, Харьков, Консум, 2001 3
8 67.308 Александров Ю.В. Кримінальне право України: Практикум Україна, Київ, МАУП, 2002 3
9 67.308 Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: Збірник нормативно-правових актів, документів, коментарів Україна, Київ, Атіка, 2003 1
10 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України : Текст відповідає офіційному за станом на 30 жовтня 2002 року Україна, Київ, Школа, 2002 1
11 67.308 Кримінальний кодекс України. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2001 2
12 67.308 Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Общая часть: в вопросах и ответах: Учебное пособие Україна, Харків, Торгсинг, 2000 1
13 67.9(4Укр)308 Ред. С.С. Яценко Кримінальне право України : Практикум: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 100
14 67.308 Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике Україна, К., Юринком, 1995 1
15 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України : Офіційний текст Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
16 67.308 Андрусів Г.В., Бантишев О.С., Романюк Б.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів Україна, Київ, , 2002 6
17 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №3: Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995 , , , 1996 1
18 67.308 Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України: Науково-практичний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2001 3
19 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Україна, К, Право, 2001 1
20 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України () Україна, Київ, Право, 2001 2
21 67.9(4Укр)308 Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
22 67.308 С. Кривошеєв, В. Куц, В. Соболєв Огляд механізмів, засобів і правовохоронних заходів для боротьби з торгівлею людьми в Україні Україна, Київ, ФОРУМ, 2002 1
23 67.9(4Укр)308 Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2003 рр. Україна, Харків, Одіссей, 2003 19
24 67.9(4Укр)308 Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2001 р. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 3
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309я7 Ред. О.М. Джужа Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 2000 1
2 67.308 Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2001 5
3 67.9(4Укр)309 Исправительно-трудовой кодекс Украины Україна, Харків, Одіссей, 2003 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.311 Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України Україна, Київ, А.С.К., 2002 5
2 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 січня 1998 року. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 1
3 67.311 Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 20
4 67.311 Реформування системи запобіжних заходів у кримінальному судочинстві: Останні зміни, нові ідеї, порівняльні матеріали. Україна, Київ, , 2000 1
5 67.311 Кримінально-процесуальний кодекс України : Із змінами і доповненнями станом на 15 вересня 2001 року Україна, Харків, Гриф, 2001 1
6 67.311 Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 4-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, А.С.К., 2003 3
7 М69 Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах Україна, Київ, , 2000 1
Кримінологія
1 67.61 За заг. ред. О.М. Джужи Кримінологія : Навчально-методичний посібник Україна, Київ, Атіка, 2003 3
2 67.61я73 Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1999 1
3 67.61 Відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв; За заг. ред. О.М. Джужи. Кримінологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
Культура.
1 71.0я73 Мамонтов С.П. Основы культурологии: Учебное пособие для высших учеб. заведений Росія, Москва, Олимп, ИНФРА-М, 1999 1
2 71 Ред. А.А. Радугин Хрестоматия по культурологии : Учебное пособие Росія, Москва, Центр, 1998 1
3 71 К. Мяло, А. Владимиров Защитим имя и наследие РериховТ.2: Ксения Мяло. Звезда волхвов, или Христос в Гималаях. Александр Владимиров. В поисках Православия. Современники Росія, Москва, , 2001 1
4 71 Защитим имя и наследие Рерихов. Т.1: Документы. Публикации в прессе. Очерки Росія, Москва, , 2001 1
Література універсального змісту
1 83 Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів Літературознавчий словник-довідник Україна, Київ, Вікар, 1997 1
2 84.4Ук7 Творче Поділля : Публіцистично-художній альманах Україна, Хмельницький, , 1998 1
3 84.5Кит Конфуций Уроки мудрости: Сочинения Росія, Москва, Харків, , 2001 1
Логіка
1 87.4 Хоменко І.В. Логіка для юристів: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
Математика. Механіка
1 22.10 Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика: Учбовий посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 1999 1
2 22.11 Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів: Навчальний посібник -3-тє вид., перероб. та доп. Україна, К., ЦУЛ, 2002 5
Медицина. Медичні науки
1 67.64 Колесник В.А. Судова психіатрія: Курс лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 51
2 67.63 За Ю.М. Сиволап, Г.Ф. Кривда Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах Україна, Одеса, Поліграфкнига, 2001 2
Менеджмент
1 65.050 Жданов С.А. Методы и рыночная технология экономического управления Росія, Москва, Щит, 1999 1
2 65.050 Л.В. Павлюк, Т.И. Киселева, М.Ф. Воронина, Н.И. Воробьев Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. - 8-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Герда, 2003 2
3 65.050 Кавторєва Я. Документообіг: организація та ведення. - 3-тє вид., доп. Україна, Харків, Фактор, 2000 2
4 65.05 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання-Прес, 2002 3
5 65.050 Делопроизводство в органах исполнительной власти: Около 100 образцов Росія, Москва, Приор, 2002 2
6 65.05 Губені Юрій Основи підприємництва та агробізнесу: Навчальний посібник Україна, Львів, Українські технології, 2002 2
7 65.050 Осауленко О.Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління: Монографія Україна, Київ, , 2000 1
8 65.050 Бабина Ю.В., Варфоломеева Э.А. Экологический менеджмент: Учебное пособие Росія, Москва, Социальные отношения, Перспектива, 2002 5
9 65.05 Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Україна, Київ, , 2002 5
10 65.050 Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учебное пособие для менеджера Україна, Київ, , 1999 1
11 65.050 Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія і практика: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 1
12 65.050 Стратегічне управління: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 1
13 65.050 Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання-Прес, 2002 1
14 65.05 За ред. Й.М. Петровича Економіка виробничого підприємництва: Навчальний посібник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Знання, 2002 2
15 65.050 Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 1
16 65.050 Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 2
17 65.050 Дарманська Г.О., Овод Л.В. Контролінг: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, ТУП, 2002 80
18 65.05 Пінчук Г.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи в маркетингу: Навчальний посібник Україна, Київ, КНЕУ, 1999 1
19 65.05 Ред. Є.В. Савельєв, Ред. Д.А. Штефанич Галузевий маркетинг Україна, Київ, Центр учбової літератури, 1997 1
20 65.05 Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга Росія, Санкт-Петербург, Либідь, 2000 1
21 65.05 Траут Дж. Новое позиционирование Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2000 1
22 65.05 Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы) Росія, Ростов-на-Дону, Феникс, 2001 5
23 65.050 Сост. Г.В. Щекин Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие Україна, Київ, , 1998 1
24 65.050 Райс Л., Траут Дж. Маркетинговые войны Росія, Санкт-Петербург, , 2000 1
25 65.050 Бурега В. Социально-адекватный менеджмент: В поисках новой парадигмы: Монография Україна, Київ, , 2001 1
26 65.05 Мэнкью Н. Грегори Принципы микроэкономики. - 2-е изд. Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2003 1
27 65.05 500 персоналий и организаций Международной Кадровой Академии: Справочник. -4-е изд., доп. Україна, Київ, , 2000 1
28 65.050 Дойль Питер Менеджмент: стратегия и тактика Росія, Санкт-Петербург, Питер, 1999 1
29 65.050 Под ред. Е.С. Стояновой Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. - 5-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Перспектива, 2000 1
30 65.050 Стяжкина Т.А. Делопроизводство предприятия Росія, Москва, Экзамен, 2003 2
31 65.050 Стенюков М.В. Справочник секретаря: с изменениями и дополнениями Росія, Москва, Приор, 2002 2
32 65.050 Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству. - 6-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Приор, 2002 2
33 65.050 Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учебное пособие. - 3-е изд. Росія, Москва, Новосибирск, ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 2003 2
34 65.050 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство: Практическое пособие по документационному обеспечению деятельности предприятия. - 8-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Книга сервис, 2002 2
35 65.050 Стенюков М.В. Делопроизводство на малом предприятии. Документы по личному составу Росія, Москва, Приор, 2001 2
36 65.050 Спивак В.А. Делопроизводство: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2003 2
37 65.050 Романов Д.А., Ильина Т.М., Логинова А.Ю. Правда об электронном документообороте Росія, Москва, ДМК Пресс, 2002 2
38 65.05 Витале Джо Малый бизнес: реклама Росія, Москва, Титул, 1998 1
39 65.050 Рогожин М.Ю. Документы делового общения Росія, Москва, Издательство РДЛ, 2002 2
40 65.050 Ред. В.А. Кудряев Организация работы с документами: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ИНФРА-М, 2002 2
41 65.050 Авт.-сост. М.А. Подобед, Н.Р. Усманова. Документооборот предприятия. -3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Приор-издат, 2002 2
42 65.050 Лысенко Н.А., Сербиновский Б.Ю., Цветкова С.Н. Документирование управленческой деятельности на предприятии: делопроизводство и корреспонденция: Учебное пособие Росія, Ростов-на-Дону, МарТ, 2002 2
43 65.050 Под ред. проф. Т.В. Кузнецовой Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2003 2
44 65.050 Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления): Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования Росія, Москва, Маркетинг, 2002 2
45 65.05 Кардаш В.Я Товарна інноваційна політика: Навчальний посібник Україна, Київ, Питер, 1999 2
46 65.050 Алексенцев А.М. Конфиденциальное делопроизводство Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 2001 2
47 65.050 Слиньков В.Н. Делопроизводство и менеджмент: практические рекомендации Україна, Київ, Алерта, 2002 2
48 65.050 Москвін С. Проектний аналіз: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 1
49 65.050 Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 1
50 65.050 Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник для учнів професійно-технічних закладів освіти. - 3-тє вид. Україна, Київ, Либідь, 2001 2
51 65.050 Гэлловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика Росія, Санкт-Петербург, , 2001 1
52 65.05 Евстафьев В.А., Ясонов В.Н. Введение в медиапланирование: Учебное пособие для начинающих медиапланеров. - 2-е изд., испр. Росія, Москва, , 1998 1
53 65.050 Кадровое делопроизводство Україна, Харьков, , 2001 2
54 65.05 Луссе А.В. Макроэкономика: Учебное пособие. - 2-е изд. Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2002 4
55 65.05 Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання-Прес, 2002 3
56 65.05 Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей Україна, Житомир, ЖІТІ, 2002 5
57 65.050 Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник для студ. економ. вузів Україна, Київ, Кондор, 2002 12
58 65.05 Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): Курс лекцій Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 2
59 65.050 Слиньков В.Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практические рекомендации Україна, Київ, Алерта, 2002 2
Міжнародне право
1 67.51 Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. Україна, Київ, Артек, 1997 2
2 67.5 Права дитини: від витоків до сьогодення: Збірник текстів, методичних та інформаційних матеріалів Україна, Київ, Либідь, 2002 1
3 67.5 Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчальний посібник Україна, Київ, Істина, 2002 3
4 67.5 Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право: Підручник Україна, Київ, Алерта, 2003 1
5 67.51я73 Дмитрієв А.І., Муравйов В.І., Відп. редактори Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський Міжнародне публічне право: Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 2000 1
6 67.5 Дж. Мертус Розуміння й використання механізму прав людини: Посібник з жіночих людських прав Україна, Київ, Веселка, 1999 1
7 67.51 Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Практикум Україна, Київ, ХІУП, 2001 1
8 67.5 Сандровський К.К. Международное таможенное право: Учебник. - 2-е изд., испр. Україна, Київ, , 2001 1
9 67.51 Анцелевич Г.А. Международное морское право: Учебник Україна, Київ, Слово, 2003 5
10 67.51 Анцелевич Г.А. Международное морское торговое право: Учебник Україна, Київ, Слово, 2003 5
11 67.5 Договори Ради Європи : Стислий виклад Україна, Київ, , 2000 1
12 67.5 Пейн Томас Права людини Україна, Львів, Поліграфкнига, 2000 1
13 67.5 Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу: Підручник для вищих навчальних закладів Україна, Київ, КНЕУ, 2002 2
14 67.5 Декларация прав и свобод человека и гражданина. Росія, Москва, , 2001 1
15 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: Підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2008 20
16 67.5 Права женщин в современном мире: Сборник международно-правовых документов , Ереван, , 1998 1
17 67.5 Организация Объединенных Наций: Основные факты: Справочник Росія, Москва, Лань, 2000 1
18 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. РФ, Москва, Международные отношения, 1994 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.58я73 За ред. Ю.Г. Козака, В.М. Новацького Міжнародна економіка : Навчальний посібник Україна, Київ, АртЕк, 2002 2
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник Україна, К., КНЕУ, 2001 5
2 65.05 Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст Україна, Київ, Основи, 1998 1
Мовознавство
1 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Консум, 1
2 81.411.1 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, Київ, Консум, 1998 1
3 81.2Ук Ред. О.Д. Горбул Ділова українська мова : Навчальний посібник. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2000 1
4 81.411.1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів. - 3-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, А.С.К., 2002 1
5 81.2Ук Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання. Навчальний посібник Україна, Київ, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002 2
6 81.2Англ Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник английского языка: В 2-х ч.. Ч.2 Україна, Росія, Москва, Харків, , 1997 1
7 81.2лат Каган Ю.М. Латинский язык. Основной курс для самостоятельного изучения Росія, Москва, Юрінком Інтер, 2000 1
8 81.2Укр Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник Україна, Харків, Школа, 2001 2
9 81.2Укр Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. -4-те вид. Україна, Київ, Либідь, 2000 5
10 81.2Укр Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів Україна, Київ, Либідь, 2002 2
11 81.2Укр Зубков М.Г., Худ. В.А. Носань Мова ділових паперів: Комплексний довідник Україна, Харків, Школа, 1999 1
12 81.2Укр Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спец. навч. закл. - 4-те вид., перероб. та доп. Україна, Київ, А.С.К., 2003 2
13 81.2Англ Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка: Словарь-справочник. - 5-е изд., испр. и доп. Україна, Київ, Каравела, Новий світ - 2000, 2001 1
14 81.411.1 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1997 3
Наука. Освіта.
1 83.7я73 Александров Д.Н. Риторика: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 1999 1
2 74 Ред. М.І. Панов Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) Україна, Харків, Гриф, 2003 5
3 74 Образование в современном мире , Ереван, Титул, 1998 1
Облік та аудит
1 65.053 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - 2-ге вид., перерб. та доп. Україна, Житомир, Рута, 2002 8
2 65.052 Малишкін А.И. Податковий облік: ситуації та рішення: Посібник Україна, Київ, Лібра, 1
Політика. Політичні науки
1 66.2(4Укр) Програма "Україна-2010". Консолідація українського суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. Україна, Київ, , 1999 1
2 66.01 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія : Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Академія, 2002 50
3 66.01 Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ-2000, 2001 1
4 66.011 Браун, М.Пол Посібник з аналізу державної політики Україна, Київ, Заповіт, 2000 1
5 60.59 Дікон, Боб Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту Україна, Київ, Основи, 1999 1
6 66.01 Холод В. Політологія: Навчальний посібник Україна, Суми, Університетська книга, 2001 1
7 66.011 Соціальна інфраструктура і політика: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2000 1
8 66 Кучма Л. Про найголовніше Україна, Київ, Либідь, 1999 1
9 66.69 Медведчук В. Соціал-демократичний вибір - історичний шанс для України Україна, Київ, Основні цінності, 2000 1
10 66.0 Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. -3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, Львів, Каравела, Новий світ - 2000, 2002 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 68.9 Депутат О., Коваленко І., Мужик І. Цивільна оборона: Навчальний посібник Україна, Львів, Афіша, 2001 2
Право соціального забезпечення
1 67.305 Сирота І.М., Ред. В.С. Ковальський. Право пенсійного забезпечення в Україніі: Курс лекцій Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 2
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Україна, Київ, Ельга, Ніка-Центр, 2003 2
2 65.24 Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, КНЕУ, 2000 1
3 65.24 Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, , 2000 1
4 65.24 Сост. А.В. Верховцев Справочник работника кадровой службы Росія, Москва, ИНФРА-М, 2002 2
5 65.24 Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: Навч. посіб.: Лекції, завдання для виконання практичного заняття (ділова гра), підбір документів для виконання практичного завдання, завдання для самостійного виконання. Україна, Київ, КНТ, 2009 25
Природничі науки в цілому
1 68.9 Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В., За ред. Є.П. Желібо, В.М. Пічі Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник Україна, К., Каравела, 2002 1
2 68.9 Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти) Україна, Львів, Афіша, 2000 1
Психологія
1 88.4 Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое поведение: Учебное пособие Україна, Київ, , 2000 2
2 88 Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип. Україна, Київ, , 2002 1
3 88  Ред. Ю.Л. Трофімов Психологія : Підручник.-2-ге вид.. стереотип. Україна, Київ, Либідь, 2000 1
4 88 Романець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навч. за спец. "Психологія" Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Ред. Н.П. Ващенко Розміщення продуктивних сил : Опорний конспект лекцій для студентів І курсу економ. фахів денної та заочн. форм навчання Україна, Київ, , 2001 3
2 65.049 Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. -2-ге вид., випр. і доп. Україна, К., Вікар, 2002 20
3 65.049 Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник для студентів екон. та екон.-геогр. фахів вищ. навч. закл. Україна, Київ, Ельга, Ніка-Центр, 2002 10
4 65.049 С.І. Дорогунцов, С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко Розміщення продуктивних сил : Тестові завдання Україна, Київ, Знання, КОО, 1999 1
5 65.04 Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс лекций по экономической и политической географии. Учебное пособие Росія, Москва, Дело, 2000 3
6 65.049 Блейклі Едвард Д. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика. - 2-ге вид. Україна, Львів, Літопис, 2002 8
7 65.049 Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник -2-ге вид. Україна, К., Наукова думка, 2000 1
8 65.049 Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2002 7
9 65.049 Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 5
Релігія
1 86 Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник Україна, Київ, Наукова думка, 2002 2
2 86.3(4Укр) Річинський Арсен Проблеми української релігійної свідомості. - Вид. 3-тє. Україна, Тернопіль, Укрмедкнига, 2002 10
Світова економіка
1 65.5 За заг. ред. А.І. Кредісова Управління зовнішньо-економічною діяльністю : Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, ВІРА-Р, 2002 5
2 65.5 Філіпенко А.С. Економічний розвиток. Європейський контекст Україна, Київ, Знання України, 2001 2
3 65.5 Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - 4-те вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2003 5
4 65.26 Мельник В.В., Козюк В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник , Тернопіль, Карт-бланш, 2003 3
5 65.5 Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка: теория и практика Росія, Москва, Экзамен, 2002 2
6 65.5 С.В. Фомишин, В.Н. Фомишина, А.И. Тищенко, А.И. Градиль Международные экономические отношения : Практикум: Учебное пособие Україна, Київ, , 2002 3
7 65.5 Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий: Учебное пособие Україна, Херсон, , 2002 5
8 65.9(4Укр) Онищенко В. Податковий контроль (основи реалізації) Україна, Київ, , 2002 1
9 65.5 Бураковський Ігор Теорія міжнародної торгівлі Україна, Київ, Основи, 2000 1
10 65.5 Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учебник для вузов Росія, Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2003 3
11 65.5 Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Маркетинг, 2001 3
12 65.5 Под ред. И.П. Фаминского Международные экономические отношения : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 2001 3
13 65.5 Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. - 3-е изд., испр. Росія, Москва, Дело, 15
14 65.05 Ред. Л.І. Воротіна Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник. -2-ге вид. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2002 5
15 65.5 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч: Учебное пособие для вузов. Ч.2: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование Росія, Москва, Международные отношения, 2001 5
16 65.5 Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: Учебник Росія, Москва, Высшая школа, 2002 5
17 65.29 Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2002 2
18 65.5 Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е. Рыбалкин, Г. Фишер Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
19 65.5 Под ред. А.С. Булатова Мировая экономика : Учебник Росія, Москва, БЕК, 1999 5
20 65.5 Отчет о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 1998-1999 гг. Польща, Варшава, Знання, 2000 1
21 67.9(4УКР)301 Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. - 2-ге вид., доп. і випр. Україна, Суми, Університетська книга, 2001 1
22 65.5 Руденко Лариса Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник Україна, Київ, Лібра, 2002 3
Соціологія. Демографія
1 60.5 Дюркгайм Еміль Самогубство: Соціологічне дослідження Україна, Київ, , 1998 1
2 60.7 Пер. з англ. В.Шовкун Дослідження закону народонаселення Україна, Київ, Основи, 1998 1
3 60.5 Вебер, Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика Україна, Київ, Основи, 1998 1
4 60.5 Кола Д. Политическая социология Росія, Москва, , 2001 1
5 60.550 Кеннеди Пол Вступая в двадцать первый век Росія, Москва, , 1997 1
Статистика
1 60.6 Парфенцева Неля Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження й використання: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2000 1
2 60.6 За ред. В.В.Скальського Статистичний щорічник Хмельницької області. 2002 рік: Хмельницьке обласне управління статистики Україна, Київ, Эспада, 2003 4
3 60.6 Основні показники з праці в економіці області за 2002 рік: Статистичний бюлетень , , Держкомстат України; Хмельницьке обласне управління статистики, 2003 1
4 60.6 За ред. Скальського В.В. Малі підприємства Хмельницької області у 2002 році: статистичний збірник Україна, Хмельницький, Эспада, 2003 3
5 60.6 Ред. О.І. Кулинич Правова статистика: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць Україна, Хмельницький, Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2003 7
Страхування
1 65.27 Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2002 6
2 65.27 Ред. Т.М. Артюх Страхові послуги : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Україна, Київ, Академія, 2000 2
3 65.27 За ред. О.О. Гаманкової Страхування : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Україна, Київ, Академія, 2000 1
4 65.27 Гинзбург А.И. Страхование: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2003 5
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63 Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник Україна, Київ, КНЕУ, 2003 3
Судові та правоохоронні органи
1 67.7 Законодавство України з питань правоохоронної діяльності (Закони) Станом на 1 грудня 2001 року Україна, Харків, ФІНН, 2002 1
2 67.71 Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: Навчальний посібник (За станом на 1 вересня 2001 року) Україна, Харків, Консум, 2001 1
3 67.76 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
4 67.72 Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України: Навчально-методичний посібник Україна, Хмельницький, , 1998 1
5 67.71 Ред. Я.Ю. Кондратьєв Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник Україна, Київ, Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003 3
6 67.74 Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України Україна, Київ, Ін Юре, 2003 1
7 67.71 Ред. М.Г. Чаюн Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997-2003 роки) Україна, Київ, Атіка, 2003 1
8 67.71 Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2002 2
9 67.9(4Укр)75 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11: Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів , , , 1999 2
10 67.76 Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність: Збірник нормативних актів; Коментар Україна, Київ, , 2003 2
11 67.9(4Укр)7 Відп. ред. В. Маляренко Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 20
12 67.9(4УКр)7 Упоряд. А.В. Паливода Судові та правоохоронні органи України: Збірник законодавчих і нормативних актів. Т. 2. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 4
13 67.9(4УКр)7 Упоряд. А.В. Паливода Судові та правоохоронні органи України: Збірник законодавчих і нормативних актів. Т. 1. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 4
14 67.71я73 Молдован В.В. Правоохоронні органи: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та фак. Україна, К., Юмана, 1998 1
15 67.71 Бойко В.Ф. "Мала" судова реформа в Україні: необхідність сутність, проблеми та перспективи: Навчальний посібник Україна, Київ, МАУП, 2002 2
16 67.74 Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие (курс лекций). - 2-е изд. , , Одиссей, 2003 2
17 67.71 Закон України "Про судоустрій україни" від 7 лютого 2002 року Україна, Київ, , 2002 1
18 67.76 Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2002 5
19 67.74 Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие Україна, Харків, Эспада, 2002 2
Теорія держави і права
1 67.0 Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Основні поняття та котегорії права: Навчальний посібник Україна, Київ, Істина, 2001 1
2 67.0 Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Основи держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2002 2
3 67.0 Наукові записки. Серія "Право". Вип.2. , Острог, , 2001 1
4 67.0 За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. Теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 20
5 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
6 67.0 Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
Трудове право
1 67.305 Посадові інструкції (керівники) . Частина 1. З можливістю копіювання. -2-ге вид. Україна, Київ, КНТ, 2003 4
2 67.305 Посадові інструкції (керівники) . Частина 3. З можливістю копіювання. -2-ге вид. Україна, Київ, КНТ, 2003 2
3 67.305 Упоряд. І.В. Зуб Законодавство України про працю -2-ге вид., доп. Україна, Київ, А.С.К., 2002 1
4 67.305 Упоряд. М.І.Камлик Законодавство України про працю. Збірник законодавчих та нормативних актів Україна, Київ, Атіка, 2003 1
5 67.9(4Укр)305 Законодавство України про охорону праці: У 3-х т. Т.1 Україна, Київ, Основа, 1995 1
6 67.9(4Укр)305 Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України: Навчальний посібник Україна, Київ, Вид. Паливода А.В.,, 2002 2
7 67.9(4Укр)305 Відп ред. О.П. Товстенко Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 сепня 2000 р.) Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 4
8 67.9(4Укр)305 В.І. Прокопенко (кер. авт. кол.), З.Я. Козак, Л.О. Кузнецова та ін. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар Україна, Харків, Консум, 2003 2
9 67.305я73 Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Українська академія внутрішніх справ, 1999 1
10 67.305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11: Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика Україна, Київ, Століття, 2003 1
11 67.305 Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (станом на 1 січня 2003 року) Україна, Харків, , 2003 1
12 67.9(4Укр)309 Виправно-трудовий кодекс України Україна, К., Атіка, 2000 5
13 67.305 Упоряд. І.В. Зуб Законодавство України про охорону праці. -2-ге вид., доп. Україна, К., Парламентське видавництво, 1999 1
14 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Законодавство України про пенсійне забезпечення Україна, , , 1999 1
15 67.305 Кодекс законів про працю України: Офіційний текст із змінами станом на 1 листопада 2001 р. Україна, Київ, Лань, 2001 1
Філософські науки
1 87.6 Ред. М.В. Костицький Філософія права : Навчальний посібник Україна, Київ, Вентурі, 2000 1
2 87.754 Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: Учебник для вузов Україна, Харьков, Эспада, 2002 5
3 87.754 Сост. и общ. ред. О.Ф. Скакун. Хрестоматия по юридической деонтологии: сборник нормативных актов (международных, отечественных, зарубежных) об основных стандартах профессиональной деятельности юристов (с общими комментариями к разделам): Для юрид. вузов и факультетов Україна, Харьков, Эспада, 5
4 87я73 І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.Г. Табачковський Філософія : Підручник Україна, Київ, Либідь, 2001 1
5 87.4 Иванов Е.А. Логика: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1998 1
6 87.4 Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Кирик Д.П. Логіка: Навчальний посібник для економістів. -2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, , 2000 1
7 87.66 Бачинин В.А. Морально-правовая философия Україна, Харьков, , 2000 1
8 87 Черній А.М., Тимошенко З.І. Філософія: Твої кроки до Мудрості: Авторизований конспект-практикум Україна, Київ, "Академія", 2001 1
9 87 Ред. О.О. Гернего Філософія у структурно-логічних схемах: Навчальний посібник (для студентів юридичного факультету та факультету адміністративного менеджменту) Україна, Хмельницький, ХІУП,, 2003 70
10 87 Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие Україна, Симферополь, СОНАТ, 1999 1
11 87.6 Гельвецій Клод Адріан Про людину і її розумові здібності та її виховання Україна, Київ, Основи, 1994 1
12 87 Сілаєва Т.О. Філософія: Курс лекцій Україна, Тернопіль, , 2000 1
13 87 Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник. -2-ге вид. Україна, Київ, Вид-во Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 2002 1
14 87.7 Ницше Фридрих Воля к власти. Серия " Антология мысли" Россия, Украина, Москва, Харьков, " ЭКСМО", ФОЛИО", 2003 1
15 87.66 Жоль К.К. Философия и социология права: Учебное пособие Україна, Київ, Педагогика пресс, 2000 1
16 87 Философия : Учебное пособие для высших учебных заведений. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Ростов-на-Дону, Педагогика пресс, 2001 1
17 87я73 Ред. І.Ф. Надольний. Філософія : Навчальний посібник Україна, К., Вікар, 1999 1
18 87.6 Алексеев С.С. Философия права Росія, Москва, , 1999 1
19 87.754 Герет Томас М., Клонскі Річард Дж. Етика бізнесу. -2-ге вид. Україна, Київ, , 1999 1
Фінанси
1 65.26 За ред. проф. Л.О. Дробозіної Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навчальний посібник Україна, Рівне, Вертекс, 2001 5
2 65.26я2 Загородній А., Вознюк Г., Смовженко Т. Фінансовий словник. - 4-е вид., випр. та доп. Україна, Київ, Львів, , 2002 1
3 65.26 Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, Знання, КОО, 2002 2
4 65.26 Лагутін В.П. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник -2-е вид., стер. Україна, К., Знання, 2001 1
5 65.26 Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків Україна, К., Основи, 1999 1
6 65.26 Ред. О.И. Лаврушин. Банковское дело. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Финансы и статистика, 2003 4
7 65.26 Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник Росія, Москва, Омега-Л; Высшая школа, 2003 2
8 65.26 Зарєчнєв А.М., Малаєва Т.В., Русанова Р.П. Фінанси. Тести та задачі: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 3
9 65.26 Ред. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая Банковское дело : Учебное пособие для вузов Росія, Санкт-Петербург, Питер, 2003 3
10 65.26 Ред. А.П. Вожжов Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учебное пособие Україна, Київ, , 2003 1
11 65.26 Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій Україна, Київ, КНЕУ, 2000 2
12 65.26 Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та переспективи розвитку в Україні Україна, Київ, , 2003 1
13 65.26 Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник Україна, Київ, Поліграфкнига, 2003 10
14 65.262 Ред. М.І. Савлук Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Прогресс, 2002 5
15 65.26 Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках: Монографія Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1998 1
16 65.26 Бочаров В.В. Финансовое моделирование: Учебное пособие Росія, Санкт-Петербург, Титул, 2000 1
17 65.25 Ред. В.Е. Есипов Цены и ценообразование : Учебник для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. Росія, Санкт_Петербург, Питер, 2001 1
18 65.26 Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник Україна, Київ, ЦУЛ, 2003 1
19 65.26 За ред. А.М. Мороза Банківські операції : Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, КНЕУ, 2002 2
20 65.26 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, КОО, 2002 3
21 65.26 Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств Україна, Київ, Лібра, 2001 2
Фінансове право
1 67.302 Алисов Е.А. Финансовое право: Учебное пособие Україна, Харьков, Эспада, 2000 1
2 67.302 Законодавство України про контроль та перевірки. Ч.1. Україна, Київ, , 2002 4
3 67.302 Законодавство України про контроль та перевірки. Ч.2. Україна, Київ, КНТ, 2002 2
4 67.302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2: Експортно-імпортні операції в Україні , , , 2003 1
5 67.302 За ред. Л.К. Воронової Фінансове право : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1998 80
6 67.302 М. Олексієнко, Ольшанський В., Д. Лилак, Е. Першиков Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання Україна, Київ, , 1996 1
7 67.302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №10: Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
Художня література
1 84Р7 Семенов Ю. Репортер: Роман Україна, Київ, ЮНИТИ-ДАНА, 1989 1
2 83 Назаренко Є. Тарас Шевченко і подоляни: Нариси Україна, Хмельницький, Евріка, 2003 3
Цивільне право
1 67.304 Житловий кодекс України Україна, Київ, "Видавництво "Право", 2003 1
2 67.9(4Укр)304 За заг. ред. О.В. Дзери Право власності в Україні: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2000 1
3 67.304 Відп. ред. П.І.Шевчук Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 3
4 67.304 Цивільний кодекс України : Офіційний текст Україна, Київ, Кондор, 2003 20
5 67.304 Відп. ред. С.П. Павлюк. Правове регулювання інформаційної діяльності: Станом на 1 січня 2001 року Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 3
6 67.304 Андрощук Г.А., Ряботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Україна, Київ, МАУП, 2001 2
7 67.304 За ред. О.В.Дзери Цивільне право : Підручник для студентів юрид вузів і факультетів. Частина 2 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
8 67.304 Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебно-практическое пособие Україна, Київ, Истина, 2002 1
9 67.304 Гриджук Д.М., Олійник В.О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань Україна, Київ, Оріяни, 2002 2
10 67.304 Ільюченко В.М., Поліщук Д.С. Правові засади реєстрації права власності на нерухоме майно Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2002 4
11 67.304 Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 2002 100
12 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика , , , 2003 1
13 67.304 Сост. К.Н. Голобородько Аренда жилых и нежилых помещений: Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 2002 года) , , , 2002 1
14 67.304 Сост. К.Н. Голобородько Ответственность за нарушения в торговой деятельности: Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по сосотянию на 1 февраля 1999 года) Україна, Харків, Вища школа, 1999 1
15 67.9(4Укр) Цивільний кодекс Української РСР, Цивільний процесуальний кодекс України: Станом на 1 вересня 2000 року. Україна, Київ, Атіка, 2000 1
16 67.304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання). -3-тє вид., випр. та доп. Україна, Київ, КНТ, 2003 8
17 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №5: Цивільний кодекс України: Офіційний текст Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
18 67я2 Відп. ред. Е.Ф.Демський. Законодавство України про захист прав споживачів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 2
19 67.304 Сост. М.В. Стаматина. Типовые формы юридических документов: договоры, контракты, соглашения, акты, исковые заявления, нормативные материалы Україна, Харьков, Поліграфкнига, 2003 1
20 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України : Коментар (Прийнятий 16 січня 2003 р.). Україна, Харків, Юрінком Інтер, 2003 1
21 67.304 Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2003 4
22 67.304 Вст. ст. проф., члена-кор. АПрН України А.С.Довгерта Цивільний кодекс України : Прийнятий 16 січня 2003 року , , , 2003 2
23 67.304 Цивільний кодекс України : Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р.: Текст відповідає офіційному. Україна, Київ, Школа, 2
24 67.304 За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенка Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях Україна, Харків, Одісей, 2002 3
25 67.9(4Укр)304 Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2002 2
26 67.304 Харитовнов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Юридические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учебное пособие Україна, Київ, А.С.К., 2003 3
27 67.304 Упоряд. Н.О. Гуторова, О.О. Житний Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах: 1963-2001 рр. Україна, Харків, Одіссей, 2002 3
28 67.304 За ред. О.В.Дзери. Цивільне право: Частина 1 Україна, Київ, Вентурі, 1997 1
29 67.304 Жилищный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 1 февраля 1997 года. Україна, Київ, Університетська книга, 1997 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Укладачі: М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) Україна, Київ, Атіка, 2002 1
2 67.311 Брынцев В.Д., Чернухин В.Г. Защита прав и законных интересов человека в уголовном судопроизводстве (судебные преценденты, комментарии практики, образцы процессуальных документов , , , 2000 5
3 67.310 Кройтор В.А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену , Харьков, Эспада, 2002 2
4 67.310 Штефан М.Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, , 2001 10
5 67.310 Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) Україна, Київ, Літера ЛТД, 2003 7
6 67.310 Уклад. І.А. Куян Суд. Зразки документів (заяви. позовні заяви, скарги, клопотання до судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з прав людини): Практичний посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб Україна, Київ, , 2002 1
7 67.311 Ред. А.С. Кобликов Уголовный процесс : Учебник для вузов Росія, Москва, , 1999 1
8 67.9(4Укр)310 Виконання судових рішень. Збірка коментованого законодавства: Нормативні акти, коментарі, аналітичні матеріали, зразки документів Україна, Київ, Юстініан, 2002 1
9 67.310 Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие Україна, Харків, Эспада, 2002 8
10 67.9(4Укр)310 Гражданский процессуальный кодекс Украины (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2003 года) Україна, Харків, Эспада, 2003 1
11 67.310 Гузь Л.Е. Методические рекомендации по практическому применению апелляционного и кассационного производства в судебной практике в свете нового законодательства Україна, Харьков, Харьков юридический, 2001 5
12 67.310 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №9: Виконавче провадження:законодавтсво та судова практика Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2003 1
13 67.9(4Укр)310 Ред. В.В. Комаров Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і факультетів Україна, Київ, Право, 1999 5
14 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України станом на 1 серпня 2001 року Україна, Київ, , 2001 1
15 67.9(4Укр)300 Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст зі змінами та доп. станом на 1 вересня 1997 р. Україна, Ужгород, ІВА, 1997 1
16 67.310 Укладачі: М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) Україна, Київ, Атіка, 2003 2
17 67.311 Кримінально-процесуальний кодекс України : Станом на 1 вересня 2001 року Україна, Київ, , 2001 7
18 67.310 Гражданский процесс Украины : Учебное пособие Україна, Харків, Одиссей, 2003 2
19 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.) Україна, Київ, Ужгород, Мысль, 1997 1
20 67.310 Мельник М.І., Хавронюк М.І. Закон України "Про виконавче провадження": Постатейні матеріали. Коментарі Україна, К., Атіка, 2002 3
21 67.311 Ред. Ю.М. Грошевий Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти Україна, Харків, Право, 2002 3
22 67.311 Усатий Г.О. Кримінально-правовий компроміс: Монографія Україна, Київ, Атіка, 2001 3
23 67.310 Под ред. проф. В.В. Комарова Проблемы науки гражданского процессуального права Україна, Харків, Право, 2002 2

Назад


Архів новин