Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за квітень 2008р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Савицький В.Т., За ред. д. н. держ. упр., проф. Олуйка В.М. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія. Україна, Київ, КНТ, 2008 80
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України п"ятого скликання. Друга сесія. 14 грудня 2006 року - 12 січня 2007 року. Стенографічний звіт. - Т.5. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2008 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 4-е вид. Україна, Київ, Каравела, 2008 20
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Упорядник Роїна О.М. Охорона праці в Україні. Нормативна база. (4-е вид., змін. і доп.) Україна, Київ, КНТ, 2008 35
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2008. - Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1

Назад


Архів новин