Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.76 Фіолевський Д.П. Адвокатура: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. Україна, Київ, Алерта, 2008 50
Адміністративне право
1 67.9(4УКр)301 За ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової Кодекс адміністративного судочинства України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 2
2 67.9(4Укр)301 Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.-В.В. Адміністративне право:навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 2
3 67.9(4УКр)301 За ред. Баймуратова М.О. Муніципальне право України:підручник. - 2-ге вид. доп. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 2
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Вінник О.М. Господарське право:навч. посіб. - 2-ге вид., змін. та доп. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 2
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2009. - Науково-практичний коментар Лісового кодексу України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 2
2 67.9(4Укр)308 За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 2. - 3-тє вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 2
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 Дякович М.М. Нотаріальне право України:навч. посіб. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 2
2 67.9(4УКр)75 Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, КНТ, 2008 10
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.6 Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 25
Судові та правоохоронні органи
1 67ю9(4Укр)76 За ред. проф. С.Я.Фурси Адвокатура України: Навч.посіб: У 2 кн. - Кн. 1. Україна, Київ, КНТ, 2007 10
2 67ю9(4Укр)76 За ред. проф. С.Я.Фурси Адвокатура України: Навч.посіб: У 2 кн. - Кн.2: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. Україна, Київ, КНТ, 2007 10
3 67.9(4Укр)7 Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2008 32
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 За ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної Кодекс законів про працю України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 2
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 150
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Сімейний кодекс України:науково-практичний коментар. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 2
2 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське сімейне право:підручник. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 10
3 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське цивільне права. Спадкове право:підручник. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 10

Назад


Архів новин