Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67,9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2009. - Публічна служба в Україні. Прийняття громадян на публічну службу, її походження, звільнення з публічної служби. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Мовознавство
1 81.2Укр Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування:навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Каравела, 2010 250
Цивільне право
1 67.304 Зеліско А.В. Правовий статус споживчих товариств:дисертація. Україна, Івано-Франківськ, Юридичний інститут Прикарпатського національного університетту, 2008 1
2 67.304 Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект):дисертація. Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2009 1

Назад


Архів новин