Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за грудень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 - Офіційний вісник України №99 , , , 2009 2
2 - Офіційний вісник України №100 , , , 2009 1
3 - Офіційний вісник України №101 , , , 2009 1
4 - Офіційний вісник України 1 , , , 2010 1
5 - Офіційний вісник України 63 , , , 2009 1
6 - Офіційний вісник України 64 , , , 2009 1
7 - Офіційний вісник України 65 , , , 2009 1
8 Офіційний вісник України 71 , , , 2009 1
9 - Офіційний вісник України 66 , , , 2009 1
10 67 Офіційний вісник України 72 , , , 2009 1
11 - Офіційний вісник України 67 , , , 2009 1
12 - Офіційний вісник України 73 , , , 2009 1
13 - Офіційний вісник України 68 , , , 2009 1
14 - Офіційний вісник України 74 , , , 2009 1
15 - Офіційний вісник України 69 , , , 2009 1
16 - Офіційний вісник України 75 , , , 2009 1
17 - Офіційний вісник України 70 , , , 2009 1
18 - Офіційний вісник України 77 , , , 2009 1
19 - Офіційний вісник України 78 , , , 2009 1
20 0 Офіційний вісник України 79 , , , 2009 1
21 0 Офіційний вісник України 80 , , , 2009 1
22 0 Офіційний вісник України 81 , , , 2009 1
23 - Офіційний вісник України 82 , , , 2009 1
24 - Офіційний вісник України 83 , , , 2009 1
25 - Офіційний вісник України 84 , , , 2009 1
26 - Офіційний вісник України 85 , , , 2009 1
27 - Офіційний вісник України 86 , , , 2009 1
28 - Офіційний вісник України 76 , , , 2009 1
29 - Офіційний вісник України 87 , , , 2009 1
30 - Офіційний вісник України 88 , , , 2009 1
31 - Офіційний вісник України 89 , , , 2009 1
32 - Офіційний вісник України 90 , , , 2009 1
33 - Офіційний вісник України 91 , , , 2009 1
34 - Офіційний вісник України 92 , , , 2009 1
35 - Офіційний вісник України 93 , , , 2009 1
36 - Офіційний вісник України 94 , , , 2009 1
37 - Офіційний вісник України 95 , , , 2009 1
38 - Офіційний вісник України 96 , , , 2009 1
39 - Офіційний вісник України 4 , , , 2009 1
40 67.304 Офіційний вісник України 29 , , , 2009 1
41 - Офіційний вісник України 97 , , , 2009 1
42 - Офіційний вісник України 1 , , , 2009 1
43 - Офіційний вісник України 2 , , , 2009 1
44 - Офіційний вісник України 3 , , , 2009 1
45 - Офіційний вісник України 5 , , , 2009 1
46 - Офіційний вісник України 6 , , , 2009 1
47 - Офіційний вісник України 7 , , , 2009 1
48 - Офіційний вісник України 8 , , , 2009 1
49 - Офіційний вісник України 98 , , , 2009 1
50 - Офіційний вісник України 9 , , , 2009 1
51 - Офіційний вісник України 10 , , , 2009 1
52 - Офіційний вісник України 11 , , , 2009 1
53 - Офіційний вісник України 12 , , , 2009 1
54 - Офіційний вісник України 13 , , , 2009 1
55 - Офіційний вісник України 14 , , , 2009 1
56 - Офіційний вісник України 15 , , , 2009 1
57 - Офіційний вісник України 16 , , , 2009 1
58 - Офіційний вісник України 17 , , , 2009 1
59 - Офіційний вісник України 18 , , , 2009 1
60 - Офіційний вісник України 19 , , , 2009 1
61 - Офіційний вісник Українии 20 , , , 2009 1
62 - Офіційний вісник України 21 , , , 2009 1
63 - Офіційний вісник України 22 , , , 2009 1
64 - Офіційний вісник України 23 , , , 2009 1
65 - Офіційний вісник України 24 , , , 2009 1
66 - Офіційний вісник України 25 , , , 2009 1
67 - Офіційний вісник України 26 , , , 2009 1
68 - Офіційний вісник України 27 , , , 2009 1
69 - Офіційний вісник України 28 , , , 2009 1
70 - Офіційний вісник України 30 , , , 2009 1
71 - Офіційний вісник України 31 , , , 2009 1
72 - Офіційний вісник України 32 , , , 2009 1
73 - Офіційний вісник України 33 , , , 2009 1
74 - Офіційний вісник України 34 , , , 2009 1
75 - Офіційний вісник України 35 , , , 2009 1
76 - Офіційний вісник України 36 , , , 2009 1
77 - Офіційний вісник України 37 , , , 2009 1
78 - Офіційний вісник України 38 , , , 2009 1
79 - Офіційний вісник України 39 , , , 2009 1
80 - Офіційний вісник України 40 , , , 2009 1
81 - Офіційний вісник України 41 , , , 2009 1
82 - Офіційний вісник України 42 , , , 2009 1
83 - Офіційний вісник України 43 , , , 2009 1
84 - Офіційний вісник України 44 , , , 2009 1
85 - Офіційний вісник України 45 , , , 2009 1
86 - Офіційний вісник України 46 , , , 2009 1
87 - Офіційний вісник України 47 , , , 2009 1
88 - Офіційний вісник України 48 , , , 2009 1
89 - Офіційний вісник України 49 , , , 2009 1
90 - Офіційний вісник України 50 , , , 2009 1
91 - Офіційний вісник України 51 , , , 2009 1
92 - Офіційний вісник України 52 , , , 2009 1
93 - Офіційний вісник України 53 , , , 2009 1
94 - Офіційний вісник України 54 , , , 2009 1
95 - Офіційний вісник України 55 , , , 2009 1
96 - Офіційний вісник України 56 , , , 2009 1
97 - Офіційний вісник України 57 , , , 2009 1
98 - Офіційний вісник України 58 , , , 2009 1
99 - Офіційний вісник України 59 , , , 2009 1
100 - Офіційний вісник України 60 , , , 2009 1
101 - Офіційний вісник України 61 , , , 2009 1
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 За ред. О.О. Погрібного Аграрне право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2007 1
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2010. - Адвокатура в Україні. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Адміністративне право
1 67.301 Егиазаров А.А. Транспортное законодательство государств - участников СНГ. Россия, Москва, Норма, 2007 1
2 67.9(4Укр)301 Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.-В.В. Адміністративне право:навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 1
3 67.9(4УКр)301 За ред. Баймуратова М.О. Муніципальне право України:підручник. - 2-ге вид. доп. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 20
4 67.9(4УКр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 2. - 2010. - Судова практика Вищого адміністративного суду України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
5 67.9(4УКр)301 За заг. ред. Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство:підручник. Україна, Київ, Істина, 2009 35
6 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Коломоєць Т.О. Адміністративне право:підручник. Україна, Київ, Істина, 2010 120
7 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 серпня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
8 67.9(4Укр)301 Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2010. - Ліцензування господарської діяльності в Україні. Коментар законодавства. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
2 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 травня 2007 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
3 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2009 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009 2
4 67.9(4Укр)303 Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2007 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Вид. 6-те, доп. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
2 67.2 Харитонов Є.О. Основи римського приватного права: конспект лекцій. - 4-тє вид., перероб. і доп. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2008 1
3 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. - 4-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2007 1
4 67.2 Орленко В.І. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для підготов. до іспитів Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
2 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія Правознавство:підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
3 67 Омелькін В.М. Швидка юридична допомога. Україна, Харків, Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2006 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300(4Рос) Под ред. Т.Я. Хабриевой Правительство Российской Федерации: монография. Россия, Москва, Норма, 2005 1
2 67.9(4Укр)300 Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України:Підручник Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 1
3 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 23-26 грудня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 7. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2010 1
4 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. Україна, Київ, Наукова думка; Прецедент, 2006 1
5 67.9(4УКр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. Україна, Київ, Прецедент, 2009 2
6 67.300 Лапка О.Я., Пікуля Т.О. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах): навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
7 67.9(4Укр)300 Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
8 67.300 За ред. В.О. Ріяки Конституційне право зарубіжних країн - 2-е вид., доп. і перероб.: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 2
9 67.300(4Рос) Под общ. ред. О.Г. Румянцева Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. т. 1: 1990 год. Россия, Москва, Волтерс Клувер, 2007 1
10 67.300(4Рос) Под общ. ред. О.Г. Румянцева Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. т. 2: 1991 год. Россия, Москва, Волтерс Клувер, 2008 1
11 67.300(4Рос) Под общ. ред. О.Г. Румянцева Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): в 6 т. Т. 3:1992 год. Книга первая (январь-июнь 1992 года). Россия, Москва, Волтерс Клувер, 2008 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2010. - Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення. Україна, Київ, Юрінком України, 2010 1
2 67.9(4Укр)307 Кобецька Н.Р. Екологічне право України:Навч.посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
3 67.9(4УКр)307 Кодекс України про надра; Лісовий кодекс України; Водний кодекс України; Повітряний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 2
4 67.307 Боголюбов С.А., Кичигин Н.В. Законодательное регулирование деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспечению экологической безопасности: монография.я. Россия, Москва, Норма, 2007 1
Екологія
1 28 Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: підручник. - 2-ге вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Вища школа, 2004 1
Економіка
1 65.01 За ред. В.Д.Базилевича Економічна теорія: Політекономія: Підручник Україна, Київ, , 2007 1
2 65.051 Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку: Монографія. Україна, Київ, Знання, 2007 1
3 65.05 Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2004 1
4 65.02 Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
5 65.0 Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч. посіб. Україна, Харків, Торсінг плюс, 2009 1
6 65.43 Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
7 65.05 Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости: учебник. Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2000 1
8 65.05 Марченко А.В. Экономика и управление недвижимостью: учебное пособие. Россия, Ростов на Дону, Феникс, 2006 1
Економіка підприємства
1 65.29 Хомяков В.І., Бакум І.В. Управління потенціалом підприємства:навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 2
2 65.29 Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій:навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 35
3 65.29 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
Етика та естетика
1 87.8 За ред. В.О. Лозового Естетика: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
2 87.7 За ред. проф. В.О. Лозового Етика: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
3 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: Підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Одіссей, 2008 1
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 31.03.2009 р. Україна, Суми, ФОП Соколик Б.В., 2009 1
2 67.9(4Укр)307 Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2005 2
Іноземна мова
1 81.2Англ Укладач Є.О. Мансі English: Тексти. Підручник. Для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, "Академія", 2004 3
2 81.2Англ Уклад.: О.П. Фіщенко, Г.В. Ярцева English Topics: Найкращі з 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Україна, Харків, "Веста", "Ранок", 2005 1
3 81.2Лат Хоміцька З.М. Латинська мова: підручник. Україна, Харків, Право, 2007 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп"ютерна техніка: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 1
2 67.2(0)я73 Ред. О.М. Джужа Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
3 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Бойко О.Д. Історія України: посібник. Україна, Київ, Академія, 2001 1
2 63.3(4Укр) Упорядник Зінкевич О., Зінкевич Н. Крути: Збірка у пам"ять героїв Крут. Україна, Київ, Смолоскип, 2008 2
Криміналістика
1 67.62 Шеремет А.П. Криміналістика: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Кримінальне право
1 67.9(4УКр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 березня 2009 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
2 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 травня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
3 67.9(4Укр)308 Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій. - 2-е вид., виправ. та допов. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
4 67.9(4Укр)308 За ред. проф. В.В. Сташиса В.В., Тація В.Я. Кримінальне право України: загальна частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
5 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: особлива частина: підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
6 67.9(4Укр)308 Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 2
7 67.308 Отв. ред. В.П. Кашепов Развитие уголовного законодательства Российской Федерации: учебно-практическое пособие. Россия, Москва, Юристъ, 2007 1
Кримінально-виконавче право
1 67.9(4Укр)309 Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 вересня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 жовтня 2006 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
2 67.9(4УКр)311 Удалова Л.Д. Кримінальний процес України: підручник. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
3 67.9)4Укр)311 Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія. Україна, Київ, Істина, 2009 1
Кримінологія
1 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготов. до іспитів. Україна, Київ, Вил. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Культура.
1 71 Павленко О.П. Культурологія: посібник для підготов. до іспитів. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
Література універсального змісту
1 83.3 Молчанова Р.С. Шевченко і світ (Шевченко в оцінці світової політики, науки і критики). Україна, Хмельницький, ТОВ "Поліграфіст", 2007 2
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 3
Менеджмент
1 65.050 Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник Україна, Львів, Магнолія Плюс, 2006 1
2 65.05 Податковий менеджмент:підручник. Україна, Київ, Знання, 2008 1
3 65.05 Скворцов М.Н., За ред. засл. економіста України В.П. Давидової Податковий менеджмент. - Кн. 2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. Україна, Київ, Кондор, 2007 1
4 65.05 Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Підручник. Вид. 2-ге, випр., доп. Україна, Київ, Академвидав, 2007 1
5 65.05 Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 30
6 65.05 Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
7 65.05 Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
Міжнародне право
1 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 4
2 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
3 67.5 За ред. М.В. Буроменського Міжнародне право: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
4 67.52 За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана Міжнародне приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
5 67.5 Отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров Влияние международного права на национальное законодательство (Материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов. Москва. 24-26 мая 2007 г.). Россия, Москва, ИД "Юриспруденция", 2007 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Кузик О.В. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Інтелект-Захід", 2007 1
Мовознавство
1 81.2Укр Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. - 3-тє вид., випр. й доп. Україна, Харків, ВД "ШКОЛА", 2007 1
2 81.2Укр Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 8-ме вид., випр. Україна, Харків, СПД ФО Співак Т.К., 2006 1
3 81.2Укр Ющук І.П. Українська мова: підручник. Україна, Київ, Либідь, 2005 1
4 81.2Укр Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування: посібник. Україна, Донецьк, ТОВ ВКФ "БАО", 2008 1
5 81.2Укр Шевчук С.В. Орфографічний словник: Разом, окремо, через дефіс: 32 000 слів. Україна, Київ, А.С.К., 2006 1
Наука. Освіта.
1 74+67.9(4Укр)30 Уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів:зб. основ. нормат. актів (станом на 15 травня 2009 р.). Україна, Харків, Право, 2009 5
2 74 За ред. М.І. Панова Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах Ш-1У рівнів акредитації: У 2 кн. Україна, Харків, Право, 2006 5
3 74.58 Укладачі: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський. Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації:збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року). Україна, Харків, Право, 2008 5
4 74 Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи:навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Прибутько П.С., Вировий С.І., Михайленко Р.В. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів. - 2-ге вид., доповн. та перероб. Україна, Київ, Вид. Паливода А.В., 2006 1
2 66.0 М.І. Панов (керівник авт. кол.) Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Ін Юре, 2006 2
3 66.0 Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
4 66.0 Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Порівняльне право
1 74.58 За заг. ред. канд. екон. наук. В. Співаковського Новий довідник для вступника до ВНЗ І, П, ІІІ, ІУ рівнів акредитації: докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститутт, коледжі, технікуми). - 11-те вид. Україна, Київ, ПФ "МУВЦ "ГрандЕКСПО", 2010 3
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. - Вид. сьоме, перероб. і доп. Україна, Харків, "Одіссей", 2007 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Класифікатор професій. ДК 003:2005. (Серія: Кадри підприємства). Україна, Київ, КНТ, 2009 5
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №12. - 2009. - Прокуратура України. Законодавство, рішення Конституційного Суду України, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Генерального прокурора України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. - 7-ме вид., стереотип. Україна, Київ, Знання, 2005 1
2 65.049 Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. Україна, Київ, Вікар, 2006 1
3 65.05 Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой Оценка недвижимости: учебник. Россия, Москва, Финансы и статистика, 2004 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 За ред. В.М. Пічі Соціологія: підручник. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2008 1
2 60.5 За ред. В.Г. Городяненка Соціологія: підручник. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 1
3 60.5 Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: Посібник для підготов. до іспитів. - 3-тє вид., виправ. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63 Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія: навч. посіб. Україна, Харків, Одіссей, 2008 2
2 67.63 За заг. ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. Судова медицина: підручник. - 3-тє вид., доп. та перероб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.71 Ред. Я.Ю. Кондратьєв Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник Україна, Київ, Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003 3
2 67ю9(4Укр)76 За ред. проф. С.Я.Фурси Адвокатура України: Навч.посіб: У 2 кн. - Кн.2: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. Україна, Київ, КНТ, 2007 10
3 67.9(4Укр)7 Відп. ред. В. Маляренко Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
Теорія держави і права
1 67.0 За заг. ред. Шилінгова В.С. Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2008 2
2 67.0 Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2005 1
3 67.0 Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1. Актуальні проблеми теорії держави: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
4 67.0 Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посіб. для підготов. до іспитів. Україна, Київ, КНТ, 2009 1
5 67.0 Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посіб. Україна, Київ, "Правова єдність", 2008 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Карлицький С.М. Трудове право України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. Україна, Київ, Прецедент, 2006 1
2 67.9(4Укр)305 Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Філософські науки
1 87.2я73 За ред. І.Ф. Надольного Філософія : Курс лекцій Україна, Київ, Вікар, 2000 1
2 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: Навч. посіб. - 6-те вид., випр., і доп. Україна, Київ, Вікар, 2006 2
3 87 За ред. І.Ф.Надольного Філософія: Навч. посіб. Україна, Київ, Вікар, 2004 1
4 87 Васянович Г.П. Філософія для ВПУ: підручник. Україна, Київ, Педагогічна думка, 2008 1
5 87.2 Храмова В.Л. Личность как духовный феномен. Украина, Киев, Феникс, 2009 1
6 87.3 Чертон Т. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней. Россия, Москва, РИПОЛ классик, 2008 1
Фінанси
1 65,052 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. - 3-тє вид. допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2008 2
2 65.052 Даньків Й.Я., Остап"юк М.Я. Бухгалтерський облік:підручник. Україна, Київ, Знання, 2007 1
3 65.26+65.053 За заг. ред. канд. екон. наук. О.М. Сарахман Аудит у банках:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
4 65.26+65.05 За заг. ред. Л.М. Хміль, Р.Р. Коцовської, Б.І. Пшика Операційний менеджмент у банках:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
5 65.26 За заг. ред. канд. екон. наук. У.Я. Груздевич Аналіз банківської діяльності:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
6 65.26+67.9(4Укр За заг. ред. О.І. Кадикало Податки та право стосовно до банків:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
7 65.26 За заг. ред. канд. екон. наук. доц. Г.П. Табачук Управлінський облік у банках:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
8 65.26 За заг. ред. Г.П. Табачук, О.М. Сарахман Фінансовий облік та фінансова звітність у банках:навч. посіб. Україна, Київ, УБС НБУ, 2007 1
9 65.26 За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука Історія грошей і банківництва: підручник. Україна, Київ, Атіка, 2004 1
10 65.26 Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 1
11 65.052 Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - 4-те вид. Україна, Харків, Нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2007 1
12 65.26+65.5 Домрачев В.М. Міжнародні банківські розрахунуи: навч. посіб. Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007 1
13 65.052 Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2007 2
2 67.9(4Укр)302 Губерська Н.Л. Фінансове право: метод. рекоменд., нормат.-прав. акти: Загальна частина: навч.-метод. посіб. Україна, Київ, Знання, 2007 1
3 67.9(4Укр)302 Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта; КНТ, 2006 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське сімейне право:підручник. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
2 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2007 р. Україна, Київ, Паливода А.В., 2007 1
3 67.9(4Укр)304 Житловий кодекс Української РСР: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 липня 2006 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
4 67.9(4Укр)304 Житловий кодекс Української РСР: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2008 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
5 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 травня 2009 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
6 67.9(4Укр)304 Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 лютого 2009 року. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
7 67.9(4Укр)304 За заг. ред. Я.М. Шевченко Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. - Т. 1. Загальна частина. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Ін Юре, 2006 1
8 67.9(4Укр)304 Ред. Я.М. Шевченко Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. - Т.1: Загальна частина Україна, Київ, Вентурі,, 2003 1
9 67.304 Пастухов О.М. Авторське право в інтернеті. Україна, Київ, Школа, 2004 1
10 67.9(4Укр)304 Операції з нерухомістю: Нормативна база. - 2-е вид. Україна, Київ, КНТ, 2005 1
11 67.9(4Укр)304 За заг. ред. Я.М. Шевченко Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: У 2 ч. Ч. 1. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
12 67.304+67.307 За заг. ред. В.М. Єрмоленка Правові основи майнових і земельних відносин: навч. посіб. Україна, Київ, Магістр - ХХ1 сторіччя, 2006 1
13 67.9(4Укр)310

Ю.В.Білоусова

Цивільний процес: Навч. посіб Україна, Київ, Прецедент, 2006 7
14 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О. Стефанчука Цивільне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
Цивільно-процесуальне право
1 67 Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар України: У 2 т. Том 1. Україна, Київ, КНТ, 2006 1
2 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 09.03.2009 р. Україна, Суми, ФОП Соколик Б.В., 2009 1
3 67.9(4Укр)310 За заг. ред. С.Я. Фурси Цивільний процес України: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. Україна, Київ, КНТ, 2009 1
4 67.310 За редакцією Білоусова Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 1

Назад


Архів новин