Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за лютий 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.301 Управління житловим господарством : Навчальний курс: (Проект Tacis Державне Управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 2
2 67.301 Управління транспортом : Навчальний курс: (Проект Tacis Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 2
3 67.301 Управління людськими ресурсами . Ч.1: Підручник: (Проект Tacis Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 3
4 67.301 Управління людськими ресурсами . Ч.2: Методичний посібник: (Проект Tacis Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 3
5 67.301 Управління людськими ресурсами . Ч.3: Таблиці: (Проект Tacis Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 3
6 67.301 Сост. В. Прошко, Сост. В. Пархоменко, Пер. П. Насада Мерія і громадяни - довіра через співпрацю Україна, Київ, , 1997 3
7 67.9(4Укр)301 Кол. авт.: відпов. ред. проф. Н.Р.Нижник Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія Україна, Київ, , 1997 3
8 67.301 Якість комунальних послуг : Навчальний курс: (Проект Tacis Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 2
9 67.301 Менеджмент у державному управлінні: (Проект Tacis. Державне управління в Україні) Україна, Київ, , 1996 2
10 67.9(4Укр)301
Митний кодекс України. Україна, Ужгород, , 1998 4
11 67.9(4Укр)301 Андрушко В.К. Структура державної установи (організації): Навч. посібник для студентів фак. "Менеджмент організацій" Україна, Хмельницький, ХІУП, 1998 100
12 67.9(4Укр)301 Слободянюк П.Я., Нестеренко В.А. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Білогірського району. Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 5
13 67.9(4Укр)301 Слободянюк П.Я., Хоптяр Ю.А. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Ярмолинецького району. Україна, Хмельницький, "Поділля", 2004 1
14 67.9(4Укр)301 Горбатюк В.І., Слободянюк П.Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Деражнянського району. Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 5
15 67.9(4Укр)301 Слободянюк П.Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: історико-етнографічні витоки, сторінки минулого та сьогодення місцевих громад. Україна, Хмельницький, "Поділля", 2004 10
16 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1997 5
17 67.9(4Укр)301 Олуйко В.М. Влада. Україна, хмельницький, Хмельницька міська друкарня, 2002 30
18 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 квітня 2005 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005 1
19 67.9(4Укр)304 Упоряд.: Роїна О.М. Залізничний транспорт в Україні: Нормативна база. Україна, Київ, КНТ, 2005 1
20 67.301 Ред. П.Т. Василенков Советское административное право : Учебник Росія, Москва, "Львівська політехніка", 1981 1
21 67.9(4Укр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. №3-4. Україна, , , 2
22 67.9(4Укр)301 Науковий редактор М. Пухтинський Проблеми трансформації територіальної організації влади: Збірник матеріалів та документів. Україна, Київ, Атіка, 2005 1
23 67.9(4Укр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. №1 , , , 1996 2
24 67.9(4Укр)304 Упоряд.: Роїна О.М. Автомобільний трансопрт в Україні: Нормативна база. Україна, Київ, КНТ, Атіка, 2004 1
25 67.9(4Укр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. №2 , , , 1996 1
26 67.9(4Укр)301 Упоряд.: Роїна О.М. Туристична діяльність: Нормативна база. Україна, Київ, КНТ, 2005 1
27 67.9(4Укр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. №3 , , , 1996 1
28 67.9(4Укр)301 Митний кодекс України: (за станом на 10 листопада 1997 р.) №6 , , , 1997 5
29 67.9(4Укр)301.2 Сост. А.С. Мацко, Сост. І.В. Бойко Зброя: придбання, зберігання. використання: Збірка нормативних актів Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 5
30 67.9(4Укр)301 Кодекс адміністративного судочинства України: Чинне законодавство станома на 1 вересня 2005 р. Україна, Київ, Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2005 10
31 67.301 Ред. О.Т. Корнійчук Основи митної справи : Тези лекцій Україна, Хмельницький, , 1996 5
32 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2009. - Відповідальність за адміністративні правопорушення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
33 67.301я73 Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та фак. - 3-тє вид. Україна, Київ, Вентурі, 1998 10
34 67.9(4Укр)301 Сост. О.П. Якубовський Підготовка та захист магістерської роботи в галузі "Державне управління": Методичні вказівки Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 2
35 67.301 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса Росія, Москва, НМЦВО, 1998 2
36 67.9(4Укр)301 Андрушко В.К. Державна установа в системі органів державного управління: Навчальний посібник для студ. фак. "Адмін. менеджмент" Україна, Хмельницький, ХІУП, 1998 80
37 67.9(4Укр)301 Касынюк В.И. Административная ответственость за нарушения правил дорожного движения: Научно-практический комментарий к действующему законодательству: (с изменениями и дополнениями по сост. на 15 августа 1997 г.) Україна, Харків, ООО ОДИССЕЙ, 1997 22
Біологічні науки
1 28.080 Білявський Г.О. Основи загальної екології: Підручник Україна, К., Либідь, 1993 1
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 Бакка М.Т. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник Україна, Житомир, РВВ ЖІТІ, 1997 1
2 68.9 Жук А.Б. Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы Росія, Москва, Воениздат, 1992 1
3 68.8 Стрелковое оружие : Справочник Білорусія, Мінськ, ИНФРА-М, 1997 3
4 32.28 Ред. І.Д. Сорокін; Держком України по нагляду за охороною праці Правила безпечної експлуатації електроустанов споживачів Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1998 2
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 За ред. В.І. Шакуна, Ред. Н.В. Мельника, Ред. В.М. Поповича Комерційне право: Правові основи підприємницької діяльності: Підручник Україна, Київ, Правові джерела, 1997 5
2 67.9(4Укр)303 Практическое пособие по предпринимательской деятельности/ Кол. авт. -Запорожье: Украинская Полиграфическая индустрия Україна, Запоріжжя, Украинская Полиграфическая индустрия, 1995 1
3 67.9(4Укр)303 Закон України про підприємництво: (офіційне видання) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
4 67.9(4Укр)303 Шумский П.В. Хозяйственное право Украины: Конспект лекций Україна, Київ, КМУГА, 1996 25
5 67.303 Процедура признания предприятия банкротом Росія, Москва, , 1998 1
6 67.303 Сост.: А.Ю. Бушев, Сост. О.А. Городов, Н.С.Ковалевская и др.; Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Коммерческое право : Учебник Росія, Москва, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1997 1
7 67.303 Косач Н. Е. Правовое регулирование совместного предпринимательства: Диссертация. Украина, Донецк, Донецкий государственный университет, 1999 1
8 67.303я73 Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юрид. фак. вузів Україна, Київ, "Львівська політехніка", 1997 3
9 67.303 Кашанина Т.В., Сударькова Е.А. Акционерное право: Практический курс Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
10 67.9(4Укр)303 Мінюков П.І., Мінюкова Т.П. Правове регулювання трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти в умовах переходу до ринкової економіки: Навчальний посібник - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, , 1994 1
11 67.303 Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие Росія, Москва, Нолидж; Брандес, 1998 1
12 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: Офіційний текст, прийнятий 16 січня 2003 року. Україна, Київ, Кондор, 2004 40
13 67.303 Мирзоев Г.Б. Юридическая защита предпринимательства в России. Историко-правовой анализ: Монография Росія, Москва, Закон и право, ЮНИТИ, 1997 1
14 67.9(4Укр)303 Всеукраїнський науково-практичний семінар (23 травня 1995 р.). Судово-правова реформа: проблеми господарського судочинства: Тези доповідей та наукових повідомлень Україна, Харків, Національна юрдична академія України, 1995 1
15 67.9(4Укр)303 Збірник нормативних актів з питань промислової власності Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
16 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.9 Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики Росія, Москва, ЮрИнфор, 1998 1
2 67.9 Пер. з англ. В.Триліс Місцеве самоврядування в країнах Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав у 1994 році: Антологія описових документів , Будапешт, , 1994 1
3 67.9 Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: Мировой опыт Росія, Москва, БЕК, 1996 1
4 67.9 Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги в России и США Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4Укр) Кравченко В.В., Пухтинський М.О. Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" Україна, К., , 1998 61
2 67.9(4Укр) Нижник Н.Р., Русак Л.Г., Плотникова Л.И. Общество с ограниченной ответственностью: (Правовой режим имущественных отношений и деятельности. Вопросы и ответы) Україна, Київ, УкрИНТЕИ, 1993 1
3 67.9(4Укр) Вісник Київського університету. Юридичні науки. Вип.33/34. , , , 1995 1
4 67.9(4Укр) Сост. К.М. Лаврова Сборник законодательства о предпринимательстве Україна, Одесса, Информ-Бизнес, 1996 1
5 67.9(4Укр) Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України. №4 , , , 1998 1
6 67.9(4Укр) Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України. №5. , , , 1998 1
7 67.9(4Укр) Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
8 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1998 - Звід постанов Кабінету Міністрів України. 1 липня - 8 жовтня 1992 р. , , , 1
9 Е40 Під ред. В.І.Андрейцева Екологічне законодавство України: законодавчі акти. Ч.1 Україна, Полтава, Полтавський літератор, 1997 150
10 67+51 Дргонец Я., Холлендер П. Современная медицина и право. Пер. со словац. Россия, Москва, Юрид. лит-ра, 1991 1
11 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 3 (11). - 2004. Україна, Хмельницький, Академія, 2004 6
12 67.9(4Укр)  Укладачі: І.П. Козінцев, Л.М. Козаченко. Хрестоматія з правознавства: Збірник нормативних документів. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
13 67.9(4Укр) Підбірка статей з періодичних видань по темі "Способи цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації" Україна, Хмельницький, , 1998 1
14 67.012 Васеда Бюлетень порівняльного права. Т.16 (1995) , Токіо, , 1997 1
15 67 Укладачі: Ф. Андерш, В. Винник, А. Красницька, А. Полешко та ін. Словник юридичних термінів (російсько-український) Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1994 2
16 67.9(4Рос) Сергеев А.П. Право на фирменное наименование и товарный знак Росія, Санкт-Петербург, , 1995 1
17 67.9(4Укр) Д'яконова І.І. Податки та податкова політика України Україна, Київ, Наукова думка, 1997 5
18 67я2 Под ред. А.Я. Сухарев, В.Д. Зорькин, В.Д. Крутских Большой юридический словарь Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
19 67.9(4Укр)6я2 Біленчук П.Д. Судові експертизи: Довідник Україна, Київ, Атіка, 1997 1
20 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 1. - 2002. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2002 5
21 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 2. - 2002. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2002 5
22 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - №1(5). - 2003. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2003 5
23 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 2(6). - 2003. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2003 5
24 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - № 2. - 2003. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2003 5
25 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - № 1. - 2002. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2002 2
26 67.9(4Укр) Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення Україна, Київ, , 1997 1
27 67.9(4Укр) Закони України. Довідковий том: (1-11). Україна, Київ, , 1997 5
28 67.9(4Укр) Сост. И.П. Рамусь, Сост. С.Н. Кульбачная Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Сборник номативных документов Україна, Київ, , 1996 1
29 67.9(4Укр) Мінюков П.І., Мінюкова Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України: Збірник законодавчих і нормативних актів Україна, Київ, , 1997 2
30 67 Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1996 1
31 67.3я73 Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1996 1
32 67.0я7 За ред. В.В. Копєйчикова. Правознавство : Навчальний посібник Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 20
33 67.9(4Укр) Новые законы Украины : для предприятий и предпринимателей. Вып.4. Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1993 1
34 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Законодавство України про нотаріат: (станом на 26 жовтня 1994). , , , 1994 1
35 67 Плевако Ф.Н. Избранные речи Росія, Москва, Юрид.лит., 1993 1
36 67.9(4Рос) Завидов Б.Д. Договор: подготовка, заключение, изменение Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997, 1997 1
37 67.1я73 Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 45
38 67я1 Зерцало: Журнал юридической библиографии. Вып.1. Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
39 67я1 Зерцало: Журнал юридической библиографии. Вып.3. Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
40 67я1 Зерцало: Журнал юридической библиографии. Вып.2. Росія, Москва, , 1998 1
41 67.9(4Укр) Ред. В.Ф. Бойко Україна. Закони. Кодекси України : У 3-х кн. - Кн.2: Повітряний кодекс України; Кодекс торговельного мореплавства України; Цивільний кодекс Української РСР; Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс про шлюб та сім Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 10
42 67.9(4Укр) Ред. В.Ф. Бойко Україна.Закони.Кодекси України: У 3-х кн. - Кн.3: Кримінальний кодекс України; Кримінально-процесуальний кодекс України; Лісовий кодекс України; Митний кодекс України; Кодекс України про надра; Кодекс законів про працю України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 10
43 67.9(4Укр) Ред. В.Ф. Бойко Україна. Закони. Кодекси України : У 3-х кн. - Кн.1: Арбітражний процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Виправно-трудовий кодекс України; Водний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР; Земельний кодекс Ук Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 10
44 67.9(4Укр) Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою УРСР на третій сесії (лютий-липень1991 р.). Ч.1. Україна, Київ, , 1991 1
45 67.0я2 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник РФ, Москва, Юрид.лит., 1993 1
46 67.9(4Укр) Новые законы Украины: для предприятий и предпринимателей. Вып.5 Україна, К., , 1993 1
47 67 Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - № 1-2 (13-14). - 2005. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2005 4
48 67.3 Юридический справочник для населения Україна, Донецьк, , 1996 1
49 67 Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 3-4 (7-8). - 2003. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2003 5
50 67.9(4Укр) Сост. И.Н. Ермаков Практические советы юриста , Симферополь, , 1996 1
51 67.9(4Укр) Кудряшов С.П. Шлях глави держави до арбітра нації Україна, Київ, , 1997 1
52 67 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 15 травня 1997 Україна, Ужгород, , 1997 2
53 67.9(4Укр) Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: (комментарий к действующему законодательству) Україна, Харків, , 1997 2
54 67.9(4Укр) Молдован В.В.,
Судоустрій України : Опорні конспекти: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та фак.. Україна, Київ, , 1997 1
55 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №9-10: Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі , , ИНФРА-М, 1997 2
56 67.9(4Укр) Закон України про електроенергетику: (офіційне видання) Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1998 3
57 67.2 Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм Україна, К., Основи, 1993 1
58 67.9(4Укр) Упоряд., д.ю.н., проф. В.К. Грищук Законодавство України . Т.3 Україна, Львів, Ін Юре, 1998 100
59 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 16 жовтня - 11 листопада 1997 р. , , , 1
60 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №2: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 12 листопада - 8 грудня 1997 р. , , , 1
61 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №3: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 8 грудня - 31 грудня 1997 р. , , , 1
62 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №4: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: Спеціальний випуск , , , 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 Гасанов К.К. Основные права человека: вопросы неотчуждаемости: Монография. Россия, Москва, ЮНИТИ-ДЮНА, 2003 1
2 67.300 Искакова Г.К. Современность: права и свободы человека: Монография. Россия, Семипалатинск, Казахский гуманитарно-юридисеский университет, 2003 1
3 67.300 Смоленский М.Б. Правовая личность (теоретико-правовой вспект самореализации ее полномочий в системе Конституционного права): Монография. Россия, Роснов-на-Дону, Рост. гос. экон. акад., 2000 1
4 67.0)4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія. 15 квітня - 23 травня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 3. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2009 1
5 67.300 Бернард Г.Сітан, Пер. з англ. Створення конституції для народу чи республіки, які здобули свободу Україна, К., Ін-т демократії ім.П.Орлика та Народного Руху України, 1993 2
6 67.300 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
7 67.9(4)300 Ред. Л.А. Окуньков Конституции государств Европейского Союза Росія, Москва, , 1997 1
8 67.300 Конституційне судочинство. Американський та український досвід. Україна, Київ, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, 1999 1
9 67.9(4Укр)300.5 Закон України про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: (офіційне видання) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
10 67.300 Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (Конституційно-правовий аспект): Навчальний посібник Україна, К., УАДУ при Президентові України, 1996 1
11 67.9(4Укр)300 Права громадян України Україна, Київ, , 1997 1
12 67.9(4Укр)300 Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2007 1
13 67.9(4Укр)300.6 Бурчак Ф.Г. Президент України Україна, Київ, , 1997 1
14 67.9(4Укр)300 Правові аспекти захисту дітей в Україні: Національне законодавство та міжнародні угоди: Довідкові матеріали до науково-практичної конференції (30-31 травня 1996 р., м.Київ) Україна, Київ, , 1996 1
15 67.9(4Укр)300 Права людини в Україні: Щорічник , , , 1993 3
16 67.9(4Укр)300 Права людини в Україні: Щорічник , , , 1994 3
17 67.9(4Укр)300 Український часопис прав людини. №1 , , , 1995 3
18 67.9(4Укр)300 Український часопис прав людини. №2 , , , 1995 3
19 67.9(4Укр)300 Український часопис прав людини. №2. , , , 1996 4
20 67.9(4Укр)300 Ред. А. Заблоцька, Ред. І. Усенко Права людини : Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв Україна, Київ, Право, 1996 1
21 67.9(4Укр)300 Закон України про вибори народних депутатів України: (офіційне видання). Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1997 70
22 67.9(4Укр)300 Кучма Л.Д. Відповідальність перед Україною: Доповідь Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах з нагоди 1-ї річниці прийняття Конституції України, 27 червня 1997 року Україна, Київ, Либідь, 1997 1
23 67.9(4Укр)300 Т.О. Мандебура, С.Д. Дзюбик, В.А. Ребкало Конституція України - Основний Закон суспільства, держави, людини: Науково-методичні рекомендації Україна, Київ, УАДУ, 1997 3
24 67.9(4Укр)300 Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: Підручник для осіб, що навчаються за фахом "Службовець державного управління" Україна, Київ, Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994 1
25 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. Ч.1 Україна, Київ, , 1998 200
26 67.9(4Укр)300.6 Закон України про місцеве самоврядування в Україні: (офіційне видання) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
27 67.9(4Укр)300 Громадянство України Україна, Харків, , 1994 1
Екологічне право
1 67.9(4Укр)307 Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів Україна, К., Вентурі, 1996 1
2 67.9(4Укр)307 Повітряний кодекс України. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
3 67.9(4Укр)307 Лісовий кодекс України: Офіційне видання. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
4 67.9(4Укр)307 Кодекс України про надра: Офіційне видання. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
5 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юриичної практики України. - № 4. - 2009. - Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Екологія
1 28.08 Людина і довкілля. Антологія: В 2-х кн. Кн.1: Природа і людність в пам'ятках світової і національної культури Україна, Київ, , 1995 1
2 28.08 Упоряд. В.С. Крисаченко. Людина і довкілля. Антологія: В 2-х кн. Кн.2: Людина і довкілля в українській духовності Україна, Київ, , 1995 1
3 28.081я73 Білявський Г.О. Практикум із загальної екології: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1997 10
4 28.081 Доповідь про стан навколишнього природного середовища Хмельницької області у 1997 році Україна, Хмельницький, , 1998 60
Економіка
1 65я73 Грубер Й. Эконометрия. Т.1. Введение в эконометрию: Учебное пособие для студентов эконом. специальностей Україна, Київ, Астарта, 1996 1
2 67я73 Сост. Н.В. Артикуца Мова права : Програма курсу для студентів юрид. фак. Україна, Київ, Правда Ярославичів, 1998 75
3 65.01я73 За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка Основи економічної теорії: політекономічний. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, Знання , 1997 1
4 65я2 Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н., Назимова Н. Словарь предпринимателя Україна, Київ, УкрИНТЕИ, 1992 1
5 65.02 Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія , , , 1995 2
6 65.9(4УКр) Быков А.С. Социально-экономические основы становления рынка платных медицинских услуг: Диссертация. Россия, Москва, Юридическая литература, 2003 1
7 65.01я2 Под общ. ред. Дэвида У. Пирса; Пер. с англ. Пивоварова А.Г. Словарь современной экономической теории Макмиллана Росія, Москва, , 1997 1
8 65.9(4Укр) Ковшевная В.А. Управление и организационно-экономический механизм оказания платных медицинских услуг государственными лечебно-профилактическими учреждениями: Диссертация. Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государственный университет Экономики и Финансов, 2000 1
9 65я2 Сост. Ю. Козак, В. Лапин Словарь менеджера Україна, Київ, Райдуга, 1991 1
10 65я2 Ред. О.В. Амуржуев Словарь делового человека Росія, Москва, Экономика, 1992 1
11 65.9(4Укр)09 Андрушко В.К. Підприємництво: передумови становлення, економічна суть: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, ХІУП, 1998 200
12 65 Вісник Технологічного університету Поділля: Науковий журнал. 1.97. Серія 2. Економічні науки. Україна, Хмельницький, , 1997 1
13 65.02(4Укр) Г.В. Кліміна Дослідження з історії економічної думки в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.) Україна, Київ, Консум, 1996 1
14 65.9 Фрідман Р., Рапачинський А. Приватизація у Східній Європі: чи всі можливості держави вичерпано? Україна, К., Основи, 1995 1
15 65 Самуельсон П. Економіка Україна, Львів, Світ, 1993 1
16 65.301 Вандяк Н.П. Конкурентоспроможність продукціїї цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення: Дисертація. Україна, Тернопіль, Тернопільська академія народного господарства, 2004 1
17 65.301 Румик І.І. Розвиток аграрно-промислових формувань у цукробуряковому виробництві: Дисертація. Україна, Київ, "Інститут аграрної економіки", 2004 1
18 65 Молдованов Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою Україна, Київ, Техніка, 1992 1
19 65.31 Черняк В.З. Экономика строительства и коммунального хозяйства: Учебник для вузов. Россия, Москва, Экзамен, 2003 4
20 65.01я7 Кулян В.Р., Юнькова Е.А. Эконометрия: Учебное пособие Україна, Київ, МАУП, 1997 3
21 65.02 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров Росія, Москва, , 1996 1
22 65.32 Нестерчук Ю. О. Формування і розвиток спільних підприємств у сільському господарстві: Дисертація. Україна, Умань, Уманська сільськогосподарська академія, 2000 1
23 65.01 Ред. Ю.В. Ніколенко Основи економічної теорії : Підручник. У 2-х кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, Либідь, 1998 1
24 65.050 Шаров Ю.П. Стратегічне планування в соціально-технічних системах і в місцевому самоврядуванні: Навчальний посібник , К., Дніпропетровськ, , 1996 1
25 65 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Экономика: Начальный курс Росія, Москва, Дело, 1997 1
26 65.0 Сост. В.Д. Камаев и др. Учебник по осоновам экономической теории Росія, Москва, ВЛАДОС, 1994 1
27 65.231 Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. Россия, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002 2
28 65.32 Яковлев Б.И., Яковлев В.Б. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник. Россия, Москва, Колос, 2004 4
29 65.231 Черняк В.З., Черняк А.В., Довдиенко И.В. Бизнес-планирование: Учебно-практическое пособие. Россия, Москва, РДЛ, 2003 2
30 65.43 П"ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: Монографія. Україна, Київ, КНТЕУ, 2007 2
31 65я2 А.К. Дерманская Предприятие в рыночной экономике: Справочник Молдова, Кишинів, , 1991 4
32 65.43+32.973 Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія. Україна, Київ, КНТЕУ, 2007 2
33 65.261.4 Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес: (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія Україна, Либідь, Либідь, 1992 1
34 65.43 Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: Навч. посіб. Україна, Київ, КНТЕУ, 2006 2
35 65.43 Укл.: М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало Організація готельного господарства: Опорний конспект лекцій. Ч. 2. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
36 65.43 Укл.: С.В. Мельниченко Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
37 65.43 Укл.: С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
38 65.43 Укл.: Г.І. Михайліченко Основи туризмознавства: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
39 65.43 Укл.: Н.І. Ведмідь Організація дозвілля в туристичній індустрії: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
40 65.43+65.40 Укл.: Г.І. Михайліченко Логістика в туризмі: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
41 65.43 Укл.: Л.М. Гопкало, О.В. Полтавська Маркетинг у готельно-ресторанному господарстві: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
42 65.43 Укл.: С.В. Мельниченко, М.В. Новак Стандартизація та сертифікація туристичних послуг: Метод. рекомен. до самост. роботи студ. спец. "Менеджмент організацій", спец. "Менеджмент туристичної індустрії". Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
43 65.43 Укл.: С.П. Гаврилюк Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу", для студентів спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 02 "Менеджмент туристичної індустрії" денної форми навчання Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
44 65.050.9 Как создать службу маркетинга на предприятии: Практическое пособие Молдова, Кишинев, Штиинца, 1992 2
45 65.43 Укл.: Г.І. Михайліченко Організація туризму: Метод. реком. до самост. роботи з дисц. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за професійним спрямуванням "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент туристичної індустрії". Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
46 65.43 Укл.: М.Г. Бойко Кон"юктура міжнародного ринку готельних і туристичних послуг: Метод. реком. до самост. роботи студ. за напрямом 0502 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії" та "Менеджмент готельно-ресторанного Україна, Київ, КНТЕУ, 2006 2
47 65.43 Укл.: Л.Д. Пінчук, О.О. Каролоп Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Ціноутворення" для студентів спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій", спеціалізації 6.050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії" денної форми навчання. Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
48 65.43 Укл.: М.ГБойко Кон"юктура міжнародного ринку готельних та туристичних послуг: Збірник тестових завдань для студ. спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магіс Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
49 65.43 Укл.: С.В. Мельниченко, М.В. Новак Управління якістю туристичних послуг: Збірник тестів для контролю знань студентів спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії". Україна, Київ, КНТЕУ, 2004 2
50 65.43 Укл.: В.Г. Міска Збірник тестових завдань з курсу "Економіка ресторанного господарства" для студ. професійного спрямуванн "Технологія харчування" варіативної компоненти 8.091711 "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс" всіх форм навчання. Україна, Київ, КНТЕУ, 2006 2
51 65.01я73 Мочерний С.В., Каніщенко Л.О., Єрохін С.А., За ред. С.В. Мочерного Основи економічної теорії Україна, Київ, Академія, 1997 48
52 65.43 Укл.: С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Методичні вказівки до самост. роботи з курсу для студ. професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент туристичної індустрії". Україна, Київ, КНТЕУ, 2005 2
53 65.43 Інформаційний пакет: Напрям підготовки 1401 "Готельно-ресторанна справа". Професійне спрямування "Готельно-ресторанна справа". Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 1
54 65.43 Укл.: Л.М. Гопкало, О.В. Сьомко Маркетинг у готельно-ресторанному господарстві: Метод. реком. до самост. роботи для студ. професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу". Україна, Київ, КНТЕУ, 2005 2
55 67.9(4Укр) Новые законы Украины: для предприятий и предпринимателей. Вып.1 Україна, К., , 1995 1
56 65.43 Укл.: М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало Організація готельного господарства: Практикум. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
57 67.9(4Укр) Новые законы Украины: для предприятий и предпринимателей. Вып.2 Україна, К., , 1992 1
58 65.43 Інформаційний пакет: Напрям підотовки 0502 "Менеджмент. Професійне спрямування "Мепнеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу". Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр". Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 1
59 65.43 За заг. ред. А.А. Мазаракі Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". Україна, Київ, КНТЕУ, 2007 2
60 65.43 Інформаційний пакет: Напрям підготовки 6.020107 "Туризм". Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр". Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 1
61 65.43 Укл.: В.Г. Міска, С.П. Гаврилюк, О.О. Каролоп Економіка підприємств готельного та ресторанного господарства: Метод. реком. для самост. роботи студ. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
62 65.43 Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". Україна, Київ, КНТЕУ, 2007 2
63 65.01 Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 1
64 65 Кулинич О.І. Економетрія: Практикум Україна, Хмельницький, Поділля, 1998 200
65 65.01я72 Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник Росія, Москва, , 1998 2
66 65.0 Економіка: теоретичні основи : Підручник. Частина 1. Україна, Тернопіль, Атіка, 1997 1
67 65.0 Економіка: теоретичні основи : Підручник. Частина 2 Україна, Тернопіль, Атіка, 1997 2
68 65.01 Ред. Ю.В. Ніколенко. Основи економічної теорії : Підручник. У 2-х кн. Кн.1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка. - 2-ге вид., перероб. та доп. Україна, Київ, , 1
69 65.58 Дементьева А.Г. Организация и регулирование предпринимительской деятельности в Европейском Союзе: Учебное пособие Росія, Москва, , 1997 1
70 65.01 Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний (відтворений за текстом І укр. видання 1919 року) Україна, К., Наукова думка, 1994 1
71 65.9(4Укр) Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ Україна, Київ, Либідь, 1994 5
72 65я2 Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: франц., рус., англ., нем., испанс. терминология: В2-х тт. Т.2 Росія, Москва, Международные отношения, 1997 1
73 65.9(4Укр) Горбач Н., Летуча О., Тарасевич В. Національна економіка: мета та результати: Курс лекцій Україна, Київ, Кондор, 1996 1
74 65.32 Драпіковський О.І., Іванова І.Б. Практикум з оцінки міських земель Україна, Київ, , 1997 1
75 65.9(2)262 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие Росія, Москва, Финансы и статистика, 1997 1
76 65.01 Ковальчук В.М. Загальні основи ринкової економіки: Навчальний посібник Україна, Тернопіль, Астон, 1994 1
77 65.02 Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики Росія, Москва, , 1996 1
78 65.24 Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности: Учебное пособие для вузов. Россия, Москва, Ін Юре, 2004 1
79 65.01я73 Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов: В 2-х кн. Кн.1. - 2-е изд. Росія, Москва, , 1996 2
80 65.01я73 Дербін Елізабет Ф., Кілієвич О.І. Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела: Навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
81 65.01я73 Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие для вузов: В 2-х кн. Кн.2. - 2-е изд. Росія, Москва, , 1996 2
82 65.01я73 Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник Україна, К., Вища школа, 1995 2
83 65.01я73 Под ред. И.П.Николаевой Экономическая теория : Учебник для вузов Росія, Москва, Проспект, 1997 1
84 65.43 Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практическое пособие. Россия, Москва, Юристъ, 2001 1
85 65.050 Кирьяков А.Г., Максимов В.А. Основы инновационного предпринимательства: Учебное пособие для вузов. Россия, Роснов-на-Дону, Феникс, 2002 1
Економіка підприємства
1 65.301 Гудушаури Г.В. Управление конкурентоспособностью предприятий сахарной промышленности. Россия, Москва, Юридическая литература, 1999 1
2 65.29 Даулинг Грэм Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. Пер. с англ. Россия, Москва, ИНФРА-М, 2001 3
3 65.29 Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. Россия, Москва, ЮНИТИ-ДЮНА, 2002 1
4 65.29 Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-плюс, 2003 2
5 65.29 Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. Фінанси підприємств : Підручник. - 4-те вид., перероб. та доп. Україна, Київ, КНЕУ, 1
6 65.29 Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Україна, Київ, Каравела, 2004 1
7 65.290-2 Боумен К. Основы стратегического менеджмента Росія, Москва, Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.231 Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана. - 2-е изд. Россия, Москва, Экзамен, 2003 2
2 65.050 Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. Україна, Київ, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002 1
3 65.43 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Россия, Москва, РДЛ, 2004 1
4 65.05 Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования. Краткий курс. Пер. с англ. Россия, Москва, Альпина Паблишер, 2002 1
5 65.43 Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: Проблемы, перспективы, сертификация. Украина, Киев, ВИРА-Р, "Альтерпрес", 2001 2
6 65.231 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. Россия, Москва, Финансы и статистика, 2003 2
7 65.43 Проурзин Л.Ю. Туризм как экономический приоритет: Монография. Россия, Москва, Новый век, 2004 1
Етика та естетика
1 87.7я73 Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и практикум Білорусія, Мінськ, НТООО Тетра Системс, 1997 1
2 87.7 Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1996 1
3 87.8 Борев Ю.Б. Эстетика Росія, Москва, Политиздат, 1969 1
4 87.7 Боронін С.В. Енциклопедія моральності. - Т. 3. Від 14 до 18 років. Україна, Київ, "Біота", 2003 1
5 87.8я73 Левчук Л.Т. Естетика: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1997 13
Загальні роботи по техніці
1 3 Вісник Технологічного університету Поділля: Науковий журнал 1.97. Серія 1. технічні науки. Україна, Хмельницький, , 1997 1
2 30.10 Укл.: Є.В. Тарасенко, В.С. Костюк Стандартизація, сертифікація і метрологія: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2007 2
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Кодекси України. №5: Земельний кодекс України Україна, Київ, ІВА, 1998 5
2 67.9(4Укр)307 Відп. ред. д.ю.н., професор, акад. В.І.Андрейцев Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн.. Кн.1 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 160
3 67.9(4Укр)307 Відп. ред. д.ю.н., професор, акад. УЕАН В.І. Андрейцев Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У 2-х кн.. Кн.2 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 160
4 67.9(4Укр)307 Андрейцев В.И. Земельная реформа: Приватизация. Экология. Право: Сборник эксклюзивных очерков и нормативно-правовых актов Україна, Київ, Вентурі, 1997 100
5 67.9(4Укр)307 В.К. Попов, М.В. Шульга, С.В. Разметаев Екологічне право України (загальна частина): Навчальний посібник Україна, Харків, , 1995 1
6 67.9(4Укр)307 Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: Монографія Україна, Київ, , 1997 1
7 67.9(4Укр) Земельний кодекс України : Офіц. текст із змінами і доп. за станом на 1 серпня 1997 р. Україна, Ужгород, ІВА, 1997 5
8 67.307 Ред. В.З. Янчук Радянське колгоспне право Україна, Київ, , 1979 1
9 67.307 Чубуков Г.В. Земельное право России: Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция". Россия, Москва, Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2004 1
10 67.9(4Укр)307 Ядерне законадавство : Збірник нормативно-правових актів Україна, Київ, , 1998 3
11 67.9(4Укр)307 Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, , 1998 200
12 67.9(4Укр)307 Повітряний кодекс України; Водний кодекс України: (за станом на 10 жовтня 1998 р.) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 5
13 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 12. - 2001. - Законодавство України про землю. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2001 1
14 67.9(4Укр)307 Кодекси України. №2: Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра , , , 1998 5
ЗМІ
1 76.0 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением Росія, Москва, НИКА-ЦЕНТР, Эльга, 1998 2
Іноземна мова
1 81.2-4 Медведєва Л.М., Медведєва Н.Ю.,

 

Англо-українсько-російський словник усталених виразів Україна, Київ, Укр.енциклопедія, 1992 2
2 81.2Англ Укладач О.В. Пінська Ділова англійська мова. Частина 1.: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 1998 18
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973.2 Боуман Д. Практическое руководство по SOL: Использование языка структурированых запросов. - 3-е изд.. Україна, Київ, Диалектика, 1997 1
2 32.973 Дейв Энсор, Йен Стивенсон ORACLE 8: рекоменкадии разработчикам Україна, Київ, BHV, 1998 1
3 32.998 Ричард Майкл ORACLE ® 7.3: Энциклопедия пользователя Україна, Київ, Диа Софт, 1997 1
4 32.9 Завгородняя Т.П., Мазарчук А.Ю. Основы информатики: Учебное пособие для поступающих в вузы Україна, Хмельницький, Лібра, 1997 26
5 32.973 Довгаль С.И., Литвинов Б.Ю., Сбитнев А.И. Персональные ЭВМ: Турбопаскаль V6.0, объективное программирование, локальные сети: Учебное пособие Україна, Київ, , 1993 1
6 32 Проблемы управления и информатики: Научно-технический журнал. №5 , , , 1997 1
7 32.973 Львовский С.М. Набор и верстка в пакете LATEX Росія, Москва, Космосинформ, 1994 1
8 74.2 Серова Г.А. Самоучитель по работе с Windows 95 и электронной почтой Internet Росія, Москва, ЗАО Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998 1
9 32.973.2 Очков В.Ф. Mathcad 7 Pro для студентов и инженеров Росія, Москва, Компьютер Пресс, 1998 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) За ред. О.О. Шевченка Історія держави і права України: Хрестоматія для студентів юридичних вузів та фак. Україна, Київ, Вентурі,, 1996 1
2 67.2я73 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права: Учебное пособие. Ч.2 СРСР, Москва, Высшая школа, 1973 1
3 67.2я73 Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник Україна, К., Вища школа, 1995 1
4 67.2(4Укр) Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1994 1
5 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, Видавничий дім "Альтернативи", 1996 100
6 67.2(0) Гай, Ред. В.А. Савельев, Ред. Л.Л. Кофанов, Пер. Ф. Дадынский Институции Росія, Москва, , 1997 1
7 67я2 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия Росія, Москва, НМЦВО, 1997 1
8 67.2(4Укр) Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції Україна, Київ, Знання України, 1993 1
9 63.3(4Укр)6 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття Україна, К., Укр. письменник, 1994 4
10 67.2(4Укр) Ред. Ю.С. Шемшученко Юридична наука освіта на Україні Україна, Київ, , 1992 1
11 67.2я73 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права Росія, Москва, Юрид. лит-ра, 1995 1
12 67.2(2/8) Аннэрс Э. История европейского права (Пер. со швед.) Росія, Москва, , 1996 1
13 67.2(4Укр)я73 Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920: Навчальний посібник Україна, Київ, Новий парламентський інститут, Парламентське видавництво, 1997 6
14 67.2(2/8) Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. Т.1. Україна, Київ, Ін Юре, 1998 1
15 67.2(2/8) Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. Т.2 Україна, Київ, Ін Юре, 1998 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр)я2 Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник Україна, Київ, , 1995 1
2 63.3(4Укр) Крип'якевич І. Історія України. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Львів, Світ, 1990 1
3 63.3(4Укр) Аркас М.М. Історія України-Русі Україна, Київ, Вища школа, 1990 1
4 63.5(4Укр) Л.Ф. Артюх, В.Г. Балушок, З.Є. Болтарович Поділля: історико-етнографічне дослідження Україна, Київ, Доля, 1994 1
5 63,3(4УКр-4Хме) Великий терор на Хмельниччині: Історико-краєзнавчий збірник (документи, свідчення, публіцистика). - 2-ге вид., доп. і випр. Україна, Хмельницький, , 2004 25
6 63.3(4Укр) Субтельний О. Україна: історія. - 2-ге вид. Україна, Київ, Либідь, 1993 2
7 63.3(4Укр) Керіник авт.кол. Ю. Зайцев Історія України : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів Україна, Львів, , 1996 1
8 63.3(4Укр) Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України: В 3-х т. Т.1: А-Й , К., Генеза, 1993 1
9 63.3(4Укр)я2 Ред. І.З. Підкова, Ред. Р.М. Шуста Довідник з історії України: В 3-х т. Т.2: (К-П) Україна, К., Генеза, 1993 1
10 63.3(4Укр) Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії Україна, К., Либідь, 1993 1
11 63.3(4Укр) Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України Україна, Київ, Видавничий дім "Альтернативи", 1996 5
12 63.3(4Укр) Культура Поділля: історія і сучасність: (Матеріали другої науково-практичної конференції, присвяченої 500-річчю м.Хмельницького. 27-29 серпня 1993 року) Україна, Хмельницький, Ін Юре, 1993 1
13 63.3 Кер. авт.кол. Л.Т.Левчук Історія світової культури: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 1994 1
14 63.3(4Укр)6 Україна у війні за державність: історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил. 1917-1921/ Україна, Київ, , 1995 1
15 63.3(4Укр) Аркас М.М. Історія України-Русі Україна, Одеса, Вища школа, 1994 1
16 67.9(4УКр)301 Слободянюк П.Я., Рибак І.В. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Віньковецького району Україна, Хмельницький, Поділля, 2003 5
17 63.3(4Укр)41 Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг). Т.1 Україна, Київ, Обереги, 1997 1
18 63.3(4Укр) Упоряд. Б,З. Якимович Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). - 4-е вид., змін. і доп. Україна, Львів, , 1992 1
19 63.3(4Укр) Книга пам'яті України. Хмельницька область: Історико-меморіальне багатотомне видання: В 10-ти т. Т.9: Чемеровецький, Шепетівський райони. Додатковий список полеглих воїнів-земляків, імена яких не внесені до 1-8 томів книги. Україна, Хмельницький, , 1996 1
20 63.3(4Укр)2 Упоряд. О.І. Гуржія Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. Україна, Київ, , 1995 1
21 63.3(4Укр) Грушевський М. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання1913 р. Україна, Харків, Радуга, 1990 1
22 63.3(4Укр)45 Упоряд. і передм. В.О. Щербака Коли земля стогнала: друга половина ХVІ - перша пол. ХVІІ ст. Україна, Київ, , 1995 1
23 63.3(4Укр) Книга пам'яті України. Хмельницька область: Історико-меморіальне багатотомне видання: В 10-ти т. Т.10: Ярмолинецький район. Поіменний список полеглих воїнів-визволителів Україна, Хмельницький, ООО ОДИССЕЙ, 1997 1
Криміналістика
1 67.62 Рощин А.И. Книга криминалиста: Практическое пособие Україна, К., Україна, 1995 3
2 67.62 Под ред. д.ю.н., проф. В.А. Образцова Криминалистика : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1997 2
3 67.62 Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов: Учебное и практическое пособие Україна, Харків, Рубикон, 1997 1
4 67.62 Торвальд Ю. Сто лет криминалистики: Пути развития криминалистики Росія, Москва, Прогресс, 1974 1
5 67.62я73 Біленчук П.Д. Криміналістика: Підручник для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів МВС України Україна, Київ, Атіка, 1998 50
Кримінальне право
1 67.308я2 Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона: В 2-х т.т. - Т.2: От Р до Я. Росія, Москва, Кампана, 1997 1
2 67.308 Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в российском уголовном праве: Диссертация. Россия, Москва, Аграрный университет, 2001 1
3 Васильевский А.В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в общей части уголовного права: Диссертация. Россия, Ярославль, Ярославский государственный университет, 2000 1
4 67.9(4Укр)308 Отв. ред. В.И.Шакун, С.С.Яценко Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. - 5-е изд., доп. Україна, Київ, А.С.К., 1998 1
5 67.308 Гараев М.Т. Смягчение наказания при его назначении по российскому уголовному праву: Диссертация. Россия, Казань, Казанский государственный университет, 2002 1
6 67,308 Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм пр назначении наказания: Диссертация. Россия, Тюмень, Тюменский юридический институт, 2002 1
7 Поняття кримінальної відповідальності та покарання та їх співвідношення: Збірник. Україна, Київ, Знання, 2000 1
8 67,308 Обставини, що пом"якшують покарання: Щорічник наукових праць молодих вчених. Україна, Київ, Інститут держави і права, 1997 1
9 67,9(4Укр)308 Пом"якшення та обтяження покарання за кримінальним правом України та РФ: Збірник статей. Україна, Київ, Знання, 1997 1
10 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України : (станом на 15 листопада 1997 року) Україна, Київ, , 1997 3
11 67.308я73 Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань: (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 4
12 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №4: Практика судів України в кримінальних справах Україна, , , 1993 1
13 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України Україна, К., Укаїна, 1993 1
14 67.9(4Укр)308 Ред. В.Ф. Бойко, Ред. Я.Ю. Кондратьєв, Ред. С.С. Яценко. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997 року) , , , 1997 1
15 67.9(4Укр)308 Ред. П.С. Матишевський Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 25
16 67.9(4Укр)308 Ред. Ф.А. Лопушанський Боротьба з екологічними злочинами: Кримінально-правове і кримінологічне дослідження Україна, Київ, , 1994 1
17 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2009. - Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
18 81.2Англ Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах: (станом на 1 лютого 1995 р.). Україна, Київ, , 1995 3
19 67.9(4Укр)308 За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 3-тє вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Атіка, 2005 1
20 67.308 Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью Росія, Москва, СПАРК, 1989 1
21 67.9(4Укр)308 Кримінальне право України: Тези лекцій і практичні завдання для курсантів Київського училища міліції МВС України Україна, К., Наукова думка, 1995 1
22 67.9(4Укр)308 Кирись Б.О. Кримінальне право України: Матеріали для самостійної роботи студентів юр.фак-ту Україна, Львів, Редакційно-видавничий відділ Львівського університету, 1993 1
23 67.308я2 Ред. А.В. Наумов Словарь по уголовному праву Україна, Київ, БЕК, 1997 2
24 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997) , , , 1998 3
25 67.308я2 Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона: В 2-х т.т. - Т.1: от А до П. Росія, Москва, Кампана, 1997 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 5
2 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 січня 1998 року. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
3 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. Україна, Київ, А.С.К., 2003 10
4 67.311 Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Тези лекцій, задачі, ділові ігри. Вентурі, Київ, Вентурі, 1997 2
5 67.9(4Укр)311 Укpаїна. Закони. Кримінально-процесуальний кодекс України : (офіц. текст за станом на 1 лютого 1994 р.). Україна, Київ, , 1999 1
6 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України : За станом на 16 лютого 1993 р. Україна, Львів, "ЗУБР" ЛТД, 1993 1
7 67.9(4Укр)311 Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: ділові ігри та задачі: Навчальний посібник для студ. юрид. вузів і фак. Україна, Київ, , 1992 1
8 67.9(4Укр)300 Міхеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубінський А.Я. Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4-5: Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України Україна, К., Юрінком Інтер, 1995 2
9 67.311 Под ред. и с предисл. д.ю.н. проф. П.А.Лупинской; сост. С.Н.Гаврилова Адвокат в уголовном процессе Росія, Москва, Новый Юрист, 1997 2
Кримінологія
1 67.61 Под ред. Э.В. Виленской Теневая экономика: опыт криминологического исследования Україна, Луганск, РИО ЛИВД, 1997 1
2 67.61 Четвериков В.С., Четвериков В.В. Криминология: Учебное пособие Росія, Москва, Новый Юрист, 1997 2
Культура.
1 71 Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник Україна, Львів, Каменяр, 1992 12
2 67.9(4Укр)311 Ред. С.О. Черепанова Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник Україна, Львів, Світ, 1994 1
3 71.0я73 А.К. Бичко Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій Україна, Київ, Либідь, 1992 1
4 71я73 Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ ст.: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2004 3
Література універсального змісту
1 94 Вісник Технологічного університету Поділля: Науковий журнал. 1.97. Серія 3. Соціально-гуманітарні і природничі науки Україна, Хмельницький, , 1997 1
2 79 Шевчук О.А. Пам'яткоохорониий рух України (друга половина 50-х рр. - поч. 90-х рр. ХХ ст.) Україна, Київ, Рідний край, 1996 21
3 79 Шевчук О.А. Інтелігенція України у реалізації національно-кульурних програм (кінець 50-х - поч.90-х рр. ХХ ст.) Україна, Київ, Рідний край, 1996 20
4 78 Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы: практическое пособие. Вып. 2 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука. Россия, Москва, КНТЕУ, 2005 1
5 78 Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы: практическое пособие. Вып. 3 4/5 П/Р Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Здравоохранение. Медицинские науки. Россия, Москва, КНТЕУ, 2007 1
6 78 Библиотечно-библиографическая классификация: Средние таблицы. Практическое пособие. Вып. 1 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. Россия, Москва, Либерея, 2001 1
7 38.96 Пожежна безпека : Нормативні акти та інші документи. Т.1. Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1997 1
8 38.96 Пожежна безпека : Нормативні акти та інші документи. Т.2. Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1997 1
Логіка
1 87.4я73 Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1992 1
2 87.4я7 Бочаров В.А. Основы логики: Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 4
3 87. 4 Крикавський Є. Логістика підприємства: Навчальний посібник Україна, Львів, , 1996 1
4 87.4 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридич. вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Статут, 1998 3
Математика. Механіка
1 22.1я7 Колесников А.Н. Краткий курс математики для економистов: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М - НОРМА, 1997 1
2 22.161 Стрижак Т.Г., Коновалова Н.Р. Диференціальні рівняння Україна, Київ, , 1997 1
3 22.171 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов Росія , Москва, Высшая школа, 1997 1
4 22.171 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учебное пособие для студентов вузов. - 4-е изд., стер. Росія, Москва, Высшая школа, 1997 1
Медицина. Медичні науки
1 51 Царенко А.В., Царенко А.В., Яцук Г.Ф., Бабин І.І., Ченрняк В.М. Практикум з валеології. Ч.1 Україна, Тернопіль, Астон, 1997 14
2 51 Яцук Г.Ф. Практикум з валеології. Ч.2: Посібник для лабораторних і самостійних робіт Україна, Тернопіль, Астон, 1997 15
3 51 Бабин І.І. Пізнавай себе Україна, Тернопіль, ТДПІ, 1997 5
4 67.9(4Укр301)+5 Санітарні норми та правила в Україні: Збірник. Україна, Київ, КНТ, 2004 2
Менеджмент
1 65.050 Пунько Б.М. Основи підприємницької діяльності (практичні аспекти): Навчальний посібник Україна, Львів, , 1997 1
2 65.050 Кісельов А.П. Основи бізнесу: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1998 1
3 65.050 Управління 111 Україна, Київ, Основи, 1995 1
4 65.050 Шрёдер Г.А. Руководить сообразно ситуации: Пер. с нем Росія, Москва, Интерэксперт, 1994 1
5 65.050 Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів Україна, Київ, , 1997 6
6 65.050 Кирсанова М.В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. - 2-е изд. Росія, Москва, Новосибірськ, ИНФРА-М, НГАЭИУ, 1997 3
7 65.050 Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. - 3-е изд., стереотип. Украина, Киев, МАУП, 2003 5
8 65я2 Розенберг Д.М. Менеджмент: терминологический словарь Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
9 65.050 Мескон М.Х., Альберг М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Росія, Москва, Дело, 1992 1
10 65.050 Ю.И. Палеха Организация общего и кадрового делопроизводства: Учебно-методическое пособие. Ч.1: Организация делопроизводства Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 1993 1
11 65.050 Ю.И. Палеха Организация общего и кадрового делопроизводства: Учебно-методическое пособие. Ч.2: Организация кадрового делопроизводства Україна, Київ, Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 1993 1
12 65.050 Карп М.В. Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. Россия, Москва, ЮНИТИ-ДЮНА, 2001 1
13 65.050 Відп.за випуск Г. Денис Основи персонал-менеджменту в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування України Україна, Ужгород, , 1996 1
14 65.050 Гончаров В.В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении , , , 1998 1
15 65.050 Кардаш В.Я Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник Україна, Київ, Питер, 1997 1
16 65.05 Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учебное пособие Україна, Київ, , 1997 9
17 65.050 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998 1
18 65.05 Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебное пособие. Украина, Киев, Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000 2
19 65.050 Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебно-практическое пособие. - 2-е изд. Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1997 1
20 67.311 Хміль Ф.і. Менеджмент: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1995 1
21 65.050 Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие Україна, Київ, Знання, КОО, 1998 20
22 65.050 Корнаи Я., Пер. с англ.; Предисл. Н.Я.Петракова Путь к свободной экономике: (Страстное слово в защиту экономических преобразований) Росія, Москва, Экономика, 1990 1
23 65.050.9 Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетеров Росія, Москва, КНТЕУ, 1997 1
24 65.050.9 Ред. Э.А. Уткин Стратегическое планирование : Учебник Росія, Москва, АКАЛИС, 1998 1
25 65.050 Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений: Учебное пособие Росія, Москва, , 1998 1
26 65.050 Сост. Л.В. Бирюков, Сост. С.В. Маргули, Сост. Т.А. Мышалова Консалтинг В Украине Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
27 65.050 Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник Росія, Москва, Институт международного права и экономики; Триада ЛТД, 1997 2
28 65.050 Пушкарь М.С., Пинхасик В.А. Основы маркетинга: Учебное пособие , Тернопіль, Вісник, 1992 1
29 65.050 Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны). Россия, Москва, ОАО "НПО "Изд-во "Экономика", 2000 1
30 65.05 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. - 5-е изд., испр. и доп. Россия, Москва, Дело, 2002 2
Міжнародне право
1 67.51 Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. Україна, Київ, Артек, 1997 2
2 67.9(4УКР)301 Україна в міжнародно-правових відносинах: Збірник документів українською та російською мовами. Кн.1: Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога Україна, К., Юрінком, 1996 1
3 67.5 Тускоз Жан Міжнародне право: Підручник Україна, Київ, АртЕк, 1998 1
4 67.52 Международное частное право : (Действующие нормативные акты) Росія, Москва, Институт международного права и экономики; Триада ЛТД, 1997 2
5 67.5 Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні Україна, Київ, , 1996 2
6 67.5 Баранов А.А., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных. Украина, Киев, Государственны комитет связи и информатизации Украины, 2000 1
7 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 15
8 67.5 Гаага-Загреб. Вип.6: Про право міжнародної торгівлі. Кредит і гарантія фінансових змін технології. -Дордрехт; Бостон; Ланкастер: Вид-во Мартинус Нидхехоф , Дордрехт; Бостон; Ланкастер, , 1987 1
9 67.52 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. Россия, Москва, Юрінком Інтер, 2002 2
10 67.51 Упорядник Е.М. Теличко Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. У 3-х т. Т.1 Україна, Київ, Лібра, 1997 3
11 67.51 Упорядник Е.М. Теличко Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. У 3-х т. Т.2 Україна, Київ, Лібра, 1997 3
12 67.51 Упорядник Е.М. Теличко Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. У 3-х т. Т.3 Україна, Київ, Лібра, 1997 3
13 67.5я2 Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: словарь-справочник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
14 67.51 Заплаткин Ю.М., Севастьянов Н.В. Экзамен по международному публичному праву: 142 ответа на 142 возможных вопроса Росія, Ростов-на-Дону, , 1998 10
15 67.5 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: Комментарий к статьям 5 и 6 Росія, Москва, Институт РАН, 1997 1
16 67.51 Ильин Е.Д. Лекции по международному публичному праву Україна, Харків, НПКФ "Консум", 1996 101
17 67.52 Германское право Ч.ІІ: Торговое уложение и другие законы: Пер. с нем. Росія, Москва, Международный центр финансово-экономического развития, 1996 1
18 67.52 Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 40
19 67.52 Германское право Ч.І: Гражданское уложение: Пер. с нем. Росія, Москва, Международный центр финансово-экономического развития, 1996 1
20 67.5 Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов Международное право : Учебник Росія, Москва, , 1995 1
21 67.5 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1997 2
22 67.5 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1997 1
23 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Действующее международное право. В 3-х т. Т.1 Росія, Москва, , 1996 1
24 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Действующее международное право. В 3-х т. Т.2 Росія, Москва, , 1997 1
25 67.5 Сост. Ю.М. Колосов, Сост. Э.С. Кривчикова. Действующее международное право. В 3-х т. Т.3 , , , 1997 1
26 67.5 Конвенція ООН про права дитини Україна, Київ, , 1997 1
27 67.5 Отв. ред. Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов Международное право : Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. Росія, Москва, , 1998 2
28 67.5 Панов В.П. Международное право: Учебные материалы Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
29 67.5 Сост. В.П. Панов, М.В. Филимонова, С.В. Шульга Международное право в схемах и таблицах: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 2
30 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. РФ, Москва, Международные отношения, 1994 1
31 67.52я73 Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Курс вибраних лекцій Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 239
32 67.5 Ред. Ю.С. Шемшученко, В.І. Акуленко Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2: Правова охорона культурних цінностей Україна, Київ, Ін Юре, 1996 2
Міжнародні економічні відносини
1 65.58 Семенов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций Росія, Москва, Гардарики, 1998 1
2 65.5 Мохаммед Авад Ахмед Аль-Зіадат Організація та ефективність діяльності спільних підприємств на зовнішньому ринку: Дисертація. Україна, Донецьк, Донецький державний університет, 2002 1
3 65.58я73 Ред. А.І. Кредісов Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навчальний посібник Україна, Київ, Рірар, 1998 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Соболев В.М. Макроэкономика Україна, Харків, Студцентр, 1997 1
Мовознавство
1 81.2Англ Под ред. проф., д.эк.н. А.В. Аникина Англо-русский словарь по экономике и финансам Росія, Санкт-Петербург, Экономическая школа, 1993 1
2 81.2Ук Уклад. О.М. Коренга, Ю.С. Котиков Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини" Україна, Київ, Основи, 1995 2
3 81.2Укр Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник Україна, Київ, Либідь, 1996 3
4 81.2Англ Гуманова Ю.Л., Королева В.А., Свешникова М.Л Just English. Английский для юристов: Учебное пособие Росія, Москва, Гуманитарное знание, 1997 203
5 81.2Англ Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь Росія, Москва, Советник, 1993 3
6 81.2Лат Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1990 1
7 81.411.1 Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник Україна, Київ, , 1993 1
8 81.4Укр-4 Ред. Д.Х. Баранник Навчальний правописний словник української мови: близько 40 000 слів Україна, Харків, Око, 1997 2
9 81.2лат Оленич Р.М. Латинська мова: Підручник для студентів романо-германської філології університетів і педінститутів Україна, Львів, Світ, 1993 2
10 81.411.1 Пентилюк М.І. Культура мови і стилістики: Пробний підручник для гімназій Україна, Київ, Вежа, 1994 1
11 81.2Англ Упоряд.: Т.Є.Некряч, Н.В.Соломашенко Вибрані сторінки з творів англійських і американських письменників: Книга для читання англ. мовою в ст. класах Україна, Київ, Освіта, 1992 1
12 81.2лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для студентів-юристів: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1995 1
13 81.411.1 Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1997 5
14 81.2 Мелихова Н.В. Этика и практика делового разговора по телефону: Учебное пособие по немецкому языку Росія, Москва, НВИ ГЕЗАУРУС, 1997 1
Наука. Освіта.
1 74я73 Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту: Навчальний посібник для студентів пед. навч. закладів Україна, Київ, ЮНИТИ-ДАНА, 1997 1
2 72 Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник Україна, Київ, Кондор, 2003 1
3 72 Укл.: М.Г. Бойко, А.Ю. Єременко Основи наукових досліджень: Опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2008 2
4 74 Проблемы обучения менеджменту в России: Сборник статей Росія, Москва, МГИМО, 1996 1
5 74.58я2 Упоряд.: Ж.В. Коваленко та ін. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1997 рік Україна, Київ, , 1997 1
6 74 За ред. проф. Треряка О.В. Абітурієнту Київського університету імені Тараса Шевченка в 1997 році: Правила прийому, програми, зразки білетів Україна, Київ, , 1997 1
Облік та аудит
1 65.053 Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник Росія, Москва, , 1996 1
2 65.052 Фоменко К.О. К нам пришел налоговый инспектор: Бухгалтерская отчетность и методы ее проверки Україна, Одесса, ОКФА, 1994 1
3 65.053 Васильев Н.М., Катырин Н.С., Лепе Л.Н. Лизинг: Организация, нормативно-правовая основа, развитие Росія, Москва, Тор Инжиниринго-консалтинговая компания "Дека", 1997 1
4 65.052 Сивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера. -2-е изд. Укараїна, Київ, Інтерпрес ЛТД, 1994 1
5 65.053я73 Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник Україна, Київ, Знання, КОО, 1998 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 Брегеда А.Ю. Основи політології: Навчальний посібник Україна, Київ, КНЕУ, 1997 2
2 66.75(4Укр) Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві: Зб. матеріалів Конгресу української молоді Україна, Київ, Таксон, 1997 1
3 66.7(4Укр) Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду: Наукова доповідь Україна, Київ, , 1997 1
4 66.4 Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навчальний посібник Україна, Київ, Либідь, 1998 1
5 66.0я2 Політологічний енциклопедичний словник : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Україна, Київ, Генеза, 1997 2
6 66.0 За ред. О.І. Семківа Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.: Хрестоматія Україна, Львів, Світ, 1996 1
7 66.01 За ред. О.І.Семківа Політологія Україна, Львів, Світ, 1993 9
8 66.0я73 Потульницький В.А. Нариси української політології: Курс лекцій Україна, К., Либідь, 1993 2
9 66.0 Отв. ред. Ю.С. Борцов Политология : Краткий энциклопедический словарь-справочник Росія, Ростов-на-Дону, Феникс, 1997 1
10 66.01 Рябов С.Г. Політологічна теорія держави Україна, Київ, , 1996 1
11 66.0 Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: Текст лекцій. Навчальний посібник Україна, Київ, "Львівська політехніка", 1994 1
12 66.3 Уклад. Р. Борковський Американська демократія і незалежність України Україна, Львів, , 1992 2
13 66.011 Скуленко М.И. История политической пропаганды Україна, Київ, Либідь, 1990 2
14 66.01 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія : Посібник для студентів вищих навч. закладів Україна, Київ, Академія, 1998 41
15 66.4(4Укр) Шахов В.А., Мадіссон В.В. Україна у світовому співтоваристві: Матеріали до лекційного курсу "Міжнародна політика держави" Україна, Київ, , 1996 3
16 66.0 Ніконенко В.М. Політологія: Курс лекцій Україна, Тернопіль, , 1992 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.99

За ред. Ю.С.Шемшученка

Юридический справочник предпринимателя Україна, Київ, Перлит продакшн, ЛТД, 1992 1
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2004. - Законодавство України про соціальне забезпечення. Україна, Київ, , 2004 1
2 67.9(4Укр)305 Соціальне законодавство: Збірник законів і науково-практичний коментар Україна, К., Текст, 1992 1
3 67.9(4Укр)305 Упоряд.: Роїна О.М. Законодавство України про соціальний захист населення. - 3-тє вид. Україна, Київ, КНТ, 2004 1
4 67.305 Сирота І.М., Ред. В.С. Ковальський. Право пенсійного забезпечення в Україніі: Курс лекцій Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 21
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. Россия, Москва, Аспект Пресс, 2001 1
2 65,24 Балашова Н.В. Система оценки персонала в органах государственного управления: Диссертация. Россия, Иркутск, Иркутская государственная экономическая академия, 2001 1
3 65.24 Ред. А.Я. Кибанов Управление персоналом организации : Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
4 65.24 Веснин В.Р. Менеджмент персонала: Учебное пособие. Россия, Москва, Т.Д. "Элит-2000", 2000 1
Психологія
1 88.5 Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей , Рыбинск, ОАО Рыбинский Дом печати, 1997 5
2 88.5 Практикум по основам психологии: Тесты и хрестоматия: Учебное пособие для студентов мед.вузов Україна, Симферополь, СОНАТ, 1997 1
3 88 Васильев В.Л. Юридическая психология Росія, Москва, Тор Инжиниринго-консалтинговая компания "Дека", 1997 1
4 88 Самохвалов В.П., Мельников В.А., Коробов А.А. Конспект лекций по психиатрии, психологии, психотерапии и психоанализу Україна, Симферополь, СОНАТ, 1996 1
5 88.5я73 Семиченко В.А. Психология общения Україна, Київ, Магістр-S, 1997 1
6 88.4я73 Коновалова В.О. Правова психологія: Навчальний посібник Україна, Харків, Консум, 1996 3
7 88 Берн Э. Игры, в которые играют люди, психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы Білорусія, Мінськ, ПРА-МЭБ, 1992 2
8 88.4 Каганець І.В. Психологічні аспекти в менеджменті: Типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика Україна, Тернопіль, Мандрівець - Port-Royal, 1997 1
9 88.5 Романов А.А. Грамматика деловых бесед Росія, Тверь, ДМК Пресс, 1995 1
10 88 Ред. О.В. Киричук Основи психології : Підручник Україна, К., Либідь, 1996 1
11 88я73 Общая психология : Учебник для студентов пед. институтов. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, СПАРК, 1977 1
12 88.4я73 Розин В.М. Психология для юристов: Учебное пособие для высшей школы Росія, Москва, Касталь, 1997 3
13 88.4 Веретехин Е.Е. Практикум по юридической психологии Росія, Казань, , 1991 1
14 88я2 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу Росія, Москва, Высшая школа, 1996 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. Россия, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002 1
Релігія
1 86.2 Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А.- Релігієзнавство: Підручник-5-е вид., доопрацьоване Україна, К., Наукова думка, 2000 1
2 86я73 Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник Україна, К., Наукова думка, 1997 1
3 86 Історія християнсько-католицької церкви : Для середніх шкіл. Україна, Львів, , 1993 1
4 86.3 Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні: Матеріали міжнародної наук. конференції, Київ, 28-30 вересня 1994 р. Україна, Київ, Українська правнича фундація, 1996 4
5 86.3 Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні: (за виданням 1925 р.) Україна, Київ, , 1992 1
6 86.376 Грив В. Гробница пуста Росія, Санкт-Петербург, , 1995 1
Світова економіка
1 65.5я73 Под ред. В.Е. Рыбалкина Международные экономические отношения : Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ЗАО Бизнес-школа; Дипломатическая академия МИД РФ, 1998 1
2 65.9(4)-14 Фрідман Р., Рапачинський А., Ерл Дж. Приватизація в Цетральній Європі: Пер. з англ. Україна, Київ, Основи, 1994 1
3 65.5 Хитра О.В. Синергізм спільних підприємств: Дисертація. Україна, Хмельницький, Технологічний університет Поділля, 2001 1
4 65.9 М. Бранд, С.Г. Шаповал. Бизнес в Украине и за ее пределами: (Практические рекомендации) Україна, Київ, , 1997 1
5 65.9(2Рос) Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность Росія, Москва, , 1997 1
6 65.5 Доценко А.П., Осокина В.В. Рынок и его механизм: Учебно-методическое пособие Україна, Київ, МЗУУП, 1993 1
7 65.5 Артур М. Окун, Пер. з англ. А.Лотоцького. Рівність та ефективність: Великий компроміс Україна, Київ, , 1996 1
8 65.5 Ренді Чарльз Еппінг Путівник по світовій економіці для початківців Україна, Київ, , 1995 1
Соціологія. Демографія
1 60.7 Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів Україна, Київ, , 1995 1
2 60.55 Колпаков В.М. Методы управления: Учебное пособие Україна, Київ, МАУП, 1997 3
3 60.5 Фролов С.С. Основы социологии: Учебное пособие Росія, Москва, , 1997 1
4 60.58 Радугин А.А., Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления Росія, Воронеж, Центр, 1995 1
5 60я72 Арцишевський Р.А. Світ і людина: Підручник для 8-9 кл. Україна, Київ, , 1996 1
6 60я721 Світ сучасної людини : Навчальний посібник для учнів 9-10 кл. Україна, Київ, , 1996 1
7 65.27 Підготовлено К.С.Островським; За ред. О.П.Григоренка. Соціологія Україна, Хмельницький, Поділля, 1997 20
8 60.5я73 Ред. В.П. Андрущенко, Ред. Н.И. Горлач Социология. Наука об обществе: Учебное пособие Україна, Харків, , 1997 1
9 60.050.9 Доти Дороти И. Паблисити и паблик рилейшнз. - 2-е изд., стереотипное Росія, Москва, КНТЕУ, 1998 1
10 60.5 Воецкая Т.В., Клинтух Т.Ю. Практикум по социологии: Общество, общности, человек: Методическое пособие по проведению самостоятельного социологического исследования Україна, Одеса, БЕК, 1997 10
Статистика
1 60.6я75 Под ред. В.Б. Захожай Основы статистики : Учебное пособие Україна, Київ, МАУП, 1997 3
2 60.6 Ефимова М.П., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 2
3 60.6 Эріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум Україна, Київ, Знання, КОО, 1997 5
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.6 Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 1993 1
2 67.64 Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. Практикум: Учебное пособие Росія, Москва, БЕК, 1997 2
3 67.63 Прокопчук В. Професор М.П.Чорнобривий: Нарис життя й науково-медичної діяльності Україна, Хмельницький, , 2003 25
4 67.63 Волков В.Н., Латий А.В. Судебная медицина: Курс лекций Росія, Москва, , 1997 1
5 67.63 Марчук А.І. Судова медицина: Курс лекцій: Навчальний посібник Україна, Київ, Істина, 1997 51
Судові та правоохоронні органи
1 67я73 Уклад. Н.В. Артикуца Українська юридична термінологія : Навчальна програма для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, Правда Ярославичів, 1998 75
2 67.72 Ред. Г. Ворсінов Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави: Матеріали республіканської науково-практичної конференції 26 грудня 1995 року Україна, Київ, , 1996 1
3 67.711 Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: Учебное пособие Росія, Москва, БЕК, 1997 2
4 67.9(4Укр)75 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №5: Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові основи діяльності нотаріату: (За станом законодавства на 1 травня 1998 р.). , , , 2
5 67.9(4Укр)74 Ред. Д.М. Притика Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України Україна, Київ, Консум, 1998 1
6 67.72 Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України: Навчально-методичний посібник Україна, Хмельницький, , 1998 40
7 67.711 Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебник , Казань, , 1995 1
8 67.9(4Укр)74 Україна. Закони. Арбітражний процесуальний кодекс України: Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1 вересня 1997 р. Україна, Ужгород, , 1997 1
9 67.6 Камлик М.І. Судова бухгалтерія: Підручник Україна, Київ, Синтез, 1995 1
10 67.9(4Укр)74 Уклад. А.Й. Осетинський. Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України Україна, Київ, Козаки, 1997 12
11 67.76 Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: Історія і сучасність Україна, Київ, , 1997 100
12 67.7 І.Є. Марочкін, Н.В. Сибільова, О.Б. Зозулинський Організація судових та правоохоронних органів: Навчальний посібник Україна, Харків, Українська державна юридична академія, 1996 1
13 67.9(4Укр)74 Арбитражный процессуальный кодекс Украины (с комментариями). Україна, Одеса, , 1993 1
14 67.71 Судебные приговоры: Практика Верховного суда Украины , К., , 1995 1
15 67.71 Ред. Е.Л. Рожникова Судебные речи знаменитых русских адвокатов Росія, Москва, Гардарика, 1997 1
16 67.9(4Укр)74 Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України: Часопис. Число 1(2) Україна, , , 1995 1
17 67.9(4Укр)74 Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України: Часопис. Число 3-4 (4-5) , , , 1995 1
18 67.9(4Укр)74 Збірник рішень та арбітражної практики вищого арбітражного суду України: Часопис №1. Україна, , , 1996 1
19 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №1: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1993 1
20 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №2: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1993 1
21 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №3: (Вищий арбітражний суд України) Україна, , , 1993 1
22 67я73 Ред. С.М. Корнеев Основы советского права : Учебное пособие Росія, Москва, , 1985 1
23 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №1: (Вищий арбітражний суд України) Україна, , , 1994 1
24 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №2: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1994 1
25 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №3: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1994 1
26 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №4: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1994 1
27 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №1: (Вищий арбітражний суд України) , , , 1995 1
28 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №2: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1995 1
29 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №3: (Вищий арбітражний суд України) Росія, Київ, , 1995 1
30 67.76 Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2003 30
31 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №4: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1995 2
32 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №2: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1992 1
33 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №4: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1993 1
34 67.72 Шумський П.В. Прокуратура України: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, , 1998 21
35 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №4: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1992 1
36 67.9(4Укр)74 Арбітражний процесуальний кодекс України: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997р.) Україна, Ужгород, Парламентське видавництво; Ужгород: Інформаційно-видавниче агенство, 1997 5
37 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №1: (Вищий арбітражний суд України). Україна, Київ, , 1996 1
38 67.9(4Укр)74 Інформаційний вісник . №2: (Вищий арбітражний суд України) Україна, Київ, , 1996 1
39 67.7я73 Молдован В.В. Судова риторика: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 50
40 67.9(4Укр)74 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №3: Роз'яснення вищого арбітражного суду України. , , ИНФРА-М, 1998 2
41 67.71 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах ХІХ века Росія, Тула, Автограф, 1997 2
42 67.9(4Укр)71 Сост. М.І. Тітов Судова влада в Україні: Збірник законів та нормативних актів Україна, Харків, Консум, 1994 1
43 67.76 Харчиков Ю.Г. Ваш адвокат: Публицистика Україна, Харків, Істина, 1997 5
44 67.9(4Укр)74 Правовісник : (Додаток до журналу "Право України"). - 1998 №1(4): Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України (1991 - 7 квітня 1998 р.). , , , 2
Теорія держави і права
1 67.0 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия.: Теоретичечкие проблемы субъективного права. Россия, Саратовск, Изд-во Саратовского университета, 1972 1
2 67.0 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник Росія, Москва, Знання, 1997 1
3 67.0 Ред. М.Н. Марченко Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х тт. Т.1: Теория государства Росія, Москва, , 1998 1
4 67.0 Ред. М.Н. Марченко Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х тт. Т.2: Теория права Росія, Москва, , 1998 1
5 67.0 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия Росія, Москва, Отечество, 1998 2
6 67.0я7 Лисенков С.Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 1
7 67.0 Михайленко О.Р. Основи держави і права (Правознавство) Україна, Київ, , 1995 1
8 67.0я73 Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, Вентурі, 1995 2
9 67.0 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.ІІ. Теория права. Т.2 Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
10 67.0 Судебная практика как источник права Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1997 1
11 67.0 Ред. А.Б. Венгеров Теория государства и права. Ч.1: Теория государства Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
12 67.0 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.ІІ. Теория права. Т.1 Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
13 67.0я73 Молдован В.В. Основи держави і права: Курс лекцій: Навчальний посібник для юрид. фак. вузів Україна, Київ, , 1996 2
14 67.0Я73 Н.И. Панов Словарь терминов по теории государства и права Україна, Харків, , 1997 1
15 67.01я73 Под ред. В.М. Корельского и В.Л. Перевалова Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и фак. Росія, Москва, Вентурі, 1998 2
16 67.9(4Укр)01 Томенко М.В. Політичні студії. Вип.2 Україна, Київ, Українська перспектива, 1995 1
17 67.0я73 Теорія держави і права:Навчальний посібник Україна, К., Юрінформ, 1995 1
18 67.0я73 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов Росія, Москва, Новый юрист, 1998 2
19 67.0я73 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, Отечество, 1995 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Закон України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
2 67.9(4Укр)305 За ред. В.М.Вакуленка, О.П.Товстенка Укpаїна. Закони. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1998 1
3 67.9(4Укр)305 Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі Україна, Київ, Юринком Интер,, 1998 1
4 67.9(4Укр)305 Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - 6-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Экзамен, 2006 20
5 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України: Станом на 20 березня 2003 року. Україна, Київ, Атіка, 2003 1
6 67.9(4Укр)305 Закон України про пенсійне забезпечення: (офіційне видання) Україна, Київ, , 1998 3
7 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю: За станом на 4 квітня 1995 р. Україна, Київ, , 1995 1
8 65.27 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №11-12: Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: (за станом на 1 листопада 1997 р.) Україна, Київ, , 1997 4
9 67.305 Кодекс законів про працю України: офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Ужгород, Парламентське видавництво, 1997 5
10 67.9(4Укр)305 Закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи: (офіційне видання) Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1998 3
Філологічні науки
1 65.26 Шевчук С.В. Українське ділове мовлення Україна, К., , 1997 20
Філософські науки
1 87.21я73 Хамитов Н. Пределы мужского и женского: Курс лекций по философии Україна, Київ, Наукова думка, 1997 2
2 87.7 Сост.Николаева, Петров Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и обществе Росія, Москва, Цитадель-Триада, 1997 1
3 87.6 Алексеев С.С. Философия права Росія, Москва, Финансы и статистика, 1998 1
4 87 Садовский В.Н. Основание общей теории систем: Логико-методологический анализ. Россия, Москва, Наука, 1974 1
5 87.я2 Ред. В.Е. Кемеров Современный философский словарь , М.; Бишкек; Екатеринбург, , 1996 1
6 87.3 Читанка з історії філософії: У 6 кн. Кн.6: Зарубіжна філософія ХХ ст. Україна, К., Довіра, 1993 1
7 87я73 Ред. Г.А. Заїченко, Ред. Г.А. Заїченко Філософія : Підручник Україна, Київ, , 1995 1
8 87я73 Філософія: Курс лекцій Україна, К., Либідь, 1993 1
9 87я2 Ред.-сост.: Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко Философский энциклопедический словарь Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 3
10 87.4 Хоменко І.В. Логіка - юристам: Підручник Україна, Київ, Лібра, 1997 2
11 87я73 Осічнюк Ю.В., Зубов В.С. Філософія Україна, Київ, Фіта, 1994 1
12 87я72 Ред. В.П. Кохановский Философия : Учебник для вузов Росія, Ростов-на-Дону, "Львівська політехніка", 1995 1
13 87.2 Любимова М.Л., Малышева Т.Н., Филонова Л.Г. История домарксистской философии Росія, Москва, Финансы и статистика, 1980 1
14 87.3(4Укр) Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст Україна, Київ, , 1993 1
15 87я73 Ред. Н.Я. Горбач. Філософія Україна, Львів, Логос, 1997 3
16 87я73 Спиркин А.Г. Основы философии: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, , 1988 1
17 87 Сосна В.П. Філософія: Навч. посіб. Україна, Хмельницкий, ХНУ, 2008 30
18 87 Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Ред. І.Ф. Надольний Філософія : Навчальний посібник Україна, Київ, Вікар, 1997 2
19 87.6я73 Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. - 2-ге вид., випр. й доп. Україна, Київ, , 1996 1
20 87.6 Воецкая Т.В., Клинтух Т.Ю. Социальная философия: Материалы к лекциям Україна, Одеса, БЕК, 1997 17
Фінанси
1 65.25 Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами Україна, Київ, Преса України, 1992 1
2 65.26 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? РФ, Москва, Финансы и статистика, 1994 1
3 65.26 Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси Україна, К., Основи, 1993 1
4 65.26 Розпутенко І.В., Федів І.О. Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні: Матеріали до лекційного курсу "Бюджет. Процес і управління державними фінансами" Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
5 65.26я73 Дзюбик С.Д. Грошовий обіг: Навчальний посібник Україна, Київ, УАДУ, 1997 1
6 65.9(2)262 Под ред. Е.С. Стояновой Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, Перспектива, 1997 2
7 65.26я7 Розпутенко І.В. Бюджетний процес: Матеріали до лекції Україна, Київ, УАДУ при Президентові України, 1997 1
8 65.26 Шарова Т. Управление валютными рисками Україна, Київ, Віпол, 1994 1
9 65.26 Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности: Учебник. Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
Фінансове право
1 67.302 Фінансове право : Навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів Україна, Київ, Вентурі, 1995 5
2 67.9(4Укр)302 Податкове законодавство України : (станом на 1 березня 1998 р.) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 8
3 67.9(4Укр)309 Уклад.: В.В.Безугла, О.Д.Василик, Л.К.Воронова Фінансово-правовий словник Україна, К., , 1993 1
4 67.9(4Укр)302 Закон України про банки і банківську діяльність: (офіційне видання) Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
5 67.9(4Укр)302 Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування Україна, , , 1998 1
6 67.302(2Р)я2 Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское право: Словарь-справочник Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
7 67.302 Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сборник нормативно-правовых актов с комментариями. Украина, Харьков, Эспада, 2002 1
8 67.9(4УКр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 2. - 2009. - Податкові спори. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
9 67.302 Бельський К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография Росія, Москва, , 1995 1
10 67.302 ред. Я.А. Куник, Пер. с англ. Г.А. Командина. Банковское право США Росія, Москва, Прогресс, 1992 1
11 67.9(4Укр)302 Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби. Україна, Київ, , 1995 1
12 67.302я73 Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник Україна, Харків, Консум, 1997 1
13 67.9(4Укр)302 Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
14 67.9(4Укр)302 Закон України про оподаткування прибутку підприємств: (офіційне видання) Україна, Київ, ООО ОДИССЕЙ, 1998 3
15 67.302я2 Под ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой Финансовое и банковское право: Словарь-справочник Росія, Москва, Істина, 1997 1
Художня література
1 67.306 Кооперативне право : Підручник для кооперат., сільськогосп., економічних, юридичних вищих навчальних закладів і факультетів Україна, Київ, Ін Юре, 1998 20
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Гражданский кодекс Украины: (по состоянию на 1 сентября 1995г.) Україна, Харків, МП "Альтерпресс", 1995 1
2 67.9(4Рос)304 Ред. В.Н. Гапеев Новый Гражданский Кодекс Российской Федерации: Краткий научно-практический комментарий Росія, Ростов-на-Дону, Наукова думка, 1995 1
3 67.304я73 За ред. проф. О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової. Цивільне право. Загальна частина. Україна, Київ, Вентурі, 1995 1
4 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Оподаткування в Україні: (За станом законодавства на 10 квітня 1998 р.) , , , 1998 2
5 67.304 Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: Научно-практическое пособие Росія, Москва, БЕК, 1997 1
6 67.304 Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций , Чебоксары, Кн. изд-во, 1997 2
7 67.9(4Укр)304 Закон України про громадянство України Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1998 3
8 67.9(4Укр)304 Закон України про власність , , , 1998 3
9 67.304 Гуреев П.П. Защита личных и имущественных прав. Россия, Москва, Наука, 1964 1
10 67.304 Дореволюційна література з теми "Особисті немайнові права". Україна, Київ, Знання, 2000 1
11 67.304 Збірник статей з теми "Особисті немайнові права". Україна, Київ, Знання, 2000 1
12 67.9(4Укр)304 Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости Україна, Харків, , 1997 1
13 67.304 Шелютто М.Л. Гражданско-правовая озащита чести, достоинства и деловой репутации: Диссертация Росія, Москва, Проспект, 1997 1
14 67.304 Анисимов А.Л. Актуальные вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации в Рос. Федерации (теория и практика): Диссертация Росія, Москва, , 1996 1
15 67.304 Красавчикова Л.О. Личные неимущественные права граждан (юридических лиц): понятие и классификация: Извлечения из диссертации Росія, Екатеринбург, , 1994 1
16 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2004. - Житло та комунальні послуги: законодавство і судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
17 67.304 Н.Н. Розинъ Из книги: Розинъ Н.Н.Объ оскорбленій чести. Общая часть опозорение , , , 1910 1
18 67.9(4Укр)304 Сост. Д.В. Задыхайло Правовое регулирование торговой деятельности в Украине Україна, Харків, Истина, 1997 1
19 67.9(4Рос)304 Сборник договоров : составлен на основе гражданского кодекса Российской Федерации Росія, Москва, , 1997 1
20 67.304 Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование: Научно-практическое пособие Росія, Москва, Юрайт-Издат, 1997 1
21 67.304 Процедура реорганизации и ликвидации юридических лиц Росія, Москва, Юрайт-Издат, 1998 1
22 67.304 Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств Росія, Москва, Статут, 1998 1
23 67.304 Отв. ред. А.Г. Калпин, А.Ю. Кабалкин, В.В. Долинская. Практикум по гражданскому праву. Ч.1 Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
24 67.304 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
25 67.304(2) Додонов В.Н. Словарь гражданского права Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
26 67.9(4Рос)304 Комментарий части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей. Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
27 67.9(4Рос)304 Сборник договоров с электронной версией текстов документов: составлен на основе гражданского кодекса Российской Федерации Росія, Москва, Наукова думка, 1997 1
28 67.9(4Укр)304 Кодекси України. №1: Кодекс торговельного мореплавства України: (за станом на 15 січея 1998 р.). , , , 1998 5
29 67.9)4Укр)304 Приватна власність в Україні: Збірник нормативних атів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2002 1
30 67.304 Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств та громадян Україна, Донецьк, Фіта, 1997 1
31 67.9(4Нім)304 Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник Росія, Москва, БЕК, 1996 1
32 67.304 Гражданско-правовое положение личности в СССР: Монография. Россия, Москва, Наука, 1975 1
33 67.9(4Укр)304 Регулювання форми і змісту договорів: Збірник законодавчих актів. Україна, Київ, КНТ, 2004 1
34 67.304 Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия (комментарий к новому ГКРФ) Росія, Москва, Центр деловой информации, 1995 1
35 67.304 Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты): Учебное пособие Росія, Москва, Юрист, 1994 1
36 67.9(4Рос)304 Под ред. канд. юрид. наук доц. И.А.Еремичева. Гражданское право в схемах: Ч.1 Росія , Москва, Щит, 1997 1
37 67.304 Калачева С.А., Пустозерова В.М., Сиротина И.А. Договор: составление, заключение, исполнение. Споры по договору. Образцы документов Росія, Москва, Приор, 1998 1
38 67.9(4Рос)304 Гражданский кодекс Российской Федерации.. Ч.І-ІІ. Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
39 67.304 Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа Україна, Київ, Блиц-ИНФОРМ, 1996 1
40 67.9(4Укр)304 Кодекс торговельного мореплавства України: офіційне видання. Україна, Київ, Ін Юре, 2004 1
41 67.304 Под ред. Н.Д. Егорова, А.П.Сергеева Гражданское право : Практикум. Ч.І. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Проспект, 1998 1
42 67.304 Под ред. Н.Д. Егорова, А.П.Сергеева Гражданское право : Практикум. Ч.І. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Проспект, 1998 1
43 67.304 Под ред. О.Н.Садикова Гражданское право России : Курс лекций. Ч.1 Росія, Москва, Юрид.лит., 1996 1
44 67.304 Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2004 1
45 67.304 Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева Гражданское право. Ч.1 : Учебник Росія, Москва, Юристъ, 1997 2
46 67.304 Под ред. В.А. Рясенцева Советское гражданское право : Учебник: В 2-х частях. Ч.2. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1987 1
47 67.304 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права Росія, Москва, Статут, 1998 1
48 67.304 Комерційний договір: Від укладення до виконання Україна, Київ, , 1996 1
49 67.304 Кулагин М.И. Избранные труды Росія, Москва, Статут, 1997 1
50 67.9(4Рос)304 Ред. В.М. Лусто-Зерова Комментарий гражданского кодекса Росія, Москва, Приор, 1997 1
51 67.304 Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
52 67.304 Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления Росія, Москва, Статут, 1998 1
53 67.304 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, ТЕИС, 1996 1
54 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Гражданское право . Ч.1. - 2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Проспект, 1997 2
55 67.304 Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Гражданское право : Учебник. Ч.2. - 2-е изд., перераб. и доп.. Росія, Москва, Проспект, 1997 2
56 67.304 Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в отношениях с государственными органами и должностными лицами Росія, Москва, ЮрИнфор, 1997 1
57 67.304 Брагинский М.И. Договорное право: Общие положения Россия, Москва, Статут, 1997 2
58 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 1. - 2-е вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 5
59 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової Цивільне право: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2. - 2-е вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 6
60 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. Т. 2. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
61 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. Т. 1. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2005 1
62 67.304 Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева Гражданское право. Часть первая: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Россия, Москва, Юристъ, 2002 1
63 67.304 Цивільний кодекс України: Кодекси. Закони. Зміни. Коментар: (Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 1998 р.). Україна, Ужгород, ІВА, 1998 4
64 67.304 Пачезаров В.Ф. Сборник хозяйственных договоров и учредительных документов Україна, Донецк, Сталкер, 1997 1
65 67.9(4Укр)304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання) Україна, Київ, Сплайн, 1997 1
66 67.9(4Укр)304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): Міна Україна, Київ, , 1998 1
67 67.304 За ред. О.В.Дзери. Цивільне право: Частина 1 Україна, Київ, Вентурі, 1997 10
68 67.304 Рясенцев В.А. Семейное право: Учебник. Россия, Москва, Юридическая литература, 1978 1
69 67.304 Матвеев И.К. Советское семейное право: Учебник. Россия, Москва, Юридическая литература, 1978 1
70 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Житлове законодавство України: (За станом Законодавства на 1 червня 1998 р.). , , , 1998 2
71 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Законодавство України про інформацію (За станом законодавства на 1 липня 1998 р.). , , , 1998 2
72 67.304 Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів Україна, К., Юрінком Інтер, 1998 4
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Підприємство і правосуддя (Захист прав підприємств, установ, організацій у цивільному судочинстві): Навчальний посібник Україна, Київ, Ін Юре, 1992 1
2 67.311я73 Шибіко В.П., Молдован В.В. Кримінальний процес: Практикум Україна, , Вентурі, 2000 30
3 67 Михеєнко М.М. Порівняльне судове право: Підручник Україна, К., Либідь, 1993 1
4 67.310 Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу: Дисертація. Україна, Київ, Київський національний університет, 2007 1
5 67.310 Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда): Монография. Россия, Москва, ООО "Городец-издат", 2003 1
6 67.9(4Укр)310 В.И. Тертышников Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Ч.2 Україна, К., Укрінформ, 1995 2
7 67.9(4Укр)310 Гражданский процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Ч.1. Україна, Київ, , 1994 2
8 67.310 Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.) Україна, Київ, Ужгород, Мысль, 1997 5
9 67.310 Представительство граждан в суде: Учебное пособие для студентов вузов юрид. спец. Україна, Київ, Либідь, 1991 5

Назад


Архів новин