Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за квітень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Вісник державної служби України. №1 , Київ, , 1999 10
2 67.9(4Укр)301 Вісник державної служби України. №2 , Київ, , 1999 10
3 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997 р.). Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1997 1
4 67.301 Кодекс основних правил поведінки державного службовця: Проект , Хмельницький, Континент-Прим, 1999 150
5 67.9(4Укр)301 Оболенський О.Ю. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування: Монографія Україна, Хмельницький, Поділля, 1999 100
6 67.9(4Укр)301 Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 20
7 67.9(4Укр)301 Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. №2. , , , 1999 1
8 67.9(4Укр)301 Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: Актуальні проблеми реформування: Наукове видання Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
9 67.301 Ред. В.М. Князєв Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
10 67.9(4Укр)301 Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка , , , 1
11 67.301 Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навчальний посібник Україна, Київ, УкрИНТЕИ, 1998 13
12 67.301 Местное самоуправление в Российской Федерации (региональный аспект) Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1998 1
13 67.301 Сост.: канд. ю.н. Л.П. Лаптева, А.Л. Алферов Судебная защита органов местного самоуправления в Российской Федерации: Сборник решений Федеральных судов. Вып.2 Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1998 1
14 67.301я73 Под ред. д.ю.н. К.Ф. Шеремета,, канд. ю.н., доц. И.И. Овчинникова Местное самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирования: Учебное пособие Росія, Москва, Академический правовой университет при институте государства и права РАН, 1998 1
15 67.301я73 Овсянко Д.М. Государственная служба Рооссийской Федерации: Учебное пособие для студентов юрид. факультетов и институтов Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
16 67.305 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання (за станом на 15 квітня 1999 р.). Україна, Київ, Парламентське видавництво, 1999 1
17 67.9(4Укр)301 Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник Україна, К., Юрінком Інтер, 1999 150
18 67.301я73 Дубенко С.Д. Державна служба в Україні: Навчальний посібник для студентів, слухачів із спеціальності "Державне управління" Україна, Київ, УАДУ, 1998 1
19 67.301 Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Дисертація (на правах рукопису): У 2-х ч. Ч.1 Україна, Київ, Академія наук України, 1993 1
20 67.301 Грицяк І.А. Правові та організаційні проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування: Дисертація (на правах рукопису): У 2-х ч. Ч.2 Україна, Київ, Академія наук України, 1993 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 150
2 67.303 Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ): Учебник для вузов Росія, Москва, НОРМА-ИНФРА-М, 1999 1
3 67.303 Андрушко В.К. Підприємництво: організаційно-правові форми сільськогосподарських товаровиробників: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, ХІУП, 1999 200
4 67.303я73 Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие Росія, Москва, Русская деловая литература, 1998 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.9 Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги в России и США Росія, Москва, Зерцало, 1997 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права Росія, Санкт-Петербург, Лань, 1999 1
2 67 Новгородцев П.И. Историческая школа юристов Росія, Санкт-Петербург, Лань, 1999 1
3 67.9(4Укр) Укpаїна. Закони. Закони України . -К., 1996 - Т.15: (Перше півріччя 1998 року) Україна, Київ, Верховна Рада, 1999 10
4 67.9(4Укр) Земельні відносини в законодавчих актах України , Київ, , 1999 2
5 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. - 1998 -№6: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 16 лютого - 17 березня 1998 р. , , , 1
6 67.0 Ред. В.В. Копєйчиков Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 12
7 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. - 1998 - №7: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 17 березня - 6 квітня 1998 р. , , , 1
8 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №8: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 2 квітня - 7 травня 1998 р. , , , 1
9 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №9: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 7 травня - 10 червня 1998 р. , , , 1
10 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №10: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 12 червня - 6 липня 1998 р. , , , 1
11 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №11: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 3 липня - 5 серпня 1998 р. , , , 1
12 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1998 - №12: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 5 серпня - 29 вересня 1998 р. , , , 1
13 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1998 - №3: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 9 жовтня 1992 року - 28 лютого 1993 року. , , , 1
14 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1998 - №4: Звід постанов Кабінету Міністрів України (Декрети Кабінету Міністрів України - спецвипуск). 2 грудня 1992 року - 20 травня 1993 року. , , , 1
15 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1998 - №5: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 1 березня - 19 липня 1993 року. -Офіційні тексти із змінами і доповненнями за станом на 20 вересня 1998 року. , , , 1
16 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1998 - №6: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 20 липня - 11 жовтня 1993 року. -Офіційні тексти із змінами і доповненнями за станом на 20 листопада 1998 року. , , , 1
17 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №1: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 30 вересня - 24 листопада 1998 р. , , , 1
18 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №2: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 25 листопада - 18 грудня 1998 року. , , , 1
19 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №3: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 18 грудня 1998 року - 18 січня 1999 року. , , , 1
20 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. - 1999 - №4: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 18 січня - 22 лютого 1999 року. , , , 1
21 67.1я73 Ред. О.Э. Лейст История политических и правовых учений: Учебник Росія, Москва, Юрид.лит., 1997 1
22 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №5: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 22 лютого - 22 березня 1999 року. , , , 1
23 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №7: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 20 квітня - 19 травня 1999 року. , , , 2
24 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. - 1999 -№8: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 18 травня - 15 червня 1999 року. , , Континент-Прим, 2
25 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1999 -№1: Звід постанов Кабінету Міністрів України , , Континент-Прим, 1
26 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1999 - №2: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 22 березня - 15 червня 1994 року. , , Континент-Прим, 1
27 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1999 - №3: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 15 червня - 1 грудня 1994 року , , Континент-Прим, 1
28 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 2. -1999 - №4: Звід постанов Кабінету Міністрів України. 2 грудня 1994 року - 3 травня 1995 року. , , Континент-Прим, 2
29 67.1я7 Єришев А.О. Історія політичних і правових вчень: Навчально-методичний посібник Україна, Київ, , 1998 10
30 67.3я73 Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1996 1
31 67я2 Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Д. Крутских Большой юридический словарь Росія, Москва, ИНФРА-М, 1999 1
32 67 Плевако Ф.Н. Избранные речи Росія, Москва, Юрид.лит., 1993 1
33 67.3 Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского Римское частное право : учебник , , , 1999 1
34 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 - №9: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. 15 червня - 8 липня 1999 року. , , , 2
35 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №9: Законодавство України про загальну середню освіту (Станом на 15 вересня 1999 року) , , , 1999 2
36 67.9(4Укр) Зібрання законодавства України. Серія 1. -1999 -№10: Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України: Зміни [1] до актів, вміщених у випусках 1/1998 - 9/1999 (на 18 аркушах) , , , 2
37 67.9(4Укр) Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів: У 3-х кн. Кн.1 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 10
38 67.0 Под ред. М.Н.Марченко Теория государства и права: Курс лекций Росія, Москва, , 1998 1
39 67.9(4Укр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України №10: Законодавство України про контроль та перевірки. - , , Диалектика, 1999 2
40 67.3 Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Світу: Навчальний посібник: У 2-х т. Т.1: Історія держави і права країн Стародавнього Сходу та Стародавньої Греції Україна, Львів, Видавничий дім "Альтернативи", 1999 2
41 67.3 Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього Світу: Навчальний посібник: У 2-х т. Т.2: Історія держави і права Стародавнього Риму Україна, Львів, Видавничий дім "Альтернативи", 2
42 67.0 Четвернин В.А. Понятия права и государства. Введение в курс теории права и государства Росія, Москва, Дело, 1997 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300я7 Костюченко О.А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій , , , 1999 20
2 67.300 Осавелюк А.М. Вспомагательные государственные органы зарубежных стран: конституционно-праврврй аспект Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
3 67.300 Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України: Навчально-методичний довідник Україна, Київ, , 1999 40
4 67.300 Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (Конституційно-правовий аспект): Навчальний посібник Україна, К., УАДУ при Президентові України, 1996 1
5 67.300 Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть) Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1998 1
6 67.300я2 В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин Конституция Россий Федерации : Энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. , , Большая Российская энциклопедия, Юристъ, 1997 1
7 67.300 Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации Росія, Москва, , 1996 1
8 67.300 Емельянов Н.А. Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения: Монография , Москва; Тула, , 1997 1
9 67.300 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов и факультетов Росія, Москва, НОРМА, 1998 1
10 67.300 Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии: Сборник нормативных актов Росія, Москва, , 1998 1
11 67.300 Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
12 67.300.1 Чепурнова Н.М. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации: Диссертация , Ростов н/Д, Юристъ, 1994 1
13 67.9(4Укр)300 Коментар до Конституції України. -2-е вид., випр. і доп. Україна, Київ, , 1998 1
Екологія
1 28.081 Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія: Навчальний посібник Україна, Київ, Юристъ, 1998 2
Економіка
1 65.01я73 За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка Основи економічної теорії: політекономічний. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, Знання , 1997 3
2 65.029 Муравьев А., Игнатьев А., Крутик А. Малый бизнес: экономика, организация, финансы: Учебное пособие , Спб., Бизнес-Пресса, 1999 1
3 65.0 Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть.. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учебное пособие Україна, Київ, , 1999 100
4 65.24я73 Бородатий В.П. Управління персоналом: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 15
5 65.01я73 Меньшиков С.М. Новая экономика. Основы экономических знаний: Учебное пособие Росія, Москва, Международные отношения, 1999 1
6 65.053я73 Кілієвич Сучасна економічна теорія і державні фінанси: Навчальне видання Україна, Київ, УАДУ, 1999 1
7 65.051я73 Под ред. Ю.Н.Иванова Экономическая статистика : Учебник Росія, Москва, Флинта, Наука, 1999 5
8 65.9(5Тур) Совершенствование структуры агропромышленного производства Туркменской ССР: Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук , Алма-Ата, , 1990 1
9 65.32 Ястребинская Г.А. Обоснование развития регионального агропромышленного комплекса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатиа экономических наук (на правах рукописи) , Ленинград, , 1990 1
10 65.32 Легоминов А.И. Методология, методика и практика разработки региональной системы ведения агропромышленного производства: Диссертация (на правах рукописи) , Ленинград, , 1990 1
11 65.32 Эргашев Ашраф Развитие агропромышленной интеграции в региональном АПК: Автореферат Диссертации на соискание ученой степени д.э.наук Росія, Москва, , 1990 1
12 65.01 Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 1
13 65.05я73 Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1997 2
14 65.28 Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебное пособие Росія, Москва, ТЕИС, 1997 1
15 65.28я73 Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов Росія, Москва, Аспект Пресс, 1998 1
Економіка підприємства
1 65.29 Мурашко Н.И. Управление персоналом организации: Монография Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1997 1
2 65.29 Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 1
3 65.29 За ред. д.е.н. проф. С.Ф.Покропивного Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 1
4 65.29 Г.В. Щекин Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей. - 3-е изд., испр. и доп. Україна, Київ, МАУП, 1998 2
Етика та естетика
1 87.754я73 Сливка С.С. Правнича деонтологія: Підручник Україна, Київ, , 1999 5
Земельне право
1 67.9(4Рос)307 Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые вопросы Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1998 1
2 67.307 Бринчук М.М. Введение в экологическое право: Лекции Росія, Москва, , 1996 1
3 67.307 Ред. С.А. Боголюбов Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации Росія, Москва, Издание г-на Тихомирова М.Ю., 1998 1
4 67.306 Отв. ред. д.ю.н., проф. З.С.Беляева, канд. ю.н. О.А.Самончик Аграрная реформа в Российской федерации: Правовые праблемы и решения , , Институт государства и права РАН, 1998 1
5 67.9(4Укр)307я7 Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практичний посібник Україна, Київ, Істина, 1999 273
6 67.307я73 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник Росія, Москва, , 1998 1
ЗМІ
1 76.0 Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика Україна, Київ, ВИРА-Р, 1999 1
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 32.973 Фаронов В.В. Delphi 4: Учебный курс Росія , Москва, Нолідж, 1999 1
2 32.973я75 Сайлер Брайан, Спотте Джефф, Под ред. Г.П. Петриковца; Пер. с англ. Использование Visual Basic 6 , М.; СПб.; К., , 1999 1
3 32.98 Комп'ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління: Методичні рекомендації та збірник завдань Україна, К., УАДУ, 1998 1
4 32.973 Баас М. Delphi 4: Полное руководство: Пер. с нем. Україна, Київ, , 1999 1
Історія держави і права
1 67.2(Укр) Терлюк І.Я. Історія держави і права України. Україна, Київ, Атіка, 1999 40
2 67.2 Покровский И.А. История римского права Росія, Санкт-Петеобург, Статут, 1999 1
3 67.2 Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана Росія, Москва, Статут, 1997 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр)-4Хм Великий Терор на Хмельниччині: історико-краєзнавчий збірник (свідчення та документи) , Хмельницький, Літературна спілка Поділля, 1997 10
2 63.3(4Укр) Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: Альтернативи поступу (критика історичного досвіду) Україна, Київ, Книга, 1996 1
3 63.3(4Укр)я73 Лановик Б,Д., Матейко Р.М., Матисякевич З.М. Історія України: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1999 2
Криміналістика
1 67.62я73 Пухан Иво, Поленак-Акмовская Мирьяна Римское право: Базовый учебник Росія, Москва, Зерцало, 1999 1
2 67.62 Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие Росія, Москва, НОРМА, 1999 1
3 67.62я73 За ред. проф. В.Ю. Шепітька Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Піідручник для студентів юрид. вузів і факультетів Україна, Харків, Право, 1998 49
4 67.62 Поташник Д.П. Криминалистическая тактика: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1998 1
5 67.62 Частный детектив: правовое положение и методы работы , Нижний Новгород, Нижегородская высшая школа МВД Российской Федерации, 1993 1
Кримінальне право
1 67.308 Абриев Кубанычбек Мунарашович Понятие коррупции: Диссертация , , , 1
2 67.308 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления: Диссертация , Ростов-н/Д, , 1977 1
3 67.308 Матросова М.Е. Защита чести и достоинства сотрудников оганов внутренних дел: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Ч.2 , , , 1997 1
4 67.9(4Укр)308 Отв. ред. В.И.Шакун, С.С.Яценко. Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий.-5-е изд., доп. Україна, Київ, А.С.К., 1999 9
5 67.9(4Укр)308 За ред. проф. П.С.Матишевського Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 150
6 81.2Англ Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах: (станом на 1 лютого 1995 р.). Україна, Київ, , 1995 14
7 67.308 Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, пдлог Росія, Москва, Лига Разум, 1999 1
8 67.308(2Рос) Уголовное право Российсой Федерации: Учебник Росія, Москва, Былина, 1999 1
9 67.308 О преступлениях и наказаниях. - 5-е изд., заново испр. и увеличенное. Росія, Москва, БЕК, 1995 1
10 67.9(4Укр)308 За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і факультетів Україна, Харків, Право, 1997 10
11 67.308 Матросова М.Е. Защита чести и достоинства сотрудников оганов внутренних дел: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Ч.1 Росія, Москва, Академия управления МВД России, 1997 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.311 Хазін М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства: Зразки документів Україна, Київ, Наукова думка, 1999 15
2 67.311я73 Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 5
3 67.9(4Укр)311 Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України:Підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, , 1999 30
Кримінологія
1 67.61я73 Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: Состояние и трансформация: Учебное пособие Україна, Київ, Атика, 1999 10
2 67.61 Навроцький В.О. Теоретичні поняття кримінально-правової кваліфікації Україна, Київ, , 1999 8
3 67.61я73 Под ред. проф. Н.М.Кузнецовой Криминология : Учебное пособие Росія, Москва, Зерцало, 1998 1
4 67.61я73 Четвериков В.С. Криминология: Учебное пособие Росія, Москва, ИНФРА-М, 1996 1
5 67.61я73 Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой, проф. Г.М.Миньковского Криминология : Учебник Росія, Москва, БЕК, 1998 2
Культура.
1 71я2 Под общ. ред. д.ф.н., проф. А.А. Радугина. Энциклопедический словарь по культурологии Росія, Москва, Центр, 1997 2
2 71.0я73 Белогрудов О.А. Культурология: Программа-конспект для студентов и преподавателей технических и гуманитарных вузов России Росія, Москва, ГИС, 1997 2
3 71.0я7 Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры Росія, Санкт-Петербург, Союз, 1998 1
4 71.0я73 Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук Історія світової культури : Навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Вища школа, 5
5 87.7я73 Чмут Т.К. Культура спілкування: Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навч. закладів , Хмельницький, ЭТЦ, 1999 200
Література універсального змісту
1 83.7я73 Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации Росія, Москва, Дело, 1998 2
2 84(4Укр) Творче Поділля : Публіцистично-художній альманах , Хмельницький, Міська літературна спілка Поділля, 1995 5
3 84.4Ук7 Творче Поділля : Публіцистично-художній альманах Україна, Хмельницький, , 1998 5
Логіка
1 87.4я73 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юрид. вузів і фак. - 2-е вид., стереотип. Україна, Харків, Київ, , 1998 70
2 87.4 Свинцов В.И. Логика. Элементарный курс для гуманитарных специальностей Росія, Москва, Скорина, Весь мир, 1998 4
Математика. Механіка
1 22.10 Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика: Учбовий посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 1999 50
2 22.11я73 Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів , Хмельницький, "Поділля", 1999 50
Медицина. Медичні науки
1 67.64 Дмитриев А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учебное пособие Росія, Москва, , 1996 1
Менеджмент
1 65.050я73 Чернявський А.Д. Організація управління: Навчальний посібник Україна, Київ, МАУП, 1998 1
2 65.050 Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник Україна, Київ, МАУП, 1997 2
3 65.050 Яковлев А.В. Государственное экономическое регулирование агропромышленного комплекса на региональном уровне: Диссертация (На правах рукописи) , Саратов, РДЛ, 1996 1
4 65.050 Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве (на примере Курской области): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (на правах рукописи) , Курск, , 1996 1
5 65.050 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия Росія, Санкт-Петербург, ПИТЕР КОМ, 1999 1
Міжнародне право
1 67.5 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий РФ, Москва, Юрид.лит., 1994 1
2 67.5 Международное право в документах: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
3 67.5 Правовое регулирование использования силы в международных отношениях: Монография Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1997 1
4 67.52 Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций Росія, Москва, Былина, 1998 1
5 67.5 Ред. И.Я. Ледях, Ред. И.И. Лукащук Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма Росія, Москва, БЕК, 1997 1
6 67.5 Ред. К.А. Бекяшев Международное публичное право : Учебник Росія, Москва, БЕК, 1998 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.58я73 Ред. А.І. Кредісов Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навчальний посібник Україна, Київ, Рірар, 1998 1
Мовознавство
1 81.2Англ Гуманова Ю.Л., Королева В.А., Свешникова М.Л Just English. Английский для юристов: Учебное пособие Росія, Москва, Гуманитарное знание, 1997 10
2 81.2Англ Комаровская С.Д. Justice and the Law in Britain: Учебник английского языка для юристов Росія, Москва, , 1998 10
3 81.2лат Ахтерова О.А. Латинский язык и основы юридической терминологии Росія, Москва, Вентурі, 1998 1
4 81.2Лат Гончарова Н.А. Латинский язык: Учебник для вузов. - 2-е изд. Білорусія, Мінськ, Экоперспектива, 1998 1
Наука. Освіта.
1 72 Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. -3-е изд., доп. Росія, Москва, Ось-89, 1999 1
Політика. Політичні науки
1 66.2(4Укр) Програма "Україна-2010". Консолідація українського суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. Україна, Київ, , 1999 1
2 66.01 За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка Політологія : Посібник для студентів вищих навч. закладів Україна, Київ, Академія, 1998 9
3 66.2(4Укр) Рубан В.В., Серегина Н.С. Политические партии и движения в Украине: Проблемы становления и тенденции развития: Учебное пособие , Харьков, , 1996 1
4 66.01я73 Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи полІтологІЇ: Навчальний посібник Україна, Київ, Знання, 1999 2
5 66.4(4Укр)я73 Овсій І.О. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до 1994 р.): Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 1999 2
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика Росія, Москва, Юрінком Інтер, 1996 1
Природничі науки в цілому
1 20я73 Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для вузов Росія, Москва, ВЛАДОС, 1998 1
2 20я73 Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов Росія, Москва, Культура и спорт, 1999 1
Психологія
1 88.4 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: В 2-х ч: Учебник. Ч.1: Общая психология Росія, Москва, Юрид.лит., 1996 1
2 88.4 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология: В 2-х ч: Учебник. Ч.2: Юридическая психология Росія, Москва, Юрид.лит., 1996 1
3 88.5 Станкин М.И. Психология управления: Практическое пособие Росія, Москва, Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999 1
4 88.5я73 Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій Україна, Київ, МАУП, 1999 50
5 88.4я73 Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие , Ростов-н/Д., МарТ, 1997 5
6 88.5 Литвак М.Е. Профессия - психолог Росія, Ростов-н/Д, Феникс, 1999 1
7 88.5 Шихирев П.Н. Современная социальная психология Росія, Москва, ИП РАН; КСП+, 1999 1
8 88.1я73 Сост. В.А. Луков, Сост. Вл. А. Луков Зигмунд Фрейд: Хроника - Хрестоматия: Учебное пособие Росія, Москва, Флинта, Московский психолого-социальный институт, 1999 1
9 88.3я73 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для высших педагогических учебных заведений Росія, Москва, Академия, 1998 1
10 88.3я73 Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для вузов , Екатеринбург, Абрамова Г.С., 1999 1
11 88 Кричевский Р.Л. Если вы руководитель... Элементы психологии менеджмента в повседневной работе Росія, Москва, , 1996 1
12 88.4я73 Розин В.М. Психология для юристов: Учебное пособие для высшей школы Росія, Москва, Касталь, 1997 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.04 За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил : Підручник Україна, Київ, Знання, КОО, 1998 19
Світова економіка
1 65.5 Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов Росія, Москва, Финансы, ЮНИТИ, 1998 20
Соціологія. Демографія
1 60.5 Щекин Г.В. Теория социального управления: Монография Україна, Київ, МАУП, 1996 1
2 60.5 Салтовський О.І. Основи соціальної екології: Курс лекцій Україна, Київ, Юристъ, 1997 2
3 60.5я73 В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Ред. В.Н. Лавриненко Социология : Учебник для вузов Росія, Москва, Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998 2
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63я73 За ред. І.О. Концевич, Б.В. Михайличенка Судова медицина : Підручник для студентів мед. вузів Україна, Київ, Леся, 1997 15
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Ред. А.М. Бандурка Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник , Харьков, Ун-т внутренних дел, 1999 2
2 67.71 Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: Конституционные основы организации и деятельности Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
3 67.9(4Укр)74 Арбітражне законодавство України : (Бібліотека офіційних видань). Україна, Київ, , 1999 1
4 67.7 І.Є. Марочкін, Н.В. Сибільова, О.Б. Зозулинський Організація судових та правоохоронних органів: Навчальний посібник Україна, Харків, Українська державна юридична академія, 1996 150
5 67.74 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота: Диссертация Росія, Москва, СПАРК, 1996 1
6 67.76 Гессен И.В. История русской адвокатуры Т.1: Адвокатура, общество и государство (1864-1914) Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
7 67.7 Сергеич П., Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде Росія, Тула, Автограф, 1999 1
8 67.76 Скрипилёв Е.А. В.Д.Спасович - король русской адвокатуры Росія, Москва, Академический правовой университет при институте государства и права РАН, 1999 1
9 67.74 По ред. В.Ф. Яковлева Комментарий судебно-арбитражной практики . Вып.4 Росія, Москва, Юрид.лит., 1997 1
10 67.75я2 Кречет Н.А. Справочник нотариуса Росія, Ростов-н/Д, Феникс, 1999 1
11 67.73я7 Белкин Р.С. Профессия - следователь (Введение в Юридическую специальность) Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
12 67.7я73 Сост. Ю.А. Костанов Судебное красноречие русских юристов прошлого Росія, Москва, Питер, 1992 1
13 67.74 под ред. В.Ф. Яковлев Комментарий судебно-арбитражной практики . Вып.3 Росія, Москва, Юрид.лит., 1996 1
14 67.74 Под ред. В.Ф. Яковлева Комментарий судебно-арбитражной практики . Вып.2 Росія, Москва, Юрид.лит., 1995 1
15 67.7я73 Ред. В.П. Божьев Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник. -2-е изд., испр. и доп. Росія, Москва, СПАРК, 1997 1
Теорія держави і права
1 67.0я73 Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 100
2 67.0я73 Ред. В.В. Лазарев Общая теория права и государства: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Новый Юрист, 1999 1
3 67.01я73 Под ред. В.М. Корельского и В.Л. Перевалова Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и фак. Росія, Москва, Вентурі, 1999 1
4 67.0я73 Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: Учебно-методическое пособие Росія, Москва, , 1999 8
5 67.0 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения Росія, Москва, , 1996 1
6 67.0 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.ІІ. Теория права. Т.2 Росія, Москва, Юристъ, 1997 1
7 67.0я73 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник , Москва, Юстициформ, 1998 1
8 67.0 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.ІІ. Теория права. Т.1 Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
9 67.021 Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХІ века Росія, Москва, Институт государства и права РАН, 1997 1
10 67.0 Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования Росія, Москва, Финансы и статистика, 1999 1
11 67.0я73 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов Росія, Москва, Новый юрист, 1998 1
Трудове право
1 67.305 Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: Навчально-методична розробка Україна, Київ, , 1999 10
2 67.9(4Укр)305 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №7: Законодавство України про пенсійне забезпечення Україна, , , 1999 2
3 67.9(4Укр)305 Упоряд.і наук. ред. В. Вакуленко Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів: У 3-х кн. Кн.2 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 10
4 67.9(4Укр)305 Упоряд.і наук. ред. В. Вакуленко. Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів: У 3-х кн. Кн.3 Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 10
5 67.305 Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков Трудове право України : Практикум Україна, , Ін Юре, 1999 100
Філософські науки
1 87.2я73 Философия : Учебник для вузов , Ростов-н/Д, Феникс, 1999 1
2 87.3я73 История философии : Учебник для высших учеб. заведений , Ростов-н/Д, Феникс, 1999 1
3 87.666.7 Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля Росія, Москва, Юристъ, 1998 1
4 87.666.7 Бачинин В.А. Философия права и преступления , Харьків, , 1999 2
Фінансове право
1 67.302 Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 50
2 67.302я73 Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій Україна, Київ, МАУП, 1999 10
3 67.302 Вишневский А.А. Вексельное право: Учебное пособие Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
4 67.302 Біленчук П.Д., Задояний М.Т., Форостовець В.А. Місцеві податки і збори: Правове регулювання: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 20
5 67.302 Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск Україна, Київ, А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998 2
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Упоряд. М.І.Мельник, М.І. Хавронюк Житлове законодавство України Україна, Київ, Істина, 1998 5
2 67.304 Якименко О.О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду Україна, Вінниця, Континент-Прим, 1999 1
3 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №6: Законодавство України про захист прав споживачів , , , 1999 2
4 67.304я73 Долинская В.В. Акционерное право: Учебник Росія, Москва, Юрид.лит., 1997 1
5 67.9(4Укр)304 Баліна С.Н. Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1999 15
6 67.304 Біленчук П.Д. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник Україна, Київ, Атіка, 1999 60
7 67.9(4Укр)304 Законодавство України про охорону інтелектуальної власності: (станом на 4 серпня 1999 року). Україна, Київ, Бібліотека офіційних видань, 1999 1
8 67.304я7 Гопанчук В.С. Семейное право (вопросы и ответы): Метод. пособие Україна, Київ, , 1998 20
9 67.9(4Укр)304я7 Заіка Ю.О. Цивільне право України: Навчальний посібник Україна, Київ, , 1998 10
10 67.304 Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. - 2-е изд., доп. и перераб. Росія, Москва, СПАРК, 1999 1
11 67.9(4Укр)304 Ред. П.І. Шевчук Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1999 10
12 67.304 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом Росія, Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М, 1997 1
13 67.304 Эрделевский А.М. Правовое регулирование возмещения морального вреда в гражданском праве: Диссертация на соискание ученой степени канд. юр.наук Росія, Москва, Московская государственная юридическая академия, 1995 1
14 67.304 Суховерхий В.Л. Личные неимущественные права граждан в советском гражданском праве: Диссертация Росія, Свердловськ, Свердловский юридический институт, 1970 1
15 67.304(2Рос) Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по Российскому Законодательству: Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук , Нижній Новгород, Нижегородский юридический институт, 1996 1
16 67.304 Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц: Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук , , , 1997 1
17 67.304.2 Краткий курс обязательственного права Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 1
18 67.304 Андрощук Г.О., Ряботягова Л.І. Патентне право: правова охорона винаходів: Навчальний посібник Україна, Київ, Книжкове вид-во НАУ, 1999 10
19 67.9(4Рос)304 Комментарий части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации Росія, Москва, Правовая культура, Гардарика, 1996 1
20 67.304 Чернышева С.А. Авторский договор в гражданском праве России Росія, Москва, Гардарика, 1996 1
21 67.304 Муратова С.А. Семейное право: Схемы, комментарии: Учебное пособие Росія, Москва, Новый Юрист, 1998 1
22 67.304.3 Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики Росія, Москва, Юристъ, 1996 1
23 67.304 Башкинскас В.Ю. Договорные обязательства: Теория и практика: Практическое пособие для руководителя и бухгалтера Росія, Москва, ИНФРА-М, 1997 1
24 67.304 Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: Научно-практическое пособие Росія, Москва, БЕК, 1998 1
25 67.304я73 Гражданское право (конспект лекций). Часть ІІ. Росія, Москва, БЕК, 1999 1
26 67.304я73 Гражданское право (конспект лекций). Часть ІІ. Росія, Москва, БЕК, 1999 1
27 67.304 Агропромышленный комплекс России : Сборник нормативных актов и документов (по состоянию на 5 мая 1998 г.) , Новосибирск, Юрид.лит., 1998 1
28 67.9(4Укр)304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): Міна Україна, Київ, , 1998 1
29 67.304 Под ред. С.П.Грищаева Гражданское право : Учебник Росія, Москва, , 1999 1
30 67.304 Авт.аналит.текста и составитель И.В.Попова; Под ред. д.ю.н. проф. Чигира В.Ф. Авторское право и смежные права Росія, Москва, Юридический центр Пресс, 1999 1
31 67.304 Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России Росія, Москва, Прогресс, 1999 1
32 67.304 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое пособие Росія, Москва, Статут, 1999 1
33 67.304 Отв. ред. Е.А. Суханов Гражданское право: В 2-х т: Учебник. Т.1 Росія, Москва, , 1998 1
34 67.9(4Укр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України№5: Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах: (За станом на 1 травня 1999 р.). , , , 1999 2
35 67.304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України №4: Законодавство України про нерухомість , , , 1999 2
36 67.304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): Підряд Україна, Київ, , 1998 3
37 67.304 Збірник типових договорів (з можливістю копіювання): Аудит Україна, Київ, , 1998 2
38 67.9(4Укр)304 Роїна О.М. Збірник позовних заяв (з можливістю копіювання) Україна, Київ, КНТ, 1999 2
39 67.9(4Укр)304 Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) Україна, Харків, Юрінком Інтер, 1999 3
Цивільно-процесуальне право
1 67.311 Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія , , Атіка, 1999 8
2 67.310я73 Под ред. М.С. Шакарян. Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов Росія, Москва, Былина, 1999 1
3 67.310 Поляков И.Н. Принцип диспозитивности в деятельности судебных и общественных юрисдикционных органов, рассматривающих гражданские дела: Диссертация Росія, Москва, Экзамен, 1976 1
4 67.310 Ференц-Сороцкий А.А. Аксиомы и принцыпы гражданско-процессуального права: Диссертация , Ленинград, , 1989 1
5 67.310 Пятилетов И.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и процессуальными правами в суде первой инстанции: Диссертация Росія, Москва, , 1970 1
6 67.310 Букина В.С. Принципы советского гражданского процессуального права: теоретические вопросы понятия и системы: Диссертация , Ленинград, , 1995 1
7 67.310 Орлова Л.М. Принцип диспозитивности в советском гражданском процессуальном праве: Диссертация Білорусія, Мінськ, Юристъ, 1969 1
8 67.310 Упоряд. І.А. Куян Суд. Зразки документів (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник Україна, Київ, Сірін, 1999 1

Назад


Архів новин