Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за липень 2009р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 65 Банківська справа , , , 1997 6
2 65 Банківська справа , , , 1998 6
3 65 Банківська справа , , , 1999 6
4 65 Банківська справа , , , 2000 6
5 65 Банківська справа , , , 2001 6
6 65 Банківська справа , , , 2002 6
7 65 Банківська справа , , , 2003 6
8 65 Банківська справа , , , 2004 6
9 65 Банківська справа , , , 2005 6
10 65 Businessclass #1 , , , 2009 5
11 67 Вісник Конституційного Суду України №2 , , , 2005 5
12 67 Вісник Конституційного Суду України №3 , , , 2008 5
13 67 Вісник Конституційного Суду України №1 , , , 2008 10
14 67 Вісник Конституційного Суду України №4 , , , 2008 6
15 67 Вісник Конституційного Суду України №4 , , , 2005 6
16 67 Вісник Конституційного Суду України №6 , , , 2007 1
17 67 Вісник Конституційного Суду України №2 , , , 2008 6
18 67 Вісник Конституційного Суду України №1 , , , 2009 6
19 65 Бюлетень Національньного Банку України , , , 2003 12
20 65 Бюлетень Національньного Банку України , , , 2004 6
Господарське право
1 67.303 Пилипенко А. Господарське право , , , 1996 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4Укр) Кравченко В.В., Пухтинський М.О. Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" Україна, К., , 1998 1
2 67.2 Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм Україна, К., Основи, 1993 1
Економіка
1 65 Банківська справа , , , 1996 6
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 За ред. академіка АПН, проф. Янчука В.З. Аграрне право України : Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 1996 1
2 67.9(4Укр)307 Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: Практикум для студентів юрид. вузів і фак. Україна, Київ, , 1998 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Бонк Н.А. Учебник английского языка. Ч.1. Кн.1 РФ, Москва, МП "Фирма АРТ", 1992 1
Історія держави і права
1 63.3(4Укр)6 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття Україна, К., Укр. письменник, 1994 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії Україна, К., Либідь, 1993 1
2 65.29(4Рос) Аркас М.М. Історія України-Русі Україна, К., Вища школа, 1993 1
3 63.3(4Укр) Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Том 3 Україна, Київ, , 1993 1
4 63.3(4Укр) Пер. І. Драча, Вступ ст. В. Шевчука Історія Русів Україна, К., , 1991 1
5 63.3 Грушевський М.С. Історія України , , , 1992 1
Криміналістика
1 67.62 Рощин А.И. Книга криминалиста: Практическое пособие Україна, К., Україна, 1995 2
Кримінальне право
1 67.311я73 Б.В. Здравомыслов, М.А. Гельфер, П.И. Гришаев Советское уголовное право. Часть общая: Учебник СРСР, М., , 1982 1
2 67.9(4Укр)308 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №4: Практика судів України в кримінальних справах Україна, , , 1993 2
3 67.9(4Укр)308 Бажанов М.И. Уголовное право Украины: Общая часть Україна, Днепропетровск, Пороги, 1992 1
4 67.99(2)8 Ред. П.С. Матишевський, Ред. С.С. Яценко Кримінальне право України : Завдання до семінарських і практичних занять Україна, К., ЮРІНКОМ, 1996 2
5 67.9(4Укр)308 Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.Л. Кримінальне право України Україна, К., , 1995 2
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. Ч.1 Україна, К., Либідь, 1992 2
Кримінологія
1 67.61я73 Под ред. Б.В.Коробейникова, Н.Ф.Кузнецовой, Г.М.Миньковского Криминология : Учебник СРСР, М., , 1988 1
Менеджмент
1 67.311 Хміль Ф.і. Менеджмент: Підручник Україна, Київ, Вища школа, 1995 2
Міжнародне право
1 67.52 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник -3-е изд., перераб. и доп. Россия, М., Международные отношения, 1994 1
Мовознавство
1 81.2лат Оленич Р.М. Латинська мова: Підручник для студентів романо-германської філології університетів і педінститутів Україна, Львів, Світ, 1993 1
Наука. Освіта.
1 74 Сторубльов О.І., Бєсєдіна Л.М. Моделі діяльності викладача: методичні рекомендації. - вид. 2-ге, перероб. Україна, Київ, ЛОГОС, 2008 1
2 74 Бєсєдіна Л.М., Сторубльов О.І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: методичний посібник. Видання 2-е, перероб і доп. Україна, Київ, ЛОГОС, 2009 1
3 74 Сторубльов О.І., Бєсєдіна Л.М. Підготовка рукописів жо видання: методичний посібник. Видання 2-е, перероб. і доп. Україна, Київ, ЛОГОС, 2008 1
4 74 Бєсєдіна Л.М., Сторубльов О.І. Підготовка та захист кваліфікаційних, дипломних робіт: методичний посібник. Видання 2-е, перероб. і доп. Україна, Київ, ЛОГОС, 2009 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.99

За ред. Ю.С.Шемшученка

Юридический справочник предпринимателя Україна, Київ, Перлит продакшн, ЛТД, 1992 1
Статистика
1 60.6я73 Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник-2-е вид., доп. і доопр. Україна, Кіровоград, Державне Центрально-Українське видавництво, 1996 2
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.6 Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник Україна, К., Либідь, 1993 1
Теорія держави і права
1 67.0 За ред. В.В. Копєйчикова Загальна теорія держави і права Україна, Київ, , 1997 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи: Закон і практика Україна, Київ, Юмана, 1996 1
Фінанси
1 65.26 Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси Україна, К., Основи, 1993 2
Фінансове право
1 67.302 М. Олексієнко, Ольшанський В., Д. Лилак, Е. Першиков Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання Україна, Київ, , 1996 1
Цивільне право
1 67.304 Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств та громадян Україна, Донецьк, Фіта, 1997 1
2 67.304 Под ред. В.А. Рясенцева Советское гражданское право : Учебник: В 2-х частях. Ч.2. - 3-е изд., перераб. и доп. Росія, Москва, Финансы и статистика, 1987 1
3 67.304 Сост. С.Т. Вечфинский, И.Н. Кучеренко Жилищное законодательство: Сборник нормативных актов СРСР, К., Наукова думка, 1990 1
Цивільно-процесуальне право
1 67 Михеєнко М.М. Порівняльне судове право: Підручник Україна, К., Либідь, 1993 1
2
Цивільне процесуальне право України. Україна, , , 1992 1
3 67.310 Практика судів в цивільних справах , , , 1995 2

Назад


Архів новин