Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2010р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 - Офіційний вісник України 4 , , , 2005 1
2 - Офіційний вісник України 6 , , , 2005 1
3 - Офіційний вісник України 7 , , , 2005 1
4 - Офіційний вісник України 8 , , , 2005 1
5 - Офіційний вісник України 9 , , , 2005 1
6 - Офіційний вісник України 10 , , , 2005 1
7 - Офіційний вісник України 11 , , , 2005 1
8 - Офіційний вісник України 12 , , , 2005 1
9 - Офіційний вісник України 13 , , , 2005 1
10 - Офіційний вісник України 14 , , , 2005 1
11 - Офіційний вісник України 15 , , , 2005 1
12 - Офіційний вісник України 16 , , , 2005 1
13 - Офіційний вісник України 17 , , , 2005 1
14 - Офіційний вісник України 18 , , , 2005 1
15 - Офіційний вісник України 19 , , , 2005 1
16 - Офіційний вісник України 20 , , , 2005 1
17 - Офіційний вісник України 21 , , , 2005 1
18 - Офіційний вісник України 22 , , , 2005 1
19 - Офіційний вісник України 23 , , , 2005 1
20 - Офіційний вісник України 24 , , , 2005 1
21 - Офіційний вісник України 25 , , , 2005 1
22 - Офіційний вісник України 26 , , , 2005 1
23 - Офіційний вісник України 27 , , , 2005 1
24 - Офіційний вісник України 28 , , , 2005 1
25 - Офіційний вісник України 29 , , , 2005 1
26 - Офіційний вісник України 32 , , , 2005 1
27 - Офіційний вісник України 33 , , , 2005 1
28 - Офіційний вісник України 34 , , , 2005 1
29 - Офіційний вісник України 35 , , , 2005 1
30 - Офіційний вісник України 36 , , , 2005 1
31 - Офіційний вісник України 37 , , , 2005 1
32 - Офіційний вісник України 38 , , , 2005 1
33 - Офіційний вісник України 39 , , , 2005 1
34 - Офіційний вісник України 40 , , , 2005 1
35 - Офіційний вісник України 41 , , , 2005 1
36 - Офіційний вісник України 42 , , , 2005 1
37 - Офіційний вісник України 43 , , , 2005 1
38 - Офіційний вісник України 44 , , , 2005 1
39 - Офіційний вісник України 45 , , , 2005 1
40 - Офіційний вісник України 46 , , , 2005 1
41 - Офіційний вісник України 47 , , , 2005 1
42 - Офіційний вісник України 48 , , , 2005 1
43 - Офіційний вісник України 49 , , , 2005 1
44 - Офіційний вісник України 50 , , , 2005 1
45 - Офіційний вісник України 51 , , , 2005 1
46 - Офіційний вісник України 52 , , , 2005 1
47 - Офіційний вісник України 5 , , , 2005 1
48 - Офіційний вісник України 1 , , , 2005 1
49 - Офіційний вісник України 2 , , , 2005 1
50 - Офіційний вісник України 3 , , , 2005 1
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 За ред. О.О. Погрібного Аграрне право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2007 1
2 67.9(4УКр)307 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби в Україні: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 2
Адміністративне право
1 67.9(4УКр)301 Упоряд. Нечипоренко Т.О., Артеменко В.П. Довідник нормативних актів для НПО. Україна, Київ, ТОВ "ІКЦ Леста", 2005 1
2 67.301 За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2007 1
3 67.9(4УКр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 жовтня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
4 67.9(4УКр)301 Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 листопада 2008 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
5 67.9(4Укр)301 Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
6 67.9(4Укр)301 За заг.ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської Адміністративне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2008 1
7 67.9(4Укр)301 Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Дакор, 2009 1
8 67.9(4УКр)301 За ред. Ю.П. Битяка Адміністративне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лютого 2008 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій Україна, Київ, Атіка, 2004 1
2 67.9(;укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 4-те вид., переробл. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
2 67.2 Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
2 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 2
3 67.3 Макарчук В.С. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
4 67.3 Трофанчук Г.І. Римське приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
5 67.0 За ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова Теорія держави і права: Навчальний посібник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
6 67.1 Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2005 1
7 67.9(4УКр) Нормативно-правові документи з питань надання психіатричної допомоги. Україна, Київ, "Гармонія", 2008 1
8 67 За ред. В.В. Комарова Основи правознавства: навч. посіб. Україна, Харків, Нац. юрид. акад. України, 2006 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права: Навчальний посібник Україна, Київ, , 2007 1
2 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. Україна, Київ, Наукова думка; Прецедент, 2006 1
Екологічне право
1 67.9(4УКр)307 За ред. Ю.С. Шемшученка Екологічне право України. Академічний курс: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юридична думка, 2008 2
2 67.9(4Укр)307 Кобецька Н.Р. Екологічне право України:Навч.посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
3 67.9(4Укр)307 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2010. - Науково-практичний коментар Водного кодексу України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Економіка
1 65 Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2006 1
2 65.01 За ред. В.Д.Базилевича Економічна теорія: Політекономія: Підручник Україна, Київ, , 2007 2
3 65 Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, ВЦ"Академія", 2009 1
4 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія:Політекономія: підручник. - 5-те вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2006 1
5 65.050 За ред. В.М. Бріцина Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. Україна, Київ, "Довіра", 2007 1
6 65.0 Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник Україна, Хмельницький, "Поділля", 2003 1
7 65.05 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: учебник. Россия, Санкт-Петербург, Питер, 2001 1
Економіка підприємства
1 65.29 Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб"єктів господарювання: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
Етика та естетика
1 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Харків, Одіссей, 2008 2
Земельне право
1 67.9(4УКр)307 Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 жовтня 2008 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
2 67.9(4Укр)307 За ред. М.В.Шульги Земельне право України: Підручник Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2004 1
3 67.9(4УКр)307 Укладачі.: Д.В. Ковальський, Л.О. Панькова Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: збірник нормативних актів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
4 67.9(4УКр)307 Укл. Роїна О.М. Законодавство України про землю. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: довідник. Україна, Київ, ТОВ "ВП Логос-М", 2006 2
2 81.2Англ Голіцинський Ю.Б. Граматика: збірник вправ з англійської. Україна, Київ, Арій, 2006 1
3 81.2Англ За ред. Ю.О. Жлуктенка, Н.М. Биховець Новий англо-український, українсько-англійський словник: 50 тисяч слів та словосполучень. - 2-ге вид., виправл. Україна, Київ, А.С.К., 2004 1
4 81.2Англ За ред. Ю.О. Жлуктенка Українсько-англійський словник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Радянська школа, 1987 1
5 81.2Англ Кнодель Л. Англійська для юристів: Тексти. Укракїна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2007 5
6 81.2Англ Укладач Є.О. Мансі English: Тексти. Підручник. Для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищих навчальних закладів. Україна, Київ, "Академія", 2004 1
7 81.2Англ Political System of the USA: Навчальний посібник з англ. мови для студентів юрид. факультету ІІ - ІІІ курсів Україна, Хмельницький, Новая школа, 1995 3
8 81.2Англ Ред.: Манси Е.А. Практикум по грамматике английского язвка: учебное пособие. Украина, Киев, А.С.К., 2006 1
9 81.2Лат Хоміцька З.М. Латинська мова: підручник. Україна, Харків, Право, 2007 1
Історія держави і права
1 67.1 За заг. ред. проф. Г.Г. Демиденка Історія вчень про право і державу: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. Україна, Харків, Право, 2005 1
2 67.2(4Укр) Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 1
3 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 2
4 67.2 Орленко В.І., Орленко В.В. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник доя підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА, 2006 1
5 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 1
6 67.1 Орленко В.В. Історія вчень про державу та право: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, Академвидав, 2007 1
2 63.3(4Укр) Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2-х т. Т. 1.. До середини ХУП століття. - 4-те вид., стереотип. Україна, Київ, Либідь, 2002 1
3 63.3(4Укр) Пігідо-Правобережний Ф. "Велика Вітчизняна війна": спогади та роздуми очевидця. Україна, Київ, Смолоскип, 2002 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 лютого 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
2 67.9(4УКр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 лютого 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
3 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
4 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 січня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
5 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
6 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 березня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
7 67.9(4Укр)308 За ред. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2010 1
8 67.9(4Укр)308 За ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України: Особлива частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
9 67.9(4Укр)308 Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій. - 2-е вид., виправ. та допов. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006 1
10 67.9(4Укр)308 За ред. проф. В.В. Сташиса В.В., Тація В.Я. Кримінальне право України: загальна частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
11 67.9(4УКр)308 Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
12 67.308 Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
13 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 жовтня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА, 2009 1
14 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 серпня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА, 2009 1
15 67.9(4УКр)308 За заг. ред. Клименка В.А. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Атіка, 2003 1
16 67.9(4Укр)308 Укл. Б.О. Кирись Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: навч. посіб. Україна, Львів, ПАІС, 2005 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4УКр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
2 67.9(4УКр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 січня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А. В., 2009 1
3 67.9(4Укр)311 Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 жовтня 2008 р. Україна , Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
4 67.9(4Укр)311 За ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної Кримінальний процес: підручник. Україна, Харків, Право, 2010 60
5 67.311 Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 4-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, А.С.К., 2003 1
6 67.9(4Укр)311 За заг. ред. В.О. Попелюшка Форми кримінально-процесуальних докумнтів: посібник. Україна, Київ, Прецедент, 2009 1
7 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінально-Процесуальне право України: підручник. - 5-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, А.С.К., 2007 1
8 67.311 Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
9 67.9(4Укр)311 Назаров В.В. Кримінальний процес України: посібник для підготов. до іспитів. Україна, Київ, Магістр-ХХ1, 2008 1
Кримінологія
1 67.61 Бузало П.М., Денисов С.Ф., Кириченко О.В. Кримінологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
Культура.
1 67.9(4Укр)311 Ред. С.О. Черепанова Українська культура: історія і сучасність: Навчальний посібник Україна, Львів, Світ, 1994 1
Література універсального змісту
1 76 Низовий М.А. Вступ до книгознавства: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 1
Логіка
1 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2008 4
2 87.4 Жеребкін В.Є Логіка: підручник. - 9-те вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 3
3 87.4 Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник. - 8-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2005 1
4 87.4 Щербина О.Ю. Логіка для юристів: курс лекцій. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Юридична думка, 2004 1
Маркетинг
1 65.05 Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. - 5-те вид., доп. Україна, Київ, Лібра, 2007 1
Математика. Механіка
1 22.11 Кривуца В.Г., Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика. Практикум: навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2005 1
2 22.14 Марчук Р.А. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри: Підручник Україна, Хмельницький, ХНУ, 2005 1
Міжнародне право
1 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
2 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 5-те вид., випр. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 1
3 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник Україна, Київ, Атіка, 2006 1
4 67.5 Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посібник для підготов. до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
5 67.52 За ред. проф. А. Довгерта Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2008 1
6 67.5 Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник. Україна, Київ, Либідь, 2002 1
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Наржина Л.Д., Пономарьова Л.Н. Мікроекономіка в схемах: навч. посіб. для самост. роботи студентів. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2007 1
Мовознавство
1 81.2Англ Верба Т.В. Довідник з граматики англійської мови Україна, К., , 1995 1
2 81.2Укр Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2004 1
Наука. Освіта.
1 74 Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. - 2-ге вид. доп. Україна, Київ, Академвидав, 2010 1
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 За ред. Л.В. Єфіменка Нотаріат в Україні: законодавство, суд, практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 М.І. Панов (керівник авт. кол.) Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Ін Юре, 2006 1
2 66.01 За ред. В.І. Танцюри Політична історія України: посібник для студ. вищ. навч. закл.. Україна, Київ, Академія, 2002 1
Право соціального забезпечення
1 67.9(4УКр)305 За ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпечення України: навч. посіб. Україна, Київ, Істина, 2007 1
2 67.9(4УКр)305 Збірник нормативно-правових актів щодо соціального захисту інвалідів. Україна, Київ, Конфедерація громадських організацій інвалідів України, 2007 1
Прокуратура
1 67.9(4УКр)72 Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2010 63
2 67.72 Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: підручник. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2005 1
Психологія
1 88.4 За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва Юридична психологія: підручник. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
2 88.8 Власова О.І. Педагогічна психологія: навч. посіб. Україна, Київ, Либідь, 2005 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 За ред. Я.Б. Олійника Регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
2 65.049 Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник Україна, Київ, Вища школа, 2002 1
Релігія
1 86 Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник Україна, Київ, Академвидав, 2003 1
Соціологія. Демографія
1 60.5 В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кремень Соціологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. - 6-те вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
2 60.5 За ред. В.Г. Городяненка Соціологія: підручник. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2008 2
3 60.5 Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія: Посібник для підготов. до іспитів. - 3-тє вид., виправ. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 2
4 60.5 Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко, Ю.О. Привалов Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія. Україна, Київ, Стилос, 2001 1
5 60.5 Постчорнобильський соціум: 15 років по аварії: монографія. Україна, Київ, Ін-т соціології НАНУ, 2000 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.63 Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія: навч. посіб. Україна, Харків, Одіссей, 2008 3
2 67.65 Камлик М.І. Правова статистика: навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2004 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.7(4Укр) За ред. В.М. Бесчастного Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2007 1
2 67.9(4Укр)7 Відп. ред. В. Маляренко Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
3 67.9(4УКр)7 Упоряд. А.В. Паливода Судові та правоохоронні органи України: Збірник законодавчих і нормативних актів. Т. 1. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008 2
4 67.7(4Укр) Юзікова Н.С. Судові та правооохоронні органи України: навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2006 1
5 67.7 Олійник О. Ораторське мистецтво юриста: навч. посібник. Україна, Київ, Кондор, 2010 1
Теорія держави і права
1 67.0 Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. Україна, Харків, Еспада, 2006 1
2 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010 2
3 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Україна, Київ, Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2009 1
4 67.2 Дахно І.І. Історія держави і права: навч. посіб. Україна, Київ, Центр навчальної літератури, 2006 1
5 67.0 За заг. ред. проф. Р.А. Ромашова, Н.М. Пархоменко Теорія держави і права: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2007 1
Трудове право
1 67.9(4УКр)305 Болотіна Н.Б. Трудове право України: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
2 67.9(4Укр)305 Щербина В.І. Трудове право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2008 1
3 67.9(4УКр)305 Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 жовтня 2008 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Філософські науки
1 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: Навч. посіб. - 6-те вид., випр., і доп. Україна, Київ, Вікар, 2006 1
2 87.3(4УКр) Шевченко В. Українська філософія в системі українознавства: теорет.-метод. комент. до курсу філос. у вищ. навч. закл. Україна, Київ, ДП "Персонал", 2008 1
3 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: навч посіб. - 7-ме вид., стереотип. Україна, Київ, Вікар, 2008 7
Фінанси
1 65.26 Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення Україна, Київ, Знання-Прес, 2004 1
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 1
2 67.9(4Укр)302 Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
3 67.9(4Укр)302 Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта; КНТ, 2006 1
Художня література
1 84.4Укр Кононенко М. Хвилі. - 2-ге вид. Україна, Київ, Смолоскип, 2007 1
2 84.4Укр Вірний М. Наша доля. Україна, Київ, Ярославів ВАл, 2007 1
Цивільне право
1 67.9(4УКр)304 Закон України"Про акціонерні товариства": чинне законодавство станом на 1 травня 2009 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2009 1
2 67.9(4Укр)304 Галянтич М.К. Житлове право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
3 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Старцева Підприємницьке право: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2005 1
4 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Старцева Підприємницьке право. Книга 2: підручник. Україна, Київ, Істина, 2005 1
5 67.9(4Укр)304 Ред. Я.М. Шевченко Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. - Т.2: Особлива частина Україна, Київ, Вентурі,, 2003 1
6 67.304 Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дисертація. Україна, Київ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010 1
7 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 жовтня 2009 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА, 2009 1
8 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 вересня 2008 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА, 2008 1
9 67.9(4Укр)304 За ред. Р.О. Стефанчука Цивільне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Прецедент, 2007 2
10 67.9(4Укр)310

Ю.В.Білоусова

Цивільний процес: Навч. посіб Україна, Київ, Прецедент, 2006 5
11 67.9(4Укр)304 Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. Україна, Київ, "СофтПрес", 2005 1
12 67.304+65(4Укр) Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. - 2-е вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Парламентське вид-во, 2006 1
13 67.9(4УКр)304 Закон України " про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців": чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2008 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2008 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.310 Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 1
2 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 лютого 2009 р. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА, 2009 1
3 67.310 За редакцією Білоусова Ю.В. Цивільний процес: Навчальний посібник Україна, Київ, Прецедент, 2005 1

Назад


Архів новин