Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за вересень 2010р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 - Офіційний вісник України 1-2 , , , 2006 1
2 - Офіційний вісник України 3 , , , 2006 1
3 - Офіційний вісник України 4 , , , 2006 1
4 - Офіційний вісник України 5 , , , 2006 1
5 - Офіційний вісник України 6 , , , 2006 1
6 - Офіційний вісник України 7 , , , 2006 1
7 - Офіційний вісник України 8 , , , 2006 1
8 - Офіційний вісник України 9 , , , 2006 1
9 - Офіційний вісник України 10 , , , 2006 1
10 - Офіційний вісник України 11 , , , 2006 1
11 - Офіційний вісник України 12 , , , 2006 1
12 - Офіційний вісник України 13 , , , 2006 1
13 - Офіційний вісник України 14 , , , 2006 1
14 - Офіційний вісник України 15 , , , 2006 1
15 - Офіційний вісник України 16 , , , 2006 1
16 - Офіційний вісник України 17 , , , 2006 1
17 - Офіційний вісник України 18 , , , 2006 1
18 - Офіційний вісник України 19 , , , 2006 1
19 - Офіційний вісник України 20 , , , 2006 1
20 - Офіційний вісник України 21 , , , 2006 1
21 - Офіційний вісник України 22 , , , 2006 1
22 - Офіційний вісник України 23 , , , 2006 1
23 - Офіційний вісник України 24 , , , 2006 1
24 - Офіційний вісник України 25 , , , 2006 1
25 - Офіційний вісник України 26 , , , 2006 1
26 - Офіційний вісник України 27 , , , 2006 1
27 - Офіційний вісник України 28 , , , 2006 1
28 - Офіційний вісник України 29 , , , 2006 1
29 - Офіційний вісник України 30 , , , 2006 1
30 - Офіційний вісник України 31 , , , 2006 1
31 - Офіційний вісник України 32 , , , 2006 1
32 - Офіційний вісник України 33 , , , 2006 1
33 - Офіційний вісник України 34 , , , 2006 1
34 - Офіційний вісник України 35 , , , 2006 1
35 - Офіційний вісник України 36 , , , 2006 1
36 - Офіційний вісник України 37 , , , 2006 1
37 - Офіційний вісник України 38 , , , 2006 1
38 - Офіційний вісник України 39 , , , 2006 1
39 - Офіційний вісник України 40 , , , 2006 1
40 - Офіційний вісник України 41 , , , 2006 1
41 - Офіційний вісник України 42 , , , 2006 1
42 - Офіційний вісник України 43 , , , 2006 1
43 - Офіційний вісник України 44 , , , 2006 1
44 - Офіційний вісник України 45 , , , 2006 1
45 - Офіційний вісник України 46 , , , 2006 1
46 - Офіційний вісник України 47 , , , 2006 1
47 - Офіційний вісник України 48 , , , 2006 1
48 - Офіційний вісник України 49 , , , 2006 1
49 - Офіційний вісник України 50 , , , 2006 1
50 - Офіційний вісник України 51 , , , 2006 1
51 - Офіційний вісник України 52 , , , 2006 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Дакор, 2009 5
2 67.301 За заг. ред. Т.О. Коломієць Адміністративне судочинство: підручник. Україна, Київ, Істина, 2009 3
3 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України . - № 7. - 2010. - Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2009-2010. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.9(4УКр) Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2010. - Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л., За ред. В.Ф.Погорілка Конституційне право України.Академічний курс:Підруч.: У 2-х т. - Т.1 Україна, Київ, ТОВ "Юридична думка", 2006 20
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 13 26 січня 2009 року. Позачергове засідання 26 січня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 8. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2010 1
3 67.9(4Укр)300 За ред. Ю.С.Шемшученка Конституційні права, свободи і обов"язки людини і громадянина в Україні. Україна, Київ, Юридична думка, 2008 10
4 67.9(4УКр)300 За заг. ред. Ю.С. Шемшученка Конституційне право України. Академічний курс: Підручник. У 2-х т. Т. 2. Україна, Київ, Юридична думка, 2008 20
5 67.9(4Укр)300 Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І. Конституційно-процесуальне право України:навч. посіб. Україна , Ужгород, Ліра, 2008 40
6 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб. - 6-те вид., виправ. і доп. Україна, Київ, Атіка, 2009 20
7 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра, 2009 15
Екологія
1 28 Мягченко О.П. Основи екології: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Економіка
1 65.40 Ред.: О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко Логістика:навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 15
2 65.27 За ред. В.Д. Базилевича Страхування: підручник. Україна, Київ, Знання, 2008 8
3 65.05 Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 25
4 65.05 Д.П. Лойко, О.В. Вотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр Управління якістю: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2010 2
5 65.05 Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування: навч. посіб. Україна, Київ, Академвидав, 2008 2
6 65.30 Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: підручник. Україна, Київ, Знання, 2009 2
7 65 За ред. А.А. Мазаракі Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб. Україна, Київ, Київ. нац. торг.-еон. ун-т, 2010 5
8 65.40 Окландер М.А. Логістика: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 30
Економіка підприємства
1 65.29 Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін Фінанси підприємств: підручник. - 7-ме вид., без змін. Україна, Київ, КНЕУ, 2008 5
2 65.29 Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2008 2
3 65.29 Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Україна, Тернопіль, Економічна думка, 2008 2
4 65.29 Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. Україна, Київ, "Професіонал", 2009 2
5 65.29 Філімоненков О.С., Дема Д.І. Фінанси підприємств: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2009 5
6 65.29 Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.05 Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Каравела, 2009 2
2 65.05 Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління: підручник. Україна, Київ, Каравела, 2008 2
3 65.05 Агєєв Є.Я. Управління якістю: навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2010 2
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - 2-ге вид., вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 10
2 67.9(4Укр)307 Мірошниченко А.М. Земельне право України: підручник. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009 30
3 67.9(4Укр)307 За заг. ред. С.Я. Фурси Земля: договори, суд, законодавство: науково-практичний посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, КНТ, 2008 10
4 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України:науково-практичний коментар. - 6-те вид., доп. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2009 10
5 67.9(4Укр)307 За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша Земельне право України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2009 30
6 67.9(4Укр)307 Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В. Земельне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Ін Юре, 2008 10
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2010 100
Маркетинг
1 65.05 За ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В. Маркетинг: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2010 5
Математика. Механіка
1 22.17 Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. - 5-те вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Менеджмент
1 65.05 Шаповал М.І. Менеджмент якості:підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, "Знання", КОО, 2007 15
2 65.05 Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент:підручник. Україна, Суми, Університетська книга, 2009 2
3 65.05 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. Россия, Москва, Проспект, 2010 2
4 65.05 Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2007 2
5 65.05 Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 2
6 65.05 Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Україна, Херсон, Олді-плюс, 2009 2
7 65.05 Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
8 65.05 Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Міжнародне право
1 67.5 Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: підручник. Університетський курс. Україна, Київ, КНТ, 2007 2
2 67.5 За ред. проф. С.Я. Фурси Міжнародний цивільний процес України: навч. посіб: практикум. Україна, Київ, КНТ, 2010 1
3 67.5 Під заг. ред. І.Г. Побірченка Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство. Україна, Київ, "Ін Юре", 2007 7
4 67.5 Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України: монографія. Україна, Харків, Страйд, 2005 2
Наука. Освіта.
1 74+67.9(4Укр)30 Уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів:зб. основ. нормат. актів (станом на 15 травня 2009 р.). Україна, Харків, Право, 2009 1
2 74.58 Укладачі: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський. Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації:збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року). Україна, Харків, Право, 2008 1
3 74 За ред. проф. М.І. Панова Вища освіта: нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації: у 2 кн. Україна, Харків, Право, 2006 1
Нотаріат
1 67 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 8. - 2010. - Нотаріальне посвідчення договорів. Практичні рекомендації. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 5
2 65.24 Класифікатор професій. Україна, Київ, КНТ, 2009 1
Психологія
1 88.5 Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Статистика
1 65.051 Редактор: Кулинич О.І.  Укладач: Кулинич Р.О. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2010 р. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 10
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 67.6 Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 5
Судові та правоохоронні органи
1 67.310 Гузь Л.Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних: В 2-х кн. Кн. 2. Украина, Харьков, Харьков юридический, 2004 3
2 67.71 Гузь Л.Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов несовершеннолетних: В2-х кн. Кн. 1. Украина, Харьков, Харьков юридический, 2004 3
Фінанси
1 65.26 Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи: Навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 10
2 65.053 За ред. Г.М. Давидова Аудит:збірник задач та практичних ситуацій: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, "Знання" , КОО, 2002 1
3 65.053 За ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного Аудит:підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 23
4 65.052 За заг. ред. Ф.Ф. Бутинця Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. - 8-ме вид.., доп. і перероб. Україна, Житомир, ПП "Рута", 2009 30
5 65.26 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
6 65.052 За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми Фінансовий облік: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Лучковська С.І. Фінансове право:навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 50
2 67.302 Пришва Н.Ю. Публічніі доходи: поняття та особливості правового регулювання: монографія. Україна, Київ, КНТ, 2008 5
Цивільне право
1 67.9(4УКр)304 Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Кухарєв О.Є. Спадкове право: практика застосування. Україна, Харків, Юрсвіт, 2009 1
2 67.304 Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект): монографія. Україна, Харків, Юрсвіт, 2008 1
3 67.9(4Укр)304 Шевченко Я.М. Суб"єкти цивільного права. Україна, Харків, Харків юридичний, 2009 1
4 67.9(4Укр)304 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика Цивільне право України. Загальна частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 100
5 67 За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика Цивільне право України. Особлива частина: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 100
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Україна, Харків, Харків юридичний, 2008 3
2 67.9(4Укр)310 Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду: монографія. Україна, Харків, Харків юридичний, 2009 4
3 67.9(4Укр)310 За заг. ред. проф. В.В. Комарова Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія. Україна, Харків, Харків юридичний, 2008 4

Назад


Архів новин