Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за квітень 2011р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4УКр)307 За ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Харків, Право, 2010 10
2 67.9(4УКр)307 За заг. ред. В.М. Єрмоленка Аграрне право України: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 150
Адміністративне право
1 67.9(4УКр)301 За ред. Баймуратова М.О. Муніципальне право України:підручник. - 2-ге вид. доп. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 15
2 67.9(4Укр)301 Під ред. Р.А. Калюжного, М.І. Іншина. І.М. Шопіна Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар. - 4-те вид. зі змінами та допов. станом на 10 листопада 2010 р. Україна, Київ, Алерта; ЦУЛ, 2011 2
3 67.9(Укр)301 Митне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 3
4 67.9(4Укр)301 Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-праовиі аналіз: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2010 2
5 67.9(4Укр)301+ Авт. колектив Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): підручник. Україна, Київ, КНТ, 2008 2
6 67.9(4Укр)301 Авт.-упоряд..: Е.Ф. Демський, О.С. Демський Відповідальність за адміністративні правопорушення: збірник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
7 67.9(4Укр)301 За заг. ред. В.В. Ченцова та Д.В.Примаченка Митне право України: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Істина, 2008 20
8 67.9(4Укр)301 За ред. Т.О. Коломоєць Адміністративне судочинство: підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Істина, 2011 25
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Теліпко В.Е., За ред. Притики Ю.Д. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України станом на 1 грудня 2010 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011 10
2 67.9(4УКр)74 За ред. О.І. Харитонової Господарське процесуальне право України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2009 20
3 67.9(4Укр)74 За ред. О.І. Харитонової Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. - 2-ге вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Істина, 2010 10
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 За ред. Коссака В.М. Господарський кодекс України: науково-практичний коментар. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 10
2 67.9(;укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 4-те вид., переробл. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 50
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 6-те вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2010 30
2 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2008 20
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 15
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4УКр)300 Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: монографія. Україна, Київ, "Скіф", КНТ, 2008 2
2 67.9(4Укр)300 Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2009 2
3 67.9(4УКр)300 Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2009 2
4 67.9(4Укр)300 Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 40
5 67.9(4УКр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. - 2ге вид., переробл. і доопр. Україна, Київ, Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010 25
6 67.9(4Укр)300 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. Україна, Київ, Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008 2
Екологічне право
1 67.9(4УКр)307 За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги Екологічне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. України, Харків, Право, 2009 20
Історія держави і права
1 67.1(4Укр) За ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина Історія вчень про державу і право: підручник. Україна, Харків, Право, 2009 15
Міжнародне право
1 67.5 За ред. Р.А. Петрова Право Європейського Союзу: навч. посіб. - 4-те вид., змінене і допов. Україна, Київ, Істина, 2011 3
2 67.5 Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: підручник. Університетський курс. Україна, Київ, КНТ, 2007 5
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб. Україна, Київ, КНТ, 2008 15
Право соціального забезпечення
1 67.9(4Укр)305 За заг. ред. П.Д. Пилипенка Право соціального забезпечення України: навч. посіб. - 2-ге вид., змін. і доп. Україна, Київ, Істина, 2010 30
Філософські науки
1 87 Філософська думка №1 , , , 1998 1
2 87 Філософська думка №2 , , , 1998 1
3 87 Філософська думка №3 , , , 1998 1
4 87 Філософська думка №4-6 , , , 1998 1
5 87 Філософська думка №1-2 , , , 1999 1
6 87 Філософська думка №3 , , , 1999 1
7 87 Філософська думка №4 , , , 1999 1
8 87 Філософська думка №5 , , , 1999 1
9 87 Філософська думка №6 , , , 1999 1
10 Філософська думка №1 , , , 2000 1
11 Філософська думка №2 , , , 2000 1
12 Філософська думка №3 , , , 2000 1
13 Філософська думка №4 , , , 2000 1
14 Філософська думка №5 , , , 2000 1
15 Філософська думка №6 , , , 2000 1
16 Філософська думка №1-2 , , , 1994 1
17 Філософська думка №3-4 , , , 1994 1
18 Філософська думка №5-6 , , , 1994 1
19 Філософська думка №7-8 , , , 1994 1
20 Філософська думка №9-10 , , , 1994 1
21 Філософська думка №11-12 , , , 1994 1
22 Філософська думка №1-2 , , , 1995 1
23 Філософська думка №3-4 , , , 1995 1
24 Філософська думка №5-6 , , , 1995 1
25 Філософська думка №7-8 , , , 1995 1
26 Філософська думка №9-10 , , , 1995 1
27 Філософська думка №1-2 , , , 1996 1
28 Філософська думка №3-4 , , , 1996 1
29 Філософська думка №5-6 , , , 1996 1
30 Філософська думка №7-8 , , , 1996 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Пришва Н.Ю. Податкове право: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 20
2 67.9(4Укр)302 За ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко Податкове право України: кредитно-модульний курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 20
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4УКр)310 За ред. С.Я. Фурси Цивільний процес України: академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Україна, Київ, КНТ, 2009 25

Назад


Архів новин