Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2012р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Лазор О.Я., Довгань В.І., Моздір О.Я. Державна служба: запитання та відповіді: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 55
2 67.9(4Укр)301 Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м.Хмельницький, 17 червня 2011 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Держава і право. Юридичні науки
1 67+72 Кондратьєв Р.І. Вибрані наукові праці:збірник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 1
2 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина перша. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 2
3 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина друга. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 2
4 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4- част. - Частина третя. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 2
5 67.0 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина четверта. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 2
6 67.9(4Укр) Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмльницький, ХУУП, 2011 5
Етика та естетика
1 87.717 Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів: дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4УКр) Чорний Леонтій Ілліч: довідково-біографічне видання. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Криміналістика
1 67.62 Колган Віктор Павлович: довідково-біографічне видання. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Математика. Механіка
1 22.16 Заїкіна В.В. Диференціальні рівняння: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 126
Трудове право
1 67.9(4УКр)305 Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
2 67.9(4Укр)305 Проблеми правового забезпечення інтересів суб"єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня - 1 жовтня 2011 року. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 4 березня 2011 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5

Назад


Архів новин