Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2012р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 67.9(4Укр)307 Домбровський С.Ф. Актуальні проблеми аграрного та земельного права й організації правової роботи. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2007 3
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Митний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 28 листопада 2011 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 2
Арбітраж
1 67.9(4УКр)74 Рєзнікова В.В. Господарсько-процесуальне право України: курс лекцій. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 6
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. - 4-те вид., перероб. і доопр. Україна, Київ, Ліра-К, 2012 5
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 19 травня - 16 червня 2010 року. Стенографічний звіт. - Т. 20. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2012 1
3 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 17 червня - 6 липня 2010 року. Стенографічний звіт. - Т. 21. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2012 1
Економіка
1 65.05 Тирпак І.В., Тирпак В.І., Жуков С.А. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 5
Економіка підприємства
1 65.29 Калініченко О.В., Плотник О.Д. Економіка підприємства: практикум: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 5
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.05 Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. Корпоративне управління: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького, доц. З.А. Тростюк Мала енциклопедія кримінального права. Україна, Київ, Кондор, 2012 5
2 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 01 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 2
Наука. Освіта.
1 72 Університетські наукові записки. - № 4 (40) . - 2011.: Часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
2 72 Університетські наукові записки. - № 1 (41). - 2012.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмедьницький, ХУУП, 2012 5
3 72 Університетські наукові записки. - № 2 (42). - 2012.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.3 За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького Мала енциклопедія приватного права. Україна, Київ, Кондор, 2011 3
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 91.9:65.049 Упорядники Н.П. Захаркевич, Л.Л. Місінкевич Пила Василь Іванович (до 80-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності): довідково-біографічне видання. Україна, Хмельницький, ВИС, 2012 12
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2011 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 2
Фінанси
1 65.26 Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. Оподаткування суб"єктів підприємництва: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2012 2
2 65.26 Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2012 5
Цивільне право
1 67.304 Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві Україна, Київ, Науковий світ, 2001 20

Назад


Архів новин