Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за березень 2012р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
1 Государственная власть и местное самоуправление №2 , , , 2004 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2012. - Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2011. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. П"ята сесія. 2 - 23 грудня 2009 року. Стенографічний звіт. - Т. 15. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2011 1
Економіка
1 65 Підгородецька С.М. Економічна теорія: навч.посіб. (для студентів юридичногог факультету). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 235
Іноземна мова
1 81.2Англ Political System of the USA: Навчальний посібник з англ. мови для студентів юрид. факультету ІІ - ІІІ курсів Україна, Хмельницький, Новая школа, 1995 1
Криміналістика
1 67.62 Колган Віктор Павлович: довідково-біографічне видання. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 25
Менеджмент
1 65.05 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 1
2 65.05 Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306"Менеджмент і адміністрування". Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 1
3 65.05 Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування" напряму 030601 "Менеджмент". Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 1
4 65.05 Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Україна, Київ, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 1
Наука. Освіта.
1 68.9 Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. - № 1 (33). - 2010. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 4
2 68.9 Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. - № 4 (36). - 2010. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2010 5
3 68.9 Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. - №1 (37). - 2011. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
4 68.9 Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. - № 2 (38). - 2011. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 4
5 68.9 Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. - № 3 (39). - 2011. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2012. - Податковий кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1

Назад


Архів новин