Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за вересень 2012р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.76 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": чинне законодавство станом на 07 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г. Правознавство: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2011 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького Мала енциклопедія конституційного права. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
2 67.9(4Укр)300 Закон України "Про вибори народних депутатів України": чинне законодавство станом на 12 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
3 67.300 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. - 9-те вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
4 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. - 4-те вид., перероб. і доопр. Україна, Київ, Ліра-К, 2012 1
Економіка
1 65.05 Тирпак І.В., Тирпак В.І., Жуков С.А. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Економіка підприємства
1 65.29 Калініченко О.В., Плотник О.Д. Економіка підприємства: практикум: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.05 Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. Корпоративне управління: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
2 65.05 Рульєв В.А., Гуткевич С.О., Мостенська Т.Л. Управління персоналом: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького, доц. З.А. Тростюк Мала енциклопедія кримінального права. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
2 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 01 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Культура.
1 71 Свістельник І. Інформаційна культура студента: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Математика. Механіка
1 22.11 Васильченко І.П. Вища математика для економістів. Основні розділи: підручник. - видання друге. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Менеджмент
1 65.05 Менеджмент: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 67.3 За заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького Мала енциклопедія приватного права. Україна, Київ, Кондор, 2011 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.049 Савченко В.Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Закон України "Про міліцію", Закон України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України", Статут патрульно-постової служби міліції України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 07 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Закон України "Про зайнятість населення": чинне законодавство станом на 22 серпня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Фінанси
1 65.26 За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем"янишина Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
2 65.26 Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
3 65.26 За заг. ред. проф. П.В. Мельника Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Закон України "Про виконавче провадження": чинне законодавство із змінами та допов. на 07 вересня 2012 року. Україна, Київ, Алерта, 2012 1

Назад


Архів новин