Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2013р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 Яновська О.Г. Адвокатура України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом нп 22 листопада 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
2 67.9(4Укр)301 Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 24 січня 2011 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
3 67.9(4Укр)301 Кодекс адміністративного судочинства України: чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 20 травня 2010 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2010 1
4 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Ю.П. Битяка Адміністративне право: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Харків, Право, 2013 1
Воєнна наука. Військова справа
1 68.9 Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 5-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 2
2 67.9(4Укр)303 За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. - 3-тє вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2005 1
2 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 2
3 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. Вид. 6-те, доп. Україна, Київ, Атіка, 2007 1
4 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 5-те вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навч. посіб. - 3-тє вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
2 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 4
3 67.3 Макарчук В.С. Основи римського приватного права: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2012 1
4 67.3 За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової Основи римського приватного права: підручник. Україна, Харків, Право, 2008 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2008 1
2 67.300 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
3 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Сьома сесія. 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 26. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
4 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 1 лютого - 2 березня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 27. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
5 67.9(4Укр)300 Бисага Ю.М., Гомонай В.В., Чечерський В.І. Конституційно-процесуальне право України: підручник. Україна, Ужгород, Ліра, 2011 2
Екологія
1 28.081 Гончарук О.В., Маниліч М.І., Волощук К.О. Основи екології: навч. посіб. Україна, Чернівці, Книги-ХХІ, 2008 1
Економіка
1 65 Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Академія, 2006 1
2 65 За заг. ред. проф. Л.С. Шевченко Основи економічної теорії: підручник. Україна, Харків, Право, 2010 2
3 65.27 Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
4 65.30 Вельбой В.П. Системи технологій: посібник. Україна, Хмельницький, ТУП, 2003 1
5 65 Мочерний С.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: підручник. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2012 1
6 65 Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. Україна, Київ, ВЦ"Академія", 2009 1
7 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: підручник. - 7-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 1
8 65.051 Кулинич Р.О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку: Монографія. Україна, Київ, Знання, 2007 1
Економіка підприємства
1 65.30 Ред. П.Д. Дудко Системы технологий : Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. Україна, Харків, Бурун Книга, 2003 1
Етика та естетика
1 87.7 За ред проф. В.О. Лозового Етика: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2007 1
2 87.754 За ред. В.Д. Ткаченка Юридична деонтологія: підручник. - 2-ге вид. Україна, Харків, Одіссей, 2008 1
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В. Земельне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Ін Юре, 2008 1
2 67.9(4Укр)307 Мірошниченко А.М. Земельне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
Іноземна мова
1 81.2Англ Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови: довідник. Україна, Київ, Логос-М, 2010 1
2 81.2Нім Носков С.О. Самовчитель німецької мови. - 17-те вид., виправл. і доп. Україна, Київ, Арій, 2010 1
3 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 2
4 81.2Англ Упоряд. Ю.М. Набока Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою. Україна, Київ, Кобза, 2002 1
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 2
2 67.2(0)я73 Ред. О.М. Джужа Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Атіка, 2006 1
3 67.2(4Укр) Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2007 2
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Бойко О.Д. Історія України: Посібник Україна, Київ, Видавничий центр "Академія", 2002 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 травня 2013 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
2 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 грудня 2012 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012 1
3 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов.станом на 27 вересня 2011 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
4 67.9(4Укр)308 За ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Істина, 2011 1
5 67.9(4Укр)308 За ред. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2010 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство станом на 20 листопада 2012 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012 1
2 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України станом на 5 березня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 3013 1
3 67.9(4Укр)311 Яновська О.Г., Лазебний Л.Л. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник. Україна, Київ, Прецедент, 2013 1
Логіка
1 87.4 За заг. ред. В.І. Цимбалюка Логіка для юристів (кредитно-модульний курс): навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2012 1
2 87.4 Хоменко І.В. Логіка: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
Маркетинг
1 65.05 Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посіб. - 3-тє вид. випр. і доп. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2007 1
Менеджмент
1 65.05 Податковий менеджмент: опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНЕУ, 2013 1
2 65.05 Фінансовий менеджмент: опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНЕУ, 2013 1
Міжнародне право
1 67.5 Іванов Ю.А. Міжнародне право: посіб. для підготов. до іспитів. - 4-те вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
2 67.52 За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана Міжнародне приватне право: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006 1
3 67.5 Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник. Україна, Київ, Правова єдність, 2009 1
4 67.52 За ред. проф. А. Довгерта Міжнародне приватне право: науково-практичний коментар. Україна, Харків, ТОВ "Одіссей", 2008 3
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Поплавська Ж.В. Мікроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2009 1
2 65.05 Безугла В.Ою, Постіл І.І. Мікроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2007 1
Мовознавство
1 81.2Укр Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2008 1
2 81.2Укр Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Алерта, 2008 1
3 81.2Укр Зубков М.Г. Українська мова: універсальний довідник. - 6-те вид., доп. Україна, Київ, ШКОЛА, 2009 1
Наука. Освіта.
1 72 Університетські наукові записки. - № 2 (46). - 2013.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 5
2 72 Університетські наукові записки. - № 3 (47). - 2013.: часопис Хмельницького університету управління та права. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 5
Психологія
1 88.4 За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва Юридична психологія: підручник. Україна, Київ, КНТ, 2007 3
Соціологія. Демографія
1 60.5 Лукашевич М.П., Туленко М.В. Соціологія. Загальний курс: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 1
2 60.5 Городняк І.В. Соціологія освіти: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2011 1
3 60.5 Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. - 3-тє вид., виправл. та доп. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 1
2 60.6 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2006 2
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4УКр)71 Упоряд. С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Теорія держави і права
1 67 Шестопалова Л. Теорія права та держави: посібник. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012 1
2 67 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Україна, Харків, КОНСУМ, 2008 1
3 67.0 Тиченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид. стереотип. Україна, Київ, Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007 1
4 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 3-тє вид. Україна, Київ, Алерта, 2012 3
5 67.0 Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
Філософські науки
1 87 Бондаревич І.М. Філософія: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
2 87.4 Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 1
3 87.2 Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: підручник. Україна, Київ, Академвидав, 2008 1
4 87 За ред. І.Ф. Надольного Філософія: навч посіб. - 7-ме вид., стереотип. Україна, Київ, Вікар, 2008 4
Фінанси
1 65.052 Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2010 1
2 65.26 За ред. З.Б. Живко Банківська діяльність: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
3 65.26 Фінанси, гроші та кредит: збірник тестових завдань. Україна, Київ, КНЕУ, 2012 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 За ред. М.П. Кучерявенка Фінансове право: навч. посіб. Україна, Харків, Право, 2010 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2011 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2011 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 квітня 2013 р. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1

Назад


Архів новин