Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за грудень 2013р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Під ред. Р.А. Калюжного, Іншина М.І., Шопіна І.М. Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення. - Видання п"яте, із змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Заг. ред. проф. Мартиненко П.Ф., Камп В.М. Права і свободи людини і громадянина в Україні )доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 3
Економіка
1 65.050 Палеха Ю. Документування в підприємницькій сфері: навч. посіб. (зі зразками сучасних документів). Україна, Київ, Ліра-К, 2010 10
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Молдован А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: лекції, процесуальні документи. Україна, Київ, Алерта, 2014 4
Математика. Механіка
1 22.17 Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв"язком типових варіантів: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 4
2 22.1 Зайцев Є.П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 3
Менеджмент
1 65.05 Скворцов М.Н. Податковий менеджмент. - Кн. 2.: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. Україна, Київ, Кондор, 2007 5
Міжнародні економічні відносини
1 65.5 Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 3
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 За заг. ред. В.В. Білоуса Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги: наук.-практ. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.04 За заг. ред. Тараненко І.В. Регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 10
Фінанси
1 65.052 За заг. ред. Ткаченко Н.М. Фінансовий облік 2: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 5
2 65.052 Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 10
3 65.26 За заг. ред. П.В. Мельника Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 9
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 За заг. ред. Л.М. Касьяненко Податкове право України: альбом схем: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2013 4

Назад


Архів новин