Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за березень 2013р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 20
2 67.9(4Укр)301 Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. Україна, Київ, Юридична думка, 2010 2
3 67.9(4Укр)301 За заг. ред. С.В. Пєткова Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 2 квітня 2012 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 2
4 67.9(4Укр)301 За ред. С. Г. Серьогіної Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник. - 2-ге вид., перероб. та допов. Україна, Харків, Право, 2013 10
5 67.9(4УКр)301 За ред. Ю.М. Тодики Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія. Україна, Харків, Право, 2009 3
6 67.9(4Укр)301 За заг. ред. Ю.П. Битяка, В.В. Зуй Адміністративне право: загальна частина: навч. посібник. Україна, Харків, Одіссей, 2012 1
7 67.9(4Укр)301 Пєтков В.П., Дубенко О.І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2011 1
8 67.9(4УКр)301 Коломоєць О.Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім"і: навч. посіб. Україна, Київ, Дакор, 2011 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.300 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 30
2 67.9(4Укр)300 М.А, Бучин, У.В. Ільницька, Л.О. Кучма, Я.Б. Турчин Теорія парламентаризму: навч. посіб. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2011 2
3 67.9(4Укр)300 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. - 4-те вид., перероб. і доопр. Україна, Київ, Ліра-К, 2012 30
4 67.300 Сухонос В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: монографія. Україна, Суми, Університетська книга, 2013 2
5 67.9(4Укр)300 Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія. Україна, Харків, Право, 2009 2
6 67.9(4Укр)300 Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2009 3
7 67.9(4Укр)300 Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: монографія. Україна, Київ, КНТ, 2008 2
8 67.9(4УКр)300 За заг. ред. Олійника А.Ю. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник. Україна, Київ, Скіф, 2012 5

Назад


Архів новин