Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за квітень 2013р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 67.9(4Укр)301 Довгань В.І. Дежавне управління в галузі ветеринарної медицини: теорія та практика: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
2 67,9(4Укр)301 Когут О.В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 5
3 67,9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2013. - Юридичний захист учасників дорожнього руху. Законодавство. Роз"яснення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.3 Макарчук В.С. Основи римського приватного права: навч. посіб. - 2-ге вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2012 15
2 67.3 За заг. ред. В.І. Борисової та Л.М. Баранової Основи римського приватного права: підручник. Україна, Харків, Право, 2008 15
3 67.3 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 30
4 67.021+87.666.7 Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 10
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 5
Іноземна мова
1 81.2Нім Німецька мова для правників: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
2 81.2Англ Англійська мова для правників: підручник. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2011 5
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Упоряд. В.І. Тютюгін Кримінальний кодекс України. Станом на 14 березня 2013 року. Україна, Харків, Право, 2013 5
2 67.9(4Укр)308 За заг. ред. проф. Є.Л. Стрельцова Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2009 5
3 67.9(4Укр)308 За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація Кримінальне право України. Особлива частина: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Харків, Право, 2010 5
4 67.9(4Укр)308 За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т.2: Особлива частина. - 5-те вид., доп. Україна, Харків, Право, 2013 5
5 67.9(4Укр)308 За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1: Загальна частина. - 5-те вид., доп. Україна, Харків, Право, 2013 5
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар: у 2 т. Т. 1. Україна, Харків, Право, 2012 5
2 67.9(4Укр)311 За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар: у 2 т. Т.2. Україна, Харків, Право, 2012 5
3 67.9(4Укр)311 За заг. ред. проф. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Україна, Київ, Юстініан, 2012 5
Логіка
1 87.4 Виговський Л.А. Логіка: навч. посіб. для студ. юридичних спеціальностей. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 225
Міжнародне право
1 67.52 Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: підручник. - 5-те вид., переробл. і доп. Україна, Київ, Атіка, 2012 10
2 67.5 Тимченко Л.Д. Міжнародне право: підручник. Україна, Київ, Знання, 2012 10
3 67.5 За ред. Р.А. Петрова Право Європейського Союзу: навч. посібник. - 5-те вид., змінене і доп. Україна, Київ, Істина, 2013 5
4 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2009 50
5 67.52 За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2012 10
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 За заг. ред. С.Я. Фурси Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 5
Природничі науки в цілому
1 26,89(4Укр-4Хме Щепанський Е.В. Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 50
Фінанси
1 65.26 За наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія Бюджетна система: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
Фінансове право
1 67.9(4УКр)302 Нова редакція Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" перспективи реалізації: збірник наукових праць за результатами круглих столів (м. Хмельницький, 20 квітня 2012 року, 16 жовтня 2012 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 5
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Фордзюн Ю.І., Кабацій В.М. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 12
2 67.9)4Укр)304 Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту: посібник. Україна, Київ, Ліра-К, 2011 20
3 67.9(4Укр)310 За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої Цивільний процес України: підручник. Україна, Київ, Істина, 2012 30
4 67.9(4Укр)304 За ред. О.В.Дзери Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 20
5 67.9(4Укр)304 Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2013 20
6 67.9(4УКр)304 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 3. - 2013. - Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 1
7 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник. - 3-тє вид., допов. Україна, Київ, Дакор, 2013 20
8 67.9(4Укр)304 Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: підручник. - 2-ге вид,, допов. Україна, Київ, Дакор, 2013 9
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. Україна, Київ, Юстініан, 2011 20
2 67.9(4Укр)310 За ред. В.В. Комарова Курс цивільного процесу: підручник. Україна, Харків, Право, 2011 20
3 67.9(4УКр)310 Комаров В.В. Окреме провадження: монографія. Україна, Харків, Право, 2011 10
4 67.9(4Укр)310 За ред. В.В. Комарова В.В. Позовне провадження: монографія. Україна, Харків, Право, 2011 5
5 67.9(4Укр)310 Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: монографія. Україна, Київ, Атіка, 2011 1
6 67.9(4Укр)310 Зейкан Я.П. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Станом на 15.06.2011. Україна, Київ, КНТ, 2011 5
7 67.9(4Укр)310 За ред.проф. Р.М. Мінченко, доц. І.В. Андронова Цивільний процес України: підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2012 30
8 67.9(4Укр)310 За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, В.В. Васильченка, Н.Ю. Голубєвої Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Харків, Одіссей, 2011 10
9 67.9(4Укр)310 Проблеми теорії іпрактики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький 14-15 червня 2012 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 15
10 67.9(4Укр)310 Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Професіонал, 2012 5

Назад


Архів новин