Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2014р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 67.9(4Укр)76 Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. - 3-тє вид., випр. і доп. Україна, Київ, Алерта, 2014 2
Адміністративне право
1 67.301 За заг. ред. Бевзенка В. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): науково-практичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
2 67.9(4Укр)301 Митний кодекс України. Станом на 20 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
3 67.9(4Укр)301 Курс адміністративного права України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 5
4 67.9(4Укр)301 Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
5 67.9(4Укр)301 Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 3. Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012 1
6 67.9(4Укр)301 Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 2. Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012 1
7 67.9(4Укр)301 Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 1. Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012 1
8 67.9(4Укр)301 Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення. - 5те вид,, із змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
9 67.9(4Укр)301 Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 5
Арбітраж
1 67.9(4Укр)74 Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
2 67.9(4Укр)74 Господарський процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 13 серпня 2013 р. Україна, Київ, Ін Юре, 2013 3
Воєнна наука. Військова справа
1 68.4(4УКр)241 Статути Збройних Сил України: збірник законів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Господарське право
1 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: науково-практичний коментар станом на 18 березня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
2 67.9(4Укр)303 Щербина В.С. Господарське право: підручник. - 6-те вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 5
3 67.9(4Укр)303 Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Орленко В.І., Орленко В.В. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для підготовки до іспитів. - 6-те вид.. стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 3 березня - 6 квітня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 28. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
2 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 7 квітня - 13 травня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 29. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
3 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 17 травня - 14 червня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 30. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
4 67.9(4Укр)300 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 15 червня - 8 липня 2011 року. Стенографічний звіт. - Т. 31. Україна, Київ, Парламентське видавництво, 2013 3
5 67.300 Упорядники: Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
6 67.300 Кириченко В.М., Куракін О.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
Екологія
1 28.081 Васюкова Т.Г., Ярошева О.І. Екологія: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
Економіка
1 65 За заг. ред. Б.М. Андрушкіна Інноваційна політика: навч. посіб. Україна, Тернопіль, "Терно-Граф", 2012 2
Економіка підприємства
1 65.5 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2013 5
Етика та естетика
1 87.8 Дубчак Л.М., Прибутько П.С. Естетика: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
2 87.774+67.301 Кушнірюк В. Комунікативний етикет державного службовця: навч. посіб. Україна, Київ, "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013 3
Земельне право
1 67.9(4Укр)307 Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
2 67.9(4Укр)307 За ред. М.І. Гаврилюка Правове регулювання земельних відносин в Україні: збірник нормативно-правових актів і судово-прокурорської практики. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
3 67.9(4Укр)307 За заг. ред. В.І. Курило Земельний кодекс України: науково-практичний коментар станом на 1 березня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
4 67.9(4Укр)307 Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012 2
Історія держави і права
1 67.1 Орленко В.В. Історія вчень про державу та право: посібник для підготовки до іспитів. - 4-те вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В.., 2013 1
2 67.2(4Укр) Орленко В.І., Орленко В.В. Історія держави і права України: посібник для підготовки до іспитів. - 5-те вид.. стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Криміналістика
1 67.62 Алексєєв О.О., Весельский В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Бантишев О.Ф., Кузьмін С.А., Юрченко О.М. Кримінальне право України в питаннях і відповідях: посібник. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
2 67.9(4Укр)308 Юрченко О.М., Бантишев О.Ф., Кузьмін С.А. Злочини проти життя та здоров"я особи: науково-практичний коментар до розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В. , 2013 1
3 67.9(4Укр)308 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 лютого 2013 р. Україна, Київ, Алерта, 2013 3
2 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 1
3 67.9(4Укр)311 За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного Кримінальний процес: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
4 67.9(4Укр)311 Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
5 67.9(4Укр)311 Богданюк О.А., Тупчієнко Д.Л. Зразки документів у кримінальному процесі. Станом на 15 лютого 2012 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
6 67.9(4Укр)311 За заг. ред. Руснака Ю.І. Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України: практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Кримінологія
1 67.61 Іванов Ю.Ф. Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
2 67.61 Тупчієнко Д.Л. Кримінологія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
Логіка
1 87.4 Конверський А.Є. Логіка: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 1
Міжнародне право
1 67.5 За ред. В.І. Муравйова Право Європейського Союзу: підручник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
2 67.5 Міжнародний комерційний арбітраж: законодавство станом на 5 березня 2012 р. Україна, Київ, Сварог, 2012 1
3 67.52 За ред. А.С.Довгерта, В.І. Кисіля Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
Наука. Освіта.
1 72 Корягін М.В. основи наукових досліджень: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Нотаріат
1 67.9(4Укр)75 Упорядник Лівшиц Д.М. Кваліфікаційний іспит нотаріуса: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
2 67.9(4Укр)75 Упорядник Лівшиц Д.М. Державний реєстр речових прав: порядок дій нотаріуса: практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
3 67.9(4Укр)75 За заг. ред. С.Я. Фурси Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 За заг.ред. В.П. Пшонки Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
2 67.9(4Укр)72 За заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
3 67.9(4Укр)72 Золоті сторінки обвинувальних промов українських прокурорів. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
4 67.9(4Укр)72 За ред. Є.М. Блажівського Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в сфері захисту прав суб"єктів підприємницької діяльності та протидії рейдерству: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
5 67.9(4Укр)72 За ред. О.М. Литвака, Є.М. Блажівського Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля: науково-практичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
Релігія
1 86 Яроцький П.Л. Релігієзнавство: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2013 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Закон України "Про міліцію", Закон України України "Про Дисциплінарний статцт органів внутрішніх справ України", Статут патрульно-постової служби міліції України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовтня 2013 року. Україна, Київ, Алерта, 2013 1
2 67.9(4Укр)71 Упорядники: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
3 67.9(4Укр)71 Упорядники: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С. Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Теорія держави і права
1 67.0 Шестопалова Л. Теорія права та держави: посібник. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012 1
2 67.9(4Укр) Толстенко В.Л. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти: монографія. Україна, Київ, Логос, 2012 1
3 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 4-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
4 67.0 Горун О.В., Камінська Н.В., Фатхутдінова О.В. Теорія держави та права: навч. посіб. Україна, Київ, КНТ, 2011 3
5 67.0 Волинець В.В. Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми: монографія. Україна, Київ, Логос, 2012 2
Трудове право
1 67.9(4Укр)305 Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листопада 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Філософські науки
1 87 Прибутько П.С., Кондратюк-Антонова Т.В., Стус В.І. Філософія: посібник для підготовки до іспитів. - 7-ме вид., стереотип. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
Фінанси
1 65.26 Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 3
2 65.26 Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 11
3 65.26 За заг. ред. П.В. Мельника Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2012 1
4 65.26 Под ред. И.А. Экономика налоговых реформ: монография. Украина, Киев, Алерта, 2013 1
5 65.052+65.053 Малишкін О.І. Облік і аудит в Україні: теорія, методологія, практика: навчально-практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
6 65.052 Фінансовий облік: підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. Україна, Київ, Кондор, 2013 2
7 65.26 Зайцев О.В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2013 2
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
2 67.9(4Укр)302 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2013. - Непряме оподаткування. Правова сутність та адміністрування. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
3 67.9(4Укр)302 Податковий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Іванов Ю.Ф., Іванова М.В. Сімейне право України: посібник для підготовки до іспитів. Україна, Київ, ПАЛМВОДА А.В., 2013 1
2 67.9(4Укр)304 Упорядник Паливода А.В. Інтелектуальна власність в Україні: збірник законодавства і нормативних актів. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
3 67.9(4Укр)304 Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Істина, 2011 1
4 67.9(4Укр)304 Слободянюк С.О. Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013 2
5 67.9(4Укр)304 Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. - 3-тє вид.,перероб. і доп. Україна, Київ, Кондор, 2014 7
6 67.9(4Укр)304 Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
7 67.9(4Укр)304 Житловий кодекс Української РСР: чиннне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 2
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів: науково-практичний посібник. Україна, Київ, , 2012 1
2 67.9(4Укр)310 Інструкція з організації примусового виконання рішень (зі змінами та допов. станом на 5 липня 2013 р.). Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
3 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листопада 2013 р. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 3

Назад


Архів новин