Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2015р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Держава і право. Юридичні науки
1 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року) : у 3-х част. - Частина перша. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 2
2 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина друга. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 2
3 67 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина третя. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 2
4 67.9(4Укр) За ред. Т.Є Кагановської Держава у правовому вимірі: навч. посіб. у питаннях і відповідях. Україна, Харків, Право, 2013 1
5 67.300 Сухонос В.В. Державне правління: еволюція сучасних форм: монографія. Україна, Суми, Університетська книга, 2014 1
Економіка
1 65.02 За ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. Історія економічних вчень: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 5
2 65 За ред. З.Ватаманюка Вступ до економічної теорії: підручник. - 3-тє вид., допов. Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2014 5
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Велика Вітчизняна війна: уроки історії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників (м.Хмельницький, 28 жовтня 2014 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 2
Менеджмент
1 65.05 Укладачі: Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчун Н.В., Ярема Я.Р.,, Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2013 1
2 65.05 Паранчук С.В. Податковий менеджмент: навч. посіб. Львівська політехніка, Львів, , 2012 1
Міжнародне право
1 67.5 Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування. Україна, Київ, Алерта, 2010 1
Міжнародні економічні відносини
1 65.58 Фомішин С.В., Колесник Ю.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2014 5
2 65.5 Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко Л.Ф.,
Міжнародна економічна діяльність: навч. посіб. - 2-ге вид., допрацьоване. Україна, Київ, "Слово", 2013 2
Мовознавство
1 81.2Укр Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. - 4-ге вид., виправ. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2014 50
Наука. Освіта.
1 74 Автор.кол.: А.В. Молдован, Р.С. Кацавець, О.М. Хохленко, К.Р. Добкіна Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту". Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 2
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 65.24 Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами:Навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
Психологія
1 88.4 Орбан-Лембрик Л.Є. Психологія управління: навч. посіб. -2-ге вид., доп. Україна, Київ, Академвидав, 2010 1
2 88.5 Ващенко І.В. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2013 1
Світова економіка
1 65.5 За ред. С.В. Фомішина Міжнародна економіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2014 5
2 65.5 За ред. В.М. Тарасевича Економічна теорія. Міжнародна економіка: підручник. Україна, Київ, Знання, 2012 5
Фінанси
1 65.26 Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
2 65.26 Череп О.Г. Місцеві фінанси: посібник. Україна, Київ, Кондор, 2013 1

Назад


Архів новин