Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за вересень 2016р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. - 6-те вид., доп. Україна, Київ, Атіка, 2010 1
Держава і право. Юридичні науки
1 67.2 Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 6
2 67.3 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Римське приватне право: навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 1
3 67 За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук. проф., акад. АПрН України О.В. Петришина Загальна теорія держави і права: підручник для студ. вищ. навч. закл. Україна, Харків, Право, 2011 1
4 67 Раденко Т.В., Раденко В.Б., Кравчина І.Б., Лихачов Р.Б. Основи правознавства: посібник. Україна, Харків, ФОП Співак, 2013 1
5 67.9(4Укр)308 Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 1
Державне право. Конституційне право.
1 67.9(4Укр)300 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб. - 6-те вид., виправ. і доп. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
Економіка
1 65.43 Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. посіб. - "-ге вид.. допов. і доопрац. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2016 1
2 65 Уразов А.У. Основи економічної теорії: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
3 65 За ред. В.Д. Базилевича Економічна теорія: політекономія: підручник. - 7-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання-Прес, 2008 5
4 65.05 М.А. Коваленко, Ю.М. Сафонов, О.В. Лепьохіна, Т.О. Мацієвич Ринок нерухомості та іпотека: підручник. - 2-ге вид., допов. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
Економіка підприємства
1 65.29 Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка підприємства (Частина 1): навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 1
Етика та естетика
1 87.7 Юрій М.Ф. Етика: підручник. Україна, Київ, Дакор, 2006 1
Іноземна мова
1 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 2
Історія держави і права
1 67.2(4Укр) Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010 1
Історія. Історичні науки
1 63.3(4Укр) Кульчицький С.В. Історія України: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. - 2-ге вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Літера ЛТД, 2011 1
2 63.3(4Укр) Воронянський О.В. Історія України: навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. Україна, Харків, ФОП Стеценко І.І., 2010 1
3 63.3(4Укр) Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України: посібник. Україна, Харків, ФОП Співак В.Л., 2012 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 квітня 2013 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013 1
2 67.9(4Укр)311 Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
Логіка
1 87.4 Ряшко В.І. Логіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 1
Маркетинг
1 65.05 Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Знання, 2010 1
Математика. Механіка
1 22.11 Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: навч. посіб. -3-тє вид., виправл. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
2 22.11 Вища математика. Частина 3. Математичне програмування: навч. посіб. - 3-тє вид., виправл. Україна, Чернівці, Рута, 2007 1
Менеджмент
1 65.05 Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Креативний менеджмент: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2014 1
2 65.43 Панченко Ю.В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2013 1
Міжнародне право
1 67.52 Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. Україна, Київ, Атіка, 2008 1
2 67.51 Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право: Підручник. Україна, Харків, Одіссей, 2008 2
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65.05 Поплавська Ж.В., Криса О.Й. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
2 65.05 Солонінко К.С. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
Мовознавство
1 81.2Укр Дудка О.О., Шевелєва Л.А. Українська мова: довідник. 5-9 класи. Україна, Харків, Ранок, 2006 1
Наука. Освіта.
1 74 Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В. Правова педагогіка: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
Облік та аудит
1 65.053 Утенкова К.О. Аудит: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
Політика. Політичні науки
1 66.0 М.І. Панов (керівник авт. кол.) Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Ін Юре, 2006 1
Психологія
1 88 Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008 2
2 88.5 Гура О.І., Гура Т.Є. Психологія управління соціальною організацією: навч. посіб. - 2-ге вид., допов. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
3 88.4 Бедь В.В. Юридична психологія: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2006, 2010 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 65.04 Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
Світова економіка
1 65.5 За ред. В.М. Тарасевича Економічна теорія. Міжнародна економіка: підручник. Україна, Київ, Знання, 2012 1
Статистика
1 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 7
Судові та правоохоронні органи
1 67.7 Молдован В.В. Судова риторика: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
Теорія держави і права
1 67.0 Шестопалова Л. Теорія права та держави: посібник. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012 1
2 67.0 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. - 4-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2013 2
Фінанси
1 65.26 П.М. Карась, Н.В. Приходько, О.В. Пащенко, Л.О. Гришина Банківська система: навч. посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4Укр)310 Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами тп допов. станом на 5 березня 2016 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2016 1

Назад


Архів новин