Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за лютий 2017р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Економіка
1 65.02 За ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової Історія економіки та економічної думки: підручник. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2015 1
2 65.02 Краус Н.М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
3 65.02 Кухар О.В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
4 65.29 Портна О.В. Контролінг: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
5 65.02 Якобчук В.П., Богоявленська Ю.В., Тищенко С.В. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
6 65 Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
Економіка підприємства
1 65.29 Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін. Економічна безпека підприємств: підручник. Україна, Київ, Алерта, 2011 1
2 65.29 Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г. та ін. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
3 65.29 Сусіденко О.В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика: монографія. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
4 65.29 Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. - 4-те вид. Україна, Київ, Каравела, 2011 1
5 65.29 Швайка Л.А.,
Планування діяльності підприємства: навч. посіб. - 4-те вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2016 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 65.23 Домарадзька Г.С., Гладун Т.М., Фещур Р.В. Прогнозування і макроекономічне планування: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
2 65.231 Должанский И.З., Загорная Т.О.,
Бизнес-план: технология разработки: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. Украина, Львов, "Новий Світ-2000", 2016 1
Кримінальне право
1 67.9(4Укр)308 За ред. д.ю.н., проф. В.К. Грищука, д.ю.н., проф. О.М. Омельчука Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2016 48
Мікроекономіка. Макроекономіка
1 65 За реж. С.М. Панчишина, П.І. Островерха Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2013 1
2 65 За ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. Кн. 2:Мікроекономіка. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Знання, 2014 1
3 65.26 Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
Наука. Освіта.
1 72 Антошкіна Л.І., Стеченко Д.М. Методологія економічних досліджень: підручник. Україна, Київ, Знання, 2015 16
Облік та аудит
1 65.053 Лозовицький С.П. Аудит: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
2 65.053 Дерев"янко С.І., Кузик Н.П., Олійник С.О. та ін. Аудит: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
3 65.052 М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін. Звітність підприємства: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
4 65.053 Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2012 1
5 65.052 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидєєва Л.І. Звітність бюджетних установ: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
6 65.052 Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
7 65.052 Петришин Л.П., Сиротюк Г.В. Звітність підприємств: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
8 65.052 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. - 7-ме вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
9 65.052 Ткаченко Н.М. Оновлена фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник. Україна, Київ, Алерта, 2016 1
Страхування
1 65.27 Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: навч. посіб. Україна, Суми, Університетська книга, 2017 1
2 65.27 Говорушко Т.А., Стецюк В.М. Страхування: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
3 65.27 Горбач Л.М., Кадебська Е.В. Страхування: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2016 1
4 65.27 Кропельницька С.О. Соціальне страхування: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
Фінанси
1 65.052 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
2 65.26 Сало І.В. Оподаткування банків: навч. посіб. - 2-ге вид., стер. Україна, Суми, Університетська книга, 2017 1
3 65.26 Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей і кредиту: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2015 1
4 65.26 За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С., Барановської М.І. Міжнародні фінанси. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. - 4-те вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
5 65.26 За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України: монографія. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2014 1
6 65.26 Клименко В.В., Акімова Л.М., Докієнко Л.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2015 1
7 65.26 Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
8 65.26 За ред. М.І. Макаренка та І.І. Д"яконової Міжнародні фінанси: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
9 65.26 Сидорович О.Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консенсуси і конфлікти: монографія. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2015 1
10 65.26 Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. Оподаткування суб"єктів підприємництва: навч. посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2013 1
11 65.26 Селіверстов В.В. Інвестування: підручник. Україна, Суми, Університетська книга, 2017 1
12 65.26 За ред. В.М. Федосова, С. І. Юрія Бюджетна система: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012 1
13 65.26 Селіверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах: монографія. Україна, Суми, Університетська книга, 2017 1
14 65.26 Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
15 65.26 Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2015 1
16 65.26 За ред. д.е.н., проф. С.К. Реверчука Банківська система: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
17 65.26 Скоморович І.Г. Банківські операції: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
18 65.26 Поважний О.С., Орлова Н.С., Свєчкіна А.Л. Цінні папери і фондовий ринок: навч. посіб. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
19 65.26 Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2012 1
20 65.26 Бурковська А.В., Лункіна Т.І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
21 65.26 За ред. С.А. Кузнецової Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
22 65.26 Черкасова С.В. Фінансовий ринок: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
23 65.26 Коваленко Д.І., Венгер В.В. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013 1
24 65.26 Бандурка О.М., Глущенко В.В., Глущенко А.С. Гроші і кредит: підручник. - 2-ге вид., допов. і перероб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2016 1
25 65.26 За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія Теорія фінансів: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
26 65.26 За заг. ред. Т.А. Говорушко Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
27 65.26 За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем"янишина, О.П. Кириленко Бюджетна система: підручник. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2013 1
28 65.26 За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко Місцеві фінанси: підручник. - 2-ге вид., допов. і перероб. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2015 1
29 65.26 Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й. Казначейська система: підручник. - 3-тє вид., змін. й допов. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014 1
30 65.26 Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2014 1
31 65.26 Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: підручник. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2014 1
32 65.26 Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Гончарук Я.М. Казначейська справа: підручник. - 2-ге вид., допов. та перероб. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2017 1
33 65.26 За ред. С.О. Дмитрова, В.В. Коваленко Фінансовий моніторинг в банку: навч. посіб. Україна, Суми, Університетська книга, 2017 1
34 65.26 Прасолова С.П., Вовченко О.С.,
Банківські операції: навч. посіб. та практикум. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
35 65.26 Карлін М.І.,
Державні фінанси розвинутих країн: навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2017 1
36 65.26 Фрадинський О.А.,
Основи оподаткування: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2016 1

Назад


Архів новин