Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2018р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 351.746.1(477) Баюк М.І. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
2 67.9(4Укр)301 Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез УІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
3 67.9(4УКр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 6. - 2017. - Децентралізація влади. Законодаваство. Роз"яснення. Зразки документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
4 67.9(4Укр)301 Андрющенко А.Б. Державний механізм управління якістю життя населення України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
5 67.9(4Укр)301 Цевельов О.Є. Державне реагування на загрози національній безпеці у сфері безпеки державного кордону України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
6 67.9(4УКр)301 Волошин В.Г. Удосконалення механізмів державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
7 67.9(4УКр)301 Дмитренко Ю.С. Державне регулювання використання поліграфічних технологій в секторі безпеки і оборони України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
8 67.9(4УКр)301 За ред. В.В. Бондаренка Децентралізація влади. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
9 67.9(4Укр)301 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2017. - Кодекс адміністративного судочинства України. Закон України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів України. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
10 Олексюк Л.В. Механізми державного регулювання електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
11 Вичалківська Ю.С. Механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
Арбітраж
1 67.9(4УКр)74
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7. - 2017. - Господарський процесуальний кодекс України. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
Кримінально-виконавче право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 1-3. - 2018. - Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз"яснення. Зразки документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
Кримінально-процесуальне право
1 67.9(4Укр)311 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2017. - Кримінальний процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
Судові та правоохоронні органи
1 67.9(4Укр)71 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11-12. - 2017. - Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
Фінанси
1 65.26 За заг. і наук. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2017 1
Цивільне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7. - 2018. - ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
Цивільно-процесуальне право
1 67.9(4УКр)310 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 8. - 2017. - Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про судовий збір". Закон України "Про доступ до судових рішень". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2017 1
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4-6. - 2018. -Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1

Назад


Архів новин