Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за травень 2019р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 Капштик О.В. Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
2 Ярмолинська І.В. Механізми державного управління у сфері інституційного догляду та виховання дітей в Україні:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.1:Історія держави і права України. Україна, Харків, Право, 2016 1
2 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.2.:Філософія права. Україна, Харків, Право, 2016 1
3 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.3.:Загальна теорія права. Україна, Харків, , 2016 1
4 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.11.:Трудове право. Україна, Харків, Право, 2016 1
5 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.14.:Екологічне право. Україна, Харків, , 2016 1
6 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.15.:Господарське право. Україна, Харків, Право, 2016 1
7 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.17.:Кримінальне право. Україна, Харків, Право, 2016 1
8 Велика українська юридична енциклопедія:у 20 т. Т.20.:Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Україна, Харків, Право, 2016 1
Економіка підприємства
1 Сусіденко О.В. Фінансова безпека підприємства:теорія, методи, практика.:монографія Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2017 1
Кримінальне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2019. - Кримінальний кодекс України. Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
Кримінально-процесуальне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 5. - 2019. - Кримінальний процесуальний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
Менеджмент
1 Зайцев О.В. Податковий менеджмент:підручник. Україна, Київ, Ліра-К, 2017 1
2 Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент:навч.посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2015 1
3 Укладачі: Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент:підручник. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2019 1
4 Азаренкова Г.М., Антоненко О.І, Мартюшева Л.С., Піскунов Р.О. Фінансовий менеджмент:практикум. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
Міжнародне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 12. - 2018. - Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
Міжнародні економічні відносини
1 Гребельник О.П. Митна справа:підручник. - 5-те вид., оновл. та доповн. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2017 1
Наука. Освіта.
1 За заг.ред. В.М. Костюкевича, О.А. Шинкарук Основи науково-дослідної роботи здлбувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт):навч.посіб. Україна, Київ, КНТ, 2018 1
Облік та аудит
1 Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, О.В. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І. Мілька Облік у бюджетних установах:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2019 1
2 Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
3 Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика: монографія. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
4 Склабінська А.І., Дражниця С.А., Федорук Л.Д. Фінансовий аналіз:навч.посіб. Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2013 1
5 Воронко Р.М., Крохта Р.В., Любенко С.Д., Стеців І.І. Контроль в бюджетних установах:навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
Фінанси
1 Черкасова С.В. Фінансовий ринок:навч.посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2017 1
2 За ред. проф. В.М.Федосова, С.І. Юрія Теорія фінансів:підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2017 1
3 Еш С.М. Ринок фінансових послуг:підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
4 Птащенко Л.О. Фінансовий контролінг:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
5 Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. Державний фінансовий контроль.- 2-ге вид.:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2017 1
6 Калінеску Т.В., Корецька-Гармаш В.О., Демидович В.В. Адміністрування податків:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
7 Стоян В.І., Даневич О.С., Мац М.Й.,
Казначейська система:підручник. - 3-тє вид., змін. й доповн. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
8 Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін:методика, технологія, управління:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1

Назад


Архів новин