Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за вересень 2019р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Держава і право. Юридичні науки
1 Базарник Б.І. Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування:теоретико-правові аспекти:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
2 Данченко К.М. Кримінально-правова політика України у сфері покарань:філософсько-праовий аспект:дисертація Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
3 Курись В.З. Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
4 Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
5 Гудим Л.Я. Правова ідентичність:філософсько-правовий вимір:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1
Кримінальне право
1 Грищук В.К. Кримінальне право України:Загальна частина:навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, наук.-пед. працівників юрид. фак. закл. вищ. освіти. Видання 2-ге, змінене та доповнене. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 52
Цивільне право
1 Сидоренко Д.І. Недійсність шлюбу в сімейному праві:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 1

Назад


Архів новин