Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2020р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Аграрне право України:навч.посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
Адміністративне право
1 Кодекс адміністративного судочинства Україгт. Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 04.04.2018р. Україна, Суми, ТОВ "ВВП НОТІС", 2018 1
2
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 04.04.2018р. Україна, Суми, ТОВ "ВВП НОТІС", 2018 1
Господарське право
1 Господарський кодекс України:чинне законодавство із змінами та допов. на 27 лютого 2018 року:Офіц.текст Україна, Київ, Алерта, 2018 1
Держава і право зарубіжних країн
1 67.2 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2008 1
2 Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн:навч.посіб. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
3 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т. Є Дяків Історія держави і права зарубіжних країн:навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Історія вчень про державу та право:навч. посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2018 1
Економіка підприємства
1 Тирпак І.В., Тирпак В.І., Жуков С.А. Основи економіки та організації підприємництва:навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2018 1
Етика та естетика
1 Малахов В.А. Етика:курс лекцій:навч. посіб. - 6-те вид. Україна, Київ, Либідь, 2006 1
Іноземна мова
1 81.2Лат Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: підручник. - 2-ге вид., виправл. і допов. Україна, Київ, Атіка, 2009 1
Історія держави і права
1 Трофанчук Г.І. Історія держави та права України:навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 2
Історія. Історичні науки
1 Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. - 2-ге вид. Україна, Харків, Книжковий клуб "Клуб сімейного Дозвілля", 2019 1
Криміналістика
1 За ред. В.Ю. Шепітька Криміналістика:підручник: у 2-х т. Т. 2. Україна, Харків, Право, 2019 1
Кримінальне право
1 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина:навч. посіб. - 6-те вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Алерта, 2020 1
2 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина:навч. посіб. - 5-те вид., перероб. та допов. Україна, Київ, Алерта, 2018 1
3 Кримінальний кодекс України:чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 вересня 2018 року. Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2018 1
Кримінально-виконавче право
1 Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань:чинне законодавство із змінами та допов. на 16 січня 2020 року. Україна, Київ, Алерта, 2020 1
Логіка
1 Ряшко В.І. Логіка:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2019 1
Менеджмент
1 За заг.ред. І.О. Школьник, В.М. Кремень Фінансовий менеджмент:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2016 1
2 Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент:навч.посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2010 1
Праця. Працевлаштування. Робота. Економіка праці. Організація праці
1 О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик Основи охорони праці:підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
Прокуратура
1 67.9(4Укр)72 За заг. ред. В.Д. Войцишена Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей: науково-практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Статистика
1 Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статитстики:підручник. - 7-ме вид., виправл. і допов. Україна, , Знання, 2015 8
2 60.6 Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2013 1
Теорія держави і права
1 За ред. О.В. Петришина Теорія держави і права:підручник. Україна, Харків, Право, 2015 1
2 За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко Загальна теорія держави і права:(основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції):навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2016 1
Трудове право
1 Кодекс законів про працю України. Нормативні документи з урахуванням останніх змін в редакції станом на 04.07.2018р. Україна, Суми, ТОВ "ВВП НОТІС", 2018 1
Фінансове право
1 67.9(4Укр)302 Упорядник Григоренко А.В. Перевірка суб"єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами: практичний посібник-коментар. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1
Цивільне право
1 67.9(4Укр)304 Упорядник Григоренко Л.С. Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз"яснення: практичний посібник. Україна, Київ, ЦУЛ, 2016 1

Назад


Архів новин