Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за вересень 2020р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адвокатура
1 Біцай А.В. Участь адвоката в медіації:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
Адміністративне право
1 Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки:посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
2 За ред. В. Галунька, О. Правоторової Адміністративне право України. Повний курс:підручник. - 3-тє вид. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
3 За заг. ред. Р.Б. Писаренко Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні:посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Україна, Харків, Право, 2020 1
4 Битяк Ю.П., Матюхіна Н.П., Федчишин С.А. Публічна служба:посібник для підготовки до іспиту. Україна, Харків, Право, 2018 1
5 Любченко П.М. Муніципальне право:підручник. Україна, Харків, Право, 2019 1
6 За заг. ред. В.Я. Настюка Юридична відповідальність за корупційні правопорушення:підручник. Україна, Харків, Право, 2019 1
7 За ред. В.М. Бесчастного Адміністративна діяльність Національної поліції:загальна частина:навч.посіб. Україна, Київ, Дакор, 2017 1
Держава і право. Юридичні науки
1 Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Україна, Харків, Право, 2019 1
2 Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Історія політичних і правових вчень:курс лекцій. Україна, Київ, Кондор, 2015 1
Державне право. Конституційне право.
1 Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс:навч.посіб. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
2 Закоморна К.О. Посібник для підготовки до іспиту з державного (конституційного) права зарубіжних країн. Україна, Харків, Право, 2019 1
Економіка
1 Владимиров К.М., Морозов Р.В., Морозова О.Г., Владимирова Л.Г. Історія економіки та економічної думки:навч. посіб. - Стереотип. вид. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
Економіка підприємства
1 Лень В.С., Гливенко В.В.,
Звітність підприємства:підручник. - 5-те вид., виправ. Україна, Київ, Каравела, 2019 1
2 Дехтяр Н.А., Люта О.В., Пігуль Н.Г. Фінансовий механізм діяльності суб"єктів господарювання:монографія. Україна, Суми, Університетська книга, 2020 1
3 Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Економіка та фінанси підприємства:підручник. Україна, Львів, Магнолія 2006, 2020 1
4 Біла О.Г. Фінанси підприємств:навч. посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2020 1
Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни
1 Буднік М.М., Курилова Н.М. Управління змінами:підручник. Україна, Київ, Кондор, 2017 1
Історія держави і права
1 Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн:навч.посіб. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
Кримінальне право
1 Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації:навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2009 1
Кримінально-процесуальне право
1 Нестор Н.В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України:проблеми теорії та практики:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2018 1
2 За заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило Кримінальний процес:підручник. Україна, Харків, Право, 2019 1
3 За ред. професорів М.А Погорецького та О.П. Кучинської Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): науково-практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. та доповн. Україна, Київ, Алерта, 2018 1
4 Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід:монографія. Україна, Харків, Право, 2017 1
5 Панова А.В. Визнанння доказів недопустимими у кримінальному провадженні:монографія. Україна, Харків, Право, 2017 1
6 Лазарєв А.П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм пеалізації:монографія. Україна, Харків, ФОП Панов А.М., 2019 1
7 Сущенко В.М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням:поняття, зміст, планування та організація:монографія. Україна, Харків, Право, 2018 1
8 Крицька І.О. Речові докази у кримінальному провадженні:монографія.. Україна, Харків, Право, 2018 1
9 Трофименко В.М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві:монографія. Україна, Харків, ТОВ "Оберіг", 2016 1
10 Фаринник В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження:теорія та практика:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
11 Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування:монографія.. Україна, Харків, Юрайт, 2017 1
Кримінологія
1 Богатирьов І.Г. Кримінологія:підручник. Україна, Київ, Дакор, 2018 1
Маркетинг
1 Лук"янов В.О., Мунін Г.Б. Маркетинг туристичного бізнесу:навч.посібник. - 2-ге вид., перероб і допов. Україна, Київ, Кондор, 2014 1
2 Жуков С.А.,
Маркетинг в банку.опорний конспект: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2008 1
Менеджмент
1 Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент:підручник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Каравела, 2019 1
2 За ред. О.Ф. Балацького та О.М. Теліженка Менеджмент для магістрів:підручник: у 2 т. Т.1. Україна, Суми, Університетська книга, 2020 1
3 За ред. О.Ф. Балацького та О.М. Теліженка Менеджмент для магістрів:підручник: у 2 т. Т.2. Україна, Суми, Університетська книга, 2020 1
Міжнародне право
1 Лизогуб В.А. Країнознавство:підручник. Україна, Харків, Право, 2019 1
2 В.А. Гринчак, І.Я. Заяць, В.І. Петлюк, Г.М. Федущак-Паславська Теорія кримінального переслідування:монографія. Україна, Харків, Право, 2019 1
3 За заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:компендіум. - 2-ге вид. Україна, Харків, Право, 2019 1
4 Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О. Міжнародний захист прав людини:навч.посіб. Україна, Харків, Право, 2019 1
5 За ред. проф. Зелінської Н.А. Теорія та практика міжнародного кримінального права:підручник. Україна, Одеса, Фенікс, 2017 1
Наука. Освіта.
1 Університетські наукові записки. - № 3(71). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 3
2 Університетські наукові записки . - № 4(72). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2019 3
Нотаріат
1 Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат:підручник. Україна, Харків, Право, 2019 1
Облік та аудит
1 Смерічевський С.Ф. Фінансовий облік у банках:підручник. Україна, Київ, Кондор, 2018 1
2 Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав"янська Н.Г. та ін. Облік у банках:підручник Україна, Суми, Університетська книга, 2020 1
3 За заг. ред. Леня В.С. Облік у бюджетних установах:навч. посіб. - 2-ге вид., виправ. Україна, Київ, Каравела, 2019 1
4 Лень В.С., Сидоренко О.О. Облік і аудит у страхових організаціях:навч. посіб. - 3-тє вид., виправ. і допов. Україна, Київ, Каравела, 2018 1
5 За пед. Р.Л. Хом"яка Облік і звітність суб"єктів малого підприємництва:навч.посіб. - 4-те вид., стереотип. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2020 1
Прокуратура
1 За ред. П.М. Каркача Організація та діяльність органів прокуратури України: навч. посіб. Україна, Харків, Право, 2019 1
Психологія
1 Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика):підручник. - 2-ге вид. Україна, Київ, Каравела, 2018 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка:навч. посіб. - 2-ге вид. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
2 Завадських Г.М. Регіональна економіка:навч.посіб. - 1 вид., стереотип. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
Соціологія. Демографія
1 Лукашевич М.П., Шандор Ф.Ф. Соціологія соціальної роботи:Теорія і практика:навч.посіб. Україна, Київ, Каравела, 2018 1
Страхування
1 Плиса В.Й. Страхування:підручник. - 2-ге вид., виправ. і допов. Україна, Київ, Каравела, 2019 1
2 Дема Д.І., Віленчук О.М., Дем"янюк І.В. Страхові послуги:навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
3 Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. Соціальне страхування:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2019 1
Теорія держави і права
1 Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права:підручник. - 3-тє вид., стереотип. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2020 1
Фінанси
1 Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні фінанси:підручник. Україна, Київ, Кондор, 2019 1
2 Самайчук С.І., Крикунова В.М., Танклевська Н.С. Фінансовий аналіз:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
3 Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В. Фінансове планування в банку:навч.посіб. Україна, Львів, Новий світ-2000, 2020 1
4 Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Бюджетна система. Практикум:навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
5 Петрушенко Ю.М. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад:концептуальні засади та практичний інструментарій:монографія. Україна, Суми, Університетська книга, 2020 1
6 Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно-модульний курс:навч. посіб. Україна, Львів, Магнолія 2006, 2019 1
7 Власюк Н.І. Фінансовий аналіз:навч. посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2020 1
8 Благун І.Г., Коцупей В.М., Сорока Р.С., Горалько О.В. Бюджетний менеджмент:навч.посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2019 1
9 Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа:навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2020 1
10 Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит:навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
11 Дмитров С.О., Вядрова І.М., Каднічанська В.М. Фінансовий моніторинг у банку:навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2019 1
12 Віднійчук-Вірван Л.А. Платіжні системи:навч.посіб. Україна, Львів, Магнолія-2006, 2020 1
13 Піхоцький В.Ф. Державний фінансовий контроль:навч.посіб. Україна, Львів, Львівська політехніка, 2018 1
Цивільне право
1 За заг.ред. проф. Ю.О. Заіки, ст.наук.спів. О.О. Лов"яка Актуальні проблеми спадкового права:навч.посіб. Україна, Київ, КНТ, ЦУЛ, 2020 1
2 Кухарєв О.Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування:практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Алерта, 2020 1
3 Упоряд. О.В. Ковальський; за ред. О.С. Захарової Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів:збірник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2019 1
4 Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. Цивільне право України:навч.посіб. у 2 т. - Т.1. - 2-ге вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Алерта, 2019 1
5 Іванов Ю.Ф., Куриліна О.В., Іванова М.В. Цивільне право України:навч.посіб. у 2 т. - Т.2. - 2-ге вид., допов. і переробл. Україна, Київ, Алерта, 2019 1
6 Харченко Г.Г. Речові права:монографія. Україна, Київ, Алерта, 2017 1
7 Нижний А.В., Ходаківський М.П., Юровська Г.В. Визнання правочинів недійсними:основи теорії та судова практика:посібник для суддів. Україна, Київ, Алерта, 2020 1
8 За заг.ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої Недійсність правочинів:коментар судової практики. Україна, Харків, Право, 2018 1
9 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №5-6. - 2020. - Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
10 За заг. ред. О.І. Харитонової Право інтелектуальної власності:підручник. - 2-ге вид., стереотип. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
11 Рабінович А.В.,
Правове регулювання захисту прав споживачів:навч.посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2020 1
Цивільно-процесуальне право
1 Васильєв С.В. Цивільний процес:підручник. Україна, Київ, Алерта, 2019 1
2 Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві. Правове регулювання. Зразки документів. Судова практика:практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
3 Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин. Зразки документів, коментарі, роз"яснення:посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
4 Грабовська О.О. Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України:монографія. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2018 1
5 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Цивільне процесуальне право України:навч.посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2020 1
6 Упорядники: Бабенко К.А., Журавель В.І., Журавльов Д.В., Кузнєцова Н.С., Продивус О.В., Чижмарь К.І. Складові успіху у цивільному процесі:практичний посібник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2019 1
7 Мельник Я.Я. Обов"язки учасників цивільного процесу:дисертація. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2012 2
8 Верба-Сидор О.Б. Правосуб"єктність суду у виконавчому провадженні:дисертація. Україна, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2012 1
9 Буга Г.С. Забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України:дисертація. Україна, Харків, ХНУВС, 2012 1
10 Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів:дисертація. Україна, Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 1
11 Буга В.В. Процесуальні строки у цивільному судочинстві України:дисертація. Україна, Харків, ХНУВС, 2013 1
12 Нікітенко Р.С. Окреме провадження у справах про розірвання шлюбу:дисертація. Україна, Київ, Національна академія внутрішніх справ, 2014 1
13 Яценко Н.Г.,
Правовий статус суду в цивільному процесі:дисертація. Україна, Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014 1
14 Гетманцев М.О. Речові докази в цивільному процесі:дисертація. Україна, Київ, Національна академія правових наук України, 2014 1
15 Пільков К.М. Доказування у міжнародному комерційному арбітражі:дисертація. Україна, Київ, Національна академія правових наук України, 2014 1
16 Попов О.І. Перегляд судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України:дисертація. Україна, Харків, Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2014 1
17 Губська А.В. Групові позови в цивільному процесі:дисертація. Україна, Київ, Національна академія прокуратури України, 2015 1
18 Пуль С.І. Зміна позову в цивільному судочинстві:дисертація. Україна, Харків, ХНУВС, 2018 1
19 Заботін В.В. Право на правову допомогу в цивільному процесі:дисертація. Україна, Харків, Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018 1
20 Шпак М.В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі:дисертація. Україна, Харків, Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2018 1
21 Підченко Ю.О. Судові рішення у справах окремого провадження:дисертація. Україна, Київ, Національна академія внутрішніх справ, 2019 1
22 Полюк Ю.І. Право на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством України:дисертація. Україна, Одеса, Національний університет "Одеська юридична академія", 2019 1
23 Майка М.Б. Виконання ухвал суду у цивільному процесі:дисертація. Україна, Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2019 1

Назад


Архів новин