Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2021р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 Духневич А.В. Правові проблеми реалізації Угоди про сільське господарство СОТ в Україні:монографія. Україна, Луцьк, Вежа-Друк, 2016 1
2 Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2015 1
3 Карпінська Н.В. Застосуванння санітарних та фітосанітарних заходів:проблеми правового забезпечення у контексті вимог СОТ та ЄС:монографія. Україна, Луцьк, Волиньполіграф, 2021 2
Адміністративне право
1 Романчук О.З., Бисага Ю.М., Берч В.В., Нечипорук Г.Ю., Чечерський В.І. Електронне урядування:конституційно-правове дослідження:монографія. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 1
2 Чеховська І.В. Медичне право України:навч.посіб. Україна, Ірпінь, Університет ДФС України, 2020 1
3 Логвиненко Б. Науково-практичний коментар до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров"я". Україна, Київ, Дакор, 2021 2
4 Муза О.В., Травкіна К.Є. Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України:монографія. Україна, Київ, Четверта хвиля, 2019 1
5 Бугайчук К.Л. Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах:інформаційно-практичний довідник. Ч.1. Україна, Харків, ХНУВС, 2021 2
6 Денисенко В.В. Правове забезпечення митної політики:міжнародно правові стандарти та українське законодавство:навч.посіб. Україна, Запоріжжя, ЗНТУ, 2018 1
7 Невядовський В.О. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні:монографія. Україна, Харків, Факт, 2020 2
8 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 8-9. - 2020. - Порушення Правил дорожнього руху. Судова практика. Роз"яснення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
Господарське право
1 Деревянко Б.В. Господарське право:особлива частина (правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки):навч.посіб. Україна, Одеса, Гельветика, 2021 2
Держава і право. Юридичні науки
1 Бурило Ю.П., Вавженчук С.Я., Процишен М.В. Правове забезпечення цифрової економіки:навч.посіб. -2-ге вид., перероб. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
2 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читанння" (м.Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): у 4-х част. - Частина друга.. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 1
3 85 Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читанння" (м.Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): у 4-х част. - Частина перша. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 1
4 85 АКтуальні проблеми юридичної науки:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дванадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року):у 4-х част. - Частина третя. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2013 1
5 85 Актуальні проблеми юридичної науки:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Дев"ятнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 23 жовтня 2020 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2020 1
6 Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.19.:Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура. Україна, Харків, Право, 2020 1
Державне право. Конституційне право.
1 Барнич К.І., Бисага Ю.М., Берч В.В., Дешко Л.М., Фрідманський Р.М. Реалізація конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань:монографія. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 2
2 Івановська А.М. Конституційний контроль:теорія та практика реалізації:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2020 2
3 Грищук О.В. Конституційні цінності:філософські та судові аспекти:монографія. - 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене. Україна, , Грищук О.В., 2020 2
4 Поличко Т.В., Бисага Ю.М., Берч В.В., Дешко Л.М., Нечипорук Г.Ю., Петрецька Н.І. Верховенство конституційних норм у національній системі права:монографія. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 2
5 Черняк Є.В. Охорона Конституції України та конституцій зарубіжних країн:конституційно-порівняльний аналіз:монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2020 1
6 За заг.ред. д.ю.н., проф. С.Б. Булеци, д.ю.н., доц. М.В. Менджул Четверте покоління прав людини:особливості правового регулювання, проблеми та перспективи розвитку в сфері охорони здоров"я:монографія. Україна, Ужгород, Вид-во УжНУ "Говерла", 2020 1
7 Відп. ред. Ю.С. Шемшученко Сучасний унітаризм:доктрина і практика:монографія. До 30-річчя незалежності України. Україна, Київ, Юридична думка, 2021 2
8
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -№ 7. - 2020. - Конституція України. Виборчий кодекс України. ЗУ "Щодо вдосконалення виборчого законодавства" Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
9 Савчин М. Порівняльне конституційне право:підручник. Україна, Київ, ВАГТЕ, 2020 1
Земельне право
1 Коваленко Т.О. Реалізація принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні:проблеми законодавчого забезпечення:монографія. Україна, Київ, Правова єдність, 2017 1
2 Федчишин Д.В. Правове забезпечення використання та охорони земель громадської забудови:монографія. Україна, Харків, "Фінарт", 2015 2
3 Лісова Т.В. Правове забезпечення відновлення земель:теоретичні і практичні проблеми:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2020 2
4 Малохліб О.С. Правові засади використання земельних ділянок для житлового будівництва:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2021 2
5 Гавриш Н.С. Використання, відтворення та охорона грунтів в Україні:теоретико-правові аспекти:монографія. Україна, Одеса, Юридична література, 2016 2
6 Федчишин Д.В. Реалізація та захист земельних прав в Україні:проблеми теорії та практики:монографія. Україна, Запоріжжя, Гельветика, 2020 2
Інформатика. Електроніка. Обчислювальна техніка
1 Панченко О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності:державно-управлінський аспект:монографія. Україна, Київ, КВІЦ, 2020 3
Історія держави і права
1 Окіпнюк В.Т. Радянські органи державної безпеки в Україні в період панування тоталітарного режиму (1929-1953 рр.):монографія. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
Криміналістика
1 Маковецька Н.Є., Француз-Яковець Т.А., Колодіна А.С., Кір"яков В.В., Бараняк В.М. Криміналістика:навчальний підручник. Україна, Київ, Унверситет "КРОК", 2021 3
2 Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Войчишена М.В. Методика розслідування кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів:монографія. Україна, Київ, Дакор, 2021 2
Кримінальне право
1 Євтєєва Д.П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правам: соціальна обумовленість та склад злочину:монографія. Україна, Харків, Право, 2015 1
2 Черниш Р.Ф., Осауленко І.М. Юридична відповідальність за корупційні діяння:навч.посіб. Україна, Житомир, "ПОЛІССЯ", 2017 2
3 Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2020 1
Кримінально-виконавче право
1 Гальцова О.В., Степанюк А.Х. Принцип поваги до прав і свобод у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 1
Кримінально-процесуальне право
1 Цуцкірідзе М.С., Дударець Р.М., Чернявський С.С. та ін. Збірник бланків процесуальних документів для працівників підрозділів дізнання Національної поліції України. Україна, Київ, ФОП Маслаков, 2021 2
2 Вітвіцький С.С., Волобуєва О.О., Давидова Д.В. Джерела доказів у кримінальному процесі України:монографія. Україна, Київ, Дакор, 2021 2
Кримінологія
1 Бєліков К.А., Бесчастний В.М., Семенишин М.О., Вітвіцький С.С., Алфьров С.М., Назимко Є.С. Кримінологічні засади запобігання вуличній злочинності:монографія. Україна, Київ, Дакор, 2021 2
Міжнародне право
1 Задорожна С.М. Загальні принципи міжнародного права:еволюція та сучасність:монографія. Україна, Чернівці, ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2019 3
Наука. Освіта.
1 Гуманітарна наука ХХ! століття:сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінковмх наук:матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада 2020 р.). Україна, Чернігів, Академія ДПтС, 2020 1
Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки
1 редкол.:О.В. Петришин (голова редколегії), В.А. Журавель (завст.голови редкол.), Н.С. Кузнєцова 9заст. голови редкол.) та ін. Правова наука України:сучасний стан, виклики та перспективи розвитку:монографія. Україна, Харків, Право, 2021 1
2 Балинська О.М., Токарська А.С., Ященко В.А. Актуальні проблеми філософії права:посібник. Україна, Львів, ЛьвДУВС, 2017 2
Право соціального забезпечення
1 За ред. В.І. Грушка, Ю.І. Скулиш Пенсійна система:підручник. - 4-те вид., доп. і перероб. Україна, Київ, "Майстер книг", 2019 2
2 Басова І.С. Внутрішньо переміщена особа як суб"єкт права соціально захисту:монографія. Україна, Київ, Ніка-Центр, 2020 1
Прокуратура
1 Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні:теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 2
2 Швед І.І., Бисага Ю.М., Берч В.В., ДЖуган В.В., Крегул Я.М., Орос М.М. Місце органів прокуратури в механізмі забезпечення конституційної безпеки держави:монографія. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2020 2
Соціологія. Демографія
1 За заг.ред. Л.Компанцєвої Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни:погляд від волонтера до науковця:монографія. Україна, Київ, НА СБУ, 2021 1
Трудове право
1 За ред. Я.В. Сімутіної Реалізація норм трудового права:проблеми теорії та практики:монографія. Україна, Київ, "Вид-во Людмила", 2020 1
Фінанси
1 Синчак В.П., Булат Г.В., Піхняк Т.А. Фінансово-облікове забезпечення функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2020 2
Фінансове право
1 Курило В.І., Мушенок В.В., Риженко О.С., За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні:фінансово-правова характеристика:монографія. Україна, Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2017 2
Художня література
1
З Батьківщиною в серці:художньо-публіцистичний альманах. Україна, Київ, НА СБУ, 2021 1
Цивільне право
1 Гайдулін О.О. Інтерпретація в європейському контрактному праві:герменевтико-цивілістичні засади:монографія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2021 2
2 Давидова Н.О. Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект):монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2016 1
3 Сердечна І.Л. Особисті немайнові права і обов"язки інших членів сім"ї та родичів:монографія. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2018 1
4 Кочин В. Правове регулювання цивільних відносин у непідприємницьких товариствах та установах в умовах адаптації до правоврї системи Європейського Союзу:моногафія. Україна, Київ, НДІ приватного права і підприємництва, 2020 2
5 Савченко А.М., Бисага Ю.М., Берч В.В., Дешко Л.М., Заборовський В.В., Піфко О.О. Конституційне право на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу:порівняльно-правове дослідження:монографія. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 2
6 Менджул М.В. Порівняльне сімейне право:навч.посіб. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 2
7 Скрипник В.Л. Теоретичні і методологічні проблеми об"єктів цивільних прав:монографія. Україна, Кременчук, Вид. Щербатих О.В., 2020 2
8 Пригуза П.Д., Довгань А.П., Катречко Д.В. Умисне банкрутство:теорія та практика субсидіарної відповідальності:науково-практичний посібник. Україна, Херсон, ТОВ "Борисфен-про", 2020 2
9 Автор.кол.:Бабаскін А.Ю., Венецька М.В., Молявко О.М., Севрюкова І.Ф., Тимченко Г.П. Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні:монографія. Україна, Київ, Інтерсервіс, 2020 1
10 Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Україна, Київ, "АртЕк", 2020 1
11 Слома В.М. Цивільно-правові зобов"язання з множинністю суб"єктів:монографія. Україна, Тернопіль, ТНЕУ, 2020 1
12 Данилюк М.Б. Корпоративні інвестиційні фонди як учасники цивільних правовідносин:монографія. Україна, Івано-Франківськ, Видавець Кушнір Г.М., 2020 2
Цивільно-процесуальне право
1 Бобрик В.І. Диференціація цивільного судочинства:методологія, стан і перспективи:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2020 2
2 За заг.ред. Голубєвої Н.Ю. Цивільний процесуальний кодекс України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2021 1

Назад


Архів новин