Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за листопад 2021р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 Бандура С.О. Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії):монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 1
Держава і право. Юридичні науки
1 редкол.: В.І.Борисова (голова) та ін. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.12.:Сімейне право. Україна, Харків, Право, 2021 1
2 редкол.: М.П.Кучерявенко (голова) та ін. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.6.:Фінансове право. Україна, Харків, Право, 2020 1
3 85 Актуальні проблеми юридичної науки:збірник тез Міжнародно-науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання "Права людини в сучасному світі:проблеми теорії та практики" (м.Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Україна, Хмельницький, ХУУП, 2021 1
Державне право. Конституційне право.
1 Бостан С.К. Форми державного правління країн Європейського Союзу:юридичні моделі і політична практика:монографія. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
Міжнародне право
1 Упорядники: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків Міжнародне право:навч.посіб. для підготовки до іспитів. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
2 Кресін О.В., Проценко І.М., Савчук К.О. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України:наукова записка. Україна, Київ, Норма права, 2019 1
3 Орловська І.Г. Міжнародне приватне право:навч.-метод.посіб. Україна, Київ, Унверситет "Україна", 2017 1
4 Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз:історія і засади функціонування:навч.посіб. - 2-ге вид., виправл. і доповн. Україна, Київ, Знання, 2012 1
5 Цуркану С.І., Громовенко К.В. Міжнародне комерційне право:навч.-метод.посіб. Україна, Одеса, Гельветика, 2018 1
6 Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Довідник з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу. Україна, Київ, Алерта, 2019 1
7 За заг.ред. д.ю.н., проф. В.М. Тертишника та докт. наук держ.упр., професора В.В.Ченцова Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя:підручник. Україна, Київ, Алерта, 2021 1
8 Пазюк А.В. Міжнародне інформаційне право:теорія і практика:монографія. - Видання друге, стереотипне. Україна, Одеса, Фенікс, 2018 1
9 За заг.ред. І.В. Яковюка Право Європейського Союзу:основи теорії:підручник. Україна, Харків, Право, 2021 1
10 Мирошниченко В.О. Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначенннях:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
11 Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М. Право Європейського Союзу:навч.посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
12 Мікічурова О.В. Міжнародне право навколишнього середовища:опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2019 1
13 Плахотнюк Н.В. Міжнародне транспортне право:опорний конспект лекцій. Україна, Київ, КНТЕУ, 2019 1
14 Савчук С.С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності:монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2019 1
15 Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О. Міжнародний захист прав людини:навч.посіб. Україна, Харків, Право, 2019 1
Трудове право
1 Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу:монографія. Україна, Львів, "ГАЛИЧ-ПРЕС", 2020 1
2 Відп. ред. Н.М. Хуторян Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції:монографія. Україна, Харків, Право, 2018 1
Цивільне право
1 Менджул М.В. Порівняльне сімейне право:навч.посіб. Україна, Ужгород, ТОВ "РІК-У", 2021 1

Назад


Архів новин