Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за травень 2021р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Держава і право. Юридичні науки
1 Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т.5:Адміністративне право. Україна, Харків, Право, 2020 1
Криміналістика
1 За заг. ред. В.В. Пясковського Криміналістика:підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. Україна, Київ, Філія вид-ва "Право", 2020 1
Кримінальне право
1 Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 1
2 Тімофєєва Л.Ю. Гуманістична парадигма:досвід, виклики та перспективи кримінального права України:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 1
3 Коротюк О.В. Злочинність в Україні:аналіз статистичних даних за 2003-2018 роки. Україна, Київ, ОВК, 2020 1
4 Хавронюк М.І. Кримінальні проступки:науково-практичний коментар статей Кримінального кодексу України. - 2-ге вид. Україна, Київ, ВД Дакор, 2021 1
Кримінально-виконавче право
1 Богатирьов А.І. Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України:монографія. Україна, Херсон, Гельветика, 2019 1
Кримінально-процесуальне право
1 Колодчин Д.В. Кримінальний процесуальний інститут тримання під вартою як запобіжний захід:теорія і практика:монографія. Україна, Київ, Дакор, 2020 1
2 Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції:монографія. Україна, Харків, Право, 2018 1
3 Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування:монографія.. Україна, Харків, Юрайт, 2017 1
Кримінологія
1 За заг. ред. Б.М.Головкіна Кримінологія:підручник. Україна, Харків, Право, 2020 1
2 Коваленко А.В. Кримінологічний вимір поліцейської діяльності в Україні:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2019 1
3 За заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г.Колба Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань:кримінологічна характенристика та запобігання:нав.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2019 1
Міжнародне право
1 Кузьмін Е.Е.,
Конвенційні злочини:проблеми визначення та імплементації:навчально-методичний посібник. Україна, Одеса, Гельветика, 2018 1
2 Буняк В.С. Європейська конвенція з прав людини та кримінальне право:науково-практичний посібник. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2020 1
Прокуратура
1 Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні:теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 1
Судова медицина. Судова психіатрія. Судова бухгалтерія
1 За заг.ред. А.В. Столітнього Експертизи у кримінальному провадженні:науково-практичний посібник. Україна, Київ, Норма права, 2020 1

Назад


Архів новин