Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за жовтень 2023р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Земельне право
1 За ред. М.В. Шульги Земельне право:підручник. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Харків, Юрайт, 2023 3
Кримінальне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 6 - 2023. - Кримінальний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1

Назад


Архів новин