Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за червень 2023р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Аграрне право
1 Корнієнко Г.С. Агробізнес в Україні:теоретико-правові проблеми становлення та розвитку:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2023 2
Адміністративне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2023. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
2 Логвиненко Б. Дисциплінарний статут національної поліції України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, ВД "ДАКОР", 2023 2
3 Моргун В.В. Конституційно-правове забезпечення матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах:монографія. Україна, Київ, КНТ, 2022 1
4 Мандзій С.В. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні:монографія. Україна, Київ, Видавництво Людмила, 2023 4
Господарське право
1 Чернега В.М. Господарське процесуальне право:загальна частина:підручник. Україна, Київ, Ліра-К, 2023 2
2 Петруненко Я.В. Проблеми забезпечення ефективного використання державних коштів:господарсько-правовий аспект:монографія. Україна, Київ, Ліра-К, 2019 1
3 Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Постанови Пленуму Верховного Суду в господарському судочинстві. - 5-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2022 2
Державне право. Конституційне право.
1 Матат А. Конституційні принципи:правнича теорія і практика:монографія. Україна, Київ, ВАІТЕ, 2022 1
2 Укладачі: О.Петришин, В.Бесчастний Сягнувши вершини, продовжую путь...( до 70-річчя від дня народження Юрія Бауліна). Україна, Київ, ВАІТЕ, 2023 1
Економіка
1 За заг. ред. Устименка В.А. Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку:збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Україна, Київ, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова, 2022 1
Земельне право
1 За ред. М.В. Шульги Земельне право:підручник. - 3-тє вид., допов. і перероб. Україна, Харків, Юрайт, 2023 2
2 Fedchyshyn D., Ignatenko I., Bondar O. Legal provision of food security and rational land use in organic production sn Ukraine in the context of European integration:monograph. Ukraine, Riga, Baltija Publishing, 2022 2
Іноземна мова
1 Літвіняк О.В. Збірник вправ для занять з усного перекладу:англо-українська мовна пара. Україна, Вінниця, Нова книга, 2019 10
2 Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):підручник. - 5-те вид., виправ. і допов. Україна, Вінниця, Нова книга, 2017 5
3 Гапонів О.Б. Лінгвокраїнознавство. Агломовні країни:підручник. - 2-ге вид. Україна, Вінниця, Нова книга, 2018 6
4 Cotton David, Falvey David, Kent Simon Language Leader (Upper Intermediate):coursebook. England, Edinburgh, Pearson Education Limited, 2014 10
Кримінальне право
1 Тімофєєва Л.Ю. Гуманістична парадигма:досвід, виклики та перспективи кримінального права України:монографія. Україна, Харків, Право, 2020 2
2 Вереша Р.В. Курс кримінального права України. Загальна частина. Том І. Вчення про кримінальне правопорушення:підручник. Україна, Київ, Алерта, 2021 1
3 Вереша Р.В. Курс кримінального права України. Загальна частина. Том ІІ. Вчення про покарання:підручник. Україна, Київ, Алерта, 2021 1
Кримінально-процесуальне право
1 Бюлетень законодавстів і юридичної практики України. - № 2. - 2-23. - Повідомлення про підозру. Науково-практичний аналіз. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
2 Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальному судочинстві. - 5-те вид., допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2022 2
3 Замкова Я.В. Законність та обгрунтованість рішень суду у стадії підготовчого провадження:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 2
4 Циганюк Ю.В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України:монографія. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2020 1
Міжнародне право
1 Малюга Л.Ю, Міжнародно-правовий соціальний захист:підручник. Україна, Одеса, Юридика, 2023 1
Наука. Освіта.
1 Авторський колектив: Андросюк В.Г., Захаренко Л.М., Кудерміна О.І., Юрченко-Шеховцова Т.І. Особливості мотивації до навчання курсантів закладів вищої освіти МВС України:методичні пекомендації. Україна, Київ, Національна академія внутрішніх справ, 2018 2
Право соціального забезпечення
1 Мельник Я.Я. Забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 1
2 Мельник Я.Я. Обмеження соціальних прав:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 1
3 Бюлетень законодавстів і юридичної практики України. - № 3. - 2023. - Волонтерська та благодійна допомога Збройним Силам України, іншим військовим формуванням.. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
Прокуратура
1 Єні О.В., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Європейська прокуратура:взаємодія з державами-членами ЄС та перспективи взаємодіїї з Україною:монографія. Україна, Київ, Норма права, 2023 3
Трудове право
1 За заг.ред.проф. О.М. Ярошенка Інноваційні форми організації праці в умовах діджиталізації економіки України:теоретико-прикладний нарис:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2023 1
2 За ред. Сімутіної Я.В., Шумила М.М. Соціально-трудові права і виклики цифровізації:монографія. Україна, Київ, Ніка-центр, 2023 1
Філософські науки
1 Виговський Л.А. Релігія як суспільно-функціональний феномен:дисертація. Україна, Київ, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2005 1
Цивільне право
1 Білаш О.В., Менджул М.В. Правовий статус громадських об"єднань та релігійних організацій в Україні:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2021 3
2 Ватрас В.А., Чернега В.М. Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України. Україна, Київ, Ліра-К, 2023 2
3 Поляков Р.Б. Інститут банкрутства (неспроможності) в Україні та Німеччині:порівняльно-правове дослідження:монографія. Україна, Київ, Юрид. вид-вл "Право України", 2023 2
4 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4-5. - 2023. -Правове регулювання реалізації послуг в окремих сферах і галузях економіки. Нормативно-правові акти Роз"яснення. Судова практика.. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
5 Спєсівцев Д.С. Цивільне право: практикум. Україна, Луцьк, Вежа-Друк, 2023 2
6 Чернега В.М. Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право:підручник. Україна, Київ, Ліра-К, 2023 2
7 Спєсівцев Д.С. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ:робочий зошит у 2 ч. Ч.1. Україна, Луцьк, Вежа-Друк, 2023 2
8 Хомко Л.В., Яновицька А.В. Правове регулювання банкрутства:навч.посіб. Україна, Львів, ЛДУВС, 2022 2
9 Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том V. Протистояння відкритого та закритого суспільств і приватне право. (Частина І. Приватне право у відкритому суспільстві):монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2022 1
10 Харитонов Є., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том V. Протистояння відкритого та закритого суспільств і приватне право (частина ІІ. Закрите суспільство vs приватне право):монографія. Україна, Одеса, Фенікс, 2023 1
11 Смородина А. Ліцензійний договір у цивільному праві України:монографія. Україна, Київ, ТОВ "Пабліш Про", 2023 1
Цивільно-процесуальне право
1 Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Постанови Пленуму Верховного Суду в цивільному судочинстві. - 5-те видюЮ допов. і перероб. Україна, Київ, Алерта, 2022 2

Назад


Архів новин