Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за червень 2023р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2023. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Законодавство. Судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
2 Мандзій С.В. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні:монографія. Україна, Київ, Видавництво Людмила, 2023 4
Державне право. Конституційне право.
1 Матат А. Конституційні принципи:правнича теорія і практика:монографія. Україна, Київ, ВАІТЕ, 2022 1
Економіка
1 За заг. ред. Устименка В.А. Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку:збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Україна, Київ, Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова, 2022 1
Іноземна мова
1 Літвіняк О.В. Збірник вправ для занять з усного перекладу:англо-українська мовна пара. Україна, Вінниця, Нова книга, 2019 10
2 Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад):підручник. - 5-те вид., виправ. і допов. Україна, Вінниця, Нова книга, 2017 5
3 Гапонів О.Б. Лінгвокраїнознавство. Агломовні країни:підручник. - 2-ге вид. Україна, Вінниця, Нова книга, 2018 6
4 Cotton David, Falvey David, Kent Simon Language Leader (Upper Intermediate):coursebook. England, Edinburgh, Pearson Education Limited, 2014 10
Кримінально-процесуальне право
1 Бюлетень законодавстів і юридичної практики України. - № 2. - 2-23. - Повідомлення про підозру. Науково-практичний аналіз. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
2 Циганюк Ю.В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України:монографія. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2020 1
Міжнародне право
1 Малюга Л.Ю, Міжнародно-правовий соціальний захист:підручник. Україна, Одеса, Юридика, 2023 1
Право соціального забезпечення
1 Мельник Я.Я. Забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 1
2 Мельник Я.Я. Обмеження соціальних прав:монографія. Україна, Одеса, Гельветика, 2022 1
Прокуратура
1 Єні О.В., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Європейська прокуратура:взаємодія з державами-членами ЄС та перспективи взаємодіїї з Україною:монографія. Україна, Київ, Норма права, 2023 1
Трудове право
1 За заг.ред.проф. О.М. Ярошенка Інновацуійні форми організації праці в умовах діджиталізації економіки України:теоретико-прикладний нарис:монографія. Україна, Харків, Юрайт, 2023 1
2 За ред. Сімутіної Я.В., Шумила М.М. Соціально-трудові права і виклики цифровізації:монографія. Україна, Київ, Ніка-центр, 2023 1
Філософські науки
1 Виговський Л.А. Релігія як суспільно-функціональний феномен:дисертація. Україна, Київ, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2005 1
Цивільне право
1 Білаш О.В., Менджул М.В. Правовий статус громадських об"єднань та релігійних організацій в Україні:монографія. Україна, Ужгород, РІК-У, 2021 1
2 Ватрас В.А., Чернега В.М. Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України. Україна, Київ, Ліра-К, 2023 2
3 Поляков Р.Б. Інститут банкрутства (неспроможності) в Україні та Німеччині:порівняльно-правове дослідження:монографія. Україна, Київ, Юрид. вид-вл "Право України", 2023 2

Назад


Архів новин