Бібліотека


Номер читацького білета
 
Нові надхождення за січень 2024р.:
Шифр Автор Назва Рік та місце видання Кількість
Адміністративне право
1 За заг.ред. Петренка П.Д. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні":науково-практичний коментар. Україна, Київ, Професіонал, 2021 1
2 Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В., Михайловська О.В. Місцеве самоврядування та суспільні комунікації:навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2021 1
3 Бондар І.С., Горник В.Г., Кравченко С.О., Кравченко В.В. Антикорупційна порлітика та запобігання корупції в публічному управлінні:навч.посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2020 1
4 Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. Особливості публічного управління та адміністрування:навч.посіб. Україна, Київ, Ліра-К, 2021 1
5 Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні:правове регулювання безпосередньої демократії:навч.посіб. Україна, Київ, Кондор, 2022 1
6 За заг. ред. Тимощука В.П. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адміністративну процедуру". Україна, Київ, ТОВ "Принт Стор Груп", 2023 1
7 За заг. ред. Тимощука В.П. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адміністративну процедуру". Україна, Київ, ТОВ "Принт Стор Груп", 2023 6
8 Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ України:монографія. Україна, Дніпропетровськ, ДДУВС, ПП "Ліра ЛТД", 2007 1
Держава і право. Юридичні науки
1 За заг.ред. Юрія притики та Ірини Ізарової. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку:до 30-річчя незалежності України:колективна монографія. Україна, Київ, Дакор, 2021 1
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 2-3. - 2024. - Помилки в юридичних документах:попередження та уникнення. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2024 1
Державне право. Конституційне право.
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11-12. - 2022. - Захист прав людини адміністративно-правовими засобами. Законодавство. Судова практика. Зразки документів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2022 1
2 Конституція України та тріада європейських цінностей:збірник матеріалів і тез міжнародної конференції (м. Київ, 28 червня 2023 р.) Україна, Київ, ВАІТЕ, 2023 1
Кримінальне право
1 За заг.ред Журавльова Д.В. Закон України "Про запобігання корупції":науково-практичний коментар. Україна, Київ, "Професіонал", 2021 1
Кримінально-процесуальне право
1 Сеник Т.Б. Відкладення судового розгляду у кримінальноиу провадженні:дисертація. Україна, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2023 1
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7-9. - 2023. - Кримінальний процесуальний кодекс України. Стандарти досудового розслідування. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
3 Рафальонт С.Р. Загальні положення судового розгляду кримінального провадження:дис. ... доктора філософії за спеціальністю 081 "Право". Україна, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2024 1
4 Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України:монографія. Україна, Харків, Оберіг, 2008 1
Наука. Освіта.
1 Упорядник Ірина Ковтун Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова:з поглядом у майбутнє. Україна, Хмельницький, ХУУП, 2022 1
2 Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі:підручник. - 3-тє вид., переробл. і допов. Україна, Київ, Ліра-К, 2021 1
3 Упорядники: Андрєєнкова В.Л., Черепаха К.В., Лунченко Н.В. Розбудова миру.Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації:соціально-педагогічний аспект.:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, ФОП Стеценко В.В., 2016 1
4 Упорядниці: Андрєєнкова В.Л., Бондар В.І., Матвійчук М.М., Чернець К.О., Харківська Т.А. Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків.:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, ФОП Стеценко В.В., 2020 1
5 Упорядниці: Андрєєнкова В.Л., Войцях Т.В. Впровадження відновногопідходу, посередництва, медіації та практики функціонування служб порозуміння в закладах освіти.:навчально-методичний посібник. Україна, Київ, ТОВ "Агенство "Україна", 2023 1
Політика. Політичні науки
1 Романюк Анатолій Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути.:навч.посіб. Україна, Одеса, Гельветика, 2021 1
2 Кириченко В.М., Кириченко Ю.В., Соколенко Ю.М. Політико-правова система України:підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2021 1
Регіональна економіка. Територіальна економіка. Економіка землі. Економіка житла
1 Вольська О.М., Кирилов Ю.Є., Потравка Л.О. Соціально-економічний розвиток сільських територій України:навч.посіб Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019 1
2 Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика:географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики:навч.посіб. Україна, Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 1
Судові та правоохоронні органи
1 Гравер Ганс Петтер Герої в суддівській мантії:добросовісне (чесне) суддівство в умовах аморальних законів. Україна, Київ, ТОВ "Компанія ВАІТЕ", 2020 4
2 Настільна книга судді:матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини:науково-практичний посібник. Україна, , Програма USAID, 2024 4
Фінансове право
1 За заг.ред. Монаєнка А.О. Науково-практичний коментар бюджетного кодексу України станом на 2021 рік. Україна, Київ, Професіонал, 2021 1
2 Якимчук Н.Я., Наконечний С.О. Адміністрування єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування:фінансово-правовий аспект:монографія. Україна, , Національна академія прокуратури України, 2018 9
Цивільне право
1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10-12. - 2023. - Цивільний кодекс України. Сімейний кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2023 1
2 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2024. - Кодекс законів про працю України. Житловий кодекс України. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2024 1
3 Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9-10. - 2022. - Типові форми договорів. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2022 1
4 Жданкіна Л.К. Припинення цивільних зобов"язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог:монографія. Україна, Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2023 1
Цивільно-процесуальне право
1 За заг.ред. Василини Н.В., Гулька Б.І., Кота О.О. Цивільний процесуальний кодекс України:науково-практичний коментар. Україна, Київ, Дакор, 2021 1

Назад


Архів новин