Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

«Україна без Шевченка – тіло без душі, світ без Шевченка – небо без землі». До 195-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка

«Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа.

 

 

 

 

Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури…

 

 

 

 

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі України зробив більше, ніж десять переможних армій…

 

 

 

 

Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

 

 

 

 

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори».

 

 

 

 

Іван Франко

   

83.3Укр

 

 

Ш 37

 

 

Тарас Шевченко. Твори у п’яти томах. – К.: Дніпро, 1971. – 543 с.

 

 

Шевченко – явище незвичайне в історії тоді уярмленого українського народу і своєю обдарованістю, і своїм місцем у літературі, мистецтві, культурі. Та не лише цим привертає до себе увагу Шевченко. Своєю творчістю поет показав, які величезні сили таяться в народі, на що він спроможний, коли усвідомлює себе як народ, як нація…

 

 

У п’яти томах широко розкривається життєвий та творчий шлях великого поета.

 

 

Видання адресоване насамперед шевченкознавцям, викладачам, а також цінителям української поезії та прози.

 

 

 

   

83.3Укр

 

 

Ш 37

 

 

Тарас Шевченко. Художник. Повісті. – К.: Молодь, 1985. – 368 с.

 

 

 

 

В цьому виданні представлені найбільш відомі повісті («Наймичка», «Варнак», «Музикант», «Художник»), в яких великий український поет викриває само державність, жорстокість панів, аморальність царських офіцерів і з великою любов’ю змальовує образи простих українських людей.

 

 

Адресована широкому колу читачів.

 

 

   

83.3 4Укр

 

 

Ф 35

 

 

Федченко П.М. Тарас Григорович Шевченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 302 с.

 

 

Використовуючи досягнення шевченкознавців, згадуючи спомини і листи сучасників, різноманітні офіційні матеріали і документи, автор широко змальовує у цій книжці життя творчої та громадської діяльності поета, прозаїка, художника.

 

 

 Адресована широкому колу читачів.

 

 

   

83.3Укр

 

 

Ш 37

 

 

Шевченко Т. Повести. – К.: Дніпро, 1977. – 573 с.

 

 

Т.Г. Шевченко – відомий не тільки як поет, художник, але ще як геніальний прозаїк. У книзі зібрані повісті Тараса Шевченко відомі у цілому світі.

 

 

Книга адресована  шевченкознавцям, учителям, викладачам, а також усім допитливим шанувальникам українського художнього слова.

 

 

   

83.3Укр

 

 

С 73

 

 

Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і прим. В.С. Бородіна, М.М. Павлюка. – К.: Дніпро, 1982. – 547 с.

 

 

У книзі «Спогади про Тараса Шевченко» висвітлені спогади сучасників, що відновлюють цілісну картину життєвого і творчого шляху геніального українського поета.

 

 

Мемуарна Шевченкіана є багатим і цінним джерелом для вивчення життєвого й творчого шляху великого поета України. Вона дає змогу скласти досить повне уявлення і про епоху, в яку жив Шевченко і про вкрай важкі обставини його життя, і про його переконання, характер інтереси. З усією очевидністю спогади засвідчують, що Шевченко був непохитним борцем за волю, права і гідність трудової людини, чим здобув глибоку шану й довічну любов народу.

 

 

   

84. 4Укр

 

 

І 18

 

 

Іваненко О. Тарасові Шляхи: Роман. – К.: ДВДЛ УССР, 1963. – 797 с.

 

 

Автор, працюючи над книгою «Тарасові шляхи», користувалася матеріалами різних науково-дослідних установ та бібліотек.

 

 

В романі широко замальовується величезна спадщина Т.Г. Шевченка: поезія, проза, щоденник,  що насиченні безмежною любов’ю до знедолених. Уся творчість Шевченка показує, що він стояв на вершині тодішньої передової культури.

 

 

Книга Оксани Іваненко, приурочена 150-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка, закликає нас вшанувати пам'ять геніального українського поета.

 

 

   

83.3 4Укр

 

 

К 78

 

 

Красицький Д. Тарас – художник.- К.: Веселка, 1973. – 140 с.

 

 

Дмитро Филимонович Красицький, правнук Катерини, сестри Т.Г. Шевченка, у своїй творчості відтворює образ великого Кобзаря, змальовує умови життя та середовище, у яких минали дитячі та юнацькі роки Тараса Шевченка до викупу його з кріпацької неволі.

 

 

   Книжка «Тарас - художник» є продовженням попередніх повістей Д.Ф. Красицького «Дитинство Тараса» та «Юність Тараса».

 

 

   

83.3Укр

 

 

С 50

 

 

Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпритації. – Черкаси: Брама, 2003. – 282 с.

 

 

Пропонована книга знайомить українського читача з авторитетною, ґрунтовною працею видатного шевченкознавця С. Смаль-Стоцького, яка виходила лише в діаспорі (двома виданнями – 1934 і 1965 р.)

 

 

У цьому дослідженні академік С. Смаль- Стоцький здійснив скрупульозне філологічне прочитання основних творів «Кобзаря», ключових ідей та символів Т. Шевченка.

 

 

Книга адресується насамперед шевченкознавцям, учителям, викладачам, студентам – гуманітаріям, а також усім допитливим шанувальникам українського художнього слова.

 

 

   

83.3 4Укр

 

 

М 76

 

 

Мол чанова Р. Шевченко і світ.(Т.Г. Шевченко в оцінці світової політики, науки і критики).-Хмельницький: Поліграфіст, 2007.-136 с.

 

 

«Шевченко і світ»- Книга наукових досліджень автора, вчених Українських Вільних Університетів і Академій Мюнхена, Вашингтона, Чикаго, Канади та світової спільноти.

 

 

Це документально-публіцистичне видання авторка, член Національної спілки журналістів України, літературної спілки «Поділля», кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, приурочує до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка.

 

 

У ньому вона із щирою любов’ю до Кобзаря змалювала різноманітні факти і форми ушанування народами світу нашого національного генія, закцентувала увагу потенційного читача на маловідомих сторонах світової Шевченкіади.

 

 

   

84. 4Укр

 

 

Н 22

 

 

На крилах слова Кобзаря: Поетичні твори студентів вищих навчальних юридичних закладів та факультетів України / Шості Шевченківські читання, присвячені 194-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Вип. 4. – Х.: Оригінал, 2008. – 79 с.

 

 

 

 

Чергова збірка віршів самодіяльних поетів – студентів з вісімнадцяти вищих навчальних закладів України свідчить; Тараса Шевченка не забуває світ. Глибоку пошану і любов до Кобзаря, розуміння його думок і поривань висловлюють в ній молоді автори.

 

 

   

71.4 4Укр

 

 

Ш 37

 

 

Шевченківські лауреати 1962 – 2001. Енциклопедичний довід./Авт.-упоряд. М.Г. Лабінський; Вступ. слово І.М. Дзюби. – К.: Криниця, 2001. – 696 с.

 

 

 

 

Пропонований довідник – перше видання, яке знайомить читачів із лауреатами премії імені Тараса Шевченка за 1962-2001 роки.

 

 

У статтях довідника подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів. До багатьох статей додається бібліографія про творчість митця. Книгу проілюстровано фотопортретами Шевченківських лауреатів, список яких нині налічує 525 персоналій та колективів.

 

 

В книзі вміщено ряд документів-розпорядження Президента України про відзначення 40-річчя заснування в Україні Шевченківської премії та ін.

 

 

Автор-упорядник відомий енциклопедист М.Г. Лабінський створив оригінальну працю довідкового характеру, показав своє бачення здобутків митців-лауреатів, їх внесок в історію вітчизняної культури.

 

 

   

Яременко В.І. Світова історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання.// Український історичний журнал. – 2007. - № 5. – С. 174 – 188.

 

 

   

Тарахан – Береза З.П. За рядками книги відвідувачів Шевченкової могили (1917 – 1921 рр.). //Український історичний журнал. – 1998. - № 2. – С. 128 – 138.

 

 

   

Наумов С.О. Братство тарасівців. // Український історичний журнал. 1999. -№ 5. С. 36 – 44.

 

 

   

Зленко Г. Ще одна шевченкознавча загадка. // Науковий світ. – 2009. - № 1. С. 8 -10.

 

 

   

63.3 4Укр

 

 

Д 36

 

 

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. Навч. посіб. / За ред. М. І. Панова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 182 – 185.

 

 

   

Кульбовський М. Трагедія українського Орфея. //Проскурів. – 2009. - № 17 – 18. С. 14.

 

 

 

 

 

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин