Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

День інформації: "Моя майбутня професія - юрист (лекція-бесіда)".

День інформації  (лекція – бесіда): 

"Моя майбутня професія - юрист"

ПЛАН

1. Поняття і система правоохоронних органів.

2. Прокуратура України.

3. Адвокатура.

4. Органи юстиції.

5. Мої роздуми про майбутню професію.

 

Кожний студент, який обирає ту чи іншу спеціальність для навчання має певне бачення своєї майбутньої професії. Я вибрала напрямок - юридичний. Моя мрія - стати у далекому майбутньому юристом. Чому я хочу стати юристом, що я знаю про свою майбутню професію і яким я бачу сучасного юриста? - ось ті питання, на які спробує відповісти.

Поняття і система правоохоронних органів.

Мабуть, кожному доводилося стикатися із ситуаціями, коли хтось порушував закон. Юнак у нетверезому стані вчинив бійку на вулиці. Порушено правила проведення виборів депутатів.

Не в кожній з цих ситуацій для встановлення справедливості достатньо лише дій. Потрібна допомога держави, її органів. І таких ситуацій, на жаль, чимало, отже, мають бути спеціальні органи, що приходитимуть на допомогу громадянину. Допомога держави зумовлена її функціями.

Серед внутрішніх функцій, що ї виконує держава, одна з найважливіших - забезпечення законності і правопорядку, захист законних прав і свобод громадян, організацій. Для охорони правопорядку, суспільних відносин, контролю за додержанням норм права створюють спеціальні правоохоронні органи. До них належать прокуратура, органи внутрішніх справ, служба безпеки, органи міністерства юстиції тощо. Це також суди, але суд не лише правоохоронний орган, а й одна з гілок влади.

Усі правоохоронні органи в своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, зобов'язані поважати права громадян. Під час виконання своїх завдань вони взаємодіють між собою, а також з громадянами їх об'єднаннями трудовими колективами. Водночас співробітники правоохоронних органів незалежні від політичного впливу, не можуть бути членами партій, політичних рухів.

" Прокуратура України.

Особливе місце в правоохоронній системі держави посідають органи прокуратури. В Конституції України визначено завдання прокуратури в Україні. Саме представник прокуратури в Україні. Саме представник прокуратури виступає в суді, обвинувачуючи злочинця, доводячи його вину.

Прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів правоохоронними органами, під час виконання судових рішень. За Конституцією України працівники прокуратури можуть представляти інтереси держави і громадян у суді. Прокуратура також здійснює нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.

Раніше прокуратура здійснювала нагляд за точним виконанням законів усіма установами й організаціями. Конституція України передбачила створення спеціальних контрольних органів для виконання цієї функції. Але поки що ця функція - її ще називають загальний нагляд - залишається за прокуратурою. Прокуратура наглядає за додержанням законів України всіма державними органами, підприємствами. Виявивши порушення, прокурор виносить протест на незаконні дії або рішення. Цей протест повинне бути негайно розглянутий, а в разі відхилення прокурор звертається до суду. Протест зупиняє дію документа, який прокурор вважає незаконним.

Важливим завданням прокуратури є також нагляд за діями всіх правоохоронних органів. Саме прокурор перевіряє законність застосування зброї співробітниками правоохоронних органів.

Побутує думка, що прокуратура - це каральний стан. Насправді прокуратура стоїть на сторожі інтересів громадянина. У разі порушення прав особи кожен може звернутися до прокуратури за допомогою.

" Адвокатура

У системі органів, що забезпечують охорону правопорядку в країні, важливу роль відіграє адвокатура.

Правові основи діяльності адвокатури викладено в Законі України "Про адвокатуру". На відміну від міліції, СБУ, прокуратури, які є державними органами, адвокатура - добровільне професійне об'єднання, що обстоює законні інтереси фізичних і юридичних осіб, надає їм юридичну допомогу.

В уяві більшості адвокат - це лише захисник підозрюваного. Підсудного в карній справі. Справді, це важлива і, мабуть, найпомітніша функція адвоката. Але не єдина. Адвокат також може допомогти скласти заяву до суду, арбітражу, зібрати потрібні докази, документи для одержання спадщини чи боргу, представляти фізичну або юридичну особу в суді не лише в кримінальній, а й у цивільній справі.

Щоб стати адвокатом я в вважаю потрібно мати перш за все вищу юридичну освіту, скласти відповідну екзамен і присягу, одержати ліцензію. Адвокат діє згідно із законодавством, зобов'язаний зберігати в таємниці те, що йому стало відомо в процесі адвокатської діяльності. Сьогодні значення цієї діяльності постійно зростає, громадяни дедалі частіше звертаються до адвокатів за порадою, допомогою.

Адвокати є в усіх країнах. У США, наприклад, багато людей навіть середнього достатку має особистого адвоката, з яким вони радяться щодо різних життєвих проблем: складання заповіту, надання інтерв'ю газеті, здійснення важливої покупки тощо. Без присутності свого адвоката чимало американців відмовляється давати будь-які свідчення поліції чи податковій службі. Адвокати, виконуючи доручення своїх клієнтів, ведуть найважливіші переговори, розробляють умови угод. Така діяльність забезпечує високий правовий рівень правовідносин між людьми.

" Органи юстиції.

Система правоохоронних органів включає також органи юстиції. Це - Міністерство юстиції України і управління юстиції в областях, містах, районах. Ці органи реєструють нормативні акти, що видаються в Україні. Міністерство юстиції видає збірки законів і інших нормативних актів України, зокрема "Офіційний вісник України", допомагає в організації роботи суддів, бере активну участь у розробці законів. Важливою функцією Міністерства юстиції є реєстрація загальноукраїнських громадських об'єднань і партій. Функції охорони правопорядку в Україні виконують також прикордонні і митні органи. Вони забезпечують додержання порядку на кордонах держави - контролюють його перетинання громадянами, забезпечують сплату мита - спеціальних виплат за вивіз з України чи ввезення товарів у матеріалів.

Податкові органи забезпечують виконання законів про податки громадянами, установами. Кожному доведеться сплачувати податки державі, податкові органи перевіряють правильність розрахунків.

o Яким має бути юрист.

Охорона прав і законних інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з правопорушеннями, висококваліфіковане розв'язання різноманітних юридичних проблем - є змістом повсякденної діяльності юристів і разом з тим являється їх професійним обов'язком. Саме юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, наділені владними повноваженнями і здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі.Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. У першу чергу юрист має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує будучи наділений високою довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об'єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до самовдосконалення повинні бути невід'ємними рисами його натури.

Характерною ознакою відданості юриста своїй справі, професійної зрілості є загострене почуття справедливості. Для юриста це, насамперед, означає небайдужість до біди, нещастя інших людей, у тому числі і до таких, які через збіг складних життєвих обставин самі опинилися серед правопорушників. На відміну від інших громадян, юрист, саме завдяки своєму професійному хисту, спроможний не обмежуватися роллю спостерігача, а активно й ефективно домагатися відновлення порушених прав, встановлення справедливості. Зробити це - його професійний і громадянський обов'язок. Всупереч відомому прислів'ю "людині властиво помилятися", юрист, як і лікар, не має права на помилку. Адже вона занадто дорого обходиться людині і суспільству в цілому. її ціною іноді можуть бути тяжкі наслідки - втрата волі, здоров'я і навіть життя. Звичайно, ніхто не застрахований від прийняття хибних рішень, але у тому і полягає особливість юридичної діяльності, щоб "метод спроб та помилок" був для неї неприйнятний. Тому, рішення з будь-якої юридичної справи має бути глибоко виваженим, всебічно обміркованим, що і є головною передумовою його непогрішимості. Специфічною рисою діяльності юриста є повсякденне зіткнення з найрізноманітнішими життєвими ситуаціями, юридичними казусами, які мають деякі спільні ознаки і у той же час часто істотно відрізняються. У професії юриста має місце нагальна потреба у творчому підході до встановлення істини у кожній конкретній справі, постійний пошук, можливість миттєво орієнтуватися у ситуації, готовність до прийняття нестандартних у межах закону рішень.

Юриста-професіонала мають відрізняти від інших людей глибокі знання

права, які умовно можна поділити на такі види:

а) фундаментальні, що дають розуміння внутрішніх закономірностей держави І права, охоплюють усі важливі юридичні поняття і категорії;

б) спеціалізовані - конкретні юридичні знання, що використовуються для потреб різних видів юридичної діяльності: складання юридичних документів, виконання відповідних дій і операцій, застосування певних засобів та певної методики в процесі розв'язання юридичних справ.

Сучасний юрист, на мою думку, це професіонал, який ставить справедливість і державні інтереси на перше місце, поступаючись власним амбіціям та інтересам.

Отже, я хочу бути юристом, але при умові, що Україна буде правовою державою і закони відповідатимуть інтересам більшості громадян. Я прагну працювати в державі, в котрій дуже високою політична культура, де політики змагатимуться не в особистостях, а будуть змагання грамотності.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кравченко В.В. Правознавство Навч.посіб. Кравченко В.В.,Савчук О.П.- Київ:Атіка,2005.-560с.

2. Купченко-Харченко В.І. Правознавство: навч.посіб. Купченко-Харченко В.І.,Печерський В.Г.;-Київ: Кондор,2011. -474с.

3. Юридична енциклопедія: В 6т.-К.: Укр. енциклопедія, 1998.

4.Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини:монографія. – 2-ге вид., перероб. І доб.Грищук В.К.; .- Хмельницький:ХУУП,2013.-768с.

5.Кондратьєв Р.І. Вибрані наукові праці:збірник. Кондратьєв Р.І.;-Хмельницький:ХУУП,2011-568с.8.10 .2013 

Бібліотека ХУУП 

Інформаційно – бібліографічний  відділНовини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин