Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за грудень 2013 р.)

№ з/п 

шифр 

автор 

назва 

рік та місце видання 

кількість

 ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

65.04

За заг. ред. Тараненко І.В.

Регіональна економіка: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2013

10

2

65.05

Скворцов М.Н.

Податковий менеджмент. - Кн. 2.: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

Україна, Київ, Кондор, 2007

5

3

65.05

Палеха Ю.

Документування в підприємницькій сфері: навч. посіб. (зі зразками сучасних документів).

Україна, Київ,      Ліра-К, 2010

10

4

65.052

Дмитренко І.М.

Аудит (за міжнародними стандартами): навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2013

10

5

65.052

За заг. ред. Ткаченко Н.М.

Фінансовий облік 2: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2014

5

6

65.26

За заг. ред. П.В. Мельника

Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2012

9

7

65.5

Дунська А.Р.

Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб.

Україна, Київ, Кондор, 2013

3

 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67.9(4Укр)300

Заг. ред. проф. Мартиненко П.Ф., Камп В.М.

Права і свободи людини і громадянина в Україні )доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навч. посіб.

Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013

3

2

67.9(4Укр)301

Під ред. Р.А. Калюжного, Іншина М.І., Шопіна І.М.

Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення. - Видання п"яте, із змінами та доповненнями станом на 10 вересня 2013 р.

Україна, Київ, Алерта, 2013

1

3

67.9(4Укр)302

За заг. ред. Л.М. Касьяненко

Податкове право України: альбом схем: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2013

4

4

67.9(4Укр)311

Молдован А.В.

Кримінальний процес України: лекції, процесуальні документи.

Україна, Київ, Алерта, 2014

4

5

67.9(4Укр)72

За заг. ред. В.В. Білоуса

Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги: наук.-практ. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2013

2

 ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

1

22.1

Зайцев Є.П.

Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2013

3

2

22.17

Зайцев Є.П.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв"язком типових варіантів: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2013

4
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин