Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за січень 2014 р.)
<>
 № з/п  шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість

 ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1  65  За заг. ред. Б.М. Андрушкіна  Інноваційна політика: навч. посіб.  Україна, Тернопіль, "Терно-Граф", 2012  2
 2  65.052    Фінансовий облік: підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб.  Україна, Київ, Кондор, 2013  2
 3  65.052+65.053  Малишкін О.І.  Облік і аудит в Україні: теорія, методологія, практика: навчально-практичний посібник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 4  65.26  За заг. ред. П.В. Мельника  Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2012  10
 5  65.26  Прямухіна Н.В.  Ринок фінансових послуг: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2013  11
 6  65.26  Зайцев О.В.  Фінансові розрахунки. Теорія і практика: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2013  2
 7  65.26  Фастовець А.А.  Фінанси малого бізнесу: навч. посіб.  Україна, Київ, Кондор, 2013  3
 8  65.26  Под ред. И.А.  Экономика налоговых реформ: монография.  Украина, Киев, Алерта, 2013  1
 9  65.5    Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник.  Україна, Київ, Кондор, 2013  5

 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1  67  Горун О.В.  Теорія держави та права: навч. посіб.  Україна, Київ, КНТ, 2011  3
 2  67  Скакун О.Ф.  Теорія права і держави: підручник. - 4-те вид., допов. і перероб.  Україна, Київ, Алерта, 2013  2
 3  67  Волинець В.В.  Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми: монографія.  Україна, Київ, Логос, 2012  2
 4  67  Шестопалова Л.  Теорія права та держави: посібник.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2012  1
 5  72  Корягін М.В.  основи наукових досліджень: навч. посіб.  Україна, Київ, Алерта, 2014  1
 6  86  Яроцький П.Л.  Релігієзнавство: підручник.  Україна, Київ, Кондор, 2013  1
 7  87  Прибутько П.С.  Філософія: посібник для підготовки до іспитів. - 7-ме вид., стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 8  67.1  Орленко В.В.  Історія вчень про державу та право: посібник для підготовки до іспитів. - 4-те вид., стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В.., 2013  1
 9  67.2  Орленко В.І.  Історія держави і права зарубіжних країн: посібник для підготовки до іспитів. - 6-те вид.. стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 10  67.2(4Укр)  Орленко В.І.  Історія держави і права України: посібник для підготовки до іспитів. - 5-те вид.. стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 11  67.3  Кириченко В.М.  Порівняльне конституційне право: модульний курс: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012  1
 12  67.3  Упорядники: Тетарчук І.В., Дяків Т.Є.  Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 13  67.301  За заг. ред. Бевзенка В.  Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): науково-практичний посібник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 14  67.5    Міжнародний комерційний арбітраж: законодавство станом на 5 березня 2012 р.  Україна, Київ, Сварог, 2012  1
 15  67.5  За ред. В.І. Муравйова  Право Європейського Союзу: підручник.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011  1
 16  67.52  За ред. А.С.Довгерта, В.І. Кисіля  Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  2
 17  67.61  Тупчієнко Д.Л.  Кримінологія: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 18  67.61  Іванов Ю.Ф.  Кримінологія: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 19  67.62  Алексєєв О.О.  Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 20  67.9(4Укр)  Толстенко В.Л.  Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти: монографія.  Україна, Київ, Логос, 2012  1
 21  67.9(4Укр)301    Курс адміністративного права України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  5
 22  67.9(4Укр)301  Кузьменко О.В.  Курс адміністративного процесу: навч. посіб.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  5
 23  67.9(4Укр)301    Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення. - 5те вид,, із змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Алерта, 2013  2
 24  67.9(4Укр)301    Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 1.  Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012  1
 25  67.9(4Укр)301    Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 2.  Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012  1
 26  67.9(4Укр)301    Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. - Т. 3.  Україна, Київ, ДННУ "Акад. фін. управління", 2012  1
 27  67.9(4Укр)301    Кодекс України про адміністративні правопорушення: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 28  67.9(4Укр)301    Митний кодекс України. Станом на 20 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 29  67.9(4Укр)302    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2013. - Непряме оподаткування. Правова сутність та адміністрування.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  2
 30  67.9(4Укр)302    Бюджетний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 31  67.9(4Укр)302    Податковий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 32  67.9(4Укр)303  Щербина В.С.  Господарське право: підручник. - 6-те вид., перероб. і допов.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  5
 33  67.9(4Укр)303    Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 34  67.9(4Укр)303    Господарський кодекс України: науково-практичний коментар станом на 18 березня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 35  67.9(4Укр)304  Мікульонок І.О.  Інтелектуальна власність: навч. посіб. - 3-тє вид.,перероб. і доп.  Україна, Київ, Кондор, 2014  7
 36  67.9(4Укр)304  Слободянюк С.О.  Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: монографія.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  2
 37  67.9(4Укр)304    Житловий кодекс Української РСР: чиннне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 38  67.9(4Укр)304    Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 39  67.9(4Укр)304  Харитонов Є.О.  Цивільне право України: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Істина, 2011  1
 40  67.9(4Укр)304  Упорядник Паливода А.В.  Інтелектуальна власність в Україні: збірник законодавства і нормативних актів.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 41  67.9(4Укр)304  Іванов Ю.Ф.  Сімейне право України: посібник для підготовки до іспитів.  Україна, Київ, ПАЛМВОДА А.В., 2013  1
 42  67.9(4Укр)305    Кодекс законів про працю України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листопада 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 43  67.9(4Укр)307  Настечко К.О.  Оформлення прав на земельні ділянки: монографія.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2012  2
 44  67.9(4Укр)307    Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 45  67.9(4Укр)307  За заг. ред. В.І. Курило  Земельний кодекс України: науково-практичний коментар станом на 1 березня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 46  67.9(4Укр)307  За ред. М.І. Гаврилюка  Правове регулювання земельних відносин в Україні: збірник нормативно-правових актів і судово-прокурорської практики.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 47  67.9(4Укр)308    Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 48  67.9(4Укр)308  Юрченко О.М.  Злочини проти життя та здоров"я особи: науково-практичний коментар до розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В. , 2013  1
 49  67.9(4Укр)308  Бантишев О.Ф.  Кримінальне право України в питаннях і відповідях: посібник.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 50  67.9(4Укр)310    Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листопада 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  3
 51  67.9(4Укр)310    Інструкція з організації примусового виконання рішень (зі змінами та допов. станом на 5 липня 2013 р.).  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 52  67.9(4Укр)310    Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів: науково-практичний посібник.  Україна, Київ, , 2012  1
 53  67.9(4Укр)311    Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25 лютого 2013 р.  Україна, Київ, Алерта, 2013  3
 54  67.9(4Укр)311    Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практичний посібник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 55  67.9(4Укр)311  Богданюк О.А.  Зразки документів у кримінальному процесі. Станом на 15 лютого 2012 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012  1
 56  67.9(4Укр)311  За заг. ред. Руснака Ю.І.  Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України: практичний посібник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 57  67.9(4Укр)311  За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного  Кримінальний процес: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 58  67.9(4Укр)311    Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2013  1
 59  67.9(4Укр)71    Закон України "Про міліцію", Закон України України "Про Дисциплінарний статцт органів внутрішніх справ України", Статут патрульно-постової служби міліції України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 жовтня 2013 року.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 60  67.9(4Укр)71  Упорядники: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.  Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 61  67.9(4Укр)71  Упорядники: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко  Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 62  67.9(4Укр)72  За ред. О.М. Литвака, Є.М. Блажівського  Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля: науково-практичний посібник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  2
 63  67.9(4Укр)72  За заг.ред. В.П. Пшонки  Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян: підручник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  2
 64  67.9(4Укр)72  За заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака  Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підручник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 65  67.9(4Укр)72  За ред. Є.М. Блажівського  Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в сфері захисту прав суб"єктів підприємницької діяльності та протидії рейдерству: науково-практичний посібник.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 66  67.9(4Укр)72    Золоті сторінки обвинувальних промов українських прокурорів.  Україна, Київ, Алерта, 2013  1
 67  67.9(4Укр)74    Господарський процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 вересня 2013 р.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  2
 68  67.9(4Укр)74    Господарський процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 13 серпня 2013 р.  Україна, Київ, Ін Юре, 2013  3
 69  67.9(4Укр)75  За заг. ред. С.Я. Фурси  Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2012  1
 70  67.9(4Укр)75 .  Державний реєстр речових прав: порядок дій нотаріуса: практичний посібник   Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 71  67.9(4Укр)75  Упорядник Лівшиц Д.М.  Кваліфікаційний іспит нотаріуса: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013  1
 72  67.9(4Укр)76  Фіолевський Д.П.  Адвокатура: підручник. - 3-тє вид., випр. і доп.  Україна, Київ, Алерта, 2014  2

 ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

 1  28.081  Васюкова Т.Г.  Екологія: підручник.  Україна, Київ, Кондор, 2012  1
 2  68.4(4УКр)241    Статути Збройних Сил України: збірник законів.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1
 3  87.4  Конверський А.Є.  Логіка: підручник.  Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2008  1
 4  87.774+67.301  Кушнірюк В.  Комунікативний етикет державного службовця: навч. посіб.  Україна, Київ, "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2013  3
 5  87.8  Дубчак Л.М.  Естетика: посібник для підготовки до іспитів. - 3-тє вид., стереотип.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В., 2013  1Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин