Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (січень 2009)

Юридичні дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  67.9(4Укр)7  Відп. ред. В. Маляренко  Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп  К.: Юрінком Інтер, 2007  20
 2  67.9(4Укр)307    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 12. - 2008. - Земельні ділянки. Законодавство. Роз"яснення. Судова практика  К.: Юрінком Інтер, 2008  1
 3  67.9(4Укр)300    Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія. 5 лютого - 11 квітня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 2  К.: Парламентське видавництво, 2008  1
 4  67.52  Чубарєв В.Л.  Міжнародне приватне право: Навч. посіб  К.: Атіка, 2008  39
 5  67.9(4УКр)300  За заг. ред. Ю.С. Шемшученка  Конституційне право України. Академічний курс: Підручник. У 2-х т. Т. 2  К.: Юридична думка, 2008  20
 6  67.9(4Укр)311  Назаров В.В.  Кримінальний процес України: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб  К.: Атіка, 2008  70
 7  67.9(4Укр)309  За ред. Т.А. Денисової  Кримінально-виконавче право: Навч. посіб  К.: Істина, 2008  20
 8  67.9(4Укр)302  Музика-Стефанчук О.А.  Фінансове право: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб  К.: Атіка, 2007  90
 9  67.9(4Укр)300  Лисенков С.Л.  Основи конституційного процесуального права: Навчальний посібник  К., 2007  95
 10  67.76  Зейкан Я.П.  Захист у цивільній справі: Науково-практичний коментар. - 2-е вид., стереотип  К.: КНТ, 2008  84
 11  67.75  За ред. В.В. Комарова  Нотаріат в Україні: Підручник  К.: Юрінком Інтер, 2006  44
 12  67.9(4Укр)76  За ред. проф. С.Я.Фурси  Адвокатура України: Навч.посіб: У 2 кн. - Кн. 1  К.: КНТ, 2007  40
 13  67.9(4Укр)76  За ред. проф. С.Я.Фурси  Адвокатура України: Навч.посіб: У 2 кн. - Кн.2: Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум  К.: КНТ, 2007  40
 14  67.76  Фіолевський Д.П.  Адвокатура: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп  К.: Алерта, 2008  64
 15  67.0  А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко та ін  Правознавство: Підручник (для стул. вищ. навч. закл.). - 2-ге вид., доп  К.: Правова єдність, 2009  30
 16  67.301  За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської  Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навч. посіб  К.: Істина, 2007  50
 17  67.0  Скакун О. Ф.  Теорія держави і права: Підручник  Харків: Консум, 2009  120
 18  67.9(4УКр)301  За заг. ред. В.М. Олуйка  Основи місцевого самоврядування: науково-практичний посібник  Хмельницький, 2008  250
 19  67.52  Дахно І.І.  Міжнародне приватне право: Навч.посіб  К.: ЦУЛ, 2008  40
 20  67.9(4Укр)301    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 1. - 2009. - Відповідальність за адміністративні правопорушення  К.: Юрінком Інтер, 2009  1

Економічні дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  65.24  Дарманська Г.О.  Облік розрахунків з оплати праці: Навч. посіб.: Лекції, завдання для виконання практичного заняття (ділова гра), підбір документів для виконання практичного завдання, завдання для самостійного виконання  К.: КНТ, 2009  25
 2  65.24  Хміль Ф.І.  Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навч. закл  К.: Академвидав, 2006  15
 3  65.26  Івасів Б.С.  Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін. і доп  К.: Кондор, 2008  20

Інші дисципліни

№ п/п   шифр автор   назва  місце та рік видання  кількість
 1  68.9  Стеблюк М.І.  Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник  К.: Знання-Прес  8
 2  68.9  Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І.  Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для вищ. навч. закл  К.: Кондор, 2006  30
 3  63.3(4УКр)622    Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні  К.: Консум, 2008  2
 4  63.3(4Укр)  Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.  Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.1: А - Б  К.: Наукова думка, 2003  3
 5  63.3(4Укр)   Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.2: Г - Д   К.: Наукова думка, 2004  3
 6  63.3(4Укр)  Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.  Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т.3: Е - Й  К.: Наукова думка, 2005  3
 7  63.3(4Укр)  Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.  Енциклопедія історії України: В 5-ти т. - Т. 4: Ка-Ком  К.: Наукова думка, 2007  3
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин