Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за січень 2015 р.)

№ з/п

шифр

автор

назва

рік та місце видання

кількість

ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

65.24

Осовська Г.В.

Управління трудовими ресурсами:Навч.посіб.

Україна, Київ, Кондор,2008

2

2

65

За ред. З.Ватаманюка

Вступ до економічної теорії: підручник. - 3-тє вид., допов.

Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2014

5

3

65.02

За ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є.

Історія економічних вчень: підручник.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013

5

4

65.58

Фомішин С.В.

Міжнародні економічні відносини: навч. посіб.

Україна, Львів, "Новий Світ-2000", 2014

5

5

65.5

За ред. С.В. Фомішина

Міжнародна економіка: навч. посіб.

Україна, Львів, "Новий світ-2000", 2014

5

6

65.5

За ред. В.М. Тарасевича

Економічна теорія. Міжнародна економіка: підручник.

Україна, Київ, Знання, 2012

5

7

65.5

Черевань В.П.

Міжнародна економічна діяльність: навч. посіб. - 2-ге вид., допрацьоване.

Україна, Київ, "Слово", 2013

2

8

65.05

Укладачі: Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчун Н.В., Ярема Я.Р.,, Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С.

Податковий менеджмент: підручник.

Україна, Львів, "Магнолія 2006", 2013

1

9

65.05

Паранчук С.В.

Податковий менеджмент: навч. посіб.

Львівська політехніка, Львів, 2012

1

10

65.26

Коваленко Д.І.

Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013

1

11

65.26

Череп О.Г.

Місцеві фінанси: посібник.

Україна, Київ, Кондор, 2013

1

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67

 

Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року) : у 3-х част. - Частина перша. 

Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014

2

2

67

 

Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина друга.

Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014

2

3

67

 

Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина третя.

Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014

2

4

67.5

 

Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування.

Україна, Київ, Алерта, 2010

1

5

67.9(4Укр)

За ред. Т.Є Кагановської

Держава у правовому вимірі: навч. посіб. у питаннях і відповідях.

Україна, Харків, Право, 2013

1

6

67.300

Сухонос В.В.

Державне правління: еволюція сучасних форм: монографія.

Україна, Суми, Університетська книга, 2014

1

ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

1

63.3(4Укр)

 

Велика Вітчизняна війна: уроки історії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників (м.Хмельницький, 28 жовтня 2014 року).

Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014

2

2

81.2Укр

Шевчук С.В.

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. - 4-ге вид., виправ. і допов.

Україна, Київ, Алерта, 2014

50

3

88.4

Орбан-Лембрик Л.Є.

Психологія управління: навч. посіб. -2-ге вид., доп.

Україна, Київ, Академвидав, 2010

1

4

88.5

Ващенко І.В.

Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб.

Україна, Київ, Знання, 2013

1

5

74

Автор.кол.: А.В. Молдован, Р.С. Кацавець, О.М. Хохленко, К.Р. Добкіна

Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту".

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014

2

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин