Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за березень 2015 р.)

№ з/п

шифр

автор

назва

рік та місце видання

кількість

 ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

65.05

Чайка Г.Л.

Самоменеджмент менеджера: навч. посіб.

Україна, Київ, Знання, 2014

5

2

65.26

Лютий І.О.

Іпотека: навч. посіб.

Україна, Київ, Знання, 2011

2

 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

67.9(4Укр)304

За ред. проф. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки

Цивільне право України. Загальна частина: підручник.

Україна, Київ, Алерта, 2014

2

2

67.9(4Укр)304

За заг. ред. С.С. Бичкової

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання: підручник. - 3-тє вид., змін. та допов.

Україна, Київ, Алерта, 2014

2

3

67.9(4Укр)310

За заг. ред. проф. Притики Ю.Д.

Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум: навч. посіб.

Україна, Київ, Дакор, 2014

2

4

67.9(4Укр)310

Ясинок М.М.

Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект): монографія.

Україна, Київ, Алерта, 2014

2

5

67.9(4Укр)310

Чорнооченко С.І.

Цивільний процес: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 3-тє вид., перероб. та допов.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2014

2

6

67.9(4Укр)304

Под ред. Р.А. Майданика

Альманах цивилистики: сборник статей. Вып. 5.

Украина, Киев, Алерта, 2012

1

7

67.9(4Укр)310

Васильєв С.В.

Цивільний процес України: навч. посіб.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2013

2

8

67.9(4Укр)310

Карнаух Т.М.

Цивільне процесуальне право України: навч. посіб.

Україна, Київ, Юстініан, 2011

2

9

67.9(4Укр)304

За ред. Я.М. Шевченко

Еволюція чинного законодавства України: проблеми теорії і практики: монографія.

Україна, Київ, Юридична думка, 2007

1

10

67.9(4Укр)304

Ромовська З.В.

Українське цивільне право. Право власності: підручник.

Україна, Київ, Алерта, 2011

2

11

67.9(4Укр)304

Блажівська О.Є.

Спільна діяльність учасників простого товариства: монографія.

Україна, Київ, Алерта, 2013

1

12

67.9(4Укр)304

Кухарєв О.Є.

Спадкове право України: навч. посіб.

Україна, Київ, Алерта, 2013

2

13

67.9(4Укр)310

За заг. ред. д.ю.н. доцента М.М. Ясинка

Цивільний процес України: підручник.

Україна, Київ, Алерта, 2014

2

14

67.9(4Укр)75

Дякович М.М.

Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України: практичний посібник.

Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2011

1

15

67.9(4Укр)304

Блажівська Н.Є.

Електронний правочин у цивільному праві України: монографія.

Україна, Київ, Алерта, 2014

1

16

67.9(4Укр)304

Хірс Я.О.

Розрахункові відносини при виконанні цивільних зобов"язань: правове регулювання в нових економічних умовах: монографія.

Україна, Київ, Алерта, 2013

1

17

67.9(4Укр)304

Орлов І.П.

Правочини в сфері спадкового права: монографія.

Україна, Київ, Алерта, 2013

1

 ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

1

74.58

Малахова Н.Б.

Наукові основи викладання у вищій школі: навч. посіб.

Україна, Харків, ІНЖЕК, 2010

3

2

81.2Укр

Головний науковий редактор В.М. Русанівський

Словник української мови: у 20-ти томах. Т. 1.: А-Б.

Україна, Київ, Наукова думка, 2010

1

3

81.2Укр

Головний науковий редактор В.М. Русанівський

Словник української мови: у 20-ти томах. Т. 2.: В - відсріблитися.

Україна, Київ, Наукова думка, 2012

1

4

72

 

Університетські наукові записки. - № 4(52). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права.

Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014

5
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин