Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за травень 2015 р.)

 №з/п

 шифр

 автор

 назва

 рік та місце видання

 кількість

 ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

 1

 67.9(4Укр)308

 

 Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року). 

 Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015

 1

 2

 67.9(4Укр)304

 Заварза Т.В.

 Цивільно-правова відповідальність лікувальних закладів за заподіяння шкоди неналежним лікуванням: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 Україна, Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015

 1

 3

 67.9(4Укр)304

 Єременко К.О.

 Цивільно-правові наслідки недотримання вимог щодо форми правочину: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичиних наук. 

 Україна, Одеса, Національний університет "Одеська юридична академія", 2014

 1

 4

 67.9(4Укр)305

 Данилюк О.В.

 Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 Україна, Київ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2007

 1

 ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

 1

 87.666.7+67.021

 Грищук В

 Философско-правовая парадигма ответственности человека: монография. 

 Украина, Хмельницкий, ХУУП, 2015

 3

 2

 72

 

 Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький, 12 квітня 2014 року). 

 Україна, Хмельницький, ХУУП, 2014 

 3

 3

 81.2Англ

 

 Foreign languages in Use: academic and professional aspects: збірник тез УІІ Всеукраїнської наукової конференціїї (м. Хмельницький, 15 квітня 2015 року). 

 Україна, Хмельницький, ХУУП, 2015

 2

 4

 63.3(4Укр)

 Жуковський О.І.

 Національні меншини правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: дисертація.

 Україна, Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 2006

 1

 5

 63.3(4Укр)

 Ніколіна І.І.

 Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття: дисертація.

 Україна, Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 2007

 1

 
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин