Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (вересень 2009)

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  67.2(4Укр)  За ред. А.С. Чайковського  Історія держави і права України: підручник  К.: Юрінком Інтер, 2006  67
 2  67.9(4Укр)7  Бараннік Р.В.  Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб  К.: Дакор, 2008  100
 3  67.2(4Укр)  Музиченко П.П.  Історія держави і права України: навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп  К.: Знання, 2007  50
 4  67.2(4Укр)  Кульчицький В.С.  Історія держави і права України: Навч. посіб  К.: Атіка, 2006  33
 5  67    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 8. - 2009. - Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження  К.: Юрінком Інтер, 2009  1
 6  67.9(4Укр)300    Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 2 вересня - 3 жовтня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 5  К.: Парламентське видавництво, 2009  1
 7  67.9(4Укр)301    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 7. - 2009. - Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2008-2009  К.: Юрінком Інтер, 2009  1
 8  67.6  Камлик М.І.  Судова бухгалтерія: Підручник. - Вид. 5-те, доп. та перероб   К.: Атіка, 2006  26
 9  67.304  Юркевич Ю.М.  Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: дисертація  Львів: Львівський національний ун-т, 2009  1
 10  67.304  Підлубна Т.М.  Право на захист цивільних прав та інтересів: диссертація  К.: Ін-т держави і права ім.Корецького, 2009  1
 11  67.9(4Укр)308  Нікіфорова Т.І.  Обставини, які по"якшують покарання, за кримінальним правом України: монографія  Харків, 2009  1
 12  67.9(4Укр)300  Лінецький С.В.  Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України. Частина 2  К.: К.І.С., 2009  1
 13  67.6  Глібко В.М.  Судова бухгалтерія: підручник  К.: К.І.С., 2007  2

ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

 з/п  шифр  автор назва   рік та місце видання  кількість
 1  87.4  Жеребкін В.Є.  Логіка: Підручник. - 10-те вид., стер  К.: Знання, 2008  100
 2  32.973  Литвин І.І.  Інформатика: теоретичні основи і практикум: підручник. - 2-ге вид., стереотип  К.: "Новий Світ-2000", 2007  50
 3  87  За ред. І.Ф. Надольного Філософія: навч посіб. - 7-ме вид., стереотип   К.: Вікар, 2008  50
 4  22.18  Кучма М.І.  Математичне програмування6 приклади і задачі: навч. посіб  К.: "Новий Світ-2000", 2008  50
 5  88+74  Варій М.Й.  Основи психології і педагогіки: навч. посіб. - 2-ге вид  К.: Центр учбової літератури, 2009  100
 6  28  Головний редактор А.В. Толстоухов  Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т.1: А-Е  К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007  1
 7  28  Головний редактор А.В. Толстоухов  Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 2: Є-Н  К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007  1
 8  28  Головний редактор А.В. Толстоухов  Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3: О-Я  К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007  1
 9  66.2(4Укр)  За ред. В.М. Яблонського  Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання: (2007р. - вересень 2008 р.): зб. аналіт. матер К.: НІСД, 2009  1
 10  66.2(4Укр)  За заг. ред. Ю.Г. Рубана  Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія  К.: НІСД, 2009  2
 11  66.2(4Укр)    Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України  Харків: Фоліо, 2009  3
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин