Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (жовтень 2009)

юридичні дисципліни

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  67.9(4Укр)303    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 9. - 2009. - Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства"  к., 2009  1
 2  67.9(4УКр)300    Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 7 жовтня - 19 грудня 2008 року. Стенографічний звіт. - Т. 6 к.: Парламентське видавництво, 2009 1
 3  67.9(4Укр)303  Вінник О.М.  Господарське право:навч. посіб. - 2-ге вид., змін. та доп  К.: Правова єдність, 2009  2
 4  67.9(4Укр)75  Дякович М.М.  Нотаріальне право України:навч. посіб  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛБ 2009  2
 5  67.9(4Укр)304  Ромовська З.В.  Сімейний кодекс України:науково-практичний коментар. - 3-тє вид., перероб. і доп  К.: Правова єдність, 2009  2
 6  67.9(4Укр)305  За ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної  Кодекс законів про працю України:науково-практичний коментар  К.: Правова єдність, 2009  2
 7  67.9(4УКр)301  За ред. С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитоново  Кодекс адміністративного судочинства України:науково-практичний коментар  К.: Правова єдність, 2009  2
 8  67.9(4Укр)301  Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.-В.В.  Адміністративне право:навч. посіб. - 2-ге вид  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009  2
 9  67.9(4УКр)301  За ред. Баймуратова М.О.  Муніципальне право України:підручник. - 2-ге вид. доп  К.: Правова єдність, 2009  2
 10  67.9(4Укр)308  За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1. - 3-тє вид., перероб. та доп  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009  2
11  67.9(4Укр)308  За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 2. - 3-тє вид., перероб. та доп  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009  2
 12  67.9(4Укр)304  Ромовська З.В.  Українське цивільне право. Спадкове право:підручник  К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009  10
 13  67.9(4Укр)304  Ромовська З.В.  Українське сімейне право:підручник  К.: Правова єдність, 2009  10
 14  67.9(4УКр)75  Сміян Л.С.  Нотаріат в Україні: навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб  К.: КНТ, 2009  10
 15  67.6  Шарманська В.М.  Судова бухгалтерія:навч. посіб  К.: Центр учбової літератури, 2008  25
 16  67.9(4УКр)302  Лучковська С.І  Фінансове право:навч. посіб  К.: КНТ, 2010  150
 17  67.9(4Укр)307    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 10. - 2009. - Науково-практичний коментар Лісового кодексу України  К.: Юрінком Інтер, 2009  1
 18  67.9(4Укр)300  Стрижак А.А.  Закон України "Про Конституційний Суд України":науково-практичний коментар  К.: Ін Юре,  1

економічні дисципліни

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  65.5  Шнипко О.С.  нноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія  К.: Генеза, 2009  1
 2  65.049  Шнипко О.С.  Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект  К., 2006  1
 3  65.5  Шныпко А.С.  Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы  К.: Генеза, 2007  1
 4  65.24  Комар Ю.М.  Наукові засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей: монографія  Донецьк: СПД Купріянов, 2008  1

інші дисципліни

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  63.3(4Укр)  Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін  Енциклопедія історії України: у 10-ти т. Т.5: Кон-Кю  к., 2008  4
 2  81.2Укр  Мацюк З.  Українська мова професійного спілкування:навч. посіб. - 3-тє вид  К.: Каравела, 2010  250
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин