Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (грудень 2009)

ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  67.9(4Укр)301  Ткачук А.  З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки  К.: Леста, 2009  1
 2  67.9(4Укр)301  Упоряд. О.С. Врублевський  Методика моделювання територіальних громад  К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2009  1
 3  67.9(4Укр)301  Упоряд. О.С. Врублевський  Адміністративно-територіальна реформа та місцеве самоврядування:нормотворення та експертні оцінки  К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2009  1
 4  67.9(4Укр)301  Упоряд. О.С. Врублевський  Реформування територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні:проекти нормативно-правових актів  К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2009  1
 5  67.9(4Укр)300  За заг. ред. Кампа В.М., Савчина М.В.  Конституція і народний суверенітет в Україні:проблеми теорії і практики реалізації. Збірка наукових праць  К.: Товариство конституційного права, 2009  1
 6  67.9(4УКр)301  За ред. Баймуратова М.О.  Муніципальне право України:підручник. - 2-ге вид. доп  К.: Правова єдність, 2009  22
           
           
           

ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  65.052  Даньків Й.Я.  Бухгалтерський облік:підручник  К.: Знання, 2007  1
 2  65.05  Скворцов М.Н.  Податковий менеджмент. - Кн. 2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки  К.: Кондор, 2007   1
 3  65.29  Хомяков В.І.  Управління потенціалом підприємства:навч.посіб  К.: Кондор, 2009  2
 4  65.05    Податковий менеджмент:підручник  К.: Знання, 2008  1
 5  65.050  Ярема Б.П.  Податковий менеджмент: Навчальний посібник  Львів: Магнолія Плюс, 2006  1
 6  65.29  Яковлєв Ю.П.  Контролінг на базі інформаційних технологій:навч. посіб  К.: Кондор, 2008   35
 7  65.05  Маглаперідзе А.С.  Податковий менеджмент: Навч. посіб  К.: Центр учбової літератури, 2008  30
 8  65.26  За заг. ред. Г.П. Табачук, О.М. Сарахман  Фінансовий облік та фінансова звітність у банках:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1
 9  65.26  За заг. ред. канд. екон. наук. доц. Г.П. Табачук  Управлінський облік у банках:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1
 10  65.26+67.9(4Укр)  За заг. ред. О.І. Кадикало  Податки та право стосовно до банків:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1
 11  65.26  За заг. ред. канд. екон. наук. У.Я. Груздевич  Аналіз банківської діяльності:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1
 12  65.26+65.05  За заг. ред. Л.М. Хміль, Р.Р. Коцовської, Б.І. Пшика  Операційний менеджмент у банках:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1
 13  65.26+65.053  За заг. ред. канд. екон. наук. О.М. Сарахман  Аудит у банках:навч. посіб  К: УБС НБУ, 2007  1

ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ

№з/п   шифр  автор  назва  рік та місце видання  кількість
 1  74+86  Чернілевський Д.В.  Духовна культура особистості:навч. посіб  К.-Вінниця: Академія креативної педагогіки, 2009  1
 2  74.58  Укладачі: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський  Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації:збірник основних нормативних актів (станом на 2 квітня 2008 року)  Харків: Право, 2008  5
           
           
Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин