Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за листопад 2010)
№з/п   шифр   автор   назва  рік та місце видання   кількість
      ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ  
 1  67.9(4Укр)311    За ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної  Кримінальний процес: підручник.  Україна, Харків,  Право, 2010  60
 2  67.9(4УКр)72    Косюта М.В.  Прокуратура України: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.  Україна, Київ, Знання, 2010  63
 3  67.301  Під заг.ред. С.В. МАлікова, А.К. Гука  Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку: бюлетень № 1: за матеріалами Утрехтської Конференції міністрів держав-членів Ради Європи, яка відбулася 16-17 листопада 2009 року.  Україна, Київ, ПАЛИВОДА А.В. 2010,  1
 4  67.9(4УКр)300    Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення.  Україна, Житомир, Рута, 2010  1
 5  67.9(4УКр)300      Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (шосте скликання).  Україна, Київ, УКРПОЛ, 2010  1
 6  67.02+67.300  Головатий С.  Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 1.: від ідеї - до доктрини.  Україна, Київ. Фенікс, 2006  1
 7  67.02+67.300  Головатий С.  Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 2.: від доктрини - до принципу.  Україна, Київ, Фенікс, 2006  1
 8  67.02+67.300  Головатий С.  Верховенство права: монографія: у 3-х кн. Книга 3.: український досвід.  Україна, Київ, Фенікс, 2006  1
 9  67.304  Нагнибіда В.І.  Речові права на чуже майно: досвід регулювання зарубіжних країн: монографія.  Україна, Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009  10
       ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
 1  66.0  Гладуняк І.В.  Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні: монографія.  Україна, Київ, Ін Юре, 2008  2Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин