Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за грудень 2010)
 №з/п  шифр   автор  назва рік та місце видання   кількість 
      ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ  
 1  67.304  

Нагнибіда В.І.

 

 Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дисертація.  Україна, Київ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010  1
 2  67.9(4Укр)307    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 11. - 2010. - Науково-практичний коментар Водного кодексу України.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2010  1
 3  67  Лафитский В.И.  Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших дней.  Россия, Москва, Изд. Тихомирова М.Ю., 2003  1
 4  67.52  Юлдашев О.Х.  Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підручник для студ.вищ.закл.освіти  Україна, Київ, Варта, 2004  3
 5  67.9(4УКр)301  За ред. Ю.П. Битяка  Адміністративне право України: підручник.  Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2006  2
 6  67.300   Путило Н.В.  Социальные права граждан: история и современность: монография.  Россия, Москва,  Юриспруденция, 2007  1
 7  67  Лафитский В.  Воскресение права. Часть первая:дни созидания. Часть вторая: в мире распятого христа.  Россия, Москва, Изд. Тихомирова М.Ю., 2008  1
 8  67.5  Дмитрієв А.І.  Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: монографія.  Україна, Київ, Юридична думка, 2005  2
 9  67.9(4УКр)300     Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб"єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року.  Україна, Київ, Фенікс, 2010   2
 10  67.9(4Укр)300    Вибори Президента України 2010 року: інформаційно-аналітичне видання.  Україна, Київ, Фенікс, 2010  3
      ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
 1  81.2Англ    Практикум з англійської мови: посібник.  Україна, Київ, ІНКОС, 2005  1
 2  65.05  Бідняк М.Н.  Організація управління: навч. посіб.  Україна, Київ, А.С.К., 2003  1Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин