Бібліотека


Номер читацького білета
 

Новини бібліотеки

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за травень 2011 р.)
 №з/п шифр   автор  назва    рік та місце видання     кількість
      ЮРИДИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ    
1 67.61+67.9(4Укр) Андрушко А.В.  Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія. Україна, Ужгород, "Ліра", 2011 1
2 67.9(4УКр)304   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 4. - 2011. - Державна реэстрація актів цивільного стану: законодавство, судова практика. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
3 67.9(4Укр)301 Батанов О.В. Муніципальне право України: підручник. Україна, Харків, "Одіссей", 2008 30
67.9(4Укр)300 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: навч. посіб. Україна, Київ, Правова єдність, 2010 25
5 67.9(4Укр)301 Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. Україна, Харків, "Одіссей". 2010 20
6 67.9(4Укр)303   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - № 5. - 2011. - Ризики в господарській діяльності. Україна, Київ, Юрінком Інтер, 2011 1
      ІНШІ ДИСЦИПЛІНИ
1 65.9(4Укр)049  За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. - 8-ме вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 1
2 65.23  Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2009 2
3 65.26  Авт. кол.: Жаворонкова Г.В., Сівашенко Т.В., Скібіцька Л.І., Туз О.І. Управління інвестиціями та інноваціями: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2011 3
4 65.05  Корсікова Н.М. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2010 5
5 65.9(4Укр)049 Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Київ, Кондор, 2010 5
6 65.9(4Укр)049 Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: навч. посіб. Україна, Львів, "Магнолія-2006", 2011 5
7 65.26 Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. - -2- вид. Україна, Київ, Каравела, 2008 4
8 65.23  Косянчук Т.Ф., Швид В.В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. Україна, Львів, Новий Світ-2000, 2010 3
9 65.28 Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: навч. посіб. Україна, Харків, Бурун книга, 2009  8
10 65  За заг. ред. С.І. Юрія Економічна теорія: політична економія: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2009 10
11 65.05 Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Кондор, 2008 9
12 65.29 Кривов"язюк І.В. Підприємство в умовах ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Україна, Київ, Кондор, 2009 8
13 65.05  Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: підручник. Україна, Суми,  Університетська книга, 2009 1
14 65 Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Україна, Київ, ВЦ "Академія", 2009 1
15 65.9(4УКр)049 Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи: навч. посіб. Україна, Львів, "Новий Світ", 2011 5
16 65.05 Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. Україна, Київ, Кондор, 2011
17 65.30 Авт. кол.: Живко З.Б., Берлінг Р.З., Стадник М.Є., Живко М.О. Системи технологій: навч. посіб. Україна, Київ, Алерта, 2009 5
18 66.4(4Укр) За ред. Г.М. Перепилиці Зовнішня політика України - 2010: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети: щорічник. Україна, Київ, ВД "Стилос", 2011 1
19 65.02  Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. та доп. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 10
20 65.9(4Укр)049  За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник. - 9-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2009 4
21 65.02 Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: навч. посіб. - 2-ге вид., стер. Україна, Київ, Знання, 2006 5
22 65.26 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 8
23 65.5  Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
24 65.05 Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Макроекономіка: навч. посіб. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2010 10
25 65.02 Леоненко П.М., Юхименко П.І. Історія економічних учень: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
26 65.05  За ред. В.Д. Базилевича Мікроекономіка: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 12
27 65.05 Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. Україна, Київ, Знання, 2008 10
28 65.05 Реверчук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посіб. Україна, Київ, Знання, 2007 18
29 65.01 За ред. Ніколенко Ю.В. Політична економія: підручник. Україна, Київ, Центр учбової літератури, 2009 30Новини бібліотеки

 • День інформації: "Корупція в Україні та шляхи її подолання"
 • День інформації: "Судова реформа: здобутки і перспективи"
 • День інформації: "Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти"
 • День інформації: "Співробітництво Україна НАТО"
 • День інформації: "Національна безпека України"
 • НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ (за вересень 2018 р.)
 • День інформації: "Еміграція українців"
 • День інформації: "Електронний уряд"
 • День інформації: "Інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи"
 • День інформації: "Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи".


  Надходження бібліотеки

 • Надходження літератури за січень 2024р.
 • Надходження літератури за жовтень 2023р.
 • Надходження літератури за червень 2023р.
 • Надходження літератури за січень 2022р.
 • Надходження літератури за листопад 2021р.
 • Надходження літератури за травень 2021р.
 • Надходження літератури за січень 2021р.
 • Надходження літератури за жовтень 2020р.
 • Надходження літератури за вересень 2020р.
 • Надходження літератури за січень 2020р.

 • Архів новин